Vi Bilägares forum

Ingen har råd att, eller vill, sälja PSA - Opel i Sverige!

Ingen har råd att, eller vill, sälja PSA - Opel i Sverige!

Inget viktigt...
Men fascinerande.

Och det är inte bara i Sverige utan nu talas det i Tyskland om att det finns ett hemligt dokument som avhandlar PSA planer för Opels närmaste framtid som innehåller så "explosiva" uppgifter att företaget anlitat en expertjurist med uppdraget att till varje pris förhindra att innehållet läcker ut till allmänheten...

https://motorbranschen.mrf.se/eniga-opelhandlare-nobbar-nytt-avtal/
Eniga Opelhandlare nobbar nytt avtal
Publicerat 2018-12-05

Ingen Opelhandlare har hittills velat uttala sig offentligt om frontalkrocken med den nya generalagenten KW Bruun i Danmark. Men nu tar Holmgrens Bils vd Göran Sandberg tagit bladet från munnen. KW Bruun har avböjt att bemöta kritiken.
I lördags, 1 december, övertogs Opel Sverige av danska importören KW Bruun. Övertagandet skakar om hela återförsäljarnätet med nya kommersiella affärsvillkor och ett avtal för lagerfinansiering som så gott som alla återförsäljare vägrar att skriva på.
– Vi kan inte skriva under avtalet. Då knäcker vi oss, säger Holmgrens Bils vd Göran Strandberg.
Göran Strandberg är en av de första Opel-handlarna som väljer att öppet gå ut och kritisera det sätt som KW Bruun hanterar avtalsfrågorna mellan Opel Sverige och återförsäljarna på. Enligt Strandberg är Opelnätverket på väg in i samma situation som Peugeot-nätet befann sig i och som Motorbranschen vid flera tillfällen haft anledning att skriva om.
Bakgrunden är att KW Bruun tog över ägandeskapet av Opel Sverige, som redan är generalagent för Peugeot i Sverige, från och med i lördags den 1 december. KW Bruun har samtidigt sagt upp avtalet med finansbolaget GMAC.
Tillsammans med Hedin Bil representerar Holmgrens Bil Opel i de tio största svenska städerna.
– Opelnätverket är enat i kritiken mot KW Bruun och varken vi eller Hedin kan acceptera det avtal som KW Bruun presenterar för oss. Det går inte att göra affären lönsam med de villkoren, säger Göran Strandberg.
I och med att Opel Sverige övergick till KW Bruun sades avtalet upp, men det finns en två år lång uppsägningstid, vilket innebär att avtalet löper till våren 2020. I avtalet finns den kommersiella policyn som återförsäljarföreningen försöker förhandla om i nuläget, även om KW Bruun enligt uppgift har meddelat att det inte är förhandlingsbart.
Till det kommer avtalet för lagerfinansieringen. Det tidigare avtalet mellan Opel Sverige och förra finansbolaget GMAC ska ersättas med ett nytt med Jyske bank. Enligt det ska lagerbilarna inte ägas av finansbolaget, utan återförsäljarna har att välja på att köpa bilarna eller skicka tillbaka dem till Opel Sverige.
– Avtalet om lagerfinansieringen kan vi inte skriva under. Det är en synnerligen allvarlig situation. Om varken vi eller Hedin Bil anser att villkoren är hållbara kommer vi inte att kunna sälja några bilar. Då får ägarna Groupe PSA svårt att nå sin målsättning i Sverige, säger Göran Strandberg.
Han är noga med att poängtera att det finns delar av bilaffären som fungerar. Det är också lätt att se att företrädarna för KW Bruun är uppskattade av ägarna, eftersom vd:n Tobias Pettersson har ökat Peugeots volym och hoppas göra detsamma med Opels.
– Jag har full förståelse och håller med om vikten av effektivisering och en sänkning av kostnader, men i en period av förändring är det viktigt att kroka arm och göra saker tillsammans. Vi har elva olika märken och ett antal generalagenter och generellt är det förståelse som gäller, säger Strandberg.
– Det är klart att vi måste leva med mindre marginaler, bli bättre på att bemöta kunder och få ner fasta kostnader. Det normala vore att åstadkomma det här tillsammans, men KW Bruun väljer att trycka villkor och förändringar in i handlarledet på ett sätt som gör det svårt att räkna hem affären i ett icke existerande samarbetsklimat.
Strandberg menar att KW Bruun skruvar villkor utan att förhandla och agerar på ett sätt som leder till konflikt i alla led. Det gnisslar i samarbetet när allt mer pengar tas bort i systemet. Enligt Strandberg får handlarna i dag inte bara för lite betalt för vissa jobb, utan får till och med betala för att få utföra jobbet.
– När andra tillverkare väljer att subventionera den typen av affärer som privatleasing står PSA utanför. KW Bruun försöker ta fram konkurrenskraftiga erbjudanden genom att pressa bilmarginalen men också eftermarknadsmarginalen genom att subventionera finansieringen av privatleasingen. Det är nog inte alla handlare som förstått det ännu, men konsekvensen blir att vi får betala för att serva en privatleasingbil. De börjar komma in i verkstäderna nu och då blir en hel del av verkstadsarbetet olönsamt.
Vad innebär det i kostnader?
– När vi tittar i våra kalkyler kan vi se att en bil ger ett nettobidrag på 500 kronor. Om du tar bort 30 procent av intäkten och har kvar produktionskostnaden så får du en kostnad på 1 500 till 2 000 kronor per bil som du inte får täckning för. Det gäller Peugeot-affären och eftersom KW Bruun har kopierat Peugeots kommersiella policy till att gälla även för Opel, gäller det Opel också.
Göran Strandberg var nyligen på ett möte med Opel-ledningen och PSA inför deras övertagande, där det var tydliga budskap om vikten att sänka de fasta kostnaderna men också vikten av lönsamma handlare. Färre glaspalats och fler pop-ups och kiosker och verksamhet nära kunderna.
Skillnaderna mot KW Bruuns avtal ledde till att Göran Strandberg nyligen ordnade ett möte med Opel-ledningen som i sin tur ledde till ett möte med Interdan (KW Bruuns moderbolag) och Opel-ledningen. Slutsatsen var att man från Opels sida stod bakom de avtal som KW Bruun tagit fram.
– Det som sades på mötet med Opel och PSA gällde tydligen inte Sverige och Danmark, säger Strandberg.
Ska ni behålla Opel inom Holmgrens?
– Vi utvärderar alternativen. Min marginal på Peugeot är hälften mot våra andra jämförbara märken. Det är inte så att det är väsentligt lägre kostnader för att leverera en Peugeot. Den måste bära sin del av intjäningen för att klara kostnaderna. Detsamma gäller numera Opel. Det är mitt jobb att bedöma om det är där vi ska lägga våra resurser.
Vad händer nu?
– Återförsäljarföreningen har anlitat en jurist som sköter förhandlingarna med KW Bruun. Samtidigt försöker KW Bruun pressa handlarna att skriva på, bland annat genom rena hot. KW Bruun hävdar att många redan skrivit på och om man inte skriver på inom tre dagar så får man inte sälja Opel.
De Opelbilar som står runt om hos återförsäljarna är ägda av finansbolaget GMAC. Avtalet med GMAC sades upp i måndags, 3:e december, på måndagen, med tre månaders uppsägningstid. Under den tiden kommer sannolikt återförsäljarna försöka sälja bilarna.
Motorbranschen erfar att flera Peugeothandlare har en soliditet under 20 procent och några är konkursmässiga efter att ha förbrukat sitt egna kapital. Fler konkurser är alltså troligtvis att vänta.
– Jag vet flera befintliga Opelhandlare som vill sälja sina verksamheter. Det är som hela havet stormar. Jag anser att alla som ger sig in i en relation med KW Bruun bör förbereda sig på en tuff resa.
– Det är märkligt att PSA står bakom KW Bruuns agerande och inte inser att de inte kan ha den här typen av representation på den svenska marknaden. Ingen kommer att vilja sälja deras produkter. Dessutom skapar det en badwill runt PSA. Jag frågar mig om någon kommer att vilja representera Opel, just nu ser det dystert ut, säger Göran Strandberg.

https://motorbranschen.mrf.se/kw-bruun-sager-upp-af-avtal-efter-kritik/
KW Bruun säger upp ÅF-avtal efter kritik
Publicerat 2018-12-12

Kort efter att Holmgrens Bils vd Göran Strandberg gått ut på Motorbranschens sociala medier med kritik mot generalagenten KW Bruuns affärsmodeller sade huvudmannen upp deras Peugeot-avtal. Själva hävdar KW Bruun att uppsägningen inte är kopplad till kritiken. Men Holmgrens ägare Benny Holmgren ryter till och varnar andra återförsäljare för att göra affärer med KW Bruun.
Benny Holmgren brukar inte uttala sig offentligt i första taget. Men nu är måttet rågat. Peugeot- och Opelhandlarnas missnöje mot danska generalagenten KW Bruun har nått alla bräddar.
– Vi är ett kollektiv av bilhandlare i Sverige och för mig är det anständigt att uppmärksamma kolleger på att vi inte kan fortsätta sälja Peugeot med de affärsvillkor som erbjuds, något som också blivit extra tydligt under det senaste året då ett antal återförsäljare för Peugeot gått i konkurs under en period då bilhandeln har sina bästa år någonsin, säger Benny Holmgren är en av Sveriges största bilhandlare.
När Motorbranschen möter vd Göran Strandberg och ägare Benny Holmgren på Holmgrens Bil i Jönköping möts vi av två bilhandlare som dagen innan blivit uppsagda av KW Bruun som Peugeot-återförsäljare. Men det är inget som verkar ha gett en sömnlös natt.
– Som du märker är vi inte speciellt ledsna över situationen. Den här utvecklingen inte helt oväntad då vi valt att stå för det vi tror på och sedan en längre tid har planerat för en framtid utan KW Bruun.
– Min egen reflektion är att uppsägningen inte bara handlar om att demonstrera makt gentemot Holmgrens, utan även att tydligt visa återförsäljare vad som kan hända om man inte till fullo accepterar det som KW Bruun bestämt sig för att driva igenom, säger Strandberg.
Motorbranschen publicerade förra veckan en intervju med Göran Strandberg som, som första Opel-återförsäljare, öppet vågade kommentera de affärsvillkor som importören KW Bruun erbjöd sina handlare. Strandberg och Holmgren ser uppsägningen som en direkt följd av att artikeln publicerades på Motorbranschens hemsida.
– Vi fick en reaktion på artikeln med uppsägningen där motiveringen var att eftersom vi vid olika tillfällen, per mejl, telefonsamtal, personliga samtal och offentligt kritiserat KW Bruuns affärsupplägg så valde man att avsluta samarbetet med Holmgrens bil, berättar Strandberg.
KW Bruuns vd Tobias Pettersson förnekar att det uppsagda avtalet skulle ha någon koppling till kritiken:
– Med respekt för vår relation till Holmgrens vill vi inte heller gå in på några detaljer kring vår affärsrelation här. Det sköter vi i en direkt dialog med Holmgrens. Vi värderar våra affärsrelationer med våra återförsäljare väldigt högt och för vår dialog direkt med dem och inte i media, låter han mejla som svar.
Men Göran Strandberg vidhåller att avtalet som erbjuds av KW Bruun har villkor som inte fungerar, vilket gör att affären inte går att försvara. Men det handlar inte bara om pengar.
– Vi försöker driva företaget med bra värderingar. Man ska uppträda med respekt, finna glädje i det man håller på med, ta ansvar för relationeroch jobba tillsammans för att nå bra resultat. De utmaningar vi möter i samarbetet med KW Bruun går tvärtemot vår värdegrund så kombinationen av en svag affär, obefintligt samarbetsklimat och brist på respekt gör att uppsägningen inte är en oväntad eller ens en oönskad utveckling. Det är snarare så att den hade kommit i vilket fall som helst, säger Göran Strandberg.
Konsekvensen av uppsägningen är stor för Holmgrens Bil, men företaget har gått igenom två liknande omställningar när samarbeten med Saab och Toyota avslutats. Då handlade det om andra orsaker än vad som nu är fallet men Strandberg och Holmgren känner sig trygga med att göra den omställningen.
Att lämna Peugeot-affären innebär en planerad process under en period på upp till två år när det gäller försäljningen. Holmgrens bil kommer även därefter fortsätta serva Peugeot-bilar och ta hand om sina kunder.
– Det innebär att vi kan lägga mer fokus på andra märken, vidareutveckla begagnat-affären och flytta fokus från Peugeot till andra delar av vår affär.
– Samtidigt hade jag gärna sett att ägarna Groupe PSA förstod hur deras varumärken representeras i Sverige och såg över sin nuvarande importörverksamhet. Jag hoppas också att nya återförsäljare som är intresserade av att börja sälja KW Bruuns märken gör sin hemläxa så att de förstår vad de ger sig in på, säger Strandberg.
Benny Holmgren började i branschen 1979 och har sett det mesta, men samarbetet med KW Bruun verkar ha tagit nya höjder.
– Jag har byggt upp det här företaget under många år med en tydlig värdegrund och kan inte acceptera att vårt företag och våra medarbetare ska bli behandlade på det här sättet. Det ska vara roligt att gå till jobbet, att möta sina anställda, kollegor, kunder och partners.
– Att då samarbeta med en partner som medvetet försämrar vår affär i alla delar oavsett om det handlar om bilen, finansieringen, service eller reservdelar samtidigt som man fyller på den egna kassan är inte intressant för min del. Hela vår bransch har stora utmaningar och då väljer jag att möta dessa tillsammans med andra partners där man bemöts med respekt och vilja till samarbete, säger Benny Holmgren.
Det återstår att se hur resten av Peugeots och Opels återförsäljare och deras återförsäljarföreningar reagerar på uppsägningen.

DET HÄR HAR HÄNT
Lördagen den 1 december övertogs Opel Sverige av KW Bruun med nya kommersiella affärsvillkor och ett avtal för lagerfinansiering som nästan alla återförsäljare vägrade skriva under. Samtidigt som KW Bruun tog över Opel i Sverige sades avtalet upp med finansbolaget GMAC. Holmgrens Bils vd Göran Strandberg framförde kritik mot affärsvillkoren, även om han också medgav att delar av avtalet var lönsamt. Just nu pågår förhandlingar mellan Opels återförsäljarförening och KW Bruun i ett försök att förbättra villkoren.

https://motorbranschen.mrf.se/opelbilar-i-karantan/
Opelbilar i karantän
Publicerat 2019-01-28

Registreringen av Opel-bilar i Sverige minskade med 90 procent under december och hittills i januari. Anledningen är att importören KW Bruun håller bilarna stående i Göteborgs hamn i väntan på att återförsäljarna ska skriva på ett avtal med det nya finansbolaget.
Vad Motorbranschen erfar håller importören bilarna i gisslan för att öka trycket på återförsäljarna att godta det nya finansbolaget Jyske Bank. KW Bruun valde att byta finansbolag från GMAC i samband med att de tog över efter Opel Sverige första december förra året.
Återförsäljarna har haft flera synpunkter på villkoren i avtalet, som återförsäljarföreningen försökt förhandla om med hjälp av en jurist. Avtalet innebär bland annat förändringar för lagerbilar, som numera inte ska ägas av finansbolaget.
Enligt en handlare är det inte acceptabelt i det här fallet där det handlar om redan kundsålda bilar där återförsäljare krävt att få bilarna levererade mot kontant betalning, något som importören inte godtagit.
Genom att hålla inne bilarna ökas trycket på återförsäljare att skriva under avtalet som enligt uppgift även innehåller ett ja till vissa delar av en ny kommersiell policy. Flera handlare ska ha tagit hjälp av jurister eftersom importören, enligt juristernas tolkning av avtalet, inte har rätt att leveransvägra mot förskottsbetalning.
Det kan innebära att importören kommer få krav på viten för de förseningar som återförsäljare drabbats av och för tappade affärer där slutkunderna inte accepterat de långa leveranstiderna.
Enligt uppgift har flera av Opels återförsäljare skrivit på avtalet, men ännu står bilarna kvar i Göteborgs hamn.
Anders Karlander på Opels återförsäljarförening vill inte kommentera. Samtidigt som återförsäljarna lider av leveransstoppet pågår ett arbete att ta fram ett nytt avtal för handlarna om rättigheter, skyldigheter och de nya kommersiella villkoren. Flera återförsäljare menar att det handlar om stora försämringar jämfört med tidigare avtal.
Att försäljningen störtdyker så mycket i december och januari kan ju knappast vara acceptabelt för fabriken i Tyskland. Enligt en källa har återförsäljarföreningen varit i dialog med tillverkaren.
I december publicerade vi här en intervju med Holmgrens Bils vd Göran Strandberg som hårt kritiserade KW Bruuns nya kommersiella affärsvillkor och avtal för lagerfinansiering.
Strandberg beskrev att KW Bruun skruvade villkor utan att förhandla och agerade på ett sätt som leder till konflikt i alla led. Strandberg är hittills den enda återförsäljaren som vågat gå ut och offentligt kritiserat importören. Trots att Holmgrens Bil är landets största återförsäljare av Peugeot och ihop med Hedin Bil representerar Opel i de tio största städerna valde KW Bruun att säga upp Holmgrens Bil som återförsäljare av Peugeot strax efter att artikeln publicerades på Motorbranschens webb.
Tobias Pettersson, vd för KW Bruun, har valt att inte kommentera den här artikeln, men kritiken från Strandberg kommenterade han via mail.
”Med respekt för vår relation till Holmgrens vill vi inte heller gå in på några detaljer kring vår affärsrelation här. Det sköter vi i en direkt dialog med Holmgrens. Vi värderar våra affärsrelationer med våra återförsäljare väldigt högt och för vår dialog direkt med dem och inte i media.”
Holmgrens Bil kommer fortsatt erbjuda Peugeot och Opel till kunderna under de två år som avtalet löper och de är fortsatt auktoriserade för service och eftermarknad för både Opel och Peugeot.

https://motorbranschen.mrf.se/bilforum-enkoping/
Bilforum Enköping …
Publicerat 2019-02-08
… har upphört med Opel. Man fortsätter som tidigare som återförsäljare för Subaru och Kia samt även som serviceverkstad för Subaru, Kia och Saab. /PL

https://motorbranschen.mrf.se/slutar-med-opel/
Slutar med Opel
Publicerat 2019-02-09
Hanson Motor i Mora har upphört att sälja Opel, men fortsätter som serviceverkstad för märket. Företaget är återförsäljare och serviceverkstad för Mercedes samt serviceverkstad för Nissan och Saab.
Även Nilssons Bilcenter i Lund – som fortsätter sälja Hyundai samt serva Hyundai, Saab och Opel – och Vallentuna Motor i norra Stor-Stockholm upphör med Opel. Vallentuna Motor säljer och servar även Mitsubishi och Citroën och är även serviceverkstad för Saab och Opel.

2019-03-01 20:50

Kommentarer

Att ingen vill köpa Opel för att den rostade för snart 30 år sedan kan enkom vara en förklaring på detta forum. Om det nu vore en förklaring så borde ingen köpa en endaste VAG produkt utifrån alla problem de haft med diverse pinaler och rost...
Jag vill hävda marknadsföring, varumärkesbyggande och att hitta rätt produkt. Se på Adam, en bra idé men kom fel i tiden och blev för dyr.

2019-04-05 18:41
saabnisse skrev:

N-iklas, kallar du rostkänsligheten på Opel under 80- och 90-talen för en vandringsmyt vet du tydligen mindre om Opel än de som hade köpt den bilen!

Jag köpte Opel Rekord,Omega,Astra, Vectra och Insignia på 70,80, 90 och 2000 talet och inte fan rostade de mera än VW, Saab, Ford eller Volvo. Så där är du ute och cyklar saabnisse. Tycker jag!

2019-04-05 19:04
Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Guran, läs vad jag skrev i #255.
VW rostade även de liksom en mängd andra märken, men man började få ordning på problemet, men det fick inte Opel på sina billigare märken förrän mot slutet av 1990 och då var det tydligen för sent. Oavsett vad man tycker om VW så hade de även då bättre rykte.
Tittar man sedan tillbaka på 1950-talet blir det ännu märkligare. Opel hade ju betydligt mer erfarenhet av biltillverkning än VW, man hade flera modeller även om många stod på tur för byte till modernare utföranden.
VW hade en (1)! personbilsmodell som började bli gammal och omodern samt en minibuss med underdimensionerad motor, ändå sålde de mängder.
Opel hade ju helt klart större möjligheter, men vi vet hur det gick!

Uppdaterat: 2019-04-05 19:10
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
saabnisse skrev:

Guran, läs vad jag skrev i #255.
VW rostade även de liksom en mängd andra märken, men man började få ordning på problemet, men det fick inte Opel på sina billigare märken förrän mot slutet av 1990 och då var det tydligen för sent. Oavsett vad man tycker om VW så hade de även då bättre rykte.
Tittar man sedan tillbaka på 1950-talet blir det ännu märkligare. Opel hade ju betydligt mer erfarenhet av biltillverkning än VW, man hade flera modeller även om många stod på tur för byte till modernare utföranden.
VW hade en (1)! personbilsmodell som började bli gammal och omodern samt en minibuss med underdimensionerad motor, ändå sålde de mängder.
Opel hade ju helt klart större möjligheter, men vi vet hur det gick!

Vadå fick ordning på problemet, har du sett hur några år gamla passaters bakluckor ser ut?
Snarare tror jag VAG hade en bättre marknadsavdelning.
Ligger ju mycket i det N-iklas skriver, fokus på avancerade lösningar ingen ser, säkert jättebra och inspirerande och ett beslutsunderlag inför ett köp för en civilingenjör inom fordonsteknik. Men tyvärr är ju den kundkretsen väldigt begränsad.

2019-04-05 19:18
saabnisse skrev:

Guran, läs vad jag skrev i #255.
VW rostade även de liksom en mängd andra märken, men man började få ordning på problemet, men det fick inte Opel på sina billigare märken förrän mot slutet av 1990 och då var det tydligen för sent. Oavsett vad man tycker om VW så hade de även då bättre rykte.
Tittar man sedan tillbaka på 1950-talet blir det ännu märkligare. Opel hade ju betydligt mer erfarenhet av biltillverkning än VW, man hade flera modeller även om många stod på tur för byte till modernare utföranden.
VW hade en (1)! personbilsmodell som började bli gammal och omodern samt en minibuss med underdimensionerad motor, ändå sålde de mängder.
Opel hade ju helt klart större möjligheter, men vi vet hur det gick!

Men lik förbannat var det en MYT att Opel rostade mera än t.ex. Golf generation 1 eller Saab V4 eller Volvo 140 eller Ford Sierra. Eller hur?

2019-04-05 19:20
Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Fast det tog ju till runt sekelskiftet innan Opel började få lite ordning på rostproblemen. Sen gjorde man många bra konstruktioner ur rostsynpunkt även om det fanns andra brister - i alla fall på bilarna i de lägre prissegmenten.
Sen betyder nog inte gamla rost-synder nåt för dagens bilköpare

2019-04-05 19:31
saabnisse skrev:

N-iklas, kallar du rostkänsligheten på Opel under 80- och 90-talen för en vandringsmyt vet du tydligen mindre om Opel än de som hade köpt den bilen!

Jo, jo, jag hade en Vectra från -89 och den rostade upp runt vindrutan redan efter 2 år. En rostburk utan jämförelse. Dessutom var den bilens röda färg inte röd efter de två åren jag hade den. Opelhandlaren (som försökte fixa motorhuvens färgskiftningar) gav upp och skyllde på måsar och annat. Någon månad senare gick man i konkurs (sic).

I alla fall då (runt -89) levde Opel upp till sin jämne när det gäller kaffe.

edit: det var nog en -90 men i övrigt detsamma.

Uppdaterat: 2019-04-05 19:36
Never argue with idiots, they will bring you down to their level and beat you with experience.
Audi A5 SB skrev:

saabnisse wrote:N-iklas, kallar du rostkänsligheten på Opel under 80- och 90-talen för en vandringsmyt vet du tydligen mindre om Opel än de som hade köpt den bilen!
Jo, jo, jag hade en Vectra från -89 och den rostade upp runt vindrutan redan efter 2 år. En rostburk utan jämförelse. Dessutom var den bilens röda färg inte röd efter de två åren jag hade den. Opelhandlaren (som försökte fixa motorhuvens färgskiftningar) gav upp och skyllde på måsar och annat. Någon månad senare gick man i konkurs (sic).
I alla fall då (runt -89) levde Opel upp till sin jämne när det gäller kaffe.
edit: det var nog en -90 men i övrigt detsamma.

Ja alla har ju sin verklighet och allt som bekräftar detta är ju ett plus, för denne.

2019-04-05 20:14
Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!
Audi A5 SB skrev:

saabnisse wrote:N-iklas, kallar du rostkänsligheten på Opel under 80- och 90-talen för en vandringsmyt vet du tydligen mindre om Opel än de som hade köpt den bilen!
Jo, jo, jag hade en Vectra från -89 och den rostade upp runt vindrutan redan efter 2 år. En rostburk utan jämförelse. Dessutom var den bilens röda färg inte röd efter de två åren jag hade den. Opelhandlaren (som försökte fixa motorhuvens färgskiftningar) gav upp och skyllde på måsar och annat. Någon månad senare gick man i konkurs (sic).
I alla fall då (runt -89) levde Opel upp till sin jämne när det gäller kaffe.
edit: det var nog en -90 men i övrigt detsamma.

Alla märken har väl haft stolpskott till modeller och årgångar, du har ju själv liksom mig köpt ett märke som hade erbarmliga rostproblem en tid. Jag köpte en ny Saab 9000 CD vars dörrar blev genomrostade efter ett par år, fick dock nya, även dom som inte rostat på garanti. Så handlar väl även om hur man hanterar problemen.

2019-04-05 20:19

Syrran hade en Vectra kombi -99 (köpt ny -00) som gjorde att hon förlorade all sin stora förkärlek för det märket. Sen blev det Toyota under många år för att numera åka Skoda.

2019-04-05 20:21
Pi skrev:

Syrran hade en Vectra kombi -99 (köpt ny -00) som gjorde att hon förlorade all sin stora förkärlek för det märket. Sen blev det Toyota under många år för att numera åka Skoda.

Stackars syster att behöva åka Skoda :) baserat på erfarenheter från slutet av 90-talet.
Toyota har väl ingen speciellt bra rosthistoria från 80-90 talet och Skoda välter ju vid undanmanövrer :)

2019-04-05 20:34

Hennes man har åkt ett flertal Skoda Superb under många år (tjänstebilar) utan problem så dom vågade ta chansen att köpa en egen Skoda också när Avensisen hade börjat göra sitt...:) Men den finns faktiskt kvar i familjen som 3:e bil.

2019-04-05 21:18

"Stackars syster att behöva åka Skoda :) baserat på erfarenheter från slutet av 90-talet.
Toyota har väl ingen speciellt bra rosthistoria från 80-90 talet och Skoda välter ju vid undanmanövrer :)"

Du är rolig du, Guran. Eller är det fredagsgroggen?

2019-04-05 21:19
40-talisten skrev:

"Stackars syster att behöva åka Skoda :) baserat på erfarenheter från slutet av 90-talet.
Toyota har väl ingen speciellt bra rosthistoria från 80-90 talet och Skoda välter ju vid undanmanövrer :)"
Du är rolig du, Guran. Eller är det fredagsgroggen?

Kanske både och, så mycket förutfattade meningar.
Men Skode välter ju vid älgtest, det vet ju alla :)
Frugan har en Koreansk ”bullerburk” som både är komfortabel och hyfsat tyst och tar mindre soppa ännen Octavia 1,0tsi i snitt, jag har en snart 10 år gammal Opel Astra som andrabil, som knappt inte har rostat och vars länkarmar i aluminium är blanka och fina och går genom besiktningen med blanka papper efter snart 14000mil, även den gamla häcken är både komfortablare och piggare än en 1,0tsi. Och som grädde på moset en 1,9 ton tung SUV med 20tums sommardäck, platt ratt, fotsteg, diesel och 4wd som sörplar i sig knappt 0,6dl/mil.
Vad nu detta har med Opel att göra, förutom att jag hörna skulle köpa en nyare Opel Astra som andra/pendlingsbil då jag tycker det är en av dom bästa och komfortabla bilarna i ”Golfklassen”

2019-04-05 21:40

Audi har ju en poäng med 1 generationen vectra och även kadett slutet på 80 talet där rostade de ordentligt inget snack om saken, men jag snackade förra veckan med 2 killar i 30-35 års åldern ang bilar och dom hade i princip aldrig reflekterat över märket Opel, de Va bara vag bilar i huvet där, så att marknadsföringen är viktig och att sälja mycket bilar som syns i trafiken är väl den bästa marknadsföringen, och 40-talisten nädå Guran är inte rolig utan saklig skodabilen slog runt som bäst på den tiden Opel rostade.

2019-04-05 21:40

Köpte en Kadett GT -87a 1991, fick börja med att svetsa dit nya skärmkanter bak.
Gamla Golf var bra på att hålla rosten osynlig, det var ett tjockt lager plastmassa under hela bilen, den rostade minst lika mycket som den genomsnittliga bilen, men det tog längre tid för rosten att titta fram genom plasten.
Sen rostar bilar på olika sätt, överlägset sämst när det gäller att rosta i underredet, var Volvo 740. Man började på ett litet hål som bilprovningen knackat upp i sparklådan, för att sluta halvvägs upp på kardantunneln för att hitta plåt värdig nog att svetsa i.
Alla släpar upp Toyota så fort det handlar om rost, dom var långt ifrån sämst. Vist, ofta bruna i kanterna, men sällan nått alarmerande, Nissan, Mitsubishi, Honda var mycket värre, och som sagt 740.
Svensktillverkade SAABar, 99 900 var nog dom bästa innan Audi kom med helgalvningen.
Astra II var första Opeln med skapligt rostskydd. Jag skulle byta bromsar bak på en Omega II, bilen såg riktigt fin ut på utsidan, den var 5-6 år gammal då, värre var det under, såg ut som kriget. Handbromsen funkade inte för att bromssköldarna var borta, det fanns bara fragment kvar av dom.

2019-04-05 22:11

Det är väl bara att gå till korrosionsinstitutets rapporter genom åren och studera. Opel hade rekord under många år.

2019-04-05 22:48

Vandrings myten gäller att det var rosten som gjorde att Opel försäljning rasade, det är en åsikt som är sprungen ur att den som påstår det själv råkar vara totalt fixerad vid rost och inte kan se något annat.

"Det jag tycker, är det enda viktiga och avgörande och då är det det som bestämmer väldens öden"
Självupptagenhet - "det jag inte gillar är naturligtvis orsaken".

Man måste släppa de egna passionerade käpphästarna och höja blicken från den egna näsan för att kunna se verkligheten..

Kadett 87 är ju en av de jag aldrig skulle rekommenderat någon att köpa, det skulle jag kalla ett stort misstag, liksom 88, först 89 är att rekommendera och det har inget med rost att göra utan med inredningsmaterial och montering liksom att GM tvingade Opel att använda billig GM-teknik från Asien på de modellerna, tycker man att rost är enda problemet har man nog en dålig bild av vilken kvalitet Opel kan leverera när man satsar istället för snålar.

Vissa tycks påskina att en bil som inte rostar automatiskt är en felfri dröm som inte har några fel och brister, tycker man det så har man en snedvriden bild av vilka krav man ska ha på en bil.
Konstruktion, design, utförande och funktion är avgörande, fungerar inte detta är allt annat betydelselöst och utan värde.

"Snarare tror jag VAG hade en bättre marknadsavdelning.
Ligger ju mycket i det N-iklas skriver, fokus på avancerade lösningar ingen ser, säkert jättebra och inspirerande och ett beslutsunderlag inför ett köp för en civilingenjör inom fordonsteknik. Men tyvärr är ju den kundkretsen väldigt begränsad."

Det är ju så enkelt att man ska tala om för kunderna vad man säljer, varför man säljer det och varför det man säljer är bra och helst bättre än det konkurrenterna säljer.

Den vanliga åsikten är att om man gör något annat än konkurrenterna så är man en idiot för det finns ingen kund som begriper något annat än det vanliga som alla andra också gör.

Det är en märkligt tanke att man ska försöka kopiera alla andra så mycket som möjligt så skillnaderna blir så små som möjligt och då säljer man maximalt?

Det här med att man ska sälja på lång garanti och kundbemötande är ju groteskt, är det allt man har och produkten inte tekniskt och funktionsmässigt är ett smack bättre än någon annan, så har man inget starkt säljargument.

Det ingår i verksamheten att man ska kunna tala om för kunderna varför de ska köpa det man säljer, det är ju det minsta man måste klara av, klarar man inte det så får man byta yrke.

Här har vi den allmän åsikten som ständigt upprepas att man ska inte ha ett budskap till kunderna för de är för dumma och ointresserade för att lyssna, bry sig eller begripa någonting?

Jag är fullkomligt övertygad om att människor inte är så korkade, de jag talar med i verkligheten är inte det, de lyssnar och tar till sig argument.
Det är bara på internet åsikten dominerar att människor är urblåsta dumhuvuden som uteslutande räknar pengar och totalt struntar i alla andra faktorer.

Jag är övertygad om att tillräckligt... många, TILLRÄCKLIGT!!! - INTE SAMTLIGA... - MÄRK VÄL!!! skulle varit intresserade av Opels starka sidor för att verksamheten skulle ha gått runt om man bara talat om vad det var man hade att erbjuda.

Men det gjorde man aldrig utan lät istället kritikerna tala om vad Opel hade att erbjuda...

Och Kritikerna är alltjämt de som representerar Opel och som talar om vad Opel är och gör och erbjuder - det är ju som att låta Usama bin Ladin sköta amerikanska presidentens PR-kampanj, gissa om det skulle göra honom väldigt poppis hos väljarna...

Håller man käft med sina goda sidor och låter kritikerna bestämma dagordningen så går det åt helsike, så enkelt är det.

2019-04-06 11:43

Den ständigt upprepade frågan är ju vad det är som gör Opel så märkvärdig?
"Jag har då aldrig märkt någonting utan tycker det är mest medelmåttigt och ofta rätt usel skit"
Det är ju en extremt vanlig åsikt och ståndpunkt.

Det är ju detta som är problemet och det problemet har skapats av att man är okunniga om vad bilen har att erbjuda därför att ingen talat om det och för att man endast har kritiker att lyssna på som ivrigt och hängivet snabbt räknar upp all skit som skitbilen innehåller medan det på den andra sidan endast är tystnad och tomhet som upplyser om de positiva sidorna.

Den enda slutsatsen som kan dras är då att det helt enkelt inte finns något bra för då skulle man självklart ha talat om det...
Att någon skulle hålla tyst med positiva argument är ju så vansinnigt att ingen skulle kunna snudda vid tanken som en möjlighet.

Om man lägger all fokus på det ena och totalt förnekar det andra så resulterar det i en snedvriden verklighetsbeskrivning, det är fusk helt enkelt.
Man spelar ett fixat spel där utgången är avgjord på förhand, när motståndaren gör mål så dömer man alltid ut det som inget mål pga. olika kreativa orsaker medan det egna lagets mål alltid är perfekta och solklara.

Det är ingen rättvis och objektiv bedömning eller jämförelse som görs utan den är 100 % baserad på personlig värdering, personlig upplevelse, personlig prioritering av viktigt och oviktigt och inte minst olika diffusa personliga psykologiska och känslomässiga bakomliggande orsaker.

En bil kan t.ex ha en vansinnig grundkonstruktion, men enligt en specifik persons personliga krav är den fantastisk på en eller två punkter denna person värderar högre än allt annat och då spelar det ingen roll alls hur idiotisk resten av bilen är.

Omvänt om en annan bil är överlägsen på allt annat utom på just specifikt de punkter denna person sätter som högst, - och enligt denna persons personliga upplevelse... då dömer den personen ut den bilen som värdelöst skit.

Och det är på dessa grunder uppfattningarna och åsikterna är baserade i hela bilvärlden.
Det är fullständig galenskap alltsammans.

En vetenskaplig objektiv bedömning där man tar hänsyn till 100 % på ena sidan och 100 % på andra sidan utan att lägga in den mista form av personlig åsikt, värdering, känsla eller upplevelse som inte har en direkt mätbar teknisk orsak bakom sig.
Är det enda korrekta sättet för att komma fram till en riktig slutsats.

Men det vägrar människor att gå med på eftersom de tycker det är dumt och jobbigt att göra rätt, "det är så lätt och bekvämt att göra fel så det tänker vi fortsätta med".
"Och vi tänker dessutom kalla alla som påstår att vi gör fel för fanatiker, idioter och störda individer - så det så..."

Orsaken till att man uppviglar med dessa nedsättande slagord mot den som vågar kritisera de egna agerandena och värderingarna är samma orsak som varför sverigedemokraterna kallas nazister av sina motståndare, det är exempel på retoriskt magiska ord som genast dödar motståndaren och gör allt han säger till sjuk smörja.

2019-04-06 12:38

Okej N-iklas, ta och låna en ny Golf och en ny Astra och gör en 100%-ig bedömning punkt för punkt för att bevisa dina teser.
Jag vet inte vad som kan komma ut från det och det kommer att vara bortkastad tid eftersom 99,23% av befolkningen inte köper bil på det viset utan på känslor.
Marknaden består av 100% kompromisser när det gäller bilar, ingen bil är perfekt för någon. Vissa märken eller modeller blir mer populära än andra och säljer därmed. Ibland har det med marknadsföring att göra och ibland är det pris som styr oss "okunniga"

Opel har vettiga produkter men just nu en ganska skakig resa när det gäller ÅF-nät och importör som inte kommer att göra saken bättre.

2019-04-06 15:23
*Robban

Jag tror att det hela bottnar i att det bilmärke man fastnat för grottar man gärna ner sig i och läser på om dess historia, modellprogram och konstruktionslösningar, vilket medför en något snedvinklad bild då man inte sätter sig in i några andra märken på samma grundliga ingående sätt.

Man förstår då hur och varför en viss komponent ritats, konstruerats och placerats på just det sättet den är placerad medan man snabbt avfärdar konkurrenternas lösningar som undermåliga och ogenomtänkta då man inte är lika påläst om dessa.

Problemet som då kan uppstå är när någon hävdar motsatsen, är man då väldigt påläst på sitt eget märke kan man enkelt avfärda denne person som mindre vetande, men, denne person kan vara precis lika påläst på sitt eget favoritmärke och då uppstår situationen att båda har rätt, utifrån sina egna expertisområden sett.

Till syvende och sist är det som att debattera om vilket fotbollslag som är bäst, man kan visa upp mängder av statistik, historia, spelare genom tiderna och vunna titlar, men eftersom det handlar om känslor så kan man inte "överbevisa" någon att byta lag genom att presentera vad som åtminstone för argumenteraren framstår som rena fakta.

För så är det även med bilar, känns det rätt så köper man just den bilen och det bilmärket, ska man grundligt sätta sig in i varje bilmärke och dess modellers historia så hinner man dö av ålderdom innan man kommer till skott.

Känslor måste alltså få vara med och styra annars kommer man alltid att hålla sig till ett enda märke och avfärda alla andra, man kan hävda att man gör det på kunskap, men i grund och botten gör man det på ren okunskap.

2019-04-06 16:25

Jag ser att många olika län i hela Sverige som bytbil och datum står 2017 - 2018 sist till nu 2019 osålda är Astra, Corsa, Crossland, Grandland, Insignia och Mokka ståt i hallen ca 1 - 2 år som inte köper.

2019-04-06 18:29
Min nuvarande Fabia https://www.spritmonitor.de/en/detail/990314.html Dåvarande Astra https://www.spritmonitor.de/en/detail/858751.html

Prestigelös skrev: "Jag tror att det hela bottnar i att det bilmärke man fastnat för grottar man gärna ner sig i och läser på om dess historia, modellprogram och konstruktionslösningar, vilket medför en något snedvinklad bild då man inte sätter sig in i några andra märken på samma grundliga ingående sätt."

Där har du en poäng som N-iklas missar gång på gång. Därav dessa oändliga utlägg kring det egna märkets förträfflighet.

2019-04-06 19:26
Never argue with idiots, they will bring you down to their level and beat you with experience.

”Okej N-iklas, ta och låna en ny Golf och en ny Astra och gör en 100%-ig bedömning punkt för punkt för att bevisa dina teser.
Jag vet inte vad som kan komma ut från det och det kommer att vara bortkastad tid eftersom 99,23% av befolkningen inte köper bil på det viset utan på känslor.”

Det är en tokig syn på livet om man går omkring och tror att allt handlar om att bevisa att man har rätt, då har man en sorglig syn på livets mening.

Det handlar om att ta ansvar och arbeta för ett bättre liv för alla levande varelser på planeten ner till minsta insikt och växt.

Det gör man genom att sträva efter att människor ska vara mer utvecklade och klokare än de vilda djuren som styrs av känslor och instinkter, de flesta krig och konflikter i världen orsakas av känslor och djuriska drifter, det går det inte att blunda för och det måste man ta itu med.

”ta och låna en ny Golf och en ny Astra och gör en 100%-ig bedömning punkt för punkt.”

Det har jag självklart gjort, men har någon annan gjort det?

Har någon annan gjort så någonsin, i något enda fall i hela livet, oavsett ämne och sammanhang? Uppenbarligen har ingen det eftersom alla säger att det är omöjligt att göra så.

Trots att man inte gjort det så låter man påskina att man ändå har de kunskaper man skulle få om man gjorde det eftersom man också hävdar att alla bilar är lika bra och det finns ingen som har någon brist i jämförelse med någon annan - och hur kan man veta det så bestämt om man samtidigt säger att det är omöjligt att göra den granskning som krävs för att kunna veta det man låter antyda att man vet?

”Jag vet inte vad som kan komma ut från det och det kommer att vara bortkastad tid eftersom 99,23% av befolkningen inte köper bil på det viset utan på känslor.”

Javisst… men VARFÖR gör man på det sättet?
Det finns en orsak till allt och det är den orsaken som det hänger på.
Om du lite vet och lite kan, vad ska du då basera dina åsikter och handlingar på?
Självklart på känslor eftersom det är det enda verktyg du har.

Så agerar människor i en stor del av livets alla delar, det finns ingen orsak att acceptera detta, enbart känsla är en svaghet som väldigt lätt leder på avvägar till och med i konst, musik och sex där känsla är en dominerande grund, men lite hjärna krävs där också.

”Marknaden består av 100% kompromisser när det gäller bilar, ingen bil är perfekt för någon. Vissa märken eller modeller blir mer populära än andra och säljer därmed. Ibland har det med marknadsföring att göra och ibland är det pris som styr oss "okunniga"

Visst, Men min slutsats är att Opel varit, (jag är mer tveksam till om det gäller de senaste modellerna i lika hög grad…)
Den mesta kompromissen av alla, och det ser jag som den stora styrkan medan det är tydligt att flertalet inte gillar kompromisser utan vill ha smala specialiseringar där man bara behöver bry sig om några få enkla saker och kan rycka på axlarna åt resten.

Den enda rimliga orsaken till detta är att en kompromiss som satsar på 50 områden är hemskt svår och krävande att engagera sig i medan en som man ser har TRE saker man gillar är så mycket enklare att välja för det kräver ju inget att göra det valet.

Men att välja på det sättet är inte ett resultat av ett kunnigt och medvetet val utan en följd av att man inte äger förutsättningarna för att göra ett annat val.
Om man inte har möjligheten att göra ett annat val kan man heller inte hävda att det val man gjort är det rätta, för hur kan man veta det om man saknar förutsättningen att veta just det?

Det blir lätt en efterkonstruktion där man övertygar sig själv om att man gjort rätt därför att det ”känns” bäst att tro det.

”Jag tror att det hela bottnar i att det bilmärke man fastnat för grottar man gärna ner sig i och läser på om dess historia, modellprogram och konstruktionslösningar, vilket medför en något snedvinklad bild då man inte sätter sig in i några andra märken på samma grundliga ingående sätt.
Man förstår då hur och varför en viss komponent ritats, konstruerats och placerats på just det sättet den är placerad medan man snabbt avfärdar konkurrenternas lösningar som undermåliga och ogenomtänkta då man inte är lika påläst om dessa.”

Nja, det finns vissa tendenser till det, men om man skrapar tillräckligt på ytan så visar det sig ofta att de som påstår sig veta allt om en viss bil i själva verket inte gör det utan mest går på PR-snack och egen passionerad kärlek (eller passionerad avsky...), reklam och journalisters prat och ”div. annat snack som går”.

Raphael vet exempelvis långt från så mycket om PSA:s bilar som han tycks tro och gärna påstår och om han som är så flammande entusiastisk inte vet så mycket, då vet nog ingen något om ”sin ”bil skulle man ju kunna spekulera?

Men som utomstående som inte vet mer kan man ju lätt bländas av en strid ström av ord och tro att ”här är det någon som kan massor”.

”Problemet som då kan uppstå är när någon hävdar motsatsen, är man då väldigt påläst på sitt eget märke kan man enkelt avfärda denne person som mindre vetande, men, denne person kan vara precis lika påläst på sitt eget favoritmärke och då uppstår situationen att båda har rätt, utifrån sina egna expertisområden sett.”

Ja man kan nog själv uppleva det som enkelt att avfärda någon, men om det stämmer med den faktiska verkligheten är inte nödvändigtvis så säkert…
Och som sagt, de flesta hävdar ju att det är omöjligt att vara så påläst, så det blir nog svårt att hitta en likvärdig motståndare i så fall…

”Till syvende och sist är det som att debattera om vilket fotbollslag som är bäst, man kan visa upp mängder av statistik, historia, spelare genom tiderna och vunna titlar, men eftersom det handlar om känslor så kan man inte "överbevisa" någon att byta lag genom att presentera vad som åtminstone för argumenteraren framstår som rena fakta.”

Precis, det är just problemet, med en värld som styrs av känslor, det är inte något att vara stolt över utan ett rätt så allvarligt bekymmer eftersom det ingalunda begränsar sig till vilken maträtt man tycker smakar bäst, utan också till vilken politiker man röstar på och det får konsekvenser för hela världen.

”För så är det även med bilar, känns det rätt så köper man just den bilen och det bilmärket, ska man grundligt sätta sig in i varje bilmärke och dess modellers historia så hinner man dö av ålderdom innan man kommer till skott.”

Tja det skulle i varje fall ta ett år, och det kan ju kännas som en livstid när man avskyr det man håller på med.
Men just därför är det den som säljer produktens ansvar att tillhandahålla denna information så man slipper göra just detta själv, och då skulle det kunna ta veckor och inte en livstid, men nu är det ju ingen som tillhandahåller den informationen.

Eftersom ingen efterfrågar den och ingen efterfrågar den därför att man tror att den är omöjlig och inte kan existera.

Orkar man läsa en volym av Sagan om Ringen eller Harry Potter som ju rätt många tycks orka med, så orkar man nog också läsa information om bilen man tänker köpa - om man nu ville ha den informationen, vilket man alltså inte vill.

”Känslor måste alltså få vara med och styra annars kommer man alltid att hålla sig till ett enda märke och avfärda alla andra, man kan hävda att man gör det på kunskap, men i grund och botten gör man det på ren okunskap.”

Det där var nog inte så genomtänkt sagt, för det är väl just de med de hetaste känslorna som är mest fasta i ett enda bilmärke och avfärdar andra.
Världen vimlar ju av entusiaster som av känslomässiga skäl håller på ett enda bilmärke, så det argumentet håller nog inte.

Och om man inte styrs av känslor så är det ju just precis att hålla sig till ett enda bilmärke man inte gör om man inte har faktiska goda grunder och orsaker att göra så.

Styrs man inte av känslor så styrs man av rationalitet och mätbara fakta.

”man kan hävda att man gör det på kunskap, men i grund och botten gör man det på ren okunskap.”

Men om man själv säger att man styrs av känslor hur kan man då veta det man i dessa ord påstår när man själv säger sig sakna kunskap? är då inte detta bara ord som det ”kändes” rätt att sätta ihop rent känslomässigt?

Som exempel så avfärdar jag ju till stor del Opel helt och hållet nu när man ändrar bilarnas konstruktion och utförande och kvaliten sjunker med arbetarnas sjunkande moral genom dåliga arbetsförhållanden och konflikter i fabrikerna, den som styrs av känslor bryr sig inte om sådana fakta som ex. Raphael som aldrig ser något fel i sina märken oavsett vad de än hittar på och hur dramatiska tekniska förändringar som än inträffar.

Det är ett exempel på vad som händer när man styrs av känslor och blundar för fakta.

2019-04-06 23:48

Men slappna av, det är ju bara en j-a bil vi snackar om.
JAG kommer inte lägga ner det för mig 100%-igt bortkastade jobbet att söka i detaljer. Har bilen check i mina "must-have-boxar" så är det bara att handla. Vad är det värsta som kan hända? Jag gillade inte skiten, säj den då och köp något annat.
Alternativet är att bli kvar i 1986...

2019-04-07 11:21
*Robban

+10 på det, Robban ! Det är ju trots allt ingen livskamrat man väljer.

2019-04-07 11:29

Tror nog ingen lägger ner särskilt mycket tid på att göra efterforskningar vid val av livskamrat, man går på känsla och lär sig med tiden...

När det kommer till bilar är man dock oftast mycket grundligare, man vill ju inte köpa grisen i säcken... :-)

2019-04-07 11:33

Prestigelös - tänkte mest på längden av engagemanget vilken ofta men inte jämt är längre med "livskamraten" än med den bil man köper...:)

2019-04-07 11:38
EnannanRobban skrev:

Men slappna av, det är ju bara en j-a bil vi snackar om.
JAG kommer inte lägga ner det för mig 100%-igt bortkastade jobbet att söka i detaljer. Har bilen check i mina "must-have-boxar" så är det bara att handla. Vad är det värsta som kan hända? Jag gillade inte skiten, säj den då och köp något annat.
Alternativet är att bli kvar i 1986...

Ja vi har ju olika must-have-boxar"
Mina är enkla men har blivit fler med åren.
Är det två lastutrymmen under varann under lastgolven , adaptiv farthållare, tyst och bra LED strålkastare och att den är snål och inte slö så omkörningar inte funkar så är det bara att handla.
Och alla bilar av i dag är väl driftsäkra och problemfria så den aspekten känner inte jag av.

2019-04-07 12:36
Mina tidigare bilars förbrukningar på spritmonitor.. https://www.spritmonitor.de/en/detail/836524.html https://www.spritmonitor.de/en/detail/756137.html https://www.spritmonitor.de/en/detail/1120549.html

I stället för att tvärt påstå att det är så...
Så formulerar jag det så här:

Min "upplevelse" är att bilen endast är en symbol som representerar något betydligt större och mer genomgripande.

Bilen som "diskussions-ursäkt" blir en symptom som avslöjar tillståndet i samhället i stort - och ser man det så, vilket är just det jag gör, så handlar det inte längre "bara om en bil" det handlar om hela världen och allt i den, och det är lite större än "bara" en bil.

Genom att alltid begränsa det man lägger sin uppmärksamhet på, så att allt alltid "bara" blir något som "bara är" och därmed alltid är något som är oviktigt, så får detta ständiga "bara" långtgående konsekvenser när en miljard människor "bara" gör si eller så.

"jag ska bara dumpa lite gift i floden här, det är väl inget att göra så stor sak av..."
"Vi ska bara hyvla av 120 kvadratkilometer land för att utvinna oljesand, äsch det är väl inget att bråka om va?"
"Vi ska bara borra efter lite olja här i naturreservatet, inget att oroa sig för..."

Jag har aldrig betraktat något på ett begränsat sätt, utan alltid sett allt som en del i något mycket större och mer genomgripande som omfattar allt.
Det började jag med när jag var 7 år, att se helheter och komplicerade samspel är "det" jag är.

Jag vet att människor i allmänhet betraktar saker och ting ur exakt den rakt motsatta synvinkeln, det lilla, specialiserade, utlyfta, begränsade.

Därför ser man inte saker som jag gör och därför tycker man att något jag kommit fram till är viktigt i själva verket är extremt oviktigt - därför att man sätter inte in det i den större helhet som jag gör.

Att man därför har olika uppfattningar om saker och ting är så självklart och lätt att se på förhand att man i princip inte behöver föra någon diskussion överhuvudtaget om någonting alls, vad det vara må...

2019-04-07 14:28

Antingen så har inte Opel haft tillräckligt attraktiva bilar de senaste 20 åren, eller så är folk alltså dumma och/eller lata när de väljer bil (baserat på vad Niklas skriver).
Jag tror mer på den första varianten.

Jag håller med Niklas om en sak: "Det är fullständig galenskap alltsammans."
Ja, sån är bilvärlden.

2019-04-07 18:07
Ingen vet hur gammal en Citroen kan bli...

Man kan nog konstatera att det finns alldeles för få N-iklas för att Opel skulle överleva som bilmärke. Jag har f.ö. den övertygelsen att det där rimmar väl med Darwins teorier. I övrigt var väl Opel en ganska bra - men medioker - bil.

Jag hade (beskrivet i denna tråd) en Vectra Mk1 som rostade som Gevalia - innan dess en Ascona -87 som rostade ännu värre. Båda bilarna var av mig älskade, mest p.g.a. motorerna. Men sett i backspegeln så var det nog inte så värst bra bilar.

2019-04-07 19:10
Never argue with idiots, they will bring you down to their level and beat you with experience.
Audi A5 SB skrev:

Jag hade (beskrivet i denna tråd) en Vectra Mk1 som rostade som Gevalia - innan dess en Ascona -87 som rostade ännu värre. Båda bilarna var av mig älskade, mest p.g.a. motorerna. Men sett i backspegeln så var det nog inte så värst bra bilar.

Låter bekant. Frugan hade en Kadett -89, den ramlade i bitar och höll min svets sysselsatt. Men, den var pigg och snål.
Fick den bara ny olja och nya tändstift inför varje besiktning, så klarade den avgasvärdena också. :-)

2019-04-07 19:24
Ingen vet hur gammal en Citroen kan bli...

Jag är förvånad, dels på att det finns någon som kan grotta ner sig så extremt i en bil som N-iklas, dels på att Opel inte sålt bättre här i Sverige under de senaste femton åren.
Under 80-90-talet tyckte jag det var skräp, ja inte alla modeller, Omega hade jag bra erfarenhet av, men Kadett och Corsa! Nej tack!
Men bilarna på 2000-talet är väl så konkurrenskraftiga, där tror jag det har med marknadsföringen att göra.

2019-04-07 19:25
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Ja "Man kan nog konstatera att det finns alldeles för få N-iklas för att Opel skulle överleva som bilmärke."

Tyvärr är det nog så att det finns för få sådana för att ge mänskligheten någon hygglig chans till överlevnad enligt Darwin.
Den som är bäst anpassad till världen man lever i, överlever sannolikt.

Men människorna är numera inte anpassade till verkligheten och den verkliga världen, man har stängt in sig i en liten låda där man leker skapelsegud och hittar på helt egna regler och lagar och sanningar som man ändrar vartefter som man känner för att reglerna behöver förändras.

Detta innebär att mänskligheten inte är ett dugg anpassad till den verklighet man lever i och därmed har man noll chans till överlevnad enligt Darwin.

Exemplet med en "art" som lever i en skyddad miljö på en isolerad ö, där man är perfekt anpassad till förhållandena, och så en dag ändras dessa förhållanden, utrotning blir då vanligen resultatet därför att "öns" förhållanden var utlyfta och isolerade från den stora verkliga världen utanför och när den plötsligt och oväntat bröt ner gränsen och traskade in så kollapsade allt.

Mänsklighetens svaghet är den intellektuella förmågan i en komplex tillvaro, människor tror att fysisk styrka och fysisk makt är det som garanterar överlevnad, det var så i en primitiv värld, men den världen är nu ersatt med en avancerad och tekniskt komplicerad, och då fungerar det inte längre att lösa alla uppgifter med knölpåken som förr i tiden.
Fast den lilla nyheten har ännu inte nått insikt hos knölpåkssvingarna

Jag vet ju hur det är med alltsammans, men det är som sagt rätt meningslöst att kommentera personliga åsikter eller tyckande eftersom sådant kan ta sig vilket uttryck som helst som inte behöver ha den minsta lilla koppling till verkligheten.

Det enda man kan föra samtal om är verkligheten, personliga åsikter går det inte att ha något meningsfullt samtal om.

För att man ska kunna föra ett meningsfullt samtal måste man ha en gemensam grund att stå på, man måste utgå från samma förutsättningar, samma utgångspunkt, acceptera vissa grundläggande fakta och förhållanden som ingen människa har hittat på eller formulerat.

Man måste underkasta sig en gemensam grundlag och spelregel som den förutsättning man baserar samtalet på.

Det finns bara en sådan och det är verkligheten, det som är, det är, och det är bara att acceptera.

Men om alla hela tiden skriver sin egen grundlag och hittar på sina egna förutsättningar och spelregler i form av personliga åsikter så omöjliggörs ett meningsfullt samtal eftersom det då blir lika ordnat som snöflingor i en snöstorm.

Det blir en massa olåt men inget mer.
Därför är jag en så hård kritiker av "personliga erfarenheter" och därpå baserade "spekulativa åsikter".

Det för inte världens utveckling framåt utan slösar bara med tid.

2019-04-07 23:20

N-iklas skrev: "Ja "Man kan nog konstatera att det finns alldeles för få N-iklas för att Opel skulle överleva som bilmärke." (citerat från mitt inlägg tidigare)

Tyvärr är det nog så att det finns för få sådana för att ge mänskligheten någon hygglig chans till överlevnad enligt Darwin.
Den som är bäst anpassad till världen man lever i, överlever sannolikt."

Jag avstår från att kopiera i resten av N-iklas inlägg. Men för att raljera lite: kör man inte en Opel, då är man illa ute och kan inte föra sina gener vidare. Man dör ut.

N-iklas: det är bilar vi diskuterar och i ditt fall ett BILMÄRKE. Hur kan man låta sitt liv styras av ett bilmärke?

2019-04-08 20:05
Never argue with idiots, they will bring you down to their level and beat you with experience.

Hur kan man vara så ouppmärksam att man tror att det handlar om ett bilmärke?
Det är en livslång kamp för intelligens, rättvisa och rättfärdighet i en värld som bestämt sig för att utrota dessa ting - av varierande orsaker.
Det är vad det egentligen alltid handlat om och alltid kommer att handla om.

2019-04-09 00:51
N-iklas skrev:

Hur kan man vara så ouppmärksam att man tror att det handlar om ett bilmärke?
Det är en livslång kamp för intelligens, rättvisa och rättfärdighet i en värld som bestämt sig för att utrota dessa ting - av varierande orsaker.
Det är vad det egentligen alltid handlat om och alltid kommer att handla om.

Vad har intelligens, rättvisa och rättfärdighet med att göra om man ska köpa en Opel eller en annan bil?
Jag får nog läsa N-iklas bok först innan jag förstår vad han menar....

2019-04-09 10:14
Ingen vet hur gammal en Citroen kan bli...