Vätgasbilar

Vätgasbilar är elbilar, men istället för ett stort batteripaket där energin lagras finns ett betydligt mindre batteri och en bränslecell. Bilen tankas med vätgas som omvandlas till energi i bränslecellen. Fördelen är att det går snabbare att tanka än att ladda en elbil. Nackdelen är att vätgas inte är lika effektivt som vanlig eldrift i en bil, och att produktionen av vätgas i vissa fall ger upphov till fossila utsläpp. Det finns också extremt få vätgasmackar längs svenska vägar.

Prenumerera på 1836