Bild
Nästa artikel

Vägvalet: Bränsleskatt

Nyheter

Vad vill politikerna göra med skatten på bensin och diesel? Partierna lämnar besked i Vi Bilägares enkät.

Vi Bilägare pejlar partiernas åsikter inför valet den 19 september.

Vi har skickat ut en enkät med viktiga bil- och trafikfrågor till riksdagspartierna.

I en artikelserie i sju delar lämnar politikerna besked.

Vad vill ni göra med skatten på bensin och diesel?

Centerpartiet
Om det krävs för att uppfylla klimatmålen så kan vi tänka oss en gradvis höjning av bensinskatten, men då måste det också kompenseras genom grön skatteväxling. Det innebär att vi samtidigt sänker skatten på arbete och/eller företagande i samma omfattning, så att det totala skattetrycket inte ökar.

Folkpartiet
Skatten på fossila drivmedel ska vara tillräckligt hög för att gynna miljövänliga alternativ. Idag är marknadspriserna så höga att konsumenterna redan betalar ett högt pris för drivmedlen. För oss är det därför inte aktuellt att ytterligare höja skatten.

Moderaterna
Det finns för närvarande inget behov av att göra stora justeringar av skatterna på bensin. Vad gäller dieselbeskattningen så kommer den enligt tidigare beslut i Riksdagen att höjas 2011 och 2013.

Kristdemokraterna
Utifrån att priserna på fossila drivmedel nu redan ligger kring en krona högre än för ett år sedan ser vi inget behov av en snar skattehöjning. Under kommande mandatperiod föreslår vi därför ingen ytterligare höjning utöver den årliga uppjustering som sker utifrån prisbasbeloppet. 

Miljöpartiet
Vi föreslår att koldioxidsskatten höjs med 10 öre 2011 och 7 öre 2012. Detta motsvarar 29 öre respektive 20 öre i bensinpris i konsumentledet. För att kompensera för dem som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet, och de som använder bilen i arbetet, höjer vi reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre 2012.


Socialdemokraterna
Koldioxidsskatten ska höjas vid två tillfällen under nästa mandatperiod - med 10 öre respektive 7 öre. Detta motsvarar totalt 49 öre i höjt bensinpris. För att kompensera för dem som behöver bilen till och från arbetet eller i arbetet, höjer vi reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre 2012. 

Vänsterpartiet
De rödgröna föreslår att bensinpriset höjs med 29 öre 2011 och ytterligare 20 öre 2012, det vill säga totalt 49 öre under nästa mandatperiod. För diesel är det 36 öres skattehöjning 2011 och ytterligare 25 öre 2012, det vill säga totalt 61 öre

Diskutera: Vad tycker du om skatten på bensin och diesel?
Taggar: Nyheter
Vägvalet: Bränsleskatt

Kommentarer

#1
Varför?
2010-09-10 13:11

Och varför är inte Sverigedemokraterna med?

#1
Johan L
2010-09-10 13:21

Komemr Dieselskatten att höjas på alla miljöklasser eller enbart på MK1?. För om dieselskatten höjs totalt med 40 öre på diesel mk1 så kommer diesel mk1 och mk3 få samma pris mot kund.
Det vill säga att Sverige gör en övergång från Svensk mk1 till svavelfri europadiesel under mandatperioden.

#1
Seken
2010-09-10 13:29

I t.ex. Grekland kostar idag 95 oktan ca 14.70 sek. Med tanke på deras inkomstnivåer, borde vi betala minst 18 kr. För att det skulle kännas lika, så att säga. Lustigt att MP:s förslag innebär i stort sett nollhöjning för de flesta arbetsresor. Dom borde byta namn till MotorPartiet. (Medan land blir hav.)

#1
Martin Hedqvist
2010-09-10 14:29

Varför blanda begreppen. Regeringen sätter inte priset på vare sig bensien eller diesel! Däremot bestämmer de skattenivåerna Co-skatt och moms.
Redovisa i artiklarna i stället varför 10 resp 7 öre blir 20 resp. 29 öre i konsumentledet.
Och dessutom bör informationen kompletteras med prognosen för den höjning som nuvarande indexregler ger i konsumentledet.
Att all debatt om bensinpriser mm är ofullständig i radio och tv och att ingen av utfrågarna ställer relevanta följdfrågor är trist men sant. Men i vår motortidning bör informationen vara uttömmande!

#1
Lennart
2010-09-10 15:06

Rättning mittåt: Ett block ger klart besked, det andra blocket har en historia att lova runt och hålla tunt vad gäller bensinskatter

#1
Tommy
2010-09-10 15:45

Bränsleskatterna är en stor inkomst för staten, sedan säger man att vi ska köra mindre och istället åka kollektivt. Kör vi mindre så blir det mindre pengar till staten och därmed sänkta pensioner mm. Tänk på Sverige!Kör så mycket du kan för att rädda välfärden!

#1
Owe i Filipstad
2010-09-10 16:20

Det är väl ingen tvekan va? Alliansen avser inte att höja.

#1
Saabnisse
2010-09-10 16:39

Tommy, helt riktigt.
För att säkra välfärden ser jag alltid till att turbotrycket ligger på rött.

#1
Maria W.
2010-09-10 16:49

Vi vill självklart omedelbart höja Bensinskatten med 2 kr./liter. Men för att kunna vinna valet, så ligger vi lågt om detta just nu. Men vi lovar att höja, så snart som möjligt! http://svt.se/svttext/web/pages/106.html

#1
bM
2010-09-10 16:53

Kommer ihåg några som även inför förrra valet sa sig inte skulle höja några bränsleskatter. Nu vet vi hur det gick. Det enda som är säkert är att det kommer att bli dyrare att tanka.

#1
Lasse
2010-09-10 17:18

Det föreslås av vissa partier att bensinskatten ska höjas med 49 öre. Som bekant är det moms på skatten. Då blir det totalt en höjning på ca 61 öre/liter.
Inget parti pratar om att få fart på bilförsäljningen med att införa en skrotniongspremie. Kanske på 25000 kronor som Tyskland införde för att få fart på bilförsäljningen samtidigt som det såldes många nya miljöbilar. Kanske något för Miljöpartiet att fundera på istället för att höja bensinpriset.

#1
AL
2010-09-10 17:20

Många är som vanligt kritiska gentemot bensinskatter när de tvingas att betala sin faktiska konsumtion. I sedvanlig ordning vill de istället köra bil och skicka räkningen för detta till någon annan. Hur detta skall motiveras är dock inte lätt.
För skatt på bensin och diesel har ett enda syfte och det är att anpassa bilkörningen efter sitt samhällsekonomiska optimum. Det finns en rad kostnader som drabbar andra än den egna bilisten och det är dessa marginalkostnader som bör faktureras tillbaka till trafikanten för att marknaden skall fungera ordentligt. Hur skatteintäkterna sedan används är en annan frågeställning som inte har särskilt mycket med ekonomisk effektivitet att göra. Men högre punkskatter brukar lämna utrymme för sänkningar av andra skatter som kan anses tillväxthämmande.
Huruvida (mp) sedan är rätt eller fel ute i sitt förslag lämnar jag därhän. Mycket talar dock för att man tar i för mycket, det medges. Men detta betyder inte att skatter på bränslen skall upphöra helt, ty det är om något ett stor slöseri.
MVH AL

#1
MrKreosot
2010-09-10 17:50

Till AL:
Utveckla gärna vad du menar med:
"Det finns en rad kostnader som drabbar andra än den egna bilisten och det är dessa marginalkostnader som bör faktureras tillbaka till trafikanten för att marknaden skall fungera ordentligt."

#1
AL
2010-09-10 18:16

Typexempel på externa kostnader:
Miljöföroreningar och buller, trängsel, vägslitage, trafikolyckor och intrång i när och kulturmiljöer.
Trafikanten som tankar sin bil ger upphov till ovanstående. Däremot behöver han/hon inte betala de merkostnader som det genererar. Vad det också handlar om är den marginella merkostnad som en extra fordonskilometer orsakar. För att avvägningen mellan de olika trafikslagen skall bli korrekt måste dessa företeelser faktureras tillbaka till trafikanten (som ju tar vinsten från resan). Detta sker idag via skatterna.
Den teoretiska utångspunkten för detta heter marknadsmisslyckande och är ett välkänt fenomen inom nationalekonomisk mikroteori.
MVH AL

#1
TFAN
2010-09-10 18:40

Ove i Filipstad har du inte hört vad Borg har sagt?
"Koldioxid skatten kan behöva justeras"
Och vad har Reinfeldt sagt? "Indexeringen av koldioxid skatten kan behövas justeras"
Och vad är det som höjs då? Jo bränslepriset!

#1
Roy
2010-09-10 18:54

Frågan är väl om trafiken någonsin kommer att kunna bära alla kostnader den orsakar. Det har vid olika tillfällen genom åren gjorts försök att värdesätta dödade respektiver invalidiserade människor ur ett mänskligt perspektiv. Det brukar sluta med ett konstaterande attt man kan räkna på olika sätt men transportvinsterna rent ekonomiskt förlorar om man räknar in mänskligt lidande ovanpå sjukdomskostnad och inkomstbortfall med mera. Något användbart slutresultat har jag aldrig sett redovisat - mest av den anledningen, antar jag, att vi ju faktiskt måste transportera oss och våra varor. Frågan är bara hur. AL har delvis fördjupat sig i detta i tidigare inlägg.

Intressant att de rödgröna lite oväntat står för det mest sympatiska förslaget. Vad som sen händer är en annan fråga. Alliansen har ju visat att ingenting är heligt när det gäller bränsleskatter. (Var det förresten inte de som kom med det utopiska, för att inte säga totalr hjärndöda löftet att ungdomar skulle garanteras jobb inom endast några dagar?)

#1
Tommy
2010-09-10 19:49

Man kan tro att bilismen bara är till ondo om man lyssnar till miljövännerna. Sverige är, som bekant, ett avlångt land, med kollektivtrafik bara på begränsade delar av landet. Vi som bor på en annan plats måste faktiskt ta oss till och från jobbet, för att hjälpa till att hålla AB Sverige igång. Jag tycker att vi betalar tillräckligt i skatt idag. Jag skulle gärna se att vi svenskar kunde göra en bilsemester i Sverige i stället för att flyga till Thailand. Men det ska från politiskt håll stoppas med mera skatter på soppan.
Det räcker nu!

#1
truebeliver
2010-09-10 20:59

alla lovar guld och gröna skogar precis före valet! sedan blir det elände iaf.

#1
Lennart
2010-09-11 00:31

Sticker ut hakan nu men det är ju fredag kväll med all det innebär..
Om bensinskatten höjs men skatter på etanol och fordonsgas/biogas hålls på samma nivå vad händer?
-Jo företagen köper in fler bilar som drivs av mindre miljöpåverkande drivmedel. Vad häner då för dig och mig?
-Jo när vi har råd att byta ut vår gamla kärra så finns ett koppel miljökärror plus ett antal miljömackar om sisådär 2-3 år.
Det perspektivet måste vi - du och jag som kanske aldrig har råd att skaffa en fabriksny bil - se till att det finns miljöbilar i begagnatledet till vettiga priser!
Kör själv en etanol Saab som gått som tjänstekärra 3 år och nu hade ett pris som jag hade råd med.
Den prisökning som rödgröna vill införa kompenseras av höjda avdrag för arbetsresor, och tänker vi lite grann innan vi sätter nyckeln i låset kan vi begränsa fritidsresorna en del.

#1
nilwes38
2010-09-11 09:10

Alla skatter som höjs går till Allianspartiet som sedan sänker skatten för de välbeställda. Fälldin dagtingade inte i pressen men blev tvingad att följa plånboken i slutändan. Politiker säljer inte ut Sverige för valet men efter går det bra. Efter valet är morgondagen en annan dag.

#1
leifer
2010-09-11 12:39

I och med att fordonen blir bränslesnålare och staten ska ha in "sina" pengar, så måste skatterna höjas för att samma summa ska komma in. Detta är ett obestridligt faktum. Tänk bara vad som händer när hybridfordon som kan gå 5 mil på el börjar bli vanliga. Folk som bor i storstan kan då köra de flesta vardagar utan att betala en krona i bränsleskatt. Alla fattar att man måste kompensera på nåt sätt. Det enklaste är att höja bränsleskatterna ytterligare.
Sen har vi detta med att etanol och gas inte har nån bränsleskatt alls. Denna kostnad läggs idag på de som tankar bensin och diesel. Ska man börja lägga på skatt på etanol så måste bensinskatten höjas kraftigt, annars är det inte lönsamt att tanka etanol.

#1
Jes
2010-09-11 16:50

Miljö och bränsleskatt verkar, för mej vara en marginellt i frågan om höger eller vänsterval.
Miljöförstöring och begränsningen fossila bränsle är inte i huvudsak en fråga för Svenska politiker. Sverige är ett av, om inte världens renaste i-land och om förbrukningen av fossila bränslen är vi väldigt obetydliga i sammanhanget, vår (Sveriges) förbrukning motsvarar väl ungefär vad 3 stora amerikanska flygplatser förbrukar.
Frågan gäller mera hur politikerna tänker använda våra skattepengar för vårt fortsatta välstånd ... och vår fortsatta möjlighet till friheten att ha och köra en bil. Bra också om det finns skolor till våra ungar, vård till de sjuka, trygghet för de svaga och allmänna kommunikationer för de som inte kan eller vill köra bil mm.
Mitt dilemma är att det finns tydligen inget politiskt parti med den inriktningen numera ... Alla partier har närmat sej varandra och skillnaderna är näst intill obefintliga ... dessutom är alla i koalition med något man riktigt ogillar så frågan är om man ska rösta överhuvudtaget.
Jag finner att detta val mest handlar om förtroende för personer ... Sahlin eller Reinfeldt ..

#1
Messerschmitt
2010-09-11 18:24

Kom sedan ihåg att de rödgröna inte säger något om de andra skatterna som läggs på utöver höjningen, som t.ex. 25% moms.

#1
jes
2010-09-11 18:52

Re; MESSERSCHMITT
Jag vet inte något block som redovisar mer än de gör ..
25% moms finns redan ... Något block som vill höja??
Ställer mej varken höger eller vänster men vad menar du?

#1
Seken
2010-09-11 21:36

JES, jag tror du överdriver lite. Inte förbrukar Sverige som 3 flygplatser. Vi förbrukar ungefär som en amerikansk korvkiosk. Men jag tackar för din logik. Sverige överfört till hushållsnivå: Varje liten enstaka familj kan ha 3 monstersuvar, och köra 15000 mil/år. För en sån familj märks inte i det stora hela.
Men de stackars indierna får allt cykla. För de är så många. HåHåJaJa!

#1
leifer
2010-09-12 13:52

AL, läste ditt resonemang, du måste väl då mena att literpriset på etanol måste upp till ca 20 kr litern, så att de som tankar etanol betalar sina externa kostnader? Hur många tror du tankar etanol då?

#1
leifer
2010-09-12 13:54

AL, min bil drar 1,5 liter bensin per mil. Betalar jag mina externa kostnader? Och hur förhåller det till en som har en bil som drar 0,75 liter bensin per mil? Trots allt betalar jag ju dubbel skatt i jämförelse!
Det måste betyda att de som kör Toyota Prius är fula skattesmitare som lämpar över sina kostnader på såna som mig.

#1
Kjell Bergquist
2010-09-12 20:27

Jag kör en Diesel och betalar samma fordonsskatt som en bensinbil ggr 3,15. Jag tycker det räcker och förstår inte varför också bränsleskatten skall höjas mera än vad bensinskatten höjs. Jag betalar ju redan en mångdubbelt så hög fordonsskatt

#1
leifer
2010-09-12 21:58

Kjell, du betalar lägre bränsleskatt när du tankar diesel. Ca 1 kr per liter diesel. Men du kan komma undan om du köper en miljöklassad diesel. Då har du skattebefrielse i 5 år, och sen ca 1500 kr per år.

#1
Jes
2010-09-12 22:25

Jag förstår inte riktigt resonemanget ...
Skatten på fossila bränslen är betydligt mer än 100%
Vet inte det exakta priset men grönsakodlare betalar ungefär halva, eller strax därunder, och fartyg för yrkesbruk (som är helt skattebefriade av någon anledning) betalar ännu mindre, kanske ytterligare en halva ner i pris ...

#1
AL
2010-09-13 20:27

Det finns ett par olika komponenter i bensinpriset Leifer. Dels har vi ju koldioxiden och den är helt avhängd förbrukningen och därför enkel att internalisera via bränslepriset. En bil som drar 1,5 liter per mil betalar ju då dubbelt så hög koldioxidskatt som en som förbrukar hälften.
Sedan finns det andra miljökostnader och dessa varierar betydligt mer, precis som i fallet trafikolyckor, trängsel samt vägslitage. En samhällsekonomisk kalkyl utgår därför från det som en nationalekonom kallar för lägsta värdets princip. Detta betyder att man konsekvent använder de minsta kostnadsvärdena som man får fram. Syftet är att ingen skall betala för mycket.
Så skattesmitaren är den som kör en törstig och omodern bil, inte tvärtom.
MVH AL

#1
Kjell P Dahl
2010-09-14 05:42

Själv tankar jag GTL (från naturgas) för 15,67 kr/ litern, så för mig spelar det ingen roll om skatten höjs!

#1
leifer
2010-09-14 13:18

AL, håller inte med dig där, undrar över din kalkyl. Men svårt att debattera här när trådarna snabbt försvinner ner i dyn så att säga. Ex så förstår du mycket väl att Prius är subventionerad vad gäller skatteuttag för att det är en "miljöbil". Det håller inte, och skulle alla köra Prius, så vore staten tvungna att kraftigt höga massor av skatter.
Mvh

#1
AL
2010-09-14 14:33

Nu debatterar du statsfinanser Leifer och det är en annan fråga. Men om det i framtiden lanseras produkter som möjliggör konsumtion utan negativa externa effekter som trängsel, vägslitage, trafikolyckor och miljöutsläpp får staten använda andra skattebaser för att få in sina pengar.
Den som är verkligt intresserad av hur man kan värdera olika kostnader och på vilket sätt man kan ta hänsyn till modern säkerhets- och miljöutrustning kan studera följande länk. Jag tror att även Leifer skulle må bra av att läsa den, även om det uppenbarligen inte fastnar så ofta då undertecknad presenterat honom dylikt material under flera års tid vid det här laget:-)....
http://www.sika-institute.se/Doclib/Import/106/pm_2005_04.pdf
MVH AL

#1
leifer
2010-09-14 20:44

AL, du är rolig, i en tråd pratar du om att ESP, ABS etc är inte är nödvändigt, nu helt plötsligt pratar du om massa externa kostnader för gamla bilar. Och dom är tydligen enorma, så enorma att en Prius betlar mycket mer för sig, trots låg förbrukning (lite bränsleskatt), låg fordonsskatt, olika miljösubventioner som ingen trängselskatt. Ändå betalar dessa fordon alltså mycket mer för sig. Nej, du har helt fel. Tittar man sen på avgaser så är äldre dieselfordon utan partikelfilter mycket värre. Min bil har kat och släpper ut mycket mindre.

#1
leifer
2010-09-14 20:49

AL, nej stadsfinanser är inte en annan fråga Hypotetiska exemplet med om alla hade prius visar tydligt detta. En ditt resonemang så skulle man då kunna sänka bränsleskatter etc och ändå har råd med samma vägunderhåll m.m. Men alla förstår att det skulle bli tvärtom. Detta är ett säkert bevis för att mitt resonemang är det riktiga och att då Prius INTE betalar för sig, det gör däremot den törstiga bensinbilen med katalysator, för det är nämligen den som straffas, som det är straffskatt på.
Mvh

#1
Roy
2010-09-14 21:47

AL, jag följde faktiskt den där länken och läste rapporten från SIKA. (Det trodde jag var en betongtillsats...)
Den innehåller många antaganden, vilket de själva medger. Vidare så undrar jag hur koldioxidutsläppen värderats. De verkar uteslutande ha sett till den just nu rådande beskattningen. Sen förstår jag inte varför man särskiljer vad de kallar för externa respektive interna marginalkostnader. Det är lite för enkelt att utgå ifrån att krockkuddar och annat bara är intressant för passagerarna i den egna bilen - sjukhuskostnader kostar oss alla pengar. Personbilarnas ökande tyngd bidrar till att bränsleförbrukningen är ganska oförändrad trots effektivare motorer - och den ökade krocksäkerheten (som är ett av huvudskälen till viktökningen) bortses ifrån eftersom den räknas som intern marginalkostnad.
Det hela framstår mest som någon sorts examensarbete där studenter försöker sätta siffror på olika företeelser och allt slutar i stort sett med ett jaså. Någon slutsats utöver vad man redan visste dras inte.

#1
AL
2010-09-14 22:36

Det är en korrekt slutsats Roy, vilket faktiskt även framkommer i rapporten. Man har helt enkelt för lite data om ESP och miljöfordon generellt för att kunna göra tillräckligt säkra kostnadsuppskattningar.
Vad det gäller marginalkostnader för koldioxidutsläpp finns där däremot en hel del skattningar gjorda under senare tid. Där utgår man dock från lite olika antaganden och tidsperspektiv (de mesta inom ekonomi brukar beräknas inom olika tidsintervall). Antingen vill man uppnå politiska mål, vilket är SIKA:s huvuduppgift, och då gäller 0,91 kr/kg, eller så realiserar man Kyoto (numera också ett politiskt mål) och då hamnar vi på 1,50 kr/kg. Slutligen så önskar man drastiskt sänka koldioxidutsläppen ner till 1990-års nivå, vilket betyder 2,91 kr/kg (uppgifterna avser år 2003-års prisnivån).
-------------------------------------
När det sedan handlar om en extern eller intern kostnad är det betydligt enklare. En extern kostnad är precis som namnet antyder konsumtion som påverkar tredje part negativt. Det finns delar av olyckorna som inte täcks av separata försäkringar och därmed kan dessa anses vara en extern kostnad. Men eftersom försiktighetprincipen tillämpas ligger sådana skattningar ovanpå nuvarande kostnadsberäkningar, vilket även gäller delar av miljökostnaderna.
-------------------------------------
Att fordonens massa sedan ökat handlar inte enbart om säkerhetsprodukter. Även ljudisolering, fordonslängden och motorerna har, fram tills trenden snabbt vände för några år sedan, ökat i vikt under en väldigt lång tid. Dessa egenskaper är förstås en intern vinst för dem som kör bilen, utsläppen är däremot en extern kostnad. Men visst råder det en motsättning mellan högre krocksäkerhet och miljömål, även om det numera går att få båda delarna.
------------------------------------
Syftet med rapporten var sedan att visa på kalkylvärden så att Leifer själv kan räkna, men tyvärr har han inte gjort det heller denna gång så diskussionen blir meningslös.
MVH AL

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.