Bild
Nästa artikel

Bilfrågan: Pågår någon dubbforskning?

Bilfrågan

"Finns det forskning om att ta fram dubbar som är effektiva på is men som sliter mindre på körbanorna?" Vi Bilägare svarar.

Vi Bilägare svarar varje vardag på en läsarfråga om bilar.

FRÅGA:
I nummer 6/2010 redovisar ni Continentals utveckling av effektivare dubb - intressant.

Nu pågår ju på olika håll debatten om att förbjuda dubbade vinterdäck i tätorter på grund av vägslitage och damm som lär vara en risk för folkhälsan.

Min fråga är om det i däck/dubb-branschen finns någon forskning om att ta fram dubbar som är effektiva på is, men som sliter mindre på körbanorna?

Det borde vara så!

Göran Westman, Ã-stersund


SVAR:
Det pågår hela tiden forskning för att få fram effektiva dubb och dubbdäck som skadar vägbanan mindre.

Under de senaste 20 åren har till exempel dubbvikten minskat från 1,7 g till 1,1 g.

Dagens dubbdäck sliter betydlig mindre på vägarna än gårdagens däck genom en annan typ av däckkonstruktion, andra mönster och andra gummikvaliteter bland annat.

Från den 1 juli 2013 kommer antalet dubbar att reduceras med upp till 30 procent vilket även detta kommer att reducera vägslitaget.

Många spektakulära innovationer när det gäller dubb har testats genom åren men det har visats sig svårt att uppnå tillräcklig livslängd med okonventionella dubbar.

Utvecklingen står inte stilla, varken på dubbsidan eller på dubbdäckssidan.

Torsten Johansson, STRO

Diskutera:
Hur skulle du svara på frågan?
Taggar: Bilfrågan
Bilfrågan: Pågår någon dubbforskning?

Kommentarer

#1
WallBo
2010-08-27 14:10

Jag har ägt dubbdäck en gång som inte suttit på bil jag köpt eller lagts på begagnat.
Dessa första däck var med Secomet rördubb. Det kan vara efter detta som jag aldrig frivilligt kör med dubb. Tunga dubb som förde ett herrans oväsen och efter bara tusen mil var däcket vågigt av vikten på dubbarna och trots rejält med material att slita på inte mycken effekt kvar heller.
Körde utan större problem för det mesta på bra sommardäck över vintrarna. De max 5 dagar man medvetet önskat dubbar kunde man tackla med att avstå körning eller ta det väldigt lugnt. Mest en fråga om planering. Lite svårare i dagens trafik där alla kör nära varandra i tätområden.
Vad jag har sett av moderna dubbdäck verkar inte effektiv livslängd på dubben frälsa mig till användning.

#1
Pelle
2010-08-27 15:35

Om dubbdäcksutvecklingen nu går mot bra miljövänliga dubb, hur går det då med dubbförbudet, som är på G i snart alla större tätorter (i a f om kommunerna får bestämma)?

#1
Jägaren
2010-08-27 19:39

PELLE: Ett stort problem med ett eventuellt dubbdäcksförbud i även mindre städer är ju hur i hela friden folk som bor ett par mil utanför stan (låt oss säga Leksand) och som behöver dubbdäck på vischan ska kunna ta sig in till stan där förbud råder. Detta blir en totalt omöjlig ekvation. Eller ska de parkera 7 km utanför gränsen och sedan trassla sig vidare på annat sätt?

#1
lubos
2010-08-27 20:02

Låt dubbanvändarna betala för sig! Det kan göras med engångsskatt lagd på försäljningspriset.
Skatten ska motsvara samhällets kostnader för asfalteringar (90% av slitaget beror på dubbdäck)
samt kostnader för att rena luften i tätorter från dubbdamm. Förmodligen försvinner dubbdäcken av slg självt med en sådan pålaga. Det går alldeles utmärkt att köra dubbfritt, snart hela Europa utom Sverige gör det sedan många år. Lägg våra pengar på väghållning värd namnet istället för ideliga asfalteringar på grund av att några inte kan lära sig köra efter klimatförhållandena!

#1
Seken
2010-08-28 00:24

JÄGAREN: Jag tycker dessa körhandikappade kan ta sparken sista biten in till stan. Eller beställa sina varor via internet.

#1
Roland
2010-08-28 10:57

Sluta salta vägarna och behåll dubbäcken

#1
Roland
2010-08-28 10:57

Sluta salta vägarna och behåll dubbdäcken

#1
Dubbar så klart!
2010-08-28 13:16

Dubbdäck behövs för att rugga upp isytan så att dubbfria vinterdäck överhuvudtaget ska fungera. Dessutom, dubbar räddar liv i trafiken. Dubbfria däck sparar skattepengar. Vilket är viktigast...?

#1
leifer
2010-08-28 16:35

Bra vinterdäck är kanske det enskilt viktigaste för trafiksäkerhet och framkomlighet på vintern. Därför skulle jag vilja se en skärpning enl följande förslag.
1. Förändring av lagtexten så att vinterdäck måste användas under vintertid, oavsett väglag (idag är kravet endast vid vinterväglag).
2. Böter för däck som är äldre än 5 år och mindre än 5 mm, vilket som kommer först. En 5-års regel skulle då främst vara för att det sker en sån utveckling av däck hela tiden, men också för att gummit åldras och hårdnar (även om det är omdebatterat hur mycket).
3. En lista med godkända däckmärken och däckmodeller. Däcken ska då testas med så hårda krav att bara ungefär ett 10-tal däck skulle vara godkända.
4. Vinterdäckslag även på tunga fordon enl samma förfarande som för personbilar, även om förstås dubbar inte är aktuellt.
5. Ev komplettering med krav på dubbdäck på bilar utan ABS-bromsar, även om ett problem är hur man ska kunna sätta ett minimikrav på dubb. Dom blir lätt dåliga utan att det märks, ex sitter löst eller lossnat. Inte sällan pga att folk inte kört inte däcken ordentligt och därmed vulkat fast dubben. Men på nåt sätt borde i alla fall bilprovningen kunna säkerställa dubbdäckens skick på bilar som kommer till bilprovingen med vinterdäck, eller ge rekommendera byte när dom är dåliga, samtidigt som man förklarar vikten av att inte snåla med vinterdäck oavsett ålder och värde på bilen. Även polisen borde kunna göra kontroller på vintern när man har alkotester t.ex. Däcken är ju som sagt mycket viktiga för trafiksäkerheten.

#1
Roland
2010-08-28 18:00

Osaltade vägar blir inte spåriga, det är saltet som förstör vägarna inte dubbarna.

#1
ojojoj
2010-08-28 18:40

Efter att bott i norrbotten, skáne, gotland, stockholm o jönköping sá finns det inte mycket att säga än dubbdäck inför vintern. Stockholmare ska generelt ställa bilen och använda sitt Sverige betalda kollektiv system. Underhállskostnader av väg i förhállande till sjukhus/rehabiliterings kostnader för trafikskadade (Dá bortsett frán högt personligt pris.) borde ingá i kostnads-beräkningen. Vägunderhállet i Sverige är generelt dáligt, att spara penger pá underháll för att fá ökade kostnader pá annat háll är inte klokt räknat..

#1
AL
2010-08-28 21:20

Det är ofta man möts av argumentet att salt förstör vägarna mer än dubb. Det är dock mig veterligen ingen som visat detta. Men ni som driver denna hypotes får gärna ge en (trovärdig)källa. I annat fall är jag ledsen men den största slitagekällan är dubbade vinterdäck, det har stått klart i årtionden. MVH AL

#1
CRISTER
2010-08-29 00:20

Dubbade däck förstör vägarna enligt AL och det kanske stämmer.Men det AL aldrig vill förklara är varför.Enligt min åsikt beror det på att väghållarna saltar bort snö och is så att dubbarna kommer ned till asfalten och kan rugga upp den.Då säger AL att salt är det effektivaste för att öka friktionen när det är halt och det stämmer ju om man inte har dubbdäck.MEN salt är en falsk trygghet pga av att man sänker temperaturen när vatten blir till is.När effekten av saltet upphör och man får en återfrysning,då blir det lik förbannat halt (och när sker det??)för väghållarna verkar ha kontorstid vilket innebär att dom inte är vakna på morgarna och sent på kvällarna.Vad som dessutom glöms med saltade vägar är att så fort en vinterväg saltas så stiger hastigheten direkt från 70 km/t till 90 km/t.Då minskar ju direkt det positiva med saltningen enligt mig.Men enligt vissa som är "så" duktiga förare så behövs ju inte dubbdäck,knappt ens vinterdäck,men så har dom ju inte råkat ut för den "Svarta Halkan" när det inte ens hjälper med dubbdäck(men dom är som bäst just då)utan allt beror på ens egen hastighet och turen om det inte skall ske en olycka.

#1
leifer
2010-08-29 01:35

CRISTER, stämmer. Vi har ju en färsk vintern i minne, där just saltet inte bet. Det var för kallt långa perioder. Saltbilarna var ändå (!) ute å saltade. För man har ingen annan metod.
Sen blir ju problemet att när saltet biter, så blir det tårta på tårta. Dubbat OCH SALT. Det räcker med det ena. Skulle man rösta så skulle nog svenska folket bilister välja ett saltförbud fram dubbförbud.
Skulle man införa lag om vinterdäck på tung trafik så skulle man kunna minska saltet eller till och med sluta salta helt. Idag kör ju tunga transporter och bussar med sommardäck.

#1
lubos
2010-08-29 18:47

Dubbförbud kommer garanterat att genomföras när kostnadsbilden klarnat ytterligare! Tyskland har haft dubbförbud i snart 20 år utan påtagliga nackdelar trots mycket mer intensiv trafik och högre hastigheter samt ungefär samma klimat som de mest "halkiga" partierna av Sverige, dvs kusttrakterna med mycket nederbörd och temperaturer som svänger upp och ned runt 0 grader. Den tunga trafiken klarar sig alltid eftersom där finns körskicklighet. Problemen härrör från privatbilister som tycks tro att hastigheten på trafikskyltarna är ett minimikrav!

#1
CRISTER
2010-08-29 20:40

LUBOS:Jag ställer mig mycket tvivlande att Tyskland har samma klimat som t.ex mellan och södra Sverige,med samma antal dagar med halka,alltså temperaturer mellan +3 till -3 grader.Körskickligheten hos den tunga trafiken kan också ifrågasättas efter denna vinter som varit,för det är många trailerdragare från kontinenten med noll erfarenhet av vinter.Det var kaos på många vägar i Sverige denna vinter som varit.Märkte du inte det?Men annars har du rätt i att saltfantasterna kommer att vinna slaget om dubbdäckens vara eller inte vara.Dom så kallade "saltbögarna" är en mäktig lobbygrupp.

#1
Roland
2010-08-29 21:39

Vägen som passerar den plats där jag bor saltas inte med undantag av tre år på nittiotalet. Detta räckte för att förstöra den tidigare så utmärkta vägen.

#1
AL
2010-08-30 00:46

Det finns många faktorer som sliter på vägarna Crister, dubb är en. Saltet har däremot ingen lyckats visa sliter ner vägbeläggningen. Det kan förvisso stämma att saltet eliminerar den skyddande isen och på så vis sekundärt medför att dubbade hjulen ökar sitt slitage. Men att hoppas på långa isiga vintrar för att kunna åka omkring på spikdäck, det är att blunda för verkligheten. Dessutom ger inte dubben samma framkomlighets- eller säkerhetsvinster och är därför inget alternativ till salt. Frågeställningen faller därför innan diskussionen inletts. Dubb kan aldrig ersätta salt avseende framkomlighet och trafiksäkerhet, däremot råder ett motsatt förhållande d.v.s. saltandet kan öka samtidigt som dubbandelen minskas. MVH AL

#1
Roland
2010-08-30 14:20

Saltning av vägar är en stor miljöförstöring.

#1
AL
2010-08-30 16:24

Saltet innebär en stor miljöpåverkan menar Roland. Det beror lite på hur man definierar stor. Det finns mycket riktigt exempel på lokala grundvattendrag som påverkats negativt, likaledes kan saltet ha en inverkan på vegetationen intill vägbanorna och på fordonsparken som rostar. Men om man saltar med förstånd är den miljömässiga belastningen faktiskt förhållandevis liten. Saltet som läggs ut på vägbanorna försvinner då med vattnet ut i våra avrinningssystem och till slut hamnar det tillbaka i havet - där det av uppenbara skäl inte gör någon skada.
Salt skall därför användas med förstånd och mängderna har också minskat avsevärt på senare år.
MVH AL

#1
leifer
2010-08-30 17:52

AL, givet ökar saltet vägslitaget, främst för att saltet för torra vägar blöta. Blöta vägbanor i kombination med dubbar är inget bra. Därför bör man välja mellan ett dubbdäcksförbud och ett saltförbud. Frågor man svenska bilisterna så föredrar dom salt-förbud. Dessutom fungerar inte saltet när det blir för kallt, som det var förra vintern många dagar i Stockholm. Ändå var saltbilarna ute å saltade hela tiden, snacka om hjärndött system!

#1
AL
2010-08-30 18:15

Som sagt Leifer, dubbar kan aldrig ersätta saltet. Friktionsvinsten ligger inte i närheten utan då måste kedjor till för att ens komma i närheten...
MVH AL

#1
leifer
2010-08-30 23:50

AL, du brukar ju tjata om att folk ska köra försiktigt etc. Det är väl då bara att anpassa farten efter väglaget? Det är faktiskt ganska få dagar det är riktigt ishalka. Övriga dagar saltar man ändå. Sen spelar det tydligen ingen roll att man upprepar 1000 ggr för dig att saltet inte biter när det är många minusgrader, du och saltbilarna kommer ändå fortsätta sjunga saltets lov. Och du kommer envist hävda att tung trafik ska ha sommardäck på vintern.
Mvh

#1
AL
2010-08-31 18:31

Saltandet är främst till för tung trafik Leifer där alternativet annars är snökedjor för att kunna ta sig fram. Saltet har dock den¨goda egenskapen att det även höjer säkerheten samt framkomligheten för vanlig personbilstrafik. Saltet biter dock inte när det är riktigt kallt, det är korrekt. Men det som avgör detta är vagbanans temperatur, inte utomhusluftens. Det är därför som man ibland saltar trots att det enligt Leif inte biter (vilket det förstås gör).
Jag konstaterar därför samma sak som innan, bland annat i mina diskussioner med saltupprorets upphovsman (som slängde en massa ogrundade påståenden omkring sig utan att kunna styrka dem). Saltet är ett nödvändigt ont!
MVH AL

#1
leifer
2010-08-31 21:24

AL, jag körde bil hela förra vintern och nog noterade man om saltet bet eller inte, du förvränger verkligheten. Saltbilarna körde som vanligt eftersom det inte finns nåt alternativ. Dvs saltas alltså oavsett.
Sen är ju alternativet för tung trafik faktiskt också VINTERDÄCK, inte bara snökedjor som du påstår. Du envisas med att dom ska köra med sommardäck, oklart varför. Till och med vägverket har förslag att det ska vara vintersulor på alla fordon på vägarna. När det är nån minusgrad och mycket is, då håller jag med om saltet behövs dom dagarna. När det är kallt, säg minus 10, och alla fordon har riktiga vinterdäck, ja då kan man skippa saltet. Du tycks sakna visioner och en plan för att minska saltberoendet.
Mvh

#1
AL
2010-08-31 23:12

Nej då Leifer, jag saknar inte visioner. Däremot har jag lite koll på saker och ting och trots att jag kör c:a 4000 mil/år sätter jag inte mig själv som norm utan föredrar undersökningar samt naturvetenskap. Jag tror att kvaliteten på de debatter där Leif förekommer skulle förbättras avsevärt om han gjorde samma sak.
Vinterdäcken på tung trafik kan inte ersätta salt, allra minst vid 10 minusgrader. Då skulle en stor del av våra tunga transporter bli stillastående. Vad Leifer måste förstå är att temperaturen på vägbanan, vilken är den som man saltar, samt lufttemperaturen är två skilda saker. Kall utomhusluft ger inte kalla vägbanor i samma utsträckning, det måste väl även Leifer kunna förstå?
Saltberoendet har därtill minskat på senare år. Numera saltar man bara de vägar där trafikbelastningen ligger på en viss nivå, vilket betyder de stora vägarna. På så vis kan man fortfarande garantera transporteffektivitet och några alternativ finns ännu så länge inte. MVH AL

#1
CRISTER
2010-09-01 17:51

"Då skulle en stor del av våra tunga transporter bli stilla stående"Ja men det var ju precis det dom blev ofta(trailerdragare från kontinenten) förra vintern när saltet inte fungerade,medans personbilar och lastbilar med vinterdäck tog sig fram hyfsat.Var kör du dina 4000 mil/år.I södra Europa eller?Inte där jag körde i alla fall.Men detta ser man ju inte i statistiken så därför finns det ju inte några fördelar med vinterdäck.

#1
AL
2010-09-01 21:45

Jodå Crister, det finns många fördelar med vinterdäck. Något annat har jag aldrig skrivit. Men att komma dragandes med att de kan ersätta vägsaltets fördelar saknar all trovärdighet. Saltet förbättrar såväl trafiksäkerhet som framkomlighet i betydligt större utsträckning än vad dubbdäck någonsin kommer kunna göra. En saltad väg får i alla fall en tio gånger bättre friktion medan ett par dubbade däck inte ens klarar en faktor två (i bästa fall, det finns situationer där skillnaden är noll eller rent av negativ). Saltet ger alltså en stor förbättring medan dubben är mer tvetydiga och därför är deras påstådda trafiksäkerhetsnytta svårdefinerad. Samma sak gäller vinterdäck hos tung trafik, även om Leifer inte verkar kunna förstå att de fungerar annorlunda än hos vanliga personbilar. MVH AL

#1
CRISTER
2010-09-01 23:51

"En saltad väg får 10 ggr bättre friktion"Ja i teorin ja.Har du kört en saltmoddig väg någon gång där bilen går vart den vill i sidled.Jävligt obehagligt,och var är friktionen då?Salt är bra AL för friktionen men också förädiskt medans en osaltad väg är hal men ärlig.Men du skulle aldrig erkänna att det finns negativa sidor hos saltet.Man får bara hoppas att NATUREN protesterar mot saltningen på något vis så även vi i södra Sverige slipper salthelvetet någon gång.Visst är det bra ibland med saltet vid underkylt regn men måste vi ha sommarväglag på vintern också.Kan det inte få vara vinterväglag på vintern och slippa detta jävla saltslask så man inte ser vid möte ibland.

#1
leifer
2010-09-02 01:05

AL, bäst vi skiter i debatten när du alltid är så nedlåtande och talar i tredje person. Och jag håller med Crister. Har du ens själv nånsin kört tung trafik? Jag har gjort det och har i alla fall praktisk erfarenhet. Så det är du som har problem att förstå att vinterdäck på tung trafik gör stor skillnad när det väl är just vinterväg. När saltet kommit ut på vägarna och biter så är det klart att vinterdäck inte fyller nån större funktion, men det gäller ju personbilar också. Nu är det ju trots allt så att saltet först och främst är just för tunga transporter. För att kunna minska mängden ytterligare krävs vinterdäck på tung trafik. Då kan man även minska allt saltande som idag slår fel eller gör lite nytta. Om du har lite förståelse för halka så vet du också att det blir betydligt mindre halt när det är riktigt kallt.

#1
leifer
2010-09-02 01:12

AL, kom in i matchen och tänk i nya banor. Läs på om vinterdäck för tunga fordon. Det haft faktiskt blivit mer efterfrågat i och med ESP på tung trafik. Detta eftersom funktionen kräver ett visst grepp, dvs DÄCKEN är A och O. Då duger inte sommardäcken som du av märkligt anledning slåss med näbbar och klor för att bevara på tung trafik. Endast en lagändring kan göra skillnad. I detta måste det till dryga böter för fordon som blockerar stora vägar vintertid pga dåliga (sommar) däck. Du kan säkert läsa att det inte skedde nån olycka vilket tycks vara enda mätvärdet, men fordonet kom inte fram och blockerade annat trafik. I Stockholm har vi ett vägnät som inte tål att tunga fordon blockerar vägar pga kassa däck. Det kostar enorma belopp för samhället, nåt som idag INTE betalas av de som orsakar problemen pga skit-däcken du försvarar.
Mvh

#1
leifer
2010-09-02 01:16

CRISTER, tunga fordon som lämnar saltade vägar i norr för att köra in på mindre vägar, spolar av däcken från salt för att få bättre grepp. Saltet ligger som en hinna på däcken och försämrar greppet. Ganska talande eller hur?

#1
AL
2010-09-02 14:16

Leifer menar att saltanvändningen kan minskas om vinterdäck används mer storskaligt hos den tunga trafiken. Den minskningen torde i så fall ligga ute i marginalen och sannolikt inte motsvara merkostnaderna. Vinterdäcken ger nämligen inte någon jättestor friktionsförbättring, är det verkligen så svårt att förstå sådan elementär fysik? Men för att använda Leifers egen retorik, fanns där inga vinterdäcksförsedda tunga fordon som inte tog sig fram i vintras? Jo självklart.
Praktiskt användning av tung trafik anser jag mig för övrigt inneha. Jag arbetade i fem år inom åkeribranschen för rätt många år sedan och då inte med adminstration utan med direktleveranser. En del av dessa skedde i vinterväglag. MVH AL

#1
CRISTER
2010-09-02 22:31

Slutledningen av AL:s resonemang är alltså att alla kör på sommardäck året runt.För vinterdäck hjälper bara "i marginalen".Salta som fan och alla blir lyckliga.FAN TROT!

#2
2014-09-17 21:57

Man kan helt enkelt säga att frågan om dubbat eller odubbat är ett vasst ämne utan några spikraka svar...

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.