Nox utsläpp

584 inlägg 0 nya

Swemba wrote:
Det finns inte heller några bevisade negativa effekter av en ökad koldioxidhalt i atmosfären.

Klimatet förändras bevisligen och därmed förutsättningarna för allt liv på Jorden, inklusive människan. Sedan kan man förstås spekulera om i vilken grad och hur fort det drabbar. Ett exempel är olika virusbärande myggstammar som med hjälp av klimatförändringar kan få en ny och oförutsedd utbredning med pandemier som följd.

Äntligen är höstern över och vi går in i vånter.

Kan någon förklara för mig hur man kan förneka växthuseffekten vars grundproblem är den allt högre co2 halten i atmosfären? På 130 år har koldioxidhalten ökat från knappt 280 till över 400 ppm / m3 luft! Att snabbt kapa dessa livshotande utsläpp är en central fråga om jorden ska finnas kvar till nästa generation såsom vi idag känner till vår planets utseende.

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Stockholm tog viktigt steg åt rätt håll!
http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20171117/stockholm-stad-ska-infora-miljozoner-med-dieselforbud-senast-2020/
Redan 2020 införs miljözoner.

Det är två olika frågor Stoor men med samma källa!
De allt högre Co2 halterna tar kål på planeten, de allt högre Nox halterna tar kål på människorna, främst i storstäder..(som yttersta konsekvens)
Viktigt att förstå för att förstå persondieselbilars kommande förbud i storstäder världen runt.

leo_1 wrote:
Stockholm tog viktigt steg åt rätt håll!
http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20171117/stockholm-stad-ska-infora-miljozoner-med-dieselforbud-senast-2020/
Redan 2020 införs miljözoner.

Trodde det var dieselbilar du ville få bort? Rubriken till trots, så handlar det inte om ett "dieselförbud" utan om ett förbud mot äldre bilar - både bensin och diesel. Faktum är att betydligt fler bensinbilar berörs av förbudet.

Stoor wrote:
Kan någon förklara för mig hur man kan förneka växthuseffekten vars grundproblem är den allt högre co2 halten i atmosfären? På 130 år har koldioxidhalten ökat från knappt 280 till över 400 ppm / m3 luft! Att snabbt kapa dessa livshotande utsläpp är en central fråga om jorden ska finnas kvar till nästa generation såsom vi idag känner till vår planets utseende.

Ingen förnekar växthuseffekten! Många ifrågasätter däremot hypotesen att koldioxid driver global uppvärmning.

leo_1 wrote:
De allt högre Co2 halterna tar kål på planeten, de allt högre Nox halterna tar kål på människorna, främst i storstäder..(som yttersta konsekvens)

Vilket Kinderägg! Det blev ju Tre fel på en och samma gång.

1. Co2 tar inte kål på planeten. Co2 är bra för planeten. Co2 är livsviktigt för livet på planeten. Att Co2 skulle driva global uppvärmning är något annat. För det första är det en hypotes och inte fakta! För det andra så tror inte ens de mest alarmistiska forskarna att den kommer att "ta kål på planeten". Du vet att koldixidhalterna för runt 4 miljarder år sedan var över 90% (900000ppm) och som bekant tog det inte "kål på planeten".

2. NOx tar inte kål på mänskligheten. Kvävedioxid produceras naturligt av kroppen. NOx i höga halter kan ge människor med astma och lungbesvär problem. Visst ska man försöka få ner utsläppen i stadskärnor, men att den skulle ta kål på mänskligheten är kraftigt överdrivet.

3. NOx halterna blir inte "allt högre". De har tvärtom halverats sedan 1990. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/

Om man med "ta kål på planeten" menar förutsättningen för högre flercelligt liv att existera så är det inte helt fel uttryckt under förutsättning att klimatförändringarna börja löpa helt amok. Venus är ett näraliggande exempel där man tror att oceaner tidigare förekommit men där liv (som vi känner det) inte kan förekomma pga den markvärme planetens CO2 genererar. Läs gärna på.

Här är också lite läsning för den som funderar: https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/reportage/det-ar-varre-an-du-tror--atta-satt-jorden-kan-ga-under-pa/

Äntligen är höstern över och vi går in i vånter.

Alla pratar för sin sjuka mor. Skulle man tro alla så har våra utsläpp ingen betydelse alls för vår hälsa oavsett om de kommer från bensin eller dieselbilar.

Regel 1: Jag har alltid rätt. Regel 2: Om jag någon gång skulle ha fel träder regel 1 i kraft.

Swemba, du tycker inte diesel är ett problem?

Kväveoxider bidrar till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. Kväveoxider har också negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen, främst hos känsliga personer med t.ex. astma

Att skog, mark och vatten försuras är inte speciellt bra. Sant att co2 behövs för tex fotosyntes, men om växthus effekt skapas rubbas hela världens klimat och djur och växter hinner inte anpassa sig och dör ut! Men det kanske inte är ett problem i din värld?

Styggavargen wrote:
Swemba, du tycker inte diesel är ett problem?

Inte ett större problem än bensin!

pinjong wrote:
Här är också lite läsning för den som funderar:

Här är annan intressant läsning: https://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/07/Clive-James.pdf

Hellden varnade redan i januari 17:
http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20170118/oppnar-for-dieselforbud-ocksa-i-stockholm-orovackande-hoga-varden/

Swemba wrote:
Här är annan intressant läsning: https://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/07/Clive-James.pdf

Tack! Författaren tycks vilja översätta det han upplever som överdrifter gällande Stora Barriärrevets problem till att gälla Global Uppvärmning i stort. Men han hade ju bara behövt fråga sina egna myndigheter så hade de kunnat ge honom olika infallsvinklar på ekologin. (http://www.gbrmpa.gov.au/managing-the-reef/threats-to-the-reef/climate-change/how-climate-change-can-affect-the-reef) Istället verkar han njuta av att vältra sig i sin egen (och gamla vänners) skepticism samtidigt som han vill dö som sanningssägare. Vem vill inte ha "rätt" till slut?

Äntligen är höstern över och vi går in i vånter.

Hackenbush wrote:
Alla pratar för sin sjuka mor. Skulle man tro alla så har våra utsläpp ingen betydelse alls för vår hälsa oavsett om de kommer från bensin eller dieselbilar.

Utsläpp kommer vi alltid att ha så länge det finns liv på Jorden men utsläppen måste hanteras. Giftiga utsläpp (vilket kan uppstå vid höga koncentrationer av relativt ofarliga gaser) bör minskas eller helst elimineras. Växthusgaser bör hållas på den nivå som rått under vår evolution dvs den nivå som växter, djurliv och vi idag är anpassade för. I annat fall kommer biotoper att förändras och det sker just nu.

Äntligen är höstern över och vi går in i vånter.

leo_1 wrote:
Hellden varnade redan i januari 17:
http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20170118/oppnar-for-dieselforbud-ocksa-i-stockholm-orovackande-hoga-varden/

Fast om man studerar realtidsdata och jämför med hälsofarliga värden så ligger inte ens Hornsgatan så illa till. Då är det värre i Arvika!

Så dieseln är inte problemet (om man nu tycker att Nox är ett problem).

Sedan är det intressant att Leo konsekvent duckar Karolinska institutets redovisade gränsvärden och att han återkommande vägrar att kommentera diskrepansen mellan "forskningsresultat" och uppmätta värden i trafikmiljön.

Sanningen är nämligen att de hälsoeffekter som Leo klistrat ner detta forum med uppträder i koncentrationer som är tio eller tjugo gånger högre än vad som finns ute i gatumiljön. Inte ens om vi dubblerar trafikarbetet med diesel kommer vi upp i de koncentrationerna..Så varför skrämmas med desinformation Leo? Är det verkligen trovärdigt?

MVH AL

"Det är bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att vara en idiot än att öppna munnen och undanröja varje tvivel". /Abraham Lincoln

pinjong wrote:
Hackenbush wrote:Alla pratar för sin sjuka mor. Skulle man tro alla så har våra utsläpp ingen betydelse alls för vår hälsa oavsett om de kommer från bensin eller dieselbilar.
Utsläpp kommer vi alltid att ha så länge det finns liv på Jorden men utsläppen måste hanteras. Giftiga utsläpp (vilket kan uppstå vid höga koncentrationer av relativt ofarliga gaser) bör minskas eller helst elimineras. Växthusgaser bör hållas på den nivå som rått under vår evolution dvs den nivå som växter, djurliv och vi idag är anpassade för. I annat fall kommer biotoper att förändras och det sker just nu.

Ja all konsumtion ger påverkan på miljön. Det har ingen större betydelse om det är diesel, bensin eller el. De är ungefär lika goda kålsupare alla tre - om än med olika problemområden.

När någon politiker i Stockholm då går ut i media och anklagar diesel för världens undergång är det frågan om opportunism. Mp behöver som bekant all uppmärksamhet man kan få just nu...

Så hur planerar vi vårt trafiksystem på bästa sätt och balanserar dess avigsidor på bästa sätt? Det borde debatten handla om istället. I både fallet koldioxid som kväveoxider är så inte fallet.

MVH AL

"Det är bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att vara en idiot än att öppna munnen och undanröja varje tvivel". /Abraham Lincoln

Elbilar borde vara en lösning i alla fall med tanke på vägarna. Tillverkningen kommer fortfarande att vara lika skitig även om man tillverkar elbilar och för att inte tala om på sikt alla utgångna batteripaket som måste bytas och på något sätt tas hand om. Hur vi än vänder oss så har vi ändan bak.

Regel 1: Jag har alltid rätt. Regel 2: Om jag någon gång skulle ha fel träder regel 1 i kraft.

"Sanningen är nämligen att de hälsoeffekter som Leo klistrat ner detta forum med uppträder i koncentrationer som är tio eller tjugo gånger högre än vad som finns ute i gatumiljön. Inte ens om vi dubblerar trafikarbetet med diesel kommer vi upp i de koncentrationerna..Så varför skrämmas med desinformation Leo? Är det verkligen trovärdigt?"

MVH AL

Det där får du ta med politikerna A.L! Världen över. I Indien, Kina, Frankrike, Tyskland, Norge, Danmark Storbritannien. Osv. som ALLA sedan några år kraftigt oroar sig får sina medborgares hälsa och klimat förändringar som följd av "trafikarbetet" i sina respektive länder o storstäder..är det verkligen trovärdigt att påstå det du påstår i november 2017?

leo_1 wrote:
"Sanningen är nämligen att de hälsoeffekter som Leo klistrat ner detta forum med uppträder i koncentrationer som är tio eller tjugo gånger högre än vad som finns ute i gatumiljön. Inte ens om vi dubblerar trafikarbetet med diesel kommer vi upp i de koncentrationerna..Så varför skrämmas med desinformation Leo? Är det verkligen trovärdigt?"
MVH AL
Det där får du ta med politikerna A.L! Världen över. I Indien, Kina, Frankrike, Tyskland, Norge, Danmark Storbritannien. Osv. som ALLA sedan några år kraftigt oroar sig får sina medborgares hälsa och klimat förändringar som följd av "trafikarbetet" i sina respektive länder o storstäder..är det verkligen trovärdigt att påstå det du påstår i november 2017?

Klimatförändringarna? Nu blandar du nog ihop begreppen. Vi diskuterar kväveoxider i denna tråd.

Utsläppen och koncentrationen av Kväveoxider har konsekvent minskat allt sedan 90-talet och ligger i dag på nivåer långt under gränsvärdena och skadliga nivåer.

Så vad är syftet med desinformationskampanjen? Personlig övertygelse? Uppmärksamhet?

MVH AL

MVH AL

"Det är bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att vara en idiot än att öppna munnen och undanröja varje tvivel". /Abraham Lincoln

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.