Nästa artikel
"Vi som bilister tar inte vårt ansvar!"
NATURVÅRDSVERKETS NYA CHEF:

"Vi som bilister tar inte vårt ansvar!"

Publicerad 20 april 2009 (uppdaterad 21 september 2010)
- Klimatförändringarna går inte att stoppa men vi kan bromsa utvecklingen om vi agerar snabbt och tillsammans med resten av världen!
Det är ingen ljus bild av framtiden som Naturvårdsverkets nya chef målar upp.
Maria Ågren har bara haft jobbet som generaldirektör för Naturvårdsverket i två veckor när vi träffar henne i ett rymligt konferensrum på verkets kontor på Valhallavägen i Stockholm. Hon berättar att hon nu använder det mesta av sina dagar till att gå runt och intervjua medarbetare och sätta sig in i verksamheten. Klimatfrågan behöver hon däremot ingen utbildning i. Den kom hon i kontakt med även i sitt senaste uppdrag, som generaldirektör för SMHI.

- Den största frågeställningen vi har att jobba med är de klimatförändringar som blir följden av den globala uppvärmningen. Frågan är extremt allvarlig eftersom de förändringar som pågår får så svåra globala effekter. Klimatförändringar leder till brist på färskvatten, gör det svårare att odla och får havsytan att stiga, vilket i sin tur slår hårt mot alla fattiga som bor i låglänta områden runt om i världen. Problemet är stort och globalt, det går inte att lösa enskilt utan det måste till politiska globala beslut och vi måste ena världen om att vi har samma problem.

Kan man då vara säker på att det verkligen pågår en global uppvärmning som människan har orsakat? Maria Ågren menar att det finns en enighet bland en majoritet av forskarna kring detta. Och hon vänder sig emot att vi skulle sitta passiva och invänta hundraprocentig bevisning.

- Hur länge ska man vänta tills man "är säker"? Är det när allt man förutspått redan inträffat? Det här är väldigt allvarliga effekter som vi kan motverka genom hur vi lever. Vi har tillräckligt med information för att vara bekymrade och också vidta åtgärder redan nu!

Men vad tänker du då när det dyker upp forskare och debattörer i media som hävdar att växthuseffekten är en bluff, det finns ingen global uppvärmning och vi är alla lurade?


- Först och främst så undrar jag vad som är deras drivkraft, varför säger de så här? Varför är de så emot? I en forskarvärld måste det tillåtas andra uppfattningar och det är viktigt att man tar del av dem. Men man måste också vara kritisk och kontrollera att de här uppfattningarna verkligen baseras på forskningsresultat och att det inte är i ren spekulation man driver de här teserna.  

Vem ska man lyssna på? Alla säger olika saker!

- Man kan till exempel lyssna på Naturvårdsverket! Vi är opartiska och sakliga och har inte till uppgift att driva opinion i olika frågor. Man kan också lyssna på media men man ska välja media med omsorg och lyssna kritiskt.

Är det realistiskt att tro att uppvärmningen går att stoppa?

- Nej, det tror jag inte. Vi har kommit så långt att det är en reell förändring på gång som det inte går att backa från. Därför är det viktigt att arbeta med två perspektiv. Vi måste både göra vad vi kan för att inte späda på den utveckling som pågår och samtidigt anpassa oss till den situation som kommer i framtiden.

Hur stor betydelse har den svenska privatbilismen när det gäller ökande utsläpp av klimatgaser?
- Transportsektorn står för en stor del. Just nu har jag inga exakta siffror på hur stor del privatbilismen utgör men helt klart är att transportsektorn står för en viktig del av utsläppen.

Men vi i Sverige har kanske fyra promille av världens befolkning, spelar det någon roll vad vi gör?

- Ja! Men det här är en av de stora svårigheterna i hela frågeställningen. Västvärlden är den egentliga orsaken till att vi kommer att drabbas av en klimatförändring men det är inte västvärlden som kommer att lida mest av det, det är utvecklingsländerna som drabbas hårdast. De menar i sin tur att varför ska de ta ansvar för en utveckling som någon annan har skapat? Och resonerar alla på samma sätt, alltså att "vi har inte skapat det så vi behöver inte heller göra nåt" och "vi drabbas inte, alltså behöver inte heller vi göra något", då står vi inför riktigt stora problem! Ur ett attitydperspektiv är det viktigt att vi tar vårt ansvar. Dessutom kan vi bidra med vårt kunnande för att bromsa klimatförändringen genom att utveckla ny teknik och nya beteenden som kan exporteras till andra länder. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt hur vi agerar i vårt lilla hörn.

Vad kan man göra för att minska bilismens miljöpåverkan?
- Det viktigaste är att hitta alternativa bränslen som är tillräckligt bra och tillräckligt effektiva.

Hur kan Naturvårdsverket bidra till det?
- Bland annat genom att stimulera forskningen och genom de uppföljningar och mätningar som vi gör kontinuerligt.

Hur tror du att finanskris och lågkonjunktur påverkar människors klimatmedvetenhet och vilja att göra bra val för miljön?

- Bland företagen har många insett att energieffektivisering sparar pengar och är därför extra viktigt att genomföra i sämre tider. Många åtgärder som sparar el förbättrar också miljön. Privatpersoner påverkas naturligtvis också. De kanske väljer mindre och bränslesnålare bilar, vilket inte heller är något dåligt från klimatsynpunkt.

Det finns tecken som tyder på att etanolen är hotad som fordonsbränsle i Sverige. Allt färre tankar etanol i sina etanolbilar. Vad tänker du om det här?

- Vi som bilister tar inte vårt ansvar! Vi kan inte skaffa miljöbilar och sedan välja bort miljöbränslet på grund av en kronas prisskillnad hit eller dit. Det handlar om att vi måste fortsätta att använda det för stunden bästa bränslet. Sedan kan man möjligen tro att etanol inte är den slutgiltiga lösningen och att det kommer andra produkter framöver. Men om inte vi konsumenter kräver och förbrukar de miljöalternativ som finns idag, kommer det naturligtvis inte heller att utvecklas något nytt. Konsumenterna har stort inflytande här. Se bara hur det gick med klorblekt papper. Det hände ingenting förrän konsumenterna själva bestämde sig för att nej, nu ska vi sluta köpa klorblekt! Då först fick vi en förändring.   

hur ska man få konsumenterna att ta det ansvaret då?

- Jag tror inte att förbud eller krav är det bästa medlet. Jag vill istället ge bättre information till konsumenterna. Med större kunskap kommer många att ändra sin attityd.

Nu pågår en nedtrappning av de morötter som staten tidigare givit miljöbilisterna. Anser du att det inte längre behövs några incitament för att få folk att välja miljövänligare alternativ?

- Jag vet inte vilka överväganden som regeringen gjort eller hur man tänker använda de här pengarna istället. Men jag kan konstatera att de morötter man tidigare haft har fungerat väldigt bra och fått många att välja att köra miljöbil.

Vad kör du själv?

- Jag har en etanolbil som jag tankar etanol i. En Saab 9-5 Biopower.

Tommy Wahlströms intervju med Maria Ågren kommer ur specialtidningen Allt om Miljöbilar. Den finns ute i butik just nu - fylld med massor av spännande miljöbilsreportage!

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#1 • 2009-04-20 13:33
Globetrotter (ej verifierad)

Vilken dålig intervju! Bara propaganda för AGW! Inte en tillstymmelse till kritiskt tänkande, kritiska frågor.
Attityd? Sitter i plånboken. Bara i plånboken.

#2 • 2009-04-20 13:54
Thore Johansson (ej verifierad)

Med sin feta lön kan hon sitta och luta sig bakåt och puttra på etanol. Om hon vill jobba för att göra miljön bättre vad gäller bilkörning och tanknig så får hon se till att påverka skattesatserna för etanol så att även en icke höginkomsttagare kan ta sitt ansvar

#3 • 2009-04-20 14:00
Markus (ej verifierad)

Ågren säger flera kloka saker och har helt rätt när hon säger att vi bilister måste ta vårt ansvar. Samtidigt måste staten underlätta för oss och faktiskt ge bilisterna som "gör rätt" en belöning. Ågren kan däremot inte hållas till ansvar för hur våra politiker agerar.

#4 • 2009-04-20 14:50
Mattias Goldmann (ej verifierad)

Om regeringen, som Ågren rapporterar till, menar allvar med att bilisten måste tanka "rätt", är det rimligt att (liksom Gtb stad m fl) villkora miljöbilsförmåner med att man huvudsakligen tankar rätt. Men sådana krav är i grunden bara rimliga om det inte ekonomiskt innebär en alltför stor börda att göra rätt för sig - och Polluter Pays Principle slår fast att det ska vara billigare att välja det miljöbättre alternativet. När ska regeringen följa detta, som riksdagen sedan länge står bakom?

#5 • 2009-04-20 16:30
Per Ekelund (ej verifierad)

vi bilister kan inte göra så mycket åt klimat tänkandet fast vi flesta vill , varför inte använde pengarnas makt.. låt det bli billigast med miljöbil rakt igenom, med tanke på service underhåll bränsle alla kostnader skall vara betydligt billigare med miljöbil styr kostnader via höga moms kostnader för en gammal och miljö farlig bil..

#6 • 2009-04-20 17:59
Carl-Eric Thörngren (ej verifierad)

Det är så typiskt för högt uppsatta personer som Maria Ågren att raljera över en krona hit eller dit.Hon behövr inte vända på sina enkronor för att få det att gå ihop varje månad. Gör nåt radikalt i stället så att det verkligen lönar sig att köra på miljöbrånsle. Idag tänker Svensson först och främst på sig själv och sina utgifter, miljön kommer tyvärr i andra hand.

#7 • 2009-04-20 18:00
Erik (ej verifierad)

Oj, en sån rabiat attityd, i all välmening dock... Det är INTE så att forskarvärlden är till största del enig om orsaken till klimatförändringarna. Jag läste för ett tag sedan att genomsnittstemperaturen på jorden sjunkit sedan 1998/2000 typ! Mätstationer som låg utanför städer förr ligger nu i utkanten av dem/i dem och där är det varmare.
Fakta: 37% av Tysklands meteorologer är övertygade om att människan är orsaken till klimatförändringarna.
36% är övertygade om att människan INTE är orsaken! Resten vet inte/är tveksamma. Man kan anta att samma förhållande gäller de flesta västländers meteorologer. Varför läser vi inte detta?
SMHI tillhör klimatalarmisterna och därifrån kommer Ågren, med den marxistiska mp-kulturen. Borde hon inte veta vad regeringen tänker göra för att premiera miljöbränseln? Hon är ju chef för Naturvårdsverket, som väl är statlig myndighet???
Ännu en stockholmare som blivit miljöfrälst...
/Erik - medlem i Svenska Naturskyddsföreningen sedan 21 år, och mot hjärntvätt.

#8 • 2009-04-20 19:34
Krille (ej verifierad)

Ågren har rätt i att miljöproblemen är stora och vi måste tänka på våra efterkommande som också skall leva på våran jord. Varför kan inte sverige samarbeta med californien där man alltid arbetat hårt med miljökraven på bilar , kanske vi får flera med oss så att bilindustrin får en stor marknad att sälja sina miljöbilar på. Höj också skrotpremien på bilar, idag är det många som åker omkring i billiga bilar som är farliga både ur säkerhets och miljösynpunkt.

#9 • 2009-04-20 19:38
Magnus Sjöström (ej verifierad)

Hmm, inget fel i att minska utsläpp och användandet av naturresurser...men man går enligt min mening felaktigt med blåslampa på de populistiska och enkla grupperna att klämma pengarna från.
Det ter mig mycket märkligt att Ågren inte skulle ha koll på andelen utsläpp som transprotsektorn står för.
När det är en mer begränsad påverkan en grupp står för med utsläpp, så formulerar sig "klimatforskarna" normalt med svävande begrepp som t.ex. "transportsektorn står för en viktig del av utsläppen".
Att Naturvårdsverket skulle vara neutrala i miljöfrågan är en ren och skär lögn...
Klart att regeringar världen över har en gigantisk möjlighet att utnyttja miljöskäl som skäl för att dra in skatter!
Tänk själva, om t.ex. svenska regeringen drar in minst 10% av totala skatterna via miljöskatter, och det är represantivt för regeringar världen över - kanske mellan 5-10% av hela världsekonomin!
Det finns inte en chans i världen att detta inte skulle utnyttjas av skatteskäl!
Om dessa pengar inte kom in på detta håll så behöver de tas in på annat sätt, och hur skulle det gå till? 10% mer i skatt på lönen?
De flesta har inte råd att bara göra sig av med sin nuvarande bil och köpa en ny, mer milövänlig - för vem skulle då köpa den begagnade bilen om alla på en gång skulle byta till ny miljöbil?
- Nä låt vanligt förnuft råda och kör klokt och vårda det man har.
Transporter, produktion och destruktion belastar också miljön väldigt mycket.
Om 10 år så är ju dagens mindre bra milöval ända borta från vägarna, den naturliga vägen...
En liten tanke till: står vi om 10 år, 20 år etc och fördömmer de miljövänliga(?) fordon etc som produceras idag?

#a • 2009-04-20 22:07
Erik (ej verifierad)

Bra, Magnus - det tänker inte många på; att varje ny bil som inte behöver tillverkas är en vinst för miljön, sett till produktionsbiten. Man skulle kunna gå lite hårdare åt katalysatorlösa bilar, och SAMTIDIGT ge dem tredubbel skrotningspremie typ. Då skulle de snabbt försvinna. Inte bara piska - morot också. Helst bara morot.
Jag tror, att det bästa för alla - och det gäller det mesta vi köper - är, att man köper kvalitet, och VÅRDAR sakerna väl. Då håller de längre, vi får mindre avfall, och pengar över till annat. Visst ger konsumtion inkomster, men den konsumtionen kan nog riktas mot andra områden som t.ex. tjänster och annat.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.