Ingen har råd att, eller vill, sälja PSA - Opel i Sverige!

298 inlägg 0 nya
Ingen har råd att, eller vill, sälja PSA - Opel i Sverige!

Inget viktigt...
Men fascinerande.

Och det är inte bara i Sverige utan nu talas det i Tyskland om att det finns ett hemligt dokument som avhandlar PSA planer för Opels närmaste framtid som innehåller så "explosiva" uppgifter att företaget anlitat en expertjurist med uppdraget att till varje pris förhindra att innehållet läcker ut till allmänheten...

https://motorbranschen.mrf.se/eniga-opelhandlare-nobbar-nytt-avtal/
Eniga Opelhandlare nobbar nytt avtal
Publicerat 2018-12-05

Ingen Opelhandlare har hittills velat uttala sig offentligt om frontalkrocken med den nya generalagenten KW Bruun i Danmark. Men nu tar Holmgrens Bils vd Göran Sandberg tagit bladet från munnen. KW Bruun har avböjt att bemöta kritiken.
I lördags, 1 december, övertogs Opel Sverige av danska importören KW Bruun. Övertagandet skakar om hela återförsäljarnätet med nya kommersiella affärsvillkor och ett avtal för lagerfinansiering som så gott som alla återförsäljare vägrar att skriva på.
– Vi kan inte skriva under avtalet. Då knäcker vi oss, säger Holmgrens Bils vd Göran Strandberg.
Göran Strandberg är en av de första Opel-handlarna som väljer att öppet gå ut och kritisera det sätt som KW Bruun hanterar avtalsfrågorna mellan Opel Sverige och återförsäljarna på. Enligt Strandberg är Opelnätverket på väg in i samma situation som Peugeot-nätet befann sig i och som Motorbranschen vid flera tillfällen haft anledning att skriva om.
Bakgrunden är att KW Bruun tog över ägandeskapet av Opel Sverige, som redan är generalagent för Peugeot i Sverige, från och med i lördags den 1 december. KW Bruun har samtidigt sagt upp avtalet med finansbolaget GMAC.
Tillsammans med Hedin Bil representerar Holmgrens Bil Opel i de tio största svenska städerna.
– Opelnätverket är enat i kritiken mot KW Bruun och varken vi eller Hedin kan acceptera det avtal som KW Bruun presenterar för oss. Det går inte att göra affären lönsam med de villkoren, säger Göran Strandberg.
I och med att Opel Sverige övergick till KW Bruun sades avtalet upp, men det finns en två år lång uppsägningstid, vilket innebär att avtalet löper till våren 2020. I avtalet finns den kommersiella policyn som återförsäljarföreningen försöker förhandla om i nuläget, även om KW Bruun enligt uppgift har meddelat att det inte är förhandlingsbart.
Till det kommer avtalet för lagerfinansieringen. Det tidigare avtalet mellan Opel Sverige och förra finansbolaget GMAC ska ersättas med ett nytt med Jyske bank. Enligt det ska lagerbilarna inte ägas av finansbolaget, utan återförsäljarna har att välja på att köpa bilarna eller skicka tillbaka dem till Opel Sverige.
– Avtalet om lagerfinansieringen kan vi inte skriva under. Det är en synnerligen allvarlig situation. Om varken vi eller Hedin Bil anser att villkoren är hållbara kommer vi inte att kunna sälja några bilar. Då får ägarna Groupe PSA svårt att nå sin målsättning i Sverige, säger Göran Strandberg.
Han är noga med att poängtera att det finns delar av bilaffären som fungerar. Det är också lätt att se att företrädarna för KW Bruun är uppskattade av ägarna, eftersom vd:n Tobias Pettersson har ökat Peugeots volym och hoppas göra detsamma med Opels.
– Jag har full förståelse och håller med om vikten av effektivisering och en sänkning av kostnader, men i en period av förändring är det viktigt att kroka arm och göra saker tillsammans. Vi har elva olika märken och ett antal generalagenter och generellt är det förståelse som gäller, säger Strandberg.
– Det är klart att vi måste leva med mindre marginaler, bli bättre på att bemöta kunder och få ner fasta kostnader. Det normala vore att åstadkomma det här tillsammans, men KW Bruun väljer att trycka villkor och förändringar in i handlarledet på ett sätt som gör det svårt att räkna hem affären i ett icke existerande samarbetsklimat.
Strandberg menar att KW Bruun skruvar villkor utan att förhandla och agerar på ett sätt som leder till konflikt i alla led. Det gnisslar i samarbetet när allt mer pengar tas bort i systemet. Enligt Strandberg får handlarna i dag inte bara för lite betalt för vissa jobb, utan får till och med betala för att få utföra jobbet.
– När andra tillverkare väljer att subventionera den typen av affärer som privatleasing står PSA utanför. KW Bruun försöker ta fram konkurrenskraftiga erbjudanden genom att pressa bilmarginalen men också eftermarknadsmarginalen genom att subventionera finansieringen av privatleasingen. Det är nog inte alla handlare som förstått det ännu, men konsekvensen blir att vi får betala för att serva en privatleasingbil. De börjar komma in i verkstäderna nu och då blir en hel del av verkstadsarbetet olönsamt.
Vad innebär det i kostnader?
– När vi tittar i våra kalkyler kan vi se att en bil ger ett nettobidrag på 500 kronor. Om du tar bort 30 procent av intäkten och har kvar produktionskostnaden så får du en kostnad på 1 500 till 2 000 kronor per bil som du inte får täckning för. Det gäller Peugeot-affären och eftersom KW Bruun har kopierat Peugeots kommersiella policy till att gälla även för Opel, gäller det Opel också.
Göran Strandberg var nyligen på ett möte med Opel-ledningen och PSA inför deras övertagande, där det var tydliga budskap om vikten att sänka de fasta kostnaderna men också vikten av lönsamma handlare. Färre glaspalats och fler pop-ups och kiosker och verksamhet nära kunderna.
Skillnaderna mot KW Bruuns avtal ledde till att Göran Strandberg nyligen ordnade ett möte med Opel-ledningen som i sin tur ledde till ett möte med Interdan (KW Bruuns moderbolag) och Opel-ledningen. Slutsatsen var att man från Opels sida stod bakom de avtal som KW Bruun tagit fram.
– Det som sades på mötet med Opel och PSA gällde tydligen inte Sverige och Danmark, säger Strandberg.
Ska ni behålla Opel inom Holmgrens?
– Vi utvärderar alternativen. Min marginal på Peugeot är hälften mot våra andra jämförbara märken. Det är inte så att det är väsentligt lägre kostnader för att leverera en Peugeot. Den måste bära sin del av intjäningen för att klara kostnaderna. Detsamma gäller numera Opel. Det är mitt jobb att bedöma om det är där vi ska lägga våra resurser.
Vad händer nu?
– Återförsäljarföreningen har anlitat en jurist som sköter förhandlingarna med KW Bruun. Samtidigt försöker KW Bruun pressa handlarna att skriva på, bland annat genom rena hot. KW Bruun hävdar att många redan skrivit på och om man inte skriver på inom tre dagar så får man inte sälja Opel.
De Opelbilar som står runt om hos återförsäljarna är ägda av finansbolaget GMAC. Avtalet med GMAC sades upp i måndags, 3:e december, på måndagen, med tre månaders uppsägningstid. Under den tiden kommer sannolikt återförsäljarna försöka sälja bilarna.
Motorbranschen erfar att flera Peugeothandlare har en soliditet under 20 procent och några är konkursmässiga efter att ha förbrukat sitt egna kapital. Fler konkurser är alltså troligtvis att vänta.
– Jag vet flera befintliga Opelhandlare som vill sälja sina verksamheter. Det är som hela havet stormar. Jag anser att alla som ger sig in i en relation med KW Bruun bör förbereda sig på en tuff resa.
– Det är märkligt att PSA står bakom KW Bruuns agerande och inte inser att de inte kan ha den här typen av representation på den svenska marknaden. Ingen kommer att vilja sälja deras produkter. Dessutom skapar det en badwill runt PSA. Jag frågar mig om någon kommer att vilja representera Opel, just nu ser det dystert ut, säger Göran Strandberg.

https://motorbranschen.mrf.se/kw-bruun-sager-upp-af-avtal-efter-kritik/
KW Bruun säger upp ÅF-avtal efter kritik
Publicerat 2018-12-12

Kort efter att Holmgrens Bils vd Göran Strandberg gått ut på Motorbranschens sociala medier med kritik mot generalagenten KW Bruuns affärsmodeller sade huvudmannen upp deras Peugeot-avtal. Själva hävdar KW Bruun att uppsägningen inte är kopplad till kritiken. Men Holmgrens ägare Benny Holmgren ryter till och varnar andra återförsäljare för att göra affärer med KW Bruun.
Benny Holmgren brukar inte uttala sig offentligt i första taget. Men nu är måttet rågat. Peugeot- och Opelhandlarnas missnöje mot danska generalagenten KW Bruun har nått alla bräddar.
– Vi är ett kollektiv av bilhandlare i Sverige och för mig är det anständigt att uppmärksamma kolleger på att vi inte kan fortsätta sälja Peugeot med de affärsvillkor som erbjuds, något som också blivit extra tydligt under det senaste året då ett antal återförsäljare för Peugeot gått i konkurs under en period då bilhandeln har sina bästa år någonsin, säger Benny Holmgren är en av Sveriges största bilhandlare.
När Motorbranschen möter vd Göran Strandberg och ägare Benny Holmgren på Holmgrens Bil i Jönköping möts vi av två bilhandlare som dagen innan blivit uppsagda av KW Bruun som Peugeot-återförsäljare. Men det är inget som verkar ha gett en sömnlös natt.
– Som du märker är vi inte speciellt ledsna över situationen. Den här utvecklingen inte helt oväntad då vi valt att stå för det vi tror på och sedan en längre tid har planerat för en framtid utan KW Bruun.
– Min egen reflektion är att uppsägningen inte bara handlar om att demonstrera makt gentemot Holmgrens, utan även att tydligt visa återförsäljare vad som kan hända om man inte till fullo accepterar det som KW Bruun bestämt sig för att driva igenom, säger Strandberg.
Motorbranschen publicerade förra veckan en intervju med Göran Strandberg som, som första Opel-återförsäljare, öppet vågade kommentera de affärsvillkor som importören KW Bruun erbjöd sina handlare. Strandberg och Holmgren ser uppsägningen som en direkt följd av att artikeln publicerades på Motorbranschens hemsida.
– Vi fick en reaktion på artikeln med uppsägningen där motiveringen var att eftersom vi vid olika tillfällen, per mejl, telefonsamtal, personliga samtal och offentligt kritiserat KW Bruuns affärsupplägg så valde man att avsluta samarbetet med Holmgrens bil, berättar Strandberg.
KW Bruuns vd Tobias Pettersson förnekar att det uppsagda avtalet skulle ha någon koppling till kritiken:
– Med respekt för vår relation till Holmgrens vill vi inte heller gå in på några detaljer kring vår affärsrelation här. Det sköter vi i en direkt dialog med Holmgrens. Vi värderar våra affärsrelationer med våra återförsäljare väldigt högt och för vår dialog direkt med dem och inte i media, låter han mejla som svar.
Men Göran Strandberg vidhåller att avtalet som erbjuds av KW Bruun har villkor som inte fungerar, vilket gör att affären inte går att försvara. Men det handlar inte bara om pengar.
– Vi försöker driva företaget med bra värderingar. Man ska uppträda med respekt, finna glädje i det man håller på med, ta ansvar för relationeroch jobba tillsammans för att nå bra resultat. De utmaningar vi möter i samarbetet med KW Bruun går tvärtemot vår värdegrund så kombinationen av en svag affär, obefintligt samarbetsklimat och brist på respekt gör att uppsägningen inte är en oväntad eller ens en oönskad utveckling. Det är snarare så att den hade kommit i vilket fall som helst, säger Göran Strandberg.
Konsekvensen av uppsägningen är stor för Holmgrens Bil, men företaget har gått igenom två liknande omställningar när samarbeten med Saab och Toyota avslutats. Då handlade det om andra orsaker än vad som nu är fallet men Strandberg och Holmgren känner sig trygga med att göra den omställningen.
Att lämna Peugeot-affären innebär en planerad process under en period på upp till två år när det gäller försäljningen. Holmgrens bil kommer även därefter fortsätta serva Peugeot-bilar och ta hand om sina kunder.
– Det innebär att vi kan lägga mer fokus på andra märken, vidareutveckla begagnat-affären och flytta fokus från Peugeot till andra delar av vår affär.
– Samtidigt hade jag gärna sett att ägarna Groupe PSA förstod hur deras varumärken representeras i Sverige och såg över sin nuvarande importörverksamhet. Jag hoppas också att nya återförsäljare som är intresserade av att börja sälja KW Bruuns märken gör sin hemläxa så att de förstår vad de ger sig in på, säger Strandberg.
Benny Holmgren började i branschen 1979 och har sett det mesta, men samarbetet med KW Bruun verkar ha tagit nya höjder.
– Jag har byggt upp det här företaget under många år med en tydlig värdegrund och kan inte acceptera att vårt företag och våra medarbetare ska bli behandlade på det här sättet. Det ska vara roligt att gå till jobbet, att möta sina anställda, kollegor, kunder och partners.
– Att då samarbeta med en partner som medvetet försämrar vår affär i alla delar oavsett om det handlar om bilen, finansieringen, service eller reservdelar samtidigt som man fyller på den egna kassan är inte intressant för min del. Hela vår bransch har stora utmaningar och då väljer jag att möta dessa tillsammans med andra partners där man bemöts med respekt och vilja till samarbete, säger Benny Holmgren.
Det återstår att se hur resten av Peugeots och Opels återförsäljare och deras återförsäljarföreningar reagerar på uppsägningen.

DET HÄR HAR HÄNT
Lördagen den 1 december övertogs Opel Sverige av KW Bruun med nya kommersiella affärsvillkor och ett avtal för lagerfinansiering som nästan alla återförsäljare vägrade skriva under. Samtidigt som KW Bruun tog över Opel i Sverige sades avtalet upp med finansbolaget GMAC. Holmgrens Bils vd Göran Strandberg framförde kritik mot affärsvillkoren, även om han också medgav att delar av avtalet var lönsamt. Just nu pågår förhandlingar mellan Opels återförsäljarförening och KW Bruun i ett försök att förbättra villkoren.

https://motorbranschen.mrf.se/opelbilar-i-karantan/
Opelbilar i karantän
Publicerat 2019-01-28

Registreringen av Opel-bilar i Sverige minskade med 90 procent under december och hittills i januari. Anledningen är att importören KW Bruun håller bilarna stående i Göteborgs hamn i väntan på att återförsäljarna ska skriva på ett avtal med det nya finansbolaget.
Vad Motorbranschen erfar håller importören bilarna i gisslan för att öka trycket på återförsäljarna att godta det nya finansbolaget Jyske Bank. KW Bruun valde att byta finansbolag från GMAC i samband med att de tog över efter Opel Sverige första december förra året.
Återförsäljarna har haft flera synpunkter på villkoren i avtalet, som återförsäljarföreningen försökt förhandla om med hjälp av en jurist. Avtalet innebär bland annat förändringar för lagerbilar, som numera inte ska ägas av finansbolaget.
Enligt en handlare är det inte acceptabelt i det här fallet där det handlar om redan kundsålda bilar där återförsäljare krävt att få bilarna levererade mot kontant betalning, något som importören inte godtagit.
Genom att hålla inne bilarna ökas trycket på återförsäljare att skriva under avtalet som enligt uppgift även innehåller ett ja till vissa delar av en ny kommersiell policy. Flera handlare ska ha tagit hjälp av jurister eftersom importören, enligt juristernas tolkning av avtalet, inte har rätt att leveransvägra mot förskottsbetalning.
Det kan innebära att importören kommer få krav på viten för de förseningar som återförsäljare drabbats av och för tappade affärer där slutkunderna inte accepterat de långa leveranstiderna.
Enligt uppgift har flera av Opels återförsäljare skrivit på avtalet, men ännu står bilarna kvar i Göteborgs hamn.
Anders Karlander på Opels återförsäljarförening vill inte kommentera. Samtidigt som återförsäljarna lider av leveransstoppet pågår ett arbete att ta fram ett nytt avtal för handlarna om rättigheter, skyldigheter och de nya kommersiella villkoren. Flera återförsäljare menar att det handlar om stora försämringar jämfört med tidigare avtal.
Att försäljningen störtdyker så mycket i december och januari kan ju knappast vara acceptabelt för fabriken i Tyskland. Enligt en källa har återförsäljarföreningen varit i dialog med tillverkaren.
I december publicerade vi här en intervju med Holmgrens Bils vd Göran Strandberg som hårt kritiserade KW Bruuns nya kommersiella affärsvillkor och avtal för lagerfinansiering.
Strandberg beskrev att KW Bruun skruvade villkor utan att förhandla och agerade på ett sätt som leder till konflikt i alla led. Strandberg är hittills den enda återförsäljaren som vågat gå ut och offentligt kritiserat importören. Trots att Holmgrens Bil är landets största återförsäljare av Peugeot och ihop med Hedin Bil representerar Opel i de tio största städerna valde KW Bruun att säga upp Holmgrens Bil som återförsäljare av Peugeot strax efter att artikeln publicerades på Motorbranschens webb.
Tobias Pettersson, vd för KW Bruun, har valt att inte kommentera den här artikeln, men kritiken från Strandberg kommenterade han via mail.
”Med respekt för vår relation till Holmgrens vill vi inte heller gå in på några detaljer kring vår affärsrelation här. Det sköter vi i en direkt dialog med Holmgrens. Vi värderar våra affärsrelationer med våra återförsäljare väldigt högt och för vår dialog direkt med dem och inte i media.”
Holmgrens Bil kommer fortsatt erbjuda Peugeot och Opel till kunderna under de två år som avtalet löper och de är fortsatt auktoriserade för service och eftermarknad för både Opel och Peugeot.

https://motorbranschen.mrf.se/bilforum-enkoping/
Bilforum Enköping …
Publicerat 2019-02-08
… har upphört med Opel. Man fortsätter som tidigare som återförsäljare för Subaru och Kia samt även som serviceverkstad för Subaru, Kia och Saab. /PL

https://motorbranschen.mrf.se/slutar-med-opel/
Slutar med Opel
Publicerat 2019-02-09
Hanson Motor i Mora har upphört att sälja Opel, men fortsätter som serviceverkstad för märket. Företaget är återförsäljare och serviceverkstad för Mercedes samt serviceverkstad för Nissan och Saab.
Även Nilssons Bilcenter i Lund – som fortsätter sälja Hyundai samt serva Hyundai, Saab och Opel – och Vallentuna Motor i norra Stor-Stockholm upphör med Opel. Vallentuna Motor säljer och servar även Mitsubishi och Citroën och är även serviceverkstad för Saab och Opel.

Niklas, om du inte visste det förut så är Danskar ganska så tuffa i affärer och har krav på avkastning.
Kanske att det finns ett sammanhang mellan den dåliga försäljningen av Opel i Sverige och kraven på handlarna?
Peugeot säljarna lider ju inte samma sotdöd i Sverige.

Har hamnat i klorna på danskar en gång och de är totalt hänsynslösa i affärer och kör på även om det går käpprätt pt h...e, först när det gått åt skogen kan de ändra hållning.
Svenskar och danskar fungerar överhuvudtaget inte i affärer tillsammans,

Tja med tanke på vad som står att läsa i ämnet så ser väl framtiden för Peugeot ganska dyster ut, varför ska någon sälja dem och förlora pengar när man kan sälja ett annat märke och tjäna pengar?

Det är knappast de enskilda försäljarnas fel att försäljningen går dåligt, de utgör tredje led och om bilmärket och generalagenten missköter sig står försäljarna tämligen hjälplösa att kunna vända på den saken.
De andra märkena som säljs av precis samma försäljare har ju inte haft några bekymmer med försäljningen...

Statistik över nyregistrerade för Opel.
Förra året var 14 plats nu är 28 plats och är förlust -74,85%
http://www.bilsweden.se/storage/ma/625d23b545454e869d41754ff80c9a6f/e295dd1539fc41caba213d48f3043168/xlsx/7DC5059849AD4B0F6C10847D9ACD29F2973BCFF6/fabrikat_modell.febr19.xlsx?MediaArchive_ForceDownload=true

Min nuvarande Fabia https://www.spritmonitor.de/en/detail/990314.html Dåvarande Astra https://www.spritmonitor.de/en/detail/858751.html

Peugeot finns inte ens med i februaristatistiken på flera ställen troligen pga bristande underlag.

Det går väl alltid att privatimportera en Opel och sedan serva den på en fristående verkstad.

6.15

Om jag var storägare i PSA skulle jag bli jättesur och genomföra ett mycket högljutt samtal med Bruun.

Förresten... nu rekryterar man nya personer som skall leda Opelförsäljningen och marknadsföringen i Sverige, det finns ingen på de posterna för närvarande, 95 % av de tidigare anställda inom Opel Sverige har fått sparken eller sagt upp sig...
På kravlistan SAKNAS... bilintresse... och någon form av engagemang... för Opel - dessa egenskaper behöver sökande inte äga.

Kort sagt, du behöver inte ha den ringaste form av personligt engagemang för din arbetsuppgift.
Det är knappast så man utför mirakel.

Danskar och Svenskar är inte kompatibla så det är föga förvånande.

Guran wrote:
Niklas, om du inte visste det förut så är Danskar ganska så tuffa i affärer och har krav på avkastning.
Kanske att det finns ett sammanhang mellan den dåliga försäljningen av Opel i Sverige och kraven på handlarna?
Peugeot säljarna lider ju inte samma sotdöd i Sverige.

Jag ska inte tala för Peugeot i hela Sverige, men jag beställde ju ny Peugot förra året av en lokal Peugeotåterförsäljare, men från och med i år lägger de ner all Peugeotförsäljning. Jag har inte frågat varför, men kanske är det inte lönsamt?

- Peugeot 308 SW GT -2019

I Kalmar bytte Peugeot återförsäljare och numera säljs Citroen och Peugeot under samma tak, verkar logiskt. De är ju kusiner och delar mycket av mekaniken vilket underlättar service och reparationer.

För övrigt är danskar tuffare affärsmän än svenska, ta t.ex. Arla, Sockerbolaget och Lantmännen där danskarna styr trots att de egentligen är mindre.

Ingen vet hur gammal en Citroen kan bli...

Nej danskarna är inte att leka med, se på den pågående konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet.

Hmm, ser mörkt ut för både Opel och Peugeot i Sverige, om ingen ändring sker snart. Jag skulle nog undvika köpa en ny bil av dessa märken i dagsläget, för jag tror inte det påverkar andrahandsvärdet positivt om en mängd återförsäljare försvinner... Och hur blir det med tillgången på märkesverkstäder, eftersom det inte verkar lönsamt med den verksamheten heller?

Jag brukar aldrig köpa något från ett ställe som inte verkar pålitligt, även om det som säljs är det jag vill ha, irriterande men så är det att sådana alternativ bara får avskrivas och det ser så ut i det här fallet.

En produkt som mest ses som en belastning från säljaren kan knappast räkna med att bli hanterad och skött på ett förstklassiskt sätt.

Många steg i försäljning med alla detaljer, service, garantiärenden, reparationer och tillgång på eftermarknadsvaror, allt ska fungera smidigt och felfritt men det gör det inte om den som arbetar med det inte är motiverad utan mest känner olust och obehag och en negativ upplevelse.

Nej hur mycket man än gillar det som säljs är det klart en stor risk att köpa från en sådan säljare.

Dåliga arbetsvillkor och missnöjd personal leder alltid till dåliga arbetsinsatser.
Och det blir inte bättre av att missnöjet börjar redan på ritbordet innan bilen ens finns och fortsätter genom hela ledet vid tillverkningen.

Även här i Västerås så säljs Peugeot numera av tidigare Citroen-handlaren och nuvarande Peugeot och Opel-handlaren lägger ner den verksamheten och fortsätter bara med sin Kia-verksamhet.
F ö har vår tidigare Hyundai-ÅF också sagt upp avtalet i o m att Hyundai-importen övergick i dansk ägo med enligt dom orimliga villkor så den gemensamma nämnaren för agenturer med nån form av problem tycks vara just danska ägare...

Pi - Kanske därför som Hyundais försäljning minskar...
http://www.vibilagare.se/nyheter/volvo-mest-salda-market-2018
"Den största minskningen bland de etablerade personbilstillverkaren har Hyundai haft, från nästan 8000 bilar 2017 till 4616 - en minskning på 42,13 procent."

Danskarna är duktiga att ta kål på bilmärken och återförsäljare i Sverige...

Håller förövrigt med N-iklas om det han skriver i #15.

Tråkigt att generalagenten för Peugeot, Citroën och Opel håller på och ta kål på bilmärkena i Sverige speciellt då man håller på och få en tydligare märkesidentitet.

Danskar är duktiga handelsmän, dock går det inte att adaptera dansk affärskultur i Sverige. Har också förhandlat med danskar och danskar tenderar till att ta raka och kortsiktiga beslut som inte gynnar alla parter.

Kw bruun skulle behöva en lektion i svensk affärskultur

Diesel: KW Bruun är generalagent för PSA's märken Peugeot, Opel och DS.
Citroëns generalagent är FSC Bilar AB (som i sin tur ingår i japanska Sumitomo).

Ok tobo där hade jag fel.

Danskar har ställt till bekymmer i Sverige sedan 1300-talet, (nu aktuella Vasaloppet är till minne av danskarnas aggressiva handlingar) häpnadsväckande att de ännu är i full fart med sin gamla verksamhet...

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.