Dagens trafikhändelse.

2295 inlägg 0 nya

Jag har allt oftare på senare år noterat ytterligare ett försämrat trafikbeteende. Senast i morse: En bil kör på påfarten till en 2filíg motorväg, jag har en skåpbil framför mig och en snett bakom i ytterfilen på väg att köra om, ingen bil på nära avstånd bakom mig i min fil. Jag uppfattar att bilen på påfarten vill ut framför mig vi hamnar jämsides när han går in tätt bakom mig och tutar-jag tutar tillbaka. En bil på en påfart till motortrafikled och motorväg hade när jag tog körkort 1988 väjningsplikt mot andra fordonen. Jag har för vana att byta fil när det är lämpligt för att hjälpa in fordon vid behov, men upplever att det numera är vanligare att påfartskörare förväntar att man ska hjälpa dem in.

Är det inte skyltat vid en påfart, är det vad jag vet samarbete som gäller för att allt ska kunna ske så säkert som möjligt. Självklart ska ingen uppleva sig bli trängd, men det kan ändå bli fallet som i ovanstående när den utkörande inte ser eller bryr sig om vad som händer på motorvägen.

"Alla vill ha utveckling, men ingen vill ha förändring."

Det är numera inte väjningsplikt på påfarter, utan det är samarbete som gäller. Påfarten räknas som en fil på motorvägen, så den som färdas på motorvägen ska underlätta för bilen som är på påfarten:

https://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-regler-vid-motorvagspafart-40235

Fast båda skall väl ta hänsyn till varandra och inte bara den som befinner sig på motorvägen antar jag om det är just samarbete som gäller. Nog finns det en hel del sanning i beteendet som Stefan E beskriver och så svårt är det ju inte som "påkörande" att släppa lite på gasen och gå in bakom den som redan befinner sig där - t ex i den situation Stefan beskriver vilken inte är ovanlig..

Det är ALLTID den påkörande som skall rätta sig, anpassa sig, till de som åker på motorvägen. Hur svårt kan det vara att förstå det???

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Håller med dig Christer_1, för hur skulle det se ut t ex. i rusningstrafik om alla bilar på motorvägen bromsade in för att släppa fram
fordon som är påkörande?

Så var det förut Christer
Detta är det som gäller nu, ändrades för något år sedan

Kör du själv på motorvägen/motortrafikleden måste du anpassa hastigheten så att du smidigt kan släppa in dem som kommer från en påfart. I vissa fall kan det vara lämpligt att köra över till omkörningskörfältet.

https://ntf.se/konsumentupplysning/lagar-och-regler/fordonsforare/fordons-plats-pa-vagen/motorvagmotortrafikled/

Och detta lärs ut i körskolorna

Om accelerationsfält finns har varken de i accelerationsfältet eller de på motorvägen företräde. Ömsesidig hänsyn och anpassning gäller.
Finns inget accelerationsfält har de anslutande fordonen väjningsplikt mot trafiken på motorvägen.

Vilken flummig trafikregel. Trafikregler är till för att få trafiken att fungera genom regler som bestämmer vem som är väjningsskyldig eller inte, båda kan ju inte vara väjningsskyldiga emot varann.

Hade ju varit bra med sammanvävning vid påfarter istället. Väjning eller ej, så gäller samarbete istället.

Dagens trafikhändelse.

Power to the people

Håller inte med om att regeln är flummig. Accelerationsfältet räknas som en fil på motorvägen. Den som kör in på motorvägen gör ett filbyte från accelerationsfältet till högerfilen på motorvägen. Så samma regler som vid filbyte gäller, alltså ömsesidig hänsyn.

Skodaägare wrote:
Håller inte med om att regeln är flummig. Accelerationsfältet räknas som en fil på motorvägen. Den som kör in på motorvägen gör ett filbyte från accelerationsfältet till högerfilen på motorvägen. Så samma regler som vid filbyte gäller, alltså ömsesidig hänsyn.

Jo jag tycker att regeln är flummig precis som Stefan Eriksson. Ömsesidig hänsyn låter ju väldigt bra, på papperet, Men i skarpt läge så är en regel, som den var förut, att det är den som skall in på motorvägen som skall stå tillbaka för dom som redan är på motorvägen glasklar. Precis som en regel skall vara.
Om man nu skall ut på motorvägen och accelrationsfältet är ganska kort, som det är ibland, och det ligger 3 lastbilar i rad i högerfilen, då är man inte så kaxig och kräver "ömsesidig hänsyn". För dom har ju lite svårt oftast, att gå ut i vänsterfilen och visa "ömsesidig hänsyn", utan man får precis som med den gamla regeln snällt bromsa.
Jag tycker att en hel del regler och lagar i lagboken har ändrats och flummats till i ett slags moment 22, för att det skall passa lagskrivaren. Att hur den som lever där ute i verkligheten än gör, så blir han skyldig när olyckan är framme. Alla skall flummigt dela på ansvaret vid en olycka bara för att regeln, lagen ej är glasklart skriven.

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

christer_1 wrote:
Skodaägare wrote:Håller inte med om att regeln är flummig. Accelerationsfältet räknas som en fil på motorvägen. Den som kör in på motorvägen gör ett filbyte från accelerationsfältet till högerfilen på motorvägen. Så samma regler som vid filbyte gäller, alltså ömsesidig hänsyn.
Jo jag tycker att regeln är flummig precis som Stefan Eriksson. Ömsesidig hänsyn låter ju väldigt bra, på papperet, Men i skarpt läge så är en regel, som den var förut, att det är den som skall in på motorvägen som skall stå tillbaka för dom som redan är på motorvägen glasklar. Precis som en regel skall vara.
Om man nu skall ut på motorvägen och accelrationsfältet är ganska kort, som det är ibland, och det ligger 3 lastbilar i rad i högerfilen, då är man inte så kaxig och kräver "ömsesidig hänsyn". För dom har ju lite svårt oftast, att gå ut i vänsterfilen och visa "ömsesidig hänsyn", utan man får precis som med den gamla regeln snällt bromsa.
Jag tycker att en hel del regler och lagar i lagboken har ändrats och flummats till i ett slags moment 22, för att det skall passa lagskrivaren. Att hur den som lever där ute i verkligheten än gör, så blir han skyldig när olyckan är framme. Alla skall flummigt dela på ansvaret vid en olycka bara för att regeln, lagen ej är glasklart skriven.

Det du beskriver är väl precis ömsesidig hänsyn. Senast för två timmar sedan körde jag ut på en motorväg. Vi var tre bilar på påfarten och lastbilen som kom på motorvägen tillämpade detta med ömsesidig hänsyn och svängde ut i omkörningsfilen för att vi enklare skulle komma in på motorvägen.
Jag ser över huvud taget inget problem med detta. Problemet är alla gamla stönbockar som minsann skall ligga kvar i sin fil för så var minsann reglerna förut. Och ja de brukar oftast vara äldre generationers förare som idkar detta beteende.

Jag upplever att väldigt många verkar ha svårt att trycka på gasen precis så mycket som krävs för att flyta in i en lucka på motorvägen. Detta är problematiskt. När jag kommer på motorvägen vill jag självklart hjälpa till men om den påkörande "fegar" för mycket så måste jag bromsa ned vilket orsakar störningar bakåt. Det bästa vore om alla som ska in på en motorväg vågar trampa lite på gasen och bara köra in.

Äntligen är höstern över och vi går in i vånter.

pinjong wrote:
Jag upplever att väldigt många verkar ha svårt att trycka på gasen precis så mycket som krävs för att flyta in i en lucka på motorvägen. Detta är problematiskt. När jag kommer på motorvägen vill jag självklart hjälpa till men om den påkörande "fegar" för mycket så måste jag bromsa ned vilket orsakar störningar bakåt. Det bästa vore om alla som ska in på en motorväg vågar trampa lite på gasen och bara köra in.

Är den där adaptiva farthållaren som vållar bekymmer :)

Guran wrote:
christer_1 wrote:Skodaägare wrote:Håller inte med om att regeln är flummig. Accelerationsfältet räknas som en fil på motorvägen. Den som kör in på motorvägen gör ett filbyte från accelerationsfältet till högerfilen på motorvägen. Så samma regler som vid filbyte gäller, alltså ömsesidig hänsyn.
Jo jag tycker att regeln är flummig precis som Stefan Eriksson. Ömsesidig hänsyn låter ju väldigt bra, på papperet, Men i skarpt läge så är en regel, som den var förut, att det är den som skall in på motorvägen som skall stå tillbaka för dom som redan är på motorvägen glasklar. Precis som en regel skall vara.
Om man nu skall ut på motorvägen och accelrationsfältet är ganska kort, som det är ibland, och det ligger 3 lastbilar i rad i högerfilen, då är man inte så kaxig och kräver "ömsesidig hänsyn". För dom har ju lite svårt oftast, att gå ut i vänsterfilen och visa "ömsesidig hänsyn", utan man får precis som med den gamla regeln snällt bromsa.
Jag tycker att en hel del regler och lagar i lagboken har ändrats och flummats till i ett slags moment 22, för att det skall passa lagskrivaren. Att hur den som lever där ute i verkligheten än gör, så blir han skyldig när olyckan är framme. Alla skall flummigt dela på ansvaret vid en olycka bara för att regeln, lagen ej är glasklart skriven.

Det du beskriver är väl precis ömsesidig hänsyn. Senast för två timmar sedan körde jag ut på en motorväg. Vi var tre bilar på påfarten och lastbilen som kom på motorvägen tillämpade detta med ömsesidig hänsyn och svängde ut i omkörningsfilen för att vi enklare skulle komma in på motorvägen.
Jag ser över huvud taget inget problem med detta. Problemet är alla gamla stönbockar som minsann skall ligga kvar i sin fil för så var minsann reglerna förut. Och ja de brukar oftast vara äldre generationers förare som idkar detta beteende.

MEN om han inte kunnat gå ut i omkörningsfilen då? Eftersom en lastbil inte är lika flexibel att kunna svänga ut i vänsterfilen av olika orsaker. Det måste du väl förstå utan att kalla oss som tycker den nya flumregeln är dålig, för "stönbockar"?!?

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Guran wrote:
Är den där adaptiva farthållaren som vållar bekymmer :)

För vem?

Äntligen är höstern över och vi går in i vånter.

Guran wrote:
pinjong wrote:Jag upplever att väldigt många verkar ha svårt att trycka på gasen precis så mycket som krävs för att flyta in i en lucka på motorvägen. Detta är problematiskt. När jag kommer på motorvägen vill jag självklart hjälpa till men om den påkörande "fegar" för mycket så måste jag bromsa ned vilket orsakar störningar bakåt. Det bästa vore om alla som ska in på en motorväg vågar trampa lite på gasen och bara köra in.

Är den där adaptiva farthållaren som vållar bekymmer :)

Dom som är normalbegåvade vet väl att man kan trycka på gasen vid en körning med adaptiv farthållare och "överstyra" den.

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

christer_1 wrote:
Guran wrote:christer_1 wrote:Skodaägare wrote:Håller inte med om att regeln är flummig. Accelerationsfältet räknas som en fil på motorvägen. Den som kör in på motorvägen gör ett filbyte från accelerationsfältet till högerfilen på motorvägen. Så samma regler som vid filbyte gäller, alltså ömsesidig hänsyn.
Jo jag tycker att regeln är flummig precis som Stefan Eriksson. Ömsesidig hänsyn låter ju väldigt bra, på papperet, Men i skarpt läge så är en regel, som den var förut, att det är den som skall in på motorvägen som skall stå tillbaka för dom som redan är på motorvägen glasklar. Precis som en regel skall vara.
Om man nu skall ut på motorvägen och accelrationsfältet är ganska kort, som det är ibland, och det ligger 3 lastbilar i rad i högerfilen, då är man inte så kaxig och kräver "ömsesidig hänsyn". För dom har ju lite svårt oftast, att gå ut i vänsterfilen och visa "ömsesidig hänsyn", utan man får precis som med den gamla regeln snällt bromsa.
Jag tycker att en hel del regler och lagar i lagboken har ändrats och flummats till i ett slags moment 22, för att det skall passa lagskrivaren. Att hur den som lever där ute i verkligheten än gör, så blir han skyldig när olyckan är framme. Alla skall flummigt dela på ansvaret vid en olycka bara för att regeln, lagen ej är glasklart skriven.
Det du beskriver är väl precis ömsesidig hänsyn. Senast för två timmar sedan körde jag ut på en motorväg. Vi var tre bilar på påfarten och lastbilen som kom på motorvägen tillämpade detta med ömsesidig hänsyn och svängde ut i omkörningsfilen för att vi enklare skulle komma in på motorvägen.
Jag ser över huvud taget inget problem med detta. Problemet är alla gamla stönbockar som minsann skall ligga kvar i sin fil för så var minsann reglerna förut. Och ja de brukar oftast vara äldre generationers förare som idkar detta beteende.
MEN om han inte kunnat gå ut i omkörningsfilen då? Eftersom en lastbil inte är lika flexibel att kunna svänga ut i vänsterfilen av olika orsaker. Det måste du väl förstå utan att kalla oss som tycker den nya flumregeln är dålig, för "stönbockar"?!?

Om ja om, då hade vi naturligtvis anpassat oss (ja vi tre bilar på påfarten) och svängt ut bakom tradaren. Hade jag legat fört så hade jag tryckt gasen i botten och svängt ut framför tradaren om jag ansett att jag haft tillräckligt med längd kvar på anpassningssträckan.
Förstår inte vad som är svårt med ömsesidig anpassning. Tradaren underlättade genom att byta fil då den var fri. Alltså ett ömsesidigt hänsynstagande, men dit hör inte att tuta som var upprinnelsen till denna diskussion.

christer_1 wrote:
Guran wrote:pinjong wrote:Jag upplever att väldigt många verkar ha svårt att trycka på gasen precis så mycket som krävs för att flyta in i en lucka på motorvägen. Detta är problematiskt. När jag kommer på motorvägen vill jag självklart hjälpa till men om den påkörande "fegar" för mycket så måste jag bromsa ned vilket orsakar störningar bakåt. Det bästa vore om alla som ska in på en motorväg vågar trampa lite på gasen och bara köra in.
Är den där adaptiva farthållaren som vållar bekymmer :)
Dom som är normalbegåvade vet väl att man kan trycka på gasen vid en körning med adaptiv farthållare och "överstyra" den.

Kan även vara en hybriddrivlina från toyota som är upphov till denna enormt långsamma accelerationen.
Värst är de som är så dåliga att köra så dom blir stående i slutet av påfarten helt oförmögna att veta hur man kör på en motorväg. Och ja sådana har jag råkar på.

Guran wrote:
christer_1 wrote:Guran wrote:pinjong wrote:Jag upplever att väldigt många verkar ha svårt att trycka på gasen precis så mycket som krävs för att flyta in i en lucka på motorvägen. Detta är problematiskt. När jag kommer på motorvägen vill jag självklart hjälpa till men om den påkörande "fegar" för mycket så måste jag bromsa ned vilket orsakar störningar bakåt. Det bästa vore om alla som ska in på en motorväg vågar trampa lite på gasen och bara köra in.
Är den där adaptiva farthållaren som vållar bekymmer :)
Dom som är normalbegåvade vet väl att man kan trycka på gasen vid en körning med adaptiv farthållare och "överstyra" den.
Kan även vara en hybriddrivlina från toyota som är upphov till denna enormt långsamma accelerationen.
Värst är de som är så dåliga att köra så dom blir stående i slutet av påfarten helt oförmögna att veta hur man kör på en motorväg. Och ja sådana har jag råkar på.

Oh fy fan!!!

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.