Bild
Nästa artikel

Vägvalet: Förbjuda dubbdäck?

Nyheter

Vill politikerna förbjuda dubbdäck? Partierna lämnar besked i Vi Bilägares enkät.

Vi Bilägare pejlar partiernas åsikter inför valet den 19 september.

Vi har skickat ut en enkät med viktiga bil- och trafikfrågor till riksdagspartierna.

I en artikelserie i sju delar lämnar politikerna besked.

Bör dubbdäck förbjudas?

Centerpartiet
Nej. Men vi ser positivt på att kommuner på egen hand ges rätten att åtgärda sina luftkvalitetsproblem genom att kunna förbjuda fordon med dubbdäck på vissa gator.

Folkpartiet
Nej. Däremot kan det fattas beslut på kommunal nivå om att exempelvis införa särskilda miljözoner för privatbilar.

Inom den föreslagna miljözonen kan det bland annat bli förbjudet att använda dubbdäck.

Moderaterna
Nej. Trafiksäkerhetsaspekten väger tungt och vi avser inte att utsträcka möjligheten att införa förbud till det nationella vägnätet.

Att ge kommunerna en möjlighet att reglera dubbdäcksanvändningen för att minska partikelhalterna i stadsmiljö är dock bra.

Kristdemokraterna
Det är bra att denna möjlighet finns, eftersom dubbdäck bidrar starkt till hälsovådliga partiklar i stadsluften.

Beslut om förbud måste fattas lokalt, med hänsyn också till kringliggande region.

Miljöpartiet
Vi förespråkar inte ett nationellt förbud, men vi anser att det ska finnas möjlighet att förbjuda dubbdäck lokalt. Ett annats sätt att minska dubbdäcksanvändningen är avgifter.

Alla åtgärder som leder oss närmare målet är positiva, men det mest effektiva är ett förbud i större tätorter.


Socialdemokraterna
Dubbdäcken är mycket viktiga för trafiksäkerheten. De kan dock skapa problem med buller och höga partikelhalter.

Kommunerna bör ges större möjligheter att till exempel genom avgifter begränsa dubbdäcksanvändningen i vissa områden. Inget omedelbart behov av nationell lagstiftning på området.

Vänsterpartiet
Nej, men det ska finnas möjlighet för kommuner att besluta om förbud i delar av en kommun.

Diskutera: Tycker du dubbdäck ska förbjudas?
Taggar: Nyheter
Vägvalet: Förbjuda dubbdäck?

Kommentarer

#1
Johan
2010-09-14 10:10

Förbjud. Friktionsdäck fungerar perfekt. När ska alla inse det?

#1
Gösta
2010-09-14 10:12

Det viktigast är nog att man är konsekvent. Tex om dubbdäck skulle förbjudas i hela landet skulle alla trafikanter vara tvugna att anpassa hastigheten efter underlaget. Och då skulle det nog kunna fungera.

#1
Saabnisse
2010-09-14 11:22

på 1950-talet körde man ofta på slicks.
Året runt.
Det lärde folk att hålla avstånd och att anpassa hastigheten.
Men var det bra?
Nix, det gick för att det var låg trafik och att tanken på säkerhet var låg,
I dag vore det idiotiskt att förbjuda dubbdäck, ofta är det den enda möjligheten att ta sig fram i glesbygd.
Min granne valde friktionsdäck på sin nya bil för något år sedan, han bytte till dubbdäck efter två veckor!

#1
Jimmy
2010-09-14 11:40

Oj, för första gången någonsin (vad jag ser) har ALLA partier samma åsikt om någonting...

#1
Karl
2010-09-14 11:56

Förbjud alla Stockholmare. Dom behöver ändå inte bil.

#1
Patrik
2010-09-14 12:39

Ta bort reglerna om att kunna förbjuda dubbdäck. Förra testet av vinterdäck visade tydligt att dubbdäck är bättre på alla underlag förutom våt asfalt, där vart det fördel friktionsdäck. Friktionsdäcken är i regel mjukar och måste vara det om de ens ska komma i närheten av samma effekt som ett dubbat, oavsett is, snö, asfalt så slits friktionsdäcket snabbare, och det blir ju partiklar även av det. De partiklar man pratar om har gjorts en stor undersökning om och de partiklarna är inte de som är hälsovådliga på det sätt som många politiker pratar om. De partiklar man hänvisar till finns oavsett och är betydligt mindre än de som dubbarna sliter upp från asfalten. Att inte folk, politiker och bilskribenter parentes på Robert Collin kan ta till sig det faktum att det förekommer en bred desinformation om detta. Att hålla avstånd pratar ni om, som om det bara handlar om framförvarande bil i trafiken. Finns inte gång och cykeltrafikanter på vintern när man kör med friktionsdäck? Finns inte fortfarande risken att en mötande pga odubbat får sladd, då är dubbarna överlägsna när man väl ska väja. Alla långt från alla bilar är utrustade med intelligent antispinn och antisladdsystem, om en älg studsar ut 20-30m framför dig när du kommer i 70 vart tar du vägen då? om den studsar ut 20m framför vart är du då med dina friktionsdäck. Alternativ som funkar lika bra som dubbat är de med kiselflisor i gummit, men de river upp minst lika mkt inne i stan som dubbade, och avger dessutom mindre partiklar från kislet som hamnar i hälsorisksområdet.
Att regeringen inte tagit beslut om detta kanske beror på att utredning med nya fakta pågår, man inväntar kanske provresultat osv. Ska man då ta ett beslut som man sedan dyrt får ångra?
Gör ett älgtest med friktionsdäck och med dubbat på is och packad snö, på våt och torr asfalt. gör det med olika typer av bilar med och utan antisladd. Man kan göra laboratoriemätningar vilket förvisso har gjorts redan, på hur olika däck avger och river upp partiklar.
Och återigen bara för att det finns en stark lobbyistorganisation som är emot dubbdäck ska inte en regering gå på beslut med de grunderna från sådan organiserad propaganda.
Fundera sedan på varför ralleybilar skogsralley och isracing som kör på is och packad snö inte väljer ett billigare friktionsdäck om nu de är så bra som ni vill påstå, visst antalet dubb och längd påverkar kraftigt i det fallet, men inge skulle välja ett friktionsdäck istället för ett vanligt dubbat om de skulle ha de två valen inför ett sådant rejs. Vad kan det bero på? Orsaken är uppenbar.
Vad gäller partiklar i stadsmiljö har ingen kunnat påvisa att de skadliga partiklarna, de som kan fastna i lungorna har minskat där dubbdäck är förbjudna, vad beror det på? Partiklar från alla bränslefordon är ett större problem dessutom. När ska vi förbjuda diesel, etanol, bensin, gas, biodiesel, biogas och bioetanol -fordon att åka in till er i stora staden? De avger som sagt de skadliga partiklarna.
Om det är dubbdäcksförbud i ett område så förhindrar man de som åker på dubbat att komma in där, och blir det så, så ska jag börja organisera landsbygdsfolk från att besöka framförallt Stockholm.
Vi kan organisera oss på många sätt och jag är inte ensam om att vara trött på att allt kretsar runt en liten massa i just Stockholmsområdet.

#1
avensis
2010-09-14 12:59

Det vore bättre förbjuda friktionsdäck känner flera som provat aldrig mer sa dom.

#1
Emme - Den riktiga som inte skriver FUD
2010-09-14 13:25

Har testat både friktionsdäck och dubbdäck.. Med dubb fick man iaf lagom fäste på de första växlarna men med friktionsdäck var det först på fyrans växel den inte släppte (detta med en v40 2.0t).
Nej dubbdäck ska inte förbjudas. Det borde man förstå efter förra vintern.

#1
Gustav
2010-09-14 13:29

Förbjud lågprofildäck. Säkraste däcken på vintern är smala och höga däck, som inte halkar ovanpå slask och ej heller har allt för mycket bättre sidogrepp på asfalt än på snö. Bilisterna tvingas då att alltid köra långsamt på vintern. Risken för att överaskas av halka minskar om bilen alltid har konsekvent usla vägegenskaper.

#1
Lasse
2010-09-14 13:34

Dubbutvecklingen går framåt, tillverkarna är medvetna om miljöproblematiken och har konsumenternas och politikernas ögon på sig = dubbens miljöpåverkan minskar i framtiden.
Friktionsdäckens utveckling går än snabbare, de blir bättre och bättre och fler och fler köper dem till förmån för dubbdäcken = dubbens miljöpåverkan minskar i framtiden.
Bilisternas förståelse för däckens miljöpåverkan
i sig har ökat senaste åren = kanske det har positiv miljöpåverkan i framtiden.
Dubbdäcken har bevisligen en fördel i trafiken då de ruggar isen och för att inte tala om (de få) gånger det råder ren ishalka och dubbarna säkerligen räddar liv.
Så lägg locket på hela debatten om dubbdäcken och låt de nu för tiden medvetna bilisterna välja själva. Jag tror det blir till det bättre.

#1
R.Agata
2010-09-14 13:50

Läs det typiska svaret från MP! Kanske ska man införa x-tra avgifter på dubbdäck!! Vad förändras då i miljön?Ett typiskt politikersvar!

#1
STEFAN
2010-09-14 13:56

Mycket bra formulerat Patrik och Lasse. Vi som inte har spågummeförmågorna, att alltid, upprepar alltid! kunna förutse allt som kommer att hända i trafiken, vi uppskattar att det finns väggrepp i däcken på blank, och svartis när älgen kliver ut, eller barnet på cykel kommer ut från en tvärgata. Jag kan bara gratulera alla som alltid kört på sommar, eller friktionsdäck och alltid klarat sig i alla situationer. Jag har dessvärre inte denna visionära förmågan trots snart 40 års ( olycksfritt ) bilkörande. Sedan Johan, kan man ju undra varför ViB i senaste nummret visar hur man kör med en dubbrulle efter en plogbil innan man kör friktionsdäckstesten. Märkligt ? Friktionsdäcken fungerar ju perfekt !?!? Eller ?

#1
AL
2010-09-14 14:53

Debatten om dubbade vinterdäck har pågått nu under flera års tid, slår man ut det på den internationella forskningen så har det förekommit sådana här diskussioner under årtionden. --
Anledningen är att dubben river upp asfalt och svarar för ett stort vägslitage, mellan 30 och 100 gånger högre än ett par friktionsdäck. Samtidigt har det varit mycket svårt att mäta upp trafiksäkerhetsskillnader mellan däckstyperna. Dubben har onekligen bättre prestanda, men trafikanterna ändrar samtidigt sitt körbeteende och så förblir olyckskvoten i stort sett oförändrad. Dubbens nytta är alltså svår att härleda i empirin vilket är mer än vad man kan säga om dess uppenbara baksidor - som är lättare att påvisa. Möjligheten till lokala förbud är alltså fullt motiverad. --- Ett ytterligare steg som jag enbart finner hos (mp) är sedan en extra styckskatt på dubben. Det är ett utmärkt förslag som jämte informativa insatser torde korrigera dubbandelen ner till en vettig nivå (c:a 25 %). Dagens situation med c:a 70 % dubb är på sikt ohållbar, både luftkvalitets- som vägslitagemässigt.
MVH AL

#1
Johan
2010-09-14 15:25

Patetiskt att se tidningsrubrikerna då första snön kommit: ¨Körde av pga halkan¨... kanske pga för hög fart i förhållande till väderleken... Inga däck i världen hjälper om du kör för fort eller inte håller avstånd, gäller på sommaren också!

#1
Patrik
2010-09-14 15:40

Bra Stefan den glömde jag, ska det vara jämförbart test så ska dubbrullen på plogbilen bort, lika förhållanden ska det vara.
Man kan göra massor av liknande saker för att påvisa att ett dubbfritt däck är nästan lika bra.
Att utvecklingen går framåt snabbare på friktionsdäck har med de friktionsdäck att göra som bla har kiselspån i gummit. Ska dubbarna förbjudas skall även sådan saker i däcken förbjudas. Kisel är ett hårt mtrl och river upp asfalt också.
Och som Stefan säger, vad gör du när barnet på pulka, cykel eller bara kommer springande ut i gatan, bakom en häck, visst man ska köra efter vägens egenskaper och förhållanden, men det blir ohållbart att prata om det då ingen av er sänker farten till 5-10km/h i sådana trafiksituationer. vid andra tillfällen där det är 90km/h på vägen kanske vi även med dubbat sänker farten till 70km/h, det handlar inte om vilka däck som sitter på bilen, det handlar om din och min mentalitet bakom ratten. På sistnämnda parti kanske man skulle behöva köra i 20-30km/h för att vara drastisk och även klara av 95% av alla besvärliga situationer, men det gäller även sommartid på torr väg med bra däck på bilen. När ni kör efter den devisen att köra efter underlag, vad som sitter för sulor på hjulen och utefter eventuella trafiksituationer, så kan vi börja snacka igen, tills dess tycker jag att det snacket kan läggas ner. Jag kör inte i 100km/h på blankis bara för att det står det på skylten och jag har dubbat, men vågar säga att de som kör om mig inte är färre med med friktionsdäck på. Så snacka går ju. Vad anbelangar miljö och luftpåverkan finns det viktigare saker att belysa än den lilla mängd som dubbdäck river upp från asfalten under den period som det inte råder vinterväglag.
I Skåne förekommer sällan dubbade däck, där väljer man efter hur vinterklimatet ser ut. Det visar också på att vi som individer ofta klarar av att göra medvetna riktiga val, om nu testerna är rätt utförda.
Det är väll kanske rätt att använda dubbrulle men då ska man göra det som ett kompletterande test för att visa däckets egenskaper på ruggad väg.
Man ska inte heller använda miljöaspekter och tala om hur farlig luften blir om man kör med dubbat när grundstenen i botten är att asfalten blir mer sliten och det kostar mer pengar än vad man önskar. Då får vi väll betala lite mer då. Alternativet är att hålla vägarna is och snöfria men det innebär mer salt mer körande för att få bort och att hålla rent, vilket i sin tur också sliter på asfalten och river upp partiklar, dessutom släpper ju plogbilarna ut kolväten och partiklar, vilket då ökar i mängd.
"Undrar varför slalomskidor inte har gummikanter av friktionstyp, det borde ju snart funka bättre än stålkanter" :-O

#1
Erling
2010-09-14 15:49

Jag anser att vägsaltet löser upp asfalten och hamnar på min bil.
Dubbdäcken är en så stor säkerhet i den moderna stadstrafiken.
Men hur kan det vara tillåtet att cykla i snömodden?

#1
Hasse
2010-09-14 16:12

AL!
Verkligheten är precis tvärtom!

#1
Nisse
2010-09-14 16:39

Läste i vi bilägare om täst av duggfria däck,
blev snopen när jag såg att dom sopade ise och
sedan hade en rulle bed dubbdäck efter för att rugga upp isen så att dom dubbfria däcken skulle få fäste. Skulle vilja se hur dubbfria däck klarade sig utan att man ruggade upp ise. Då skulle man ju få se hur dessa däck klarade sig. Jag tror att man skulle få ett helt annat resultat, med andra ord ett betydligt sämre utslag på dessa däck.

#1
AL
2010-09-14 17:17

Nej Erling, vägsalt löser inte upp någon asfalt. Det är om något ett löst rykte som helt saknar vetenskapligt stöd. Mätningar visar tvärtom att den sörja du har på bilen härstammar från dubbdäcken. Vad det sedan gäller trafiksäkerheten kopplad till dubb är den som sagt svår att visa ute i verkligheten. Det betyder inte att den inte finns, men med dagens teknik är den svårvärderad och, om den är ett faktum, mycket liten.
MVH AL

#1
AL
2010-09-14 17:29

Ska vi ta ett rejs i vinter, vi kör på isbana, likadana bilar, så kör jag med dubb och du dubbfritt, utan kiselinblanding, för sådana däck är inte bättre vad gäller partiklar i luften.
Salt löser upp tjäran som finns i asfalt, det kan ingen säga emot, det är en av anledningarna till att man saltar allt mindre, en annan är att det förstör i miljön där saltet hamnar, diket, och sedan i bäckar. Att det sedan hamnar från däcken är inget konstig, har du sett på tävlingsbilar? Titta på STCC, F1 kör de med dubb eller? varför ligger det en massa däckrester på bilarna? Jo mjuka däck och mjuka däck slits snabbare och lägger rester på bilen, vinterdäck är mjukare än ett vanligt sommardäck, och oavsett dubbfritt eller dubbat så får du däckrester på bilen i ungefär samma mån. Sedan lossar det en massa saker som lägger sig på vägen i form av oljor och avgaspariklar som binds i våta väglag när det fryser till is, och det kommer sedan fram igen när det smälter och hamnar på bilen.
Med salt kan man göra rent från tjära på bilen, även om det finns bättre medel mot det.
Ska vi prata om hur det var förr så sandade man i stora mängder, och man plogade ordentligt, en av anledningarna till att det fungerade ganska bra på den tiden också.

#1
Patrik
2010-09-14 17:40

Oj Skulle stått AL i första raden, råkade skriva det i namnet, SORRY AL. Det ska stå Patrik på inlägg nr 20 som börjar: "ska vi ta ett rejs i vinter..."

#1
AL
2010-09-14 18:27

Nu finns det en hel del forskning som just försökt mäta effekterna från saltandet Patrik. Hittills är det ingen som lyckats visa på några sådana relationer med asfalten och salt. Salt har en rad negativa effekter, det medges. Det kan ha negativ inverkan på vegetationen intill vägbanan, det förekommer en å annan lokal vattenkälla som påverkats och det ökar korrosionen. Men använder man salt med förstånd så följer det med smältvattnet ned i avloppssystemen och tillbaka till havet - där det av naturliga skäl inte gör någon skada. Totalt brukar man därför säga att salt överväger onyttorna vid en viss trafiknivå - därtill ökar det trafiksäkerhet och framkomligheten.
Dubbade vinterhjul däremot kan inte komma i närheten av detta. Det är rätt naturligt egentligen. De ger inte samma påvisbara förbättring av friktionen som salt, inte ens på ren is (vars omfattning är begränsad). Därtill förekommer det en viss nivå av riskkompensation varvid den trafiksäkerhetsmässiga nyttan är svårvärderad. Dubben bör dock inte förbjudas men däremot beskattas till en samhällsekonomiskt rimlig nivå.
Hur den maximala prestandan hos respektive däckstyp sedan ser ut är förhållandevis ointressant. Det som är väsentligt är hur ofta man har nytta av det bättre fästet ute i verkligheten och till vilket pris. Annars kan vi montera rejäla rallydäck på alla våra bilar inklusive den tunga trafiken. Därefter är att konstatera att sådana däck har ett överlägset fäste, även kontra de allra modernaste standarddubbdäcken. Ändå är det väldigt få som skulle ställa sig bakom en sådan lösning då de negativa effekterna blir allt för uppenbara. Samma sak gäller givetvis dubben, de bidrar till högre halter av slitagepartiklar, de ökar vägslitaget och de bidrar väldigt marginellt till en bättre säkerhet. Därför är deras existens också ofta föremål för diskussion (vilket knappast varit fallet om deras nyttor varit så tydliga).
MVH AL

#1
AL
2010-09-14 18:31

Det har även framförts kritik mot den svarta modd som förekommer vintertid. Den består till nästan hälften av asfaltpartiklar som rivs upp av dubbdäck. Modden innehåller också 40 procent grus och sand, 7 procent gummirester och 3 procent salt. Resten är fukt
Så vill man slippa modden skall man plocka bort dubbdäcken i första hand. Detta bekräftas också om man studerar regioner där det råder dubbförbud. Där är snön också betydligt vitare.
MVH AL

#1
Friktionsdäck
2010-09-14 19:02

Varför vänta. Det är bara att lagstifta. Dubbdäck har ingen uppgift att fulla. Bara att anpassa körningen till väglaget, men det är där skon klämmer. MAN KAN INTE KÖRA BIL, MAN ÅKER BIL. Kan man hantera bilen i olika väglag och situationer, och vet hur den uppför sig i olika situationer så är det inget problem. Har kört på friktionsdäck sen -89 och kommer aldrig mer att köpa några dubbdäck!

#1
Lennart
2010-09-14 19:15

Dubbfritt är helt ok som det är nu. Men om nu dubben försvinner på vägarna så får vi inte den upprivna ytan på snö och is som det blir naturligt. Vägarna kommer att bli blankpolerade och då kan jag garantera att alla tester på dubbfritt kan kastas i papperskorgen. Detta kommer att innebära att vägarna måste halkbekämpas på ett helt nytt sätt, och vad vinner vi då miljömässigt på det hela.

#1
Patrik
2010-09-14 20:47

Beskatta dubben betyder att de som mest behöver dem alltså i norra delen av landet får betala mer för att åka säkrare, att vissa inte anpassar körandet efter väglaget betyder ju inte att alla gör det.
FRIKTIONSDÄCK, enligt din devis skulle du vinna ett rejs på isbana med friktionsdäck på bilen jämte en med likadan bil fast med dubbdäck.
Där man inte saltar är snön vit, inte svart precis. där man saltar är den svart, även i södra sverige, fast de flesta bilar där går med dubbfritt. Det är snarast så att en å annan bil norrirån har råkat leta sig ner, och de få bilarna kan inte lyckas riva upp så mkt så att snön blir lika svart som här där mer än hälften kör med dubbat. i de områden där man inte saltar alltså i städerna är snön vit o fin. konstigt med tanke på Jägarns uttalande.
Du kan visa med forskning det du vill åstadkomma med den, alltså lobbyorganisationerna beställer forskning som skall visa på att dubbarna är farligare än odubbat. friktionsdäck med bla kiselspånor i river gott de med i både asfalt och is, det finns andra spånor man har i mer än kisel, man kan blanda i hårdmetallsspånor, vilket inte skulle räknas som dubbat idag, men som skulle riva lika mkt i asfalten som dubbarna gör. Det underliga är att dubbarna verkar träffa de 20% av ytan som är tjära när vissa talar, visst slits det loss stenar och bitar av dem när dubbarna river i asfalten. men tung trafik sliter också hårt på asfalten. se på de stora vägarna vart spåren är i asfalten, inte ens en stor bil gränslar ner i båda spåren, alltså tyder det på att det är den tunga trafiken som sliter ner på de ställena, inte bara trycker ner den.
Och salt har en upplösande effekt på tjära, det är ofrånkommligt Jägaren salt och vatten blir vad? inte bra för tjära, och alla däck även friktionsdäck gnuggar ner i tjäran, det är inte bara salt de sprider på vägarna utan också sand och de små kornen slipas ner i tjäran även av friktionsdäcken. Och när vi tar bort alla dubbdäck som river upp snö och is, så blir det ju uppenbart att dubbrullen på plogbilen måste fram. att saltet kommer ut i havet via avloppet är ju rent nonsens, möjligen i Stockholm och de andra städerna som ligger intill hav, men alla andra vägar i inlandet där går inget salt ut i avloppet och ut i havet. förresten saltar de fortfarande i Stockholm? Salt i de mängder som fortfarande sprids har en stor miljöinverkan både på kort och lång sikt, i våra traktern finns det mätningar som visar på vissa fågelsjöar som kommer börja kallas för bräckt vatten om vi fortsätter som vi gör i 20-40 år till. Och det är räknat på den mängd som nu sprids inte på den som tidigare spreds.
FRIKTIONSDÄCK, och du har alltid rätt hastighet inför alla tänkbara situationer?
Det handlar inte om att åka bil med dubbat, som du påstår, för samtidigt säger du att man kör bil med icke dubbat och att man får sänka hastigheten, på det viset talar du emot alla tester som gjorts med friktionsdäck som visat sig var alika bra som dubbdäck. Mao behöver man sänka hastigheten i förhållande till dubbat med friktionsdäck eller ej?

#1
Lasse Å
2010-09-14 20:48

Fråga vägverket varför man blandar diesel med saltet för att det ej skall klumpa sej. Därav sörjan på bilen.Prata om miljöriktigt.

#1
Har testat
2010-09-14 21:48

Har på ett ytterst vetenskapligt sätt testat skillnaden på dubb kontra dubbfritt! Bilarna var 2st SAAB 9-5 kombi, samma årsmodell! Däcken var "HAKKA 4" (dubb), och "HAKKA R" (dubbfritt). Däcken var nya! Underlaget var is" (på en sjö). Utgångshastigheten var samma (70km/h). På ett uppmärkt streck i isen, skulle bilarna bromsa "fullt", till de att de stannade! När bilen med dubb stod still, hade den bilen med dubbfritt en hastighet av 46km/h.. Detta testet genomförde jag och några kollegor jan -09, i Älvdalen.. Jag kommer givetvis att fortsätta åka "dubbat"!

#1
Ingo
2010-09-14 23:39

Får miljöpartiet bestämma så blir väl hela bilen förbjuden, då behöver vi inte bry oss om vinterdäck och när mackarna har lagt ner blir vi tilldelade varsin elcykel på samhllets bekostnad.

#1
Janne
2010-09-15 10:06

Släpp inte loss kommunerna att utan inblandning själva besluta om lokala dubbförbud!!! Den svenska genomsnittskommunen förfogar sällan över den expertis som är nödvändig för att man på ett bra och balanserat sätt skall kunna hantera den här typen av trafiksäkerhetsfrågor. Det hela skulle bara urarta i lokal miljöpopulism där man skulle göra partipolitik av frågan, med okunniga väljare som offer.

#1
Fredrik
2010-09-15 12:01

http://www.teknikensvarld.se/nyheter/100915-dubbdack-odubbat/index.xml
Behöver vi säga mer? 42% högre risk för dödsolyckor med dubbfritt.

#1
CRISTER
2010-09-15 13:31

Jag håller med FREDRIK,behöver man säga mer.Hur skall nu AL förklara bort denna undersökning??
Jag väntar med spänning!

#1
AL
2010-09-15 17:13

Det är trevligt att ni för ovanlighetens skulle sätter tilltro till undersökningar. Men låt oss vänta med slutsatserna fram till dess att studien blir offentlig. För 42 procent är långt över andra liknande undersökningar, vilka brukar komma fram till mellan 1 och 5 procent. Därför skall det bli intressant att se varför Trafikverket kommer fram till ett sådant resultat - och om det är generellt (vilket jag inte tror).
MVH AL

#1
Saabnisse
2010-09-15 18:38

AL. hur offentlig vill du ha den?
http://www.vibilagare.se/zino.aspx?articleID=16087
Tror du att det är lögner som man kommer med?

#1
AL
2010-09-15 18:53

Det som är relevant är hur studien genomförts. Detta har jag nu studerat mer ingående och där finns en del statistiska brister, men det får jag återkomma till när ni andra kan kontrollera min kritik genom att läsa undersökningen. Så ni får ge er till tåls ett litet tag.
MVH AL

#1
CRISTER
2010-09-15 19:18

Det som vi andra vet genom SUNT FÖRNUFT har alltid AL "spottat på",för vi kan inte visa det vetenskapligt.Vi har ju bara upplevt det i praktiken.Vi har alltså inbillat oss det.Men nu kommer det en undersökning från Trafikverket som håller med om att dubbdäck är överlägsna på vinterväglag.Då skall övergurun AL kolla om den är relevant.Så vi får ge oss till tåls."Då dä,då dä,jag säger då dä".

#1
Jonas
2010-09-15 21:58

Man kan ju undra hur man gjort denna mätning har man tagit 200 bilar hällften med dubbdäck och rsten med dubbfria och låtit dom sladda runt på en isbana och sedan konstaterat vilka bilar som precentuellt fått mest skador.
Nej detta är bara ett spel för galleriet och däckbranchen.

#1
CRISTER
2010-09-15 22:03

JONAS:Gå in på AMS och läs artikeln där, för där har du en länk till undersökningen av Trafikverket,så kan du läsa själv och slipper fantisera.

#1
pg
2010-09-16 13:40

Det är ju politiker som vill ha det här förbudet i vissa kommuner. Inte vet väl som någonting om trafiksäkerhet? Det enda som vet är att parkeringsavgifter drar in pengar. Att införa kommunala förbud och inte avgifter vittnar om att politikerna inte tänker längre än näsan räcker. ett ev. dubbdäcksförbud skulle tydligen med all sannolikhet innebära att fler skadas i trafiken, och bidrar endast till att späda på politikerföraktet.

#1
AND
2010-09-18 06:51

Redan tidigare kunde man i Vägverkets studier (om man läste själv) se att i Japan så tredubblades halkolyckorna när man förbjöd dubbdäck. Samt att man fick "very slippery roads", en effekt som ännu inte synts på Hornsgatan då andelen dubbdäck fortfarande är tillräckligt hög. Men där den effekten försvinner, och hela Stockholm har dubbförbud så kommer ca 10 stockholmare/år extra att få sätta livet till varje år. I vägverkets egna studier kan man också läsa att trots att dubbdäck ger en viss förhöjning av PM10-partiklar så kan man inte utläsa motsvarande förhäjning av problem hos astmasjuka eftersom just de PM10-partiklarna som kommer från dubbdäck bevisligen är mindre skadliga än de genomsnittliga PM10-partiklarna. Sedan blev man i Japan tvungen att sanda c:a 20ggr mer än tidigare, och i Stockholm anser man sig på den nuvarande sandningsnivån inte ha råd att tvätta sanden först, så partikelhalten lär öka.
Salt har den negativa effekten att har man saltat för lite (eller i övergången till osaltat) så blir det bara halare.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.