Miljö och klimat

Bilarnas och trafikens påverkan på miljön och klimatet har blivit betydligt viktigare frågor för bilköparna de senaste åren. Många har också frågor kring bilarnas utsläpp under tillverkning, körning och återvinning – det som brukar kallas utsläppen ur ett livscykelperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar om miljö- och klimatfrågor i bilvärlden, både utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet i stort och andra utsläpp som påverkar miljön mer på lokal nivå.

Prenumerera på 1777