Bild
Nästa artikel

Nu ska dubbdäcken av

Nyheter

Om det inte råder vinterväglag ska dubbdäcken av på torsdag - två veckor tidigare än förra året.

I höstas beslutade Transportstyrelsen att förkorta perioden då dubbdäck är tillåtet.

Bakgrunden är de rapporter om hälsofarliga partiklar som dubbdäcken uppges slita upp från vägbanan.

Två veckor kortare
Tidigare har perioden sträckt sig mellan 1 oktober och 30 april.

Den tiden har nu krympts med två veckor till 16 april.

Det betyder att dubbdäcken ska av på torsdag om det inte råder vinterväglag.

"Behåll på"
Men polisen råder bilister i mellersta och norra Sverige att behålla dubbdäcken på om det krävs.

- Mitt råd här är att behålla dubbdäcken på ett tag till, säger Bengt Stadin, länsvakthavande polisbefäl i Ã-stersund, till TT.

- Man kan köra även efter den 15:e om det förväntas vinterväglag.

Enligt Bengt Stadin kommer polisen inte dela ut böter vid tveksamma fall.

- Vi måste vara ganska toleranta och flexibla och vi kommer att vara försiktiga med att bötfälla folk. Trafiksäkerheten måste gå i första hand, säger han.

Definitionen av vinterväglag är om det finn snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

Diskutera: Vad tycker du om den nya lagen? Kör du vidare med dubbdäck efter torsdag?
Taggar: Nyheter
Nu ska dubbdäcken av

Kommentarer

#1
leifer
2010-04-12 14:58

Måste var än svårare för däckfirmorna att hinna med att skifta däck åt folk nu. Det är omöjligt att boka med några dagars varsel, det är troligen fullbokat överallt. Och de flesta byter inte däck själva. Är lagen till för att folk ska tröttna på dubb och köpa friktionsdäck?

#1
bilist
2010-04-12 16:15

jävla dubbdäck - friktiondäck ! Kör med sommardäck året om 40 år !

#1
Pettersson
2010-04-12 16:37

Jaha BILIST jag tolkar det du skriver som att du tror att snö och is är utrotat om 40år. Men i den här vintern var det isgata 2månader i sträck. Dubbdäck räddar liv.

#1
Lasse G
2010-04-12 17:42

Detta är, liksom alla de nya fartgränserna, ingenting annat än en klåfingrighet från några stolsitsslitare på transportstyrelsen som måste visa att de över huvud taget åstadkommer någonting.

#1
AL
2010-04-13 01:00

Dubbdäck räddar liv skriver signatur Pettersson. Vilken typ av liv då? I olycksstatistiken har man inte lyckats visa på några sådana samband utan där fungerar de vanliga friktionsdäcken lika bra - fast utan att de bidrar till skadliga utsläpp. Dubbens trafiksäkerhetsmässiga funktion är alltså tveksam och speciellt i relation till vad de osakar andra i form av vägslitage, partiklar samt buller. MVH AL

#1
Pettersson
2010-04-14 00:00

70% av bilisterna använder dubbdäck. VTI:s beräkningar fastslår att en minskning till 50 procents dubbdäcksanvändning på statens vägnät skulle öka antalet polisregistrerade personskadeolyckor med 56 olyckor per år. Antalet döda skulle öka med 1,8 personer per år och antalet svårt skadade med 13,1 personer. Vid en 20-procentig dubbdäcksanvändning skulle antalet olyckor öka med 140, antalet döda med 4,4 personer och antalet svårt skadade med 33 personer per år.

#1
AL
2010-04-15 00:17

Om du tar och läser denna undersökning så ser du rätt snabbt det orimliga i dessa siffror, vilket dess författare också understryker själv. MVH AL

#1
Pettersson
2010-04-15 12:31

Dubbdäck minskar antalet olyckor och antalet trafikdödade tills motsatsen är bevisad!

#1
PECE
2010-04-15 20:34

Vad många glömmer bort, särskilt dubbmotståndare, är att olycksstatistik just handlar om olyckor. Alla de gånger vi "räddats" av dubbdäcken syns ju inte där. Så AL och alla andra som tror att statistik bevisar allt, tänk om! Möjligen bevisar statistik vad som helst.... med lite anpassning.

#1
AL
2010-04-15 21:34

Denna debatt har jag haft innan men för att uppdatera nya debattörer på forskningsrönen kan följande studier användas. För att undersöka de säkerhetsmässiga skillnaderna och upplevelserna av dubbdäck och dubbfria vinterdäck genomförde TØI (Transportøkonomiskt institutt) en undersökning bland 300 bilister i Trondheim under vinter 1996/97 (Vaa, 1997). Denna visade bl.a. att 90 % av de som använde dubbfria däck inte hade några problem på snöföre, medan 75 % av dubbdäcksanvändarna angav att de inte hade några problem.
Förhållandena var omvända då det gällde is, där 23 % av de som körde dubbfritt inte hade problem, medan 48 % inte hade problem bland dubbdäcksanvändarna. Det framkom även att de som använde dubbfria däck körde mer defensivt och höll större avstånd. Inga skillnader i rapporterade olyckor förekom mellan grupperna. TØI har även visat att endast ca 4 procent av olyckorna i trafiken är relaterade till däckvalet.
Fosser och Sætermo (1995) redovisar resultat från en så kallad case-control studie. Cases har varit fordon inblandade i olyckor vintertid och control de som inte varit inblandade. Inga signifikanta skillnader för sannolikheten att bli inblandad i olycka mellan fordon med dubbade däck och med odubbade kunde påvisas.
Elvik (1999) redovisar resultat från en meta-analys, vilket innebär att man med statistiska metoder väger samman resultat från flera olika undersökningar. Drygt 10 dokumenterade studier har analyserats. Inga signifikanta samband mellan bruket av dubbade däck och sannolikheten för olycka kunde påvisas.
Fridstrøm (2000) beräknar att det inträffar ungefär 1 procent fler personskadeolyckor om dubbdäcksanvändandet halveras i Norges fyra största städer. Motsvarande för försäkringsanmälda olyckor är mindre än 0,2 procent.
Under sommaren 1999 kom den svenska regeringen med förordning som anger att personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton under perioden 1 december till 31 mars vid färd på väg skall vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning när vinterväglag råder. Motivet var att förbättra trafiksäkerheten. Resultaten tyder, som väntat, på att förordningen har störst betydelse vid vinterväglag. I den trafiksäkerhetsanalys som Öberg et al (2002) gör går det inte att särskilja eventuella skillnader mellan dubbade och odubbade vinterdäck.
Vägverkets djupstudie, "Halkolyckor med dödlig utgång", där 192 dödsolyckor vintertid studerats mellan åren 2000-2004 kunde heller inte finna stöd för att dubben är mindre förekommande i olyckorna än vanliga friktionsdäck.
Sammanfattningsvis är trafiken ett komplext system med många samverkande variabler varvid enkla och svepande formuleringar liknande dem som förekommer fån Pettersson mfl får betraktas som okunniga. Hade relationen mellan dubb och ökad säkerhet varit så obestridbar som en del skribenter försöker göra gällande (oklart varför egentligen, de har ju inget vetenskaplig stöd för sina uttalanden) torde vi ju lyckats läsa ut det vid det här laget. Så är dock inte fallet. MVH AL

#1
AL
2010-04-15 21:57

Jodå Pece. Sannolikhetsteorin tar alltid hänsyn till komplementhändelsen. Den är enkel att fastställa. Det svåra är när man har gemensamma snittytor i utfallsrummet och det är situationen med dubbade vinterdäck kontra friktionsdäcken. Därför kan man inte särskilja dem i olycksstatistiken genom ordinär dataanalys utan mer avancerade tekniker måste till. Så om grundrisknivån är identisk mellan däckstyperna (eller då skillnaden mellan dem ligger närmare noll än ett) kommer de också undvika och vara inblandade i ungefär lika många olyckor per transportkilometer. De gånger som dubben räddar situationen ingår på så vis implicit i risknivån - och motsatsen råder förstås i så fall de gångerna som friktionsdäckens sämre fäste på is är en nackdel. Om nu denna påstådda skillnad är tillräckligt omfattande syns det i olycksfrekvensen. Man talar om en statistiskt säkerställd skillnad (ofta på en viss nivå). I de studier som jag redovisar nedan är denna variation inte tillräckligt stor. Observera nu att det inte betyder att det inte finns en skillnad, det innebär enbart att den inte är så stor att den kan anses vara av betydelse. MVH AL

#1
PECE
2010-04-15 22:12

AL. Så många ord. Så mycket teori.
En annan sak: De flesta som talar om dubbarnas skadliga inverkan försöker frammana bilden av människor som plötslig bara faller ihop och dör drabbade av dubbdöden, likt någon sorts svininfluensa (som ju inte heller motsvarade fanatikernas bild av digerdöden). I själva verket är det ju en mycket marginell förkortning av livet vi talar om för gemene man. Visst finns det personer som påverkas mer, kanske är de rökare. Förbjud alltså cigaretter.
Eller varför inte låta folk bestämma över sitt liv lite mer, det är i varje fall min åsikt.
För övrigt inväntar vi nu ett moln från det isländska vulkanutbrottet, månne någon har någon statistik över hur mycket dubbdäckstimmar det motsvarar? Den du, AL!

#1
AL
2010-04-15 22:26

Anledningen till det teoretiska resonemanget PECE är att man inte alltid vet vilka grundkunskaper folk har inom olika ämnen och i synnerhet inte med avsikt på matematik. Därför försöker jag vara grundlig samt ge källhänvisningar. När det sedan handlar om folks frihet ser jag inget anmärkningsvärt i dubben, annat än att konsumtionen av desamma ju de facto påverkar andra på ett negativt sätt. Den enes frihet sker alltså på bekostnad av inskränkningar i andra människors frihet. Eftersom det är betydligt fler som "drabbas" på ett negativt sätt och då det därtill finns fullgoda alternativ till dubb i form av friktionsdäck kan man lösa problemet på ett par olika sätt. Antingen kvantitetsreglerar man dubben, såsom vi gör med miljögifter eller så använder vi marknadsliberala instrument, dvs fakturerar dubbilisterna merkostnaden via styckskatter. Det konkreta resultatet blir detsamma. MVH AL

#1
Pettersson
2010-04-15 22:49

http://www.vibilagare.se/zino.aspx?articleID=12768

#1
AL
2010-04-15 23:07

Tyvärr säger detta inget om säkerheten Pettersson (det är inget vetenskapligt underlag överhuvudtaget) Anledningarna är flera, precis som jag beskrev tidigare. Men för att klargöra och illustrera, även fyrhjulsdrift har överlägsna prestanda i vinterföre men är överrepresenterat i dödsolyckorna vintertid. Ungefär samma sak har vi sett med andra system (ABS och faktiskt även ESP) och så även dubben. Termen kallas för riskkompensation, dvs att man anpassar sin örning efter den upplevda risken. Riskökningen kopplad till högre hastighet, som dubben kan generera, är betydligt snabbare än den procentuella hastighetsökningen. Om dubbade däck klarar 5 km/h högre hastighet genom en kurva betyder detta också i sin tur att sannolikheten för en dödsolycka ökat med 22 procent - trots det bättre fästet! I de undersökningar som gjorts stämmer detta rätt väl, dubben är lika olycksfrekventa som friktionsdäcken - trots bättre fäste på isigt underlag (vilket många inbillar sig är samma sak som nettoeffekten). MVH AL

#1
PECE
2010-04-15 23:22

PETTERSSON: Dubbdäck räddar liv skrev du förut, jag håller med. Artikeln, ja... jag vet inte riktigt vilket budskap den ger, det finns bättre dubbfria däck nu. Och att alla varianter har fördelar i olika situationer.
AL: Visa mig en enda människa som direkt dött av dubbdäcksanvändandet, så ska jag ge exempel på tio som säger att dubbdäcken var skillnaden mellan liv och död. T ex om bilen stannade en före dej istället för fyra meter efter.
Det är ju dessutom ytterst luddigt att dubbdäcken skulle innebära en "inskränkning i andras frihet". Parfym på en buss är en betydligt större inskränkning i friheten om man ska tro allergiker.
Och AL, dubbfria däck är bara fullgoda alternativ om de hamnar i sin idealsituation, medan dubbdäck oftast löser de flesta situationer godtagbart. Det är ingen större katastrof med någon meters skillnad på torr vägbana, medan uppförandet på lite förrädisk svartis kan vara nog så avgörande.
Sedan är ju underhållet på våra vägar inte särskilt imponerande, såväl det långsiktiga som vinterväghållningen. Bor man som jag utanför de större vägarna, och med lite uppför åt båda håll, är man glad för däck som gör att man kommer igång, som gör att man kommer fram i djup snö, kan stanna kvar på vägen vid isgata, kan få stopp på bilen osv. Dessutom, när man kommer ut i den äckliga och garanterad miljöfarliga saltsörjan ska däcken klara av det också. Fast då brukar jag önska mig tillbaka till mina is- och snövägar. Min minne av dubbfritt är... jag stod kvar hemma, kom inte åt något håll.
Tjaha, nu skulle man klämma in något elakt om Saab, Toyota och möjligen Volvo... så har man blivit en fullfjädrad debattör. Men jag tycker nog de alla har någon sorts berättigande... så jag sparar på det :-) Tack & God kväll. PeCe

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.