Nox utsläpp

584 inlägg 0 nya

leo_1 wrote:
"En konsekvensutredning gjort av Bymiljøetaten i samarbeid med COWI viser at et dieselforbud vil ha en positiv effekt, selv om det er vanskelig å anslå i forkant nøyaktig hvor stor den vil bli. Effekten vil blant annet påvirkes av ulike meteorologiske forhold. "
Står det i rapporten och du kommer fram något helt annat A.L
efter att lagt till felkällan, din tolkning av ngn. graf..
Det är så du oftast kommer fel i dina slutsatser.
Här blir det tydligare än vanligt! Ett tips: lägg inte till felkällan "din tolkning", så kommer du rätt!

Nej där står ju precis det jag har försökt få Leo att begripa. Det finns inget entydigt stöd för att dieselförbud ger några påvisbara effekter på utsläppen. Det förekommer mängder med andra förklaringsmekanismer som alla är minst lika sannolika.

Felkälla? Ja visa mig en mätning som inte har felkällor. Det Leo behöver lära sig är hur man har kontroll på felkällorna.

Vill Leo sedan räkna så är han välkommen. Jag väntar med spänning på denya revolutionerande beräkning.

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Och notera Leo. Att underlaget också beaktar andra utsläpp än NOx. I fallet NOx var skillnaderna inte möjliga att visa.

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Läs bara meningen i rapporten A.L utan felkälla, din tolkning av annat, så ser du att du har fel!

leo_1 wrote:
Läs bara meningen i rapporten A.L utan felkälla, din tolkning av annat, så ser du att du har fel!

Ja problemet är att jag förstår vad jag läser.
Rapporten pekar på precis det jag försökt få Leo att förstå. Det går inte att visa på några avgörande förändringar i luftkvaliteten kopplad till förbudet. Det syns i mätdata.

Det finns för många andra faktorer som samvarierar. Dit hör mycket riktigt meterologi, eller kompensationseffekter och inte minst ett sjunkande trafikarbete (som brukar ge rätt stora effekter generellt sett).

I fallet Nox var skillnaden inte möjlig att påvisa. Men det finns andra saker än NOx att ta hänsyn till i en miljökonsekvensutredning.

Leo vill ju dock avgränsa sitt perspektiv till just NOx, så då föreslår jag att han lever som han lär och håller sig till det;-)

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Du kommer fel direkt dessutom eftersom du överprövar hela problemet Oslo har nämligen farligt höga Nox halter vid inversioner och som de måste lösa och löste med sina återkommande dieselpersonbils förbud!
Och det är ju just det problemet de löste och det är det som rapporten redovisar!

Vilken felkälla! Därav dina felaktiga slutsatser.

Nox tjafset har ingen annan avsikt än att pungslå folket politiskt sett. Man gör jämförelser med tung trafik som har bättre möjligheter att köra på biodiesel. Men det är ju bra att skillnaden syns då kan man ju se till att vanliga mackar får det också. Ett fåtal har idag. Skulle dieselbilar kunna åka uteslutande på detta kan bensin och diverse odugliga hybridlösningar dra åt pepparn. Politikerna ser naturligtvis minskade skatteintäkter då diesel drar 20-30% mindre. På några miljoner bilar blir det mycket pengar och gud förbjude att svenska folket skulle få behålla en sådan förmån.

Leo vill du bli kvitt noxproblemet så får du utesluta bensinare också. Dom släpper också ut detta. Om diesel försvinner så kommer flertalet att ersättas med bensin. Då får vi två problem nox OCH co2.Bensibare släpper också ut nox vilket en del inte tycks veta/tro. Rapporter styrs efter beställarens krav. Växtbekämpningsmedlet Hormoslyr ansågs ofarligt på sin tid enligt rapporter (givetvis beställda) men folk dog som flugor i cancer .
Diesel är idag det bästa idag. Elbil på skitig el är det sämsta. Kolla gröna bilisters sammanställning där man utgår från utsläpp/förbrukad energi. Där får elbilen storstryk.(gäller ospecificerad el) men vilka garantier har du för att elen är miljövänlig? I Sverige ska vi ju dessuton inte ha kärnkraft som med dagens moderna reaktorer anses vara det mest miljövänliga. Men icke heller detta ska vi ha pga politiska inkompetenta felbeslut. Nej bara folket kan beskattas är dom nöjda. Och så länge det finns folk som går på rappakaljan så funkar det ju. Som en liten passus kan nämnas att skulle Sverige upphöra ned utsläpp helt skulle effekten av detta ätas upp på ca 6 minuter. Dessutom har jag aldrig hört att någon dött av nox. Man beräknar hit och dit men det vore kul att se ett specifikt bevis. Politiskt skitsnack med köpta forskare.

CO2, eller NOX eller andra farliga saker kommer ifrån både diesel eller bensin. Det är bara mängderna som är olika.
http://fof.se/tidning/2001/5/bensin-eller-diesel

I städerna ställer diesel till stora problem, och många trodde på att CO2 problemet försvinner med diesel vilket inte alls är sant. Det är inte jättestor skillnad i CO2 mellan bensin och diesel, det räcker att du köper en SUV istället för en vanlig bil ur en storleksklass så är den vinsten i det närmaste borta. El har mycket högre verkningsgrad som gör alternativet intressant men "udden" på bränslet går lite bort när vi måste köra runt med 2 tons bilar, all energi går bort för att transportera själva bilen. För över 100 år sedan kom man 15 mil på el i de första elbilarna, som mer såg ut som en liten vagn ... de var lätta och förstås osäkra ur krocksäkert synpunkt.

"Nox tjafset" som du skriver om Stego, och som gjort att man infört tillfälliga dieselpersonbilsförbud i Oslo vid inversion beror på att Nox halterna nått hälsofarliga nivåer och att man lyckats sänka halterna med detta.
Framgår av Oslo stads egen rapport ovan.

Allt annat lika så kommer NOx att sjunka när folk köper Euro6-dieslar och bensinbilar. Visst släpper Volvo ut för mycket men det håller de på att korrigera. Kommer att få stor påverkan eftersom Volvo säljer mycket bilar.

Elon Musk: Aliens built the pyramids obv

Det är ett under att Vovlos PVs Euro 6 dieslar överhuvudtaget blivit godkända. Jag förstår att Volvo inte har råd med moderna dieselmotorer och därför lagt ned utvecklingen på grund av för dyr teknik i förhållande till den låga tillverkningsvolymen. BMW har exemplariskt visat att det går att utveckla och tillverka mycket bra dieselmotorer, som klarar samtliga krav, och med medelvolymstillverkning av bilar få lönsamhet på detta. För att klara Euro 6 utan att fuska behövs SCR tekniken med Adblue. Dock har BMW kvar sin marindel av motorer som påverkar antalet enheter positivt

Citat från Auto Motor & Sport "BMW 520d ut endast 28 mg/km NOx. Ett i det närmaste otroligt lågt utsläpp av kväveoxider som alltså bara når till en dryg tredjedel av gränsvärdet 80 mg/km.
Bakom den effektiva avgasreningen hos BMW 520d finns egentligen inga hemligheter, "bara" en väldigt hög teknisk nivå som är resultatet av decenniers utvecklingsarbete. Inte minst har det varit en mycket tuff utmaning att möta de hårda, amerikanska avgaskraven som är betydligt strängare än i Europa.
Den teknik som BMW använt sig av i USA, och som nu införs på bred front på alla dieselmodeller även i Europa, använder sig av flera samverkande reningsmetoder. För att uppfylla den äldre avgasnormen Euro 5 har många biltillverkare använt sig av så kallade "NOx-fälla" där kväveoxiderna samlas upp och sedan omvandlas genom ett tillfälligt bränsleöverskott. Den strängare avgasnormen Euro 6 har inneburit att fler och fler biltillverkare gått över till SCR-rening, där man tillsätter AdBlue (en ureavätska)."

EnannanRobban wrote:
Leo, ingen vettig person röker idag ;-)
Väldigt många vettiga personer kör tung, hästkraftsstark dieselbil i storstadsmiljö idag och mycket för att möjligheten ges då många av dessa är olika former av förmånsbilar.
Fråga till Leo, skulle dessa bilar vara bättre för staden om de istället var tunga hästkraftsstarka bensinbilar?

Det skulle vara betydligt bättre om de vore hybridbilar typ Lexus Nx och Rx än dieselbilar som spyr ut hälsovådliga Nox utsläpp i stadskärnor.

I övrigt är det mycket fake news här från flera som kör hälsovådliga dieselbilar och försvarar dessa. Men det lär inte hjälpa då kunniga personer på myndighetsnivå samt bilindustri nu lägger om kursen bort från dieselbilar. Volvo kommer nu inte med någon mer dieselmotorgeneration. Ett förnuftigt val av Volvo. Hybrider och elbilar i olika utföranden är framtiden. Fossilabränslen är på utdöende. Och dieseln är värst om man är påläst. Och det går myndigheter och bilindustri på, inte fake news som sprids här om att diesel är rena hälsokuren av desperata dieselbilsägare som bara ser till sin bils andrahandsvärde att det inte ska sjunka så snabbt. Det som sker just nu ute på marknaden pga att marknaden också är påläst vad gäller diesel.

leo_1 wrote:
Du kommer fel direkt dessutom eftersom du överprövar hela problemet Oslo har nämligen farligt höga Nox halter vid inversioner och som de måste lösa och löste med sina återkommande dieselpersonbils förbud!
Och det är ju just det problemet de löste och det är det som rapporten redovisar!
Vilken felkälla! Därav dina felaktiga slutsatser.

Rapporten är författad 2016-09-15, vilket är flera månader innan man testade förbudet, d.v.s den togs fram före förbudet genomfördes Leo. Du måste väl för böveln läsa det du redovisar om någon skall ta dig på allvart.!!! Denna rapport har alltså inget med försöket att göra, utan bygger på antaganden som i huvudsak sedan inte gick att verifiera i samband med att man testade på riktigt.

Utfallet ser Leo dock nedan: Det är samma graf som jag har bett Leo att räkna på nu under flera återkommande tillfällen. Notera den grönstreckade linjen (dieselförbudet) som genomfördes långt efter att Leos underlag lagts fram.

Jag vill inte vara taskig men skall Leo ha någon trovärdighet kvar å måste han sluta att hitta på saker. Detta är minst tredje gången som Leo lägger fram saker som inte stämmer överens med verkligheten. Varför Leo? Inser du inte att det är enkelt att genomskåda sådana här falsarier?

Jag uppmanar nu dig att skärpa till dig ty just nu - med den historik av återkommande påhitt, falsarier och ständig flykt bort från obekväma frågor gör bara att korthuset faller. Skärpning!

Nox utsläpp

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Just hybrider sprider mer NOx än BMW:s mycket rena diesel.

Shogun wrote:
EnannanRobban wrote:Leo, ingen vettig person röker idag ;-)

I övrigt är det mycket fake news här från flera som kör hälsovådliga dieselbilar och försvarar dessa.

Ja att sitta och åberopa en miljökonsekvensutredning som inte mäter det verkliga försöket, det går under fenomenet fake news. Det kunde inte ha uttryckts bättre. Varför man är så ideologiskt övertygad om en viss ståndpunkt är för mig en gåta. Men det är ju därför som jag ofta hamnar på kant med dessa ständigt återkommande desinformatörer här i trådarna, som både blåljuger och medvetet sprider vilseledande information.

Så fake news var ett bra begrepp att använda här.

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

leo_1 wrote:
"Nox tjafset" som du skriver om Stego, och som gjort att man infört tillfälliga dieselpersonbilsförbud i Oslo vid inversion beror på att Nox halterna nått hälsofarliga nivåer och att man lyckats sänka halterna med detta.
Framgår av Oslo stads egen rapport ovan.

Jag rekommenderar Leo att läsa rapporten. Gör det helst innan du stödjer dina uttalanden på den.

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13182394/Innhold/Gate%2C%20transport%20og%20parkering/Dieselforbud/Konsekvensutredning%20dieselforbud%20med%20vedlegg.pdf

MVH AL

Ett slagträ med boll kostar totalt 1 dollar och 10 cent. Slagträt kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Shogun, Toyota-gruppens "Elhybrider" (som de nu försöker att reklamtrolla med) är inte lösningen.
En bensinbil är inte någon hälsokur de heller, med HC, CO och partiklar i mängder.
Volvo kommer inte att utveckla någon ny dieselmotorfamilj när VEA inte kommer längre, men det kommer att ta ett antal år innan man slutar med Diesel.

Ja, jag tror på laddhybrid för de som måste köra längre sträckor dagligen och på elbilar för de som kör kortare sträckor dagligen.
På så sätt kommer vi bort från avgaser inne i städerna där de gör störst påverkan för folket.

*Robban

EnannanRobban wrote:
Shogun, Toyota-gruppens "Elhybrider" (som de nu försöker att reklamtrolla med) är inte lösningen.
En bensinbil är inte någon hälsokur de heller, med HC, CO och partiklar i mängder.
Volvo kommer inte att utveckla någon ny dieselmotorfamilj när VEA inte kommer längre, men det kommer att ta ett antal år innan man slutar med Diesel.
Ja, jag tror på laddhybrid för de som måste köra längre sträckor dagligen och på elbilar för de som kör kortare sträckor dagligen.
På så sätt kommer vi bort från avgaser inne i städerna där de gör störst påverkan för folket.

Toyotagruppens elhybrider har varit en smart dellösning på problemet i 20år i år. Utan att många förstått det. Låga utsläpp av co2 och Nox samtidigt samt låg förbrukning. Andra har förstått det först nu. Tyvärr används en billighetsversion kallade " mildhybrider" och inte fullhybrider som Toyota/Lexus har.

Diesel är passe även om det kommer att finnas länge än i nyttofordon främst. Och i personbilar fram till ca 2050. Men det som är bra är att man nu fattat poängen vad gäller diesel och att nu omställningen börjat bort därifrån och mot hybrider och eldrift i olika former betoende på var i världen man befinner sig och har olika förutsättningar. Vätgas och bränsleceller kommer att vinna mark starkt runt om i världen när man provat andra alternativ som inte håller samma mått.

Det man håller på med här vad gäller främst diesel är fake news. Att rena diesel kommer att bli hårdare och hårdare pga utsläppskrav. Och dyrare och dyrare, här är hybrider mycket billigare i jämförelse och effektivare. Därför vänder tillverkare en efter en sig bort från dieselmotorer allteftersom utsläppskraven skärps. Så ser det ut i verkligheten. Men fortsätt gärna blunda och försvara dieselmotorn med sina komplicerade reningssystem som fallerar och kostar ägarna stora summor att reparera, något det inte pratas något om här då alla verkar blunda för problemen som finns.

J.L wrote:
Det är ett under att Vovlos PVs Euro 6 dieslar överhuvudtaget blivit godkända. Jag förstår att Volvo inte har råd med moderna dieselmotorer och därför lagt ned utvecklingen på grund av för dyr teknik i förhållande till den låga tillverkningsvolymen. BMW har exemplariskt visat att det går att utveckla och tillverka mycket bra dieselmotorer, som klarar samtliga krav, och med medelvolymstillverkning av bilar få lönsamhet på detta. För att klara Euro 6 utan att fuska behövs SCR tekniken med Adblue. Dock har BMW kvar sin marindel av motorer som påverkar antalet enheter positivt

Så kostar bilen mer också.

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.