Chippbrist

2020 drabbades många biltillverkare av svår brist på så kallade halvledare. Krisen har fortsatt och påverkar nästan alla stora märken. Det kan till exempel handla om att bilköparna blir utan vissa finesser eller att leveranstiden förlängs. Halvledare är en viktig beståndsdel för att göra mikrochipp som är vitala för alla former av elektronikprodukter, inte minst bilar. Halvledare är benämningen på ett material som inte leder ström lika bra som en ledare, men som inte stoppar strömmen helt. Det vanligaste exemplet på en halvledare är kisel. Flera transistorer på en halvledarplatta kallas chipp, eller mikrochipp. Dessa används i princip i alla elektriska produkter.

Prenumerera på 2078