Bild
Nästa artikel

Revansch för etanolen

Nyheter

Efter en tid med låga priser på fossila bränslen och mycket kritik i media, har etanolen fört en tynande tillvaro. Nu är det dags för revansch, enligt en ny rapport.

En rapport från Lunds Tekniska Högskola slår fast att den E85 vi kan köpa i Sverige är ett väldigt bra miljöbränsle.

"Allt beror på framställning"
Svensk etanol, RME och biogas gör stor klimatnytta och minskar utsläppen av koldioxid med 65-140 procent, jämfört med bensin och diesel.

Det visar rapporten "Livscykelanalys av svenska biodrivmedel" som tagits fram på Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, under ledning av docent Pål Börjesson.

- Det går inte att generalisera om biodrivmedel, säger Pål Börjesson.

- Det går till exempel inte att säga att etanol är bra eller dåligt, eftersom allt beror på hur etanolen framställs.

Den etanol vi framställer från spannmål i Sverige och som görs på sockerrör i Brasilien, kategoriserar Pål Börjesson som "finetanol".

En bil som körs på sådan etanol, släpper ut 70-80 procent mindre koldioxid jämfört med om samma bil körts på bensin.

- I USA gör man etanol av majs i anläggningar som drivs med naturgas eller stenkol. Denna etanol kan vi räkna som "fuletanol".

Inga indirekta markeffekter
När fossil naturgas används för att göra etanol från majs, blir den totala koldioxidreduktionen bara cirka 15 procent.

I de fall man använder stenkol som energikälla, blir slutresultatet att bilen släpper ut mer fossil koldioxid om den körs på etanol än om den skulle drivas med vanlig bensin.

- Men det är viktigt i sammanhanget att komma ihåg att USA aldrig påstått att man använder majsetanolen som ett sätt att minska utsläppet av CO2, säger Pål Börjesson.


- Deras primära syfte är att minska sitt beroende av importerad olja från Mellanöstern.

Hård kritik
Flera debattörer har på sistone kritiserat etanolen för att orsaka koldioxidutsläpp genom "indirekta markeffekter", det vill säga att etanolen skulle tränga undan matproduktion och istället tvinga fram nyodlingar på kolrika marker i exempelvis Sydamerika eller Asien.

Detta påstås leda till att det kan ta upp till femtio år innan biodrivmedlen betalat tillbaka sin klimatskuld på grund av nyodlingarna.

Resonemanget avvisas emellertid fullständigt i rapporten från Lunds Tekniska Högskola.

- Indirekta markeffekter går inte att leda i bevis, säger Pål Börjesson.

-Det finns inget som säger att det kommer att odlas upp gräsmark i Asien bara för att vi använder svenskt spannmål för att framställa biobränslen.

- Det finns inget belägg för ett sådant samband vid dagens produktionsnivåer.

Biogas från gödsel bäst
Fortfarande finns stora arealer åkermark som ligger i träda i Sverige.

Produktionen av etanol från spannmål skulle kunna tredubblas bara genom att ta i bruk den åkermark som idag inte används, menar Börjesson.

Även i Brasilien används bara några få procent av arealen för att odla sockerrör för etanolproduktion.

I studien har förutom etanol även biogas från grödor och avfall, biodiesel från raps samt samproduktion av etanol och biogas från vete studerats.

Allra bäst klimateffekt får biogas från gödsel.

Den bedöms reducera utsläppet av växthusgaser med upp till 140 procent i och med att klimatskadlig metangas används som drivmedel istället för att släppas direkt ut i atmosfären.

- Egentligen är det rätt så ointressant att ranka olika hållbara biodrivmedel, säger Pål Börjesson.

- Det finns plats för alla och utmaningen ligger i att öka mängden hållbara biodrivmedel i sig.

Begränsningar
Det går inte att med dagens teknik producera hur mycket som helst av de klimatvänliga drivmedlen.

Förutom begränsningar i form av jordbruksareal gäller också att man får avsättning för de restprodukter som biodrivmedelsproduktionen genererar.

När man gör etanol från spannmål får man till exempel en biprodukt kallad drank, som kan ersätta sojamjöl i djurfoder.

Om vi inte kan ta tillvara eller har avsättning för dranken, minskar klimatnyttan i systemet.

- Som bäst kan vi räkna med att ersätta 15 procent av dagens fossila bränslen med egenproducerade biobränslen, säger Pål Börjesson.

- Det krävs också andra typer av drivmedel för att hålla våra fordon
rullande.

Diskutera: Är E85 ett bra miljöbränsle
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Spritälskare
2010-06-17 11:43

Självklart är E85 ett bra alternativ till bensin och diesel, även om olyckskorparna kraxat annat i flera år nu. Vi kommer nog att få fler alternativ så småningom, men i dagsläget, med möjligheten att få tag i bränslet över hela landet, så är nog E85 bästa alternativet.

#1
MattiasD
2010-06-17 11:48

Rapporten är några veckor gammal men ändå kul att Vi Bilägare uppmärksammar den som första (?) biltidning. Negativa rapporter om etanol brukar däremot motorjornalister snabbt uppmärksamma och ta till sig som "sanning". Självklart är E85 bättre än bensin och diesel. Men mer kan göras som t ex att biltillverkarna etanolanpassar sina modernaste motorer med direktinsprutning. På sikt bör man ju också övergå till E100.

#1
Gösta
2010-06-17 13:15

E85 är säkert en del av lösningen för att bli fri vårt oljeberoende på sikt. Frågan är varför inte pengar satsas på att utveckla den beprövade och utmärkta gengastekniken ytterligare. Sverige skulle i princip vara självförsörjande på ved.

#1
Simon
2010-06-17 14:30

Känns som att VIB ligger efter när det gäller Etanolens finns en betydligt grundligare artikel här: http://www.dn.se/motor/usa-forskare-etanolens-klimatnytta-overdrivs-1.1119348
Man kan inte bara räkna det som ligger i tanken....

#1
CRISTER
2010-06-17 14:38

GÖSTA:Hur tänkte du nu när du säger att Sverige i princip är självförsörjande på ved?När sågverk,pappersmassa och bionergiindustrin har tagit sitt av återväxten i våra skogar är det inte mycket kvar att hämta.Eller ska vi lägga ner något?Både Finnar och Tyskar har varit och ryckt i vår skog,för ryssarna har höga tullar på sin skog numera.

#1
OlleP
2010-06-17 15:34

Nej Simon, jag tror inte VIB "ligger efter". Snarare är det väl så att etanolhatarna på DN den här gången var tvungna att åka ända till USA för att hitta en forskare som hade en avvikande uppfattning från de som sägs i rapporten från Lund! Är det ingen som funderar på VARFÖR DN förföljer etanolen?

#1
pg
2010-06-17 15:56

Etanolen är ett nödvändigt alternativ eftersom de fossila bränslena kommer att sina förr eller senare.
En liten hake med etanol och gas är att bottendraget upp till ca 1500 till 2000 varv praktiskt taget försvinner.
Etanolbilarna blir hopplöst sega när man ska dra igång en husvagn och det hjälper föga med Turbo eftersom Turbon börjar jobba först vid ca 1500 varv.
Dessutom förefaller det vara rena glädjesiffrorna beträfffande förbrukningen. Privatister och bilhandlare säger 30% ökning med etanol. Enligt de företagare som jag pratat med samt egen erfarenhet av hyrbilar, ger vid handen att det skiljer närmare 50% mellan bensin och diesel.
Men det ryktas om en ny motor som ska gå att köra på samtliga förekömmande bränslen. GM powertrain europe är i full gång med att utveckla en sådan. Detta ennligt rykten från Opelanställda i Russelsheim.
Med en sådan motor kan man ju själv välja det bränsle som man för stunden har bäst nytta av.

#1
Kent
2010-06-17 18:37

Fakta torka!
Ja, så upplevdes det då de flesta var mot etanolen pga att världsmarknadspriserna på mat steg samtidigt som svälten ökar. Alt var etanolens fel. Fakta är att det är knappt 1%!!! av åkerarealen i världen som brukas för att odla biobränsle tex etanol. Fakta är att det åtgår ca 12% av arealen för att odla kaffe, 6% till teodling och ca 17% för att odla bomull. Nä, beskyll inte etanolen för ting som ej stämmer. "Follow the money" och se vem som har intresse av att smutskasta etanolen fantastiska egenskaper som fordonsbränsle.

#1
CRISTER
2010-06-17 20:36

KENT:Jag säger som närkingen,"ja nu ja"
1% av åkerarealen,ja nu ja.

#1
Spritälskare
2010-06-17 21:23

Alla etanolbilar är idag anpassade för att även kunna gå på bensin. Etanol har ett högre oktantal, därför skulle motorer, anpassade för enbart etanol, kunna ha ett mycket högre kompressionsförhållande, kanske uppemot 12 - 13:1. Då skulle förbrukningen sjunka en hel del, eftersom högre komp sänker bränsleförbrukningen. Dieselmotorerna kar en komp på 16:1 eller högre. Nu innehåller etanolen inte lika mycket energi som bensin och diesel, men det är lite att elda för kråkorna att inte nyttja fördelarna med etanol!

#1
Raphael
2010-06-18 10:06

Etanolavgaser ökar halterna av marknöra ozon vilket gör att fler får cancer i luftvägarna plus att det blockerar växters pollineringsförmåga. Varför diskuteras inte dessa negativa effekter av avgaserna? Det är inte bara Co2 som släpps ut. Biogas har renare avgaser.

#1
Bror Duktig
2010-06-18 10:21

Nej Raphael, du har fel. Det är dieslar som släpper ut kväveoxider vilket i sin tur bildar marknära ozon. PG är också ute och cyklar. En motor får inte sämre vrid av att gå på etanol jämfört med bensin, snarare tvärtom! Etanolens högre oktantal möjliggör som tidigare påpekats högre kompression utan risk för spikning. Det ger effektivare förbränning och därmed också högre vridmoment.

#1
mythbuster
2010-06-18 10:21

Nu hittar du allt på Raphael. F.d. vägverket har gjort en rapport på hälsofarliga emissioner från E85 bilar. Den visar högre nivå av hälsofarliga emissioner vid kyla och lägre vid värme. Detta innebär att 1. använd motorvärmare när det är kallt. 2. pollinering påverkas inte av dessa emissioner då bin flyger inte så mycket i minusgrader, 3 fordonsgas var inte med i denna studien så där fordras mer undersökningar.

#1
Pelle
2010-06-18 14:24

Etanol är bra som komplement. Vi behöver flera alternativ till vanliga bensinen. Etanol är ett. (Snål-)dieselmotorer ett annat med biodiesel, hybridlösningar, olika typer av gas o s v. En som kört FORD-etanolbil i 7 år - har funkat bra, drar ca 1,02 att jämföra med 0,78 dvs 30% mer!

#1
pg
2010-06-18 18:23

De etanolbilar jag kört har varit urusla dragare upp till 2000 varv. Detta gäller även Saab. Men har man väl fått upp varvtalet till dryga 1500 varv går det väl an, men otaliga motorstopp frestar på tålamodet. Dessutom är det en glädjesiffra detta med 30% ökning. Jag har tagit del av några taxiföretags förbrukningslistor, ocg det stämmer inte alls med bara 30% ökning.
Men nu är bensinpriset så pass högt att det nog börjar löna sig att köra på etanol. Man kan ju tanka bensin om man behöver vridmoment vid låga varv.

#1
Anders
2010-06-19 15:28

BEST-projektet (www.best-europe.org) har kört över 2 miljoner km med lite drygt 100 olika FFV-bilar och sett en genomsnittlig merförbrukning på 26-33 % - någpnstans där ligger det alltså. Sen kan enstaka bilexemplar vara sämre eller bättre.
PG - det låter som om du haft för liten motor för din last. Eller jämfört med en kompressionsmotor som ju har ett mycket bättre bottendrag än ottomotorn.

#1
pg
2010-06-21 00:14

Även Saabturbon har väldigt dåligt bottendrag. Åtminstone de bilar jag kört med etanol. Ett företag som köpt ett par Saab 9-3 ångrar idag att de inte satsade på diesel. Ständiga motorstopp under utbildning är inte roligt för vare sig lärare eller elev.

#1
S-E S
2010-06-21 11:54

Får se hur länga "revanschen" håller i sig denna gången. I dag ger jag kr 12.52 för 95 oktan där jag bor.

#1
Henrik
2010-06-23 21:31

naturligtvis ökar både vridmomentet och toppeffekten på Saabs biopower-motorer om man tankar etanol, skillnaden är ganska gigantisk, jag har kört etanol-Saabar i fem år, ca 20.000 mil. Förbrukningen ökar mindre än 30% som så ofta med Saabar så minskar förbrukningen när man får mer hästkrafter ur samma cylindervolym. 2,3t biopowern jag kör nu har fantastisk prestanda och drar drygt en deciliter mindre än den 2,0t jag hade tidigare. Ca 1,15 snittar den på med skyltfart + moms.

#1
pg
2010-06-25 00:15

Även Saab har uruselt bottendrag med etanol. Bilen "vaknar" ju inte förränn varvtalet kommit över 1500 varv, men kommer då som ett spjut om man inte lättar på gasen. Det är väldigt svårt för nya förare att föra fordionet med en jämn o behaglig gång i stadstrafik, och för att inte tala om ecodriving med denna bil.
Men det kommer en ny variant av Etanolturbon till nya Saab och Opel Insignia under hösten. Den lär vara snällare genom hela registret, både när det gäller körbarhet och bränsleförbrukning.

#1
lubos
2010-06-25 02:32

Resonemanget ovan att en bil släpper ut mer eller mindre Co2 beroende på bränslets ursprung stämmer endast om man definierar på vilken tidsperiod det hela beräknas! Självklart kommer det lika mycket eller till och med mer Co2 ur en etanolmotor som ur en bensinmotor, det är först med antagandet att Co2 från etanol återgår till växtriket inom en kort period, säg ett år för majs eller etthundra år för granträd osv. Om vi antar att hela Co2 hypotesen om klimatpåverkan är fel så faller alltså allt dividerande om "fossila" eller inte "fossila" ursprung och vi kan återgå till att använda t ex stenkol med tillgång i tusentals år med nuvarande förbrukningstakt. Av stenkol kan alla slags flytande bränslen framställas med välkänd utprovad teknik.

#1
kenneth 2
2010-06-27 13:00

Att etanolen är bra och CO2 neutral är ju självklart och är det bästa bränsle vi har idag. Att anti etanol debatten alltför ofta förs av skribenter som inte vet ett "Hjalmar" om ämnet gör saken bara pinsam. Man kan inte bara räkna CO2 utsläpp vid avgasröret, oaktat, varifrån bränslet härstammar. Att man kan kalla tex Toyota Prius och dieselbilar miljöbilar som släpper ut upp till 120 gram CO2 per km samtidigt som många menar att etanolbränslet ska straffas är en konotation! Vad ska man då kalla en Vätgasdriven bil för som körs på vatten och släpper ut ca 400 gram CO2 per km? Miljöbov??? Nä, skärp Er och inse att det isärklass bästa bränslet idag är etanol där CO2 utsläppet minskar med ca 70% - 80% jmf med bensin / diesel. All den svenska etanolen är nämligen miljöcertifierad sedan 2007!

#1
Per Karlsson
2010-06-30 01:39

Problemet med etanol är att det kräver stora odlingsytor. Om produktionen skall skalas upp väsentligt finns stor risk att klimatnyttan blir liten eller obefintlig. Skulle man exempelvis hugga ned skog för att bereda mark för etanolgrödor skulle resultatet bli ett ökat utsläpp av koldioxid. Men visst går det att producera etanol på ett bra sätt också. En intressant artikel om detta finns här: http://www.dn.se/motor/usa-forskare-etanolens-klimatnytta-overdrivs-1.1119348
Biogas från avfall (exempelvis gödsel) ger däremot dubbel nytta. Dels minskas behovet av fossilt bränsle, dels minskar metanutsläppet som annars skulle äga rum. Att biogas är det bästa bränslet som står till buds idag står utom allt tvivel. Men produktionsvolymen och antalet tankställen måste öka.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.