Bild
Nästa artikel

Vägvalet: Miljöbilar

Nyheter

Hur vill politikerna stimulera miljöbilar i framtiden? Partierna lämnar besked i Vi Bilägares enkät.

Vi Bilägare pejlar partiernas åsikter inför valet den 19 september.

Vi har skickat ut en enkät med viktiga bil- och trafikfrågor till riksdagspartierna.

I en artikelserie i sju delar lämnar politikerna besked.

Hur ska miljöbilar stimuleras i framtiden?

Centerpartiet
Skattebefrielser, särskilda rabatter för miljöbilar, höjd koldioxidskatt som gynnar bränslesnålare bilar och alternativa drivmedel, samt koldioxiddifferentierad fordonsskatt.

Viktigt är också att vi satsar på forskning inom fordonsindustrin för att främja teknikutveckling.

Folkpartiet
FP vill införa en klimatbilspremie, som innebär att konsumenten får en premie vid köp av en ny bil med låga utsläpp.

Premien blir större ju mindre utsläpp som bilen ger upphov till. Den stimulerar därmed spetstekniker, oavsett vilket bränsle som används, och är teknikneutral. 

Moderaterna
Det är i första hand bilbranschen som har det största ansvaret för att bilparken förändras. I andra hand är det bilisterna.

Med ekonomiska stimulanser som till exempel befrielse från fordonsskatt de första fem åren och stöd till forskning och utveckling kan vi snabbt få en omställning till en miljövänlig fordonspark.

Kristdemokraterna
Miljöbilar bör även fortsättningsvis vara befriade från fordonsskatt i fem år. Kraven för skattebefrielse behöver successivt skruvas åt. Förnybara drivmedel bör vara befriade från energiskatt.

Fordonsbeskattningen ska ha en tydlig miljökoppling. Bilar ska beskattas utifrån deras faktiska energieffektivitet och utsläppsnivå.


Miljöpartiet
Med ett stödsystem för nya bilar med låga utsläpp som finansieras genom avgifter på bilar med höga utsläpp.

Genom att förbättra tillgången till förnybara drivmedel. Ett nationellt biogasmål. En reviderad pumplag så att det finns ett nät av biogaspumpar i hela landet. Stöd för efterkonvertering.

Socialdemokraterna
Beskattningen av fordon ska ge större miljöstyrande effekt. Vi vill i samråd med fordonsindustrin utreda hur ett sådant system kan utformas.

Vi vill skärpa koldioxidrelateringen av fordonsbeskattningen och utreda hur förmånsbeskattningen kan reformeras så att inköp av fordon med låga utsläpp gynnas bättre än idag.

Vänsterpartiet
Genom lagstiftning och ekonomiska styrmedel, krav på utfasning av fossila bilar, ingen moms eller energi- och koldioxidskatt på hållbara drivmedel/drivmedelsystem, skärpning av den koldioxidbaserade fordonskatten, en koldioxidbaserad försäljningsskatt på nya bilar och en miljöinriktad förmånsbeskattning.

Diskutera: Hur tycker du miljöbilar ska stimuleras i framtiden?
Taggar: Nyheter
Vägvalet: Miljöbilar

Kommentarer

#1
Mr Colt
2010-09-13 22:54

Inga besked angående bilförmånsrabatt från borgarna?

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.