Diesel

Volkswagens stora utsläppsskandal har lagt mycket fokus på dieselmotorer och utsläppen från dem. I en tid när jakten på lägre koldioxidutsläpp gjorde att dieselbilarna blev populära glömdes utsläppen av så kallade kväveoxider bort. När de började uppmärksammas visade det sig att många dieselbilar hade extremt höga utsläpp av kväveoxider och därför har vissa äldre dieselbilar börjat förbjudas i vissa städer. Samtidigt lockar dieselbilarna köpare med sitt vridmoment och sin låga förbrukning. Här har vi samlat all vår nyhetsbevakning kring dieselbilar och dieselfrågan.

Prenumerera på 1929