HVO

HVO är ett förnybart bränsle som liknar vanlig diesel. Bokstäverna står för Hydrerad Vegetabilisk Olja men beteckningen är lite missvisande eftersom bränslet både kan tillverkas av växtoljor och animaliska fetter från slaktavfall. Råvarorna processas med vätgas under högt tryck och hög temperatur och bildar en syntetisk diesel, HVO, som antingen kan blandas med fossil diesel eller användas i ren form, HVO100.

Den som har en nyare dieselbil kan tanka HVO om bilen är godkänd för det. Den som har en äldre dieselbil kan ofta inte tanka HVO utan att bli av med garanti eller maskinskadeförsäkring. HVO kapar utsläppen av koldioxid betydligt jämfört med fossil diesel, men det har funnits frågetecken kring hur hållbar produktionen av HVO är. Du kan läsa mer om HVO och hur det fungerar här.

Prenumerera på 1788