Bild
Nästa artikel

"Vi som bilister tar inte vårt ansvar!"

NATURVÅRDSVERKETS NYA CHEF:

- Klimatförändringarna går inte att stoppa men vi kan bromsa utvecklingen om vi agerar snabbt och tillsammans med resten av världen! Det är ingen ljus bild av framtiden som Naturvårdsverkets nya chef målar upp.

Maria Ågren har bara haft jobbet som generaldirektör för Naturvårdsverket i två veckor när vi träffar henne i ett rymligt konferensrum på verkets kontor på Valhallavägen i Stockholm. Hon berättar att hon nu använder det mesta av sina dagar till att gå runt och intervjua medarbetare och sätta sig in i verksamheten. Klimatfrågan behöver hon däremot ingen utbildning i. Den kom hon i kontakt med även i sitt senaste uppdrag, som generaldirektör för SMHI.

- Den största frågeställningen vi har att jobba med är de klimatförändringar som blir följden av den globala uppvärmningen. Frågan är extremt allvarlig eftersom de förändringar som pågår får så svåra globala effekter. Klimatförändringar leder till brist på färskvatten, gör det svårare att odla och får havsytan att stiga, vilket i sin tur slår hårt mot alla fattiga som bor i låglänta områden runt om i världen. Problemet är stort och globalt, det går inte att lösa enskilt utan det måste till politiska globala beslut och vi måste ena världen om att vi har samma problem.

Kan man då vara säker på att det verkligen pågår en global uppvärmning som människan har orsakat? Maria Ågren menar att det finns en enighet bland en majoritet av forskarna kring detta. Och hon vänder sig emot att vi skulle sitta passiva och invänta hundraprocentig bevisning.

- Hur länge ska man vänta tills man "är säker"? Är det när allt man förutspått redan inträffat? Det här är väldigt allvarliga effekter som vi kan motverka genom hur vi lever. Vi har tillräckligt med information för att vara bekymrade och också vidta åtgärder redan nu!

Men vad tänker du då när det dyker upp forskare och debattörer i media som hävdar att växthuseffekten är en bluff, det finns ingen global uppvärmning och vi är alla lurade?- Först och främst så undrar jag vad som är deras drivkraft, varför säger de så här? Varför är de så emot? I en forskarvärld måste det tillåtas andra uppfattningar och det är viktigt att man tar del av dem. Men man måste också vara kritisk och kontrollera att de här uppfattningarna verkligen baseras på forskningsresultat och att det inte är i ren spekulation man driver de här teserna.  

Vem ska man lyssna på? Alla säger olika saker!

- Man kan till exempel lyssna på Naturvårdsverket! Vi är opartiska och sakliga och har inte till uppgift att driva opinion i olika frågor. Man kan också lyssna på media men man ska välja media med omsorg och lyssna kritiskt.

Är det realistiskt att tro att uppvärmningen går att stoppa?

- Nej, det tror jag inte. Vi har kommit så långt att det är en reell förändring på gång som det inte går att backa från. Därför är det viktigt att arbeta med två perspektiv. Vi måste både göra vad vi kan för att inte späda på den utveckling som pågår och samtidigt anpassa oss till den situation som kommer i framtiden.

Hur stor betydelse har den svenska privatbilismen när det gäller ökande utsläpp av klimatgaser?
- Transportsektorn står för en stor del. Just nu har jag inga exakta siffror på hur stor del privatbilismen utgör men helt klart är att transportsektorn står för en viktig del av utsläppen.

Men vi i Sverige har kanske fyra promille av världens befolkning, spelar det någon roll vad vi gör?

- Ja! Men det här är en av de stora svårigheterna i hela frågeställningen. Västvärlden är den egentliga orsaken till att vi kommer att drabbas av en klimatförändring men det är inte västvärlden som kommer att lida mest av det, det är utvecklingsländerna som drabbas hårdast. De menar i sin tur att varför ska de ta ansvar för en utveckling som någon annan har skapat? Och resonerar alla på samma sätt, alltså att "vi har inte skapat det så vi behöver inte heller göra nåt" och "vi drabbas inte, alltså behöver inte heller vi göra något", då står vi inför riktigt stora problem! Ur ett attitydperspektiv är det viktigt att vi tar vårt ansvar. Dessutom kan vi bidra med vårt kunnande för att bromsa klimatförändringen genom att utveckla ny teknik och nya beteenden som kan exporteras till andra länder. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt hur vi agerar i vårt lilla hörn.

Vad kan man göra för att minska bilismens miljöpåverkan?
- Det viktigaste är att hitta alternativa bränslen som är tillräckligt bra och tillräckligt effektiva.

Hur kan Naturvårdsverket bidra till det?
- Bland annat genom att stimulera forskningen och genom de uppföljningar och mätningar som vi gör kontinuerligt.

Hur tror du att finanskris och lågkonjunktur påverkar människors klimatmedvetenhet och vilja att göra bra val för miljön?

- Bland företagen har många insett att energieffektivisering sparar pengar och är därför extra viktigt att genomföra i sämre tider. Många åtgärder som sparar el förbättrar också miljön. Privatpersoner påverkas naturligtvis också. De kanske väljer mindre och bränslesnålare bilar, vilket inte heller är något dåligt från klimatsynpunkt.

Det finns tecken som tyder på att etanolen är hotad som fordonsbränsle i Sverige. Allt färre tankar etanol i sina etanolbilar. Vad tänker du om det här?

- Vi som bilister tar inte vårt ansvar! Vi kan inte skaffa miljöbilar och sedan välja bort miljöbränslet på grund av en kronas prisskillnad hit eller dit. Det handlar om att vi måste fortsätta att använda det för stunden bästa bränslet. Sedan kan man möjligen tro att etanol inte är den slutgiltiga lösningen och att det kommer andra produkter framöver. Men om inte vi konsumenter kräver och förbrukar de miljöalternativ som finns idag, kommer det naturligtvis inte heller att utvecklas något nytt. Konsumenterna har stort inflytande här. Se bara hur det gick med klorblekt papper. Det hände ingenting förrän konsumenterna själva bestämde sig för att nej, nu ska vi sluta köpa klorblekt! Då först fick vi en förändring.   

hur ska man få konsumenterna att ta det ansvaret då?

- Jag tror inte att förbud eller krav är det bästa medlet. Jag vill istället ge bättre information till konsumenterna. Med större kunskap kommer många att ändra sin attityd.

Nu pågår en nedtrappning av de morötter som staten tidigare givit miljöbilisterna. Anser du att det inte längre behövs några incitament för att få folk att välja miljövänligare alternativ?

- Jag vet inte vilka överväganden som regeringen gjort eller hur man tänker använda de här pengarna istället. Men jag kan konstatera att de morötter man tidigare haft har fungerat väldigt bra och fått många att välja att köra miljöbil.

Vad kör du själv?

- Jag har en etanolbil som jag tankar etanol i. En Saab 9-5 Biopower.

Tommy Wahlströms intervju med Maria Ågren kommer ur specialtidningen Allt om Miljöbilar. Den finns ute i butik just nu - fylld med massor av spännande miljöbilsreportage!
Taggar: Reportage

Kommentarer

#1
Globetrotter
2009-04-20 13:33

Vilken dålig intervju! Bara propaganda för AGW! Inte en tillstymmelse till kritiskt tänkande, kritiska frågor.
Attityd? Sitter i plånboken. Bara i plånboken.

#1
Thore Johansson
2009-04-20 13:54

Med sin feta lön kan hon sitta och luta sig bakåt och puttra på etanol. Om hon vill jobba för att göra miljön bättre vad gäller bilkörning och tanknig så får hon se till att påverka skattesatserna för etanol så att även en icke höginkomsttagare kan ta sitt ansvar

#1
Markus
2009-04-20 14:00

Ågren säger flera kloka saker och har helt rätt när hon säger att vi bilister måste ta vårt ansvar. Samtidigt måste staten underlätta för oss och faktiskt ge bilisterna som "gör rätt" en belöning. Ågren kan däremot inte hållas till ansvar för hur våra politiker agerar.

#1
Mattias Goldmann
2009-04-20 14:50

Om regeringen, som Ågren rapporterar till, menar allvar med att bilisten måste tanka "rätt", är det rimligt att (liksom Gtb stad m fl) villkora miljöbilsförmåner med att man huvudsakligen tankar rätt. Men sådana krav är i grunden bara rimliga om det inte ekonomiskt innebär en alltför stor börda att göra rätt för sig - och Polluter Pays Principle slår fast att det ska vara billigare att välja det miljöbättre alternativet. När ska regeringen följa detta, som riksdagen sedan länge står bakom?

#1
Per Ekelund
2009-04-20 16:30

vi bilister kan inte göra så mycket åt klimat tänkandet fast vi flesta vill , varför inte använde pengarnas makt.. låt det bli billigast med miljöbil rakt igenom, med tanke på service underhåll bränsle alla kostnader skall vara betydligt billigare med miljöbil styr kostnader via höga moms kostnader för en gammal och miljö farlig bil..

#1
Carl-Eric Thörngren
2009-04-20 17:59

Det är så typiskt för högt uppsatta personer som Maria Ågren att raljera över en krona hit eller dit.Hon behövr inte vända på sina enkronor för att få det att gå ihop varje månad. Gör nåt radikalt i stället så att det verkligen lönar sig att köra på miljöbrånsle. Idag tänker Svensson först och främst på sig själv och sina utgifter, miljön kommer tyvärr i andra hand.

#1
Erik
2009-04-20 18:00

Oj, en sån rabiat attityd, i all välmening dock... Det är INTE så att forskarvärlden är till största del enig om orsaken till klimatförändringarna. Jag läste för ett tag sedan att genomsnittstemperaturen på jorden sjunkit sedan 1998/2000 typ! Mätstationer som låg utanför städer förr ligger nu i utkanten av dem/i dem och där är det varmare.
Fakta: 37% av Tysklands meteorologer är övertygade om att människan är orsaken till klimatförändringarna.
36% är övertygade om att människan INTE är orsaken! Resten vet inte/är tveksamma. Man kan anta att samma förhållande gäller de flesta västländers meteorologer. Varför läser vi inte detta?
SMHI tillhör klimatalarmisterna och därifrån kommer Ågren, med den marxistiska mp-kulturen. Borde hon inte veta vad regeringen tänker göra för att premiera miljöbränseln? Hon är ju chef för Naturvårdsverket, som väl är statlig myndighet???
Ännu en stockholmare som blivit miljöfrälst...
/Erik - medlem i Svenska Naturskyddsföreningen sedan 21 år, och mot hjärntvätt.

#1
Krille
2009-04-20 19:34

Ågren har rätt i att miljöproblemen är stora och vi måste tänka på våra efterkommande som också skall leva på våran jord. Varför kan inte sverige samarbeta med californien där man alltid arbetat hårt med miljökraven på bilar , kanske vi får flera med oss så att bilindustrin får en stor marknad att sälja sina miljöbilar på. Höj också skrotpremien på bilar, idag är det många som åker omkring i billiga bilar som är farliga både ur säkerhets och miljösynpunkt.

#1
Magnus Sjöström
2009-04-20 19:38

Hmm, inget fel i att minska utsläpp och användandet av naturresurser...men man går enligt min mening felaktigt med blåslampa på de populistiska och enkla grupperna att klämma pengarna från.
Det ter mig mycket märkligt att Ågren inte skulle ha koll på andelen utsläpp som transprotsektorn står för.
När det är en mer begränsad påverkan en grupp står för med utsläpp, så formulerar sig "klimatforskarna" normalt med svävande begrepp som t.ex. "transportsektorn står för en viktig del av utsläppen".
Att Naturvårdsverket skulle vara neutrala i miljöfrågan är en ren och skär lögn...
Klart att regeringar världen över har en gigantisk möjlighet att utnyttja miljöskäl som skäl för att dra in skatter!
Tänk själva, om t.ex. svenska regeringen drar in minst 10% av totala skatterna via miljöskatter, och det är represantivt för regeringar världen över - kanske mellan 5-10% av hela världsekonomin!
Det finns inte en chans i världen att detta inte skulle utnyttjas av skatteskäl!
Om dessa pengar inte kom in på detta håll så behöver de tas in på annat sätt, och hur skulle det gå till? 10% mer i skatt på lönen?
De flesta har inte råd att bara göra sig av med sin nuvarande bil och köpa en ny, mer milövänlig - för vem skulle då köpa den begagnade bilen om alla på en gång skulle byta till ny miljöbil?
- Nä låt vanligt förnuft råda och kör klokt och vårda det man har.
Transporter, produktion och destruktion belastar också miljön väldigt mycket.
Om 10 år så är ju dagens mindre bra milöval ända borta från vägarna, den naturliga vägen...
En liten tanke till: står vi om 10 år, 20 år etc och fördömmer de miljövänliga(?) fordon etc som produceras idag?

#1
Erik
2009-04-20 22:07

Bra, Magnus - det tänker inte många på; att varje ny bil som inte behöver tillverkas är en vinst för miljön, sett till produktionsbiten. Man skulle kunna gå lite hårdare åt katalysatorlösa bilar, och SAMTIDIGT ge dem tredubbel skrotningspremie typ. Då skulle de snabbt försvinna. Inte bara piska - morot också. Helst bara morot.
Jag tror, att det bästa för alla - och det gäller det mesta vi köper - är, att man köper kvalitet, och VÅRDAR sakerna väl. Då håller de längre, vi får mindre avfall, och pengar över till annat. Visst ger konsumtion inkomster, men den konsumtionen kan nog riktas mot andra områden som t.ex. tjänster och annat.

#1
Magnus Gustafsson
2009-04-20 22:33

Man blir bara trött... Att såväl politiker som tjänstemän hela tiden fokuserar på en utsläppskälla som dessutom inte står för majoriteten av växthusgaserna motverkar ett konstruktivt miljöarbete. Hela debatten måste bli mera balanserad för att gemene man skall kunna ta till sig frågan i sin helhet och verkligen bli "klimatsmart" i stället för att bara tröttna och inte orka göra något. Jag känner att jag börjar bli farligt nära "för trött".

#1
Ingo
2009-04-21 00:47

Jag kan inte förstå hur man kan förespråka att köra på etanol, det är ett drivmedel som kommer att vara en parentes när det gäller drivmedel. Om hela jordens åkermark används till odling av majs, vete och sockerrör för framställning av etanol så skulle det täcka 12% av behovet för jordens bilar. Följden av detta blir ju att vi alla kommer att svälta ihjäl och våra tamdjur får heller inget att äta, men jorden kommer att fortsätta att ha både varma och kalla perioder som den har haft i 5 miljarder år. Om några forskare drivs av spekulation, så är det de som påstår att vi människor orsakar den globala uppvärmningen, för de kan få högre bidrag och anslag för de levererar sådana resultat som EU s regeringar vill höra, så de kan beskatta oss. Jag liknar detta med medeltiden när småfolket hotades med djävulen.

#1
Kölis
2009-04-21 01:08

Men, herre Gud! Vet inte Maria Ågren att Sverige står för ca 3 promille av koldioxidutsläppen i världen och att personbilarna svarar för ca 25% av dessa utsläpp!
Varför då fokusera bara på denna fjärdedel?! Jo, för att denna fjärdedel genererar mycket skatter till staten. Låt alla andra utsläppskällor betala lika mycket koldioxidavgift som bilisterna och vwerka för att alla andra länder i EU har samma höga avgift som Sverige.
Och för att bilkörning inte ska bli ett nöje enbart för de rika - straffbeskatta inte de som inte har råd att köpa en ny miljöbil, men inför en hög skrotningsavgift kombinerat med ett inköp av "ny" bil!

#1
Kölis
2009-04-21 01:11

Ingo: Björn Gillberg sa för många är sen: Etanol som bilbränsle är inte miljöpolitik, det är jordbrukspolitik, etanol ska man tappa på flaska och sälja i USA som Absolut!

#1
Sune S
2009-04-21 01:25

Av Sveriges bidrag till växthuseffekten kommer ca 20% från personbilar. I hela världen är andelen ca 10%. Att Sverige har en högre andel beror på att vi har mycket mera vattenkraft och kärnkraft än de flesta andra länder.
Det är en helt orimlig fokusering på bilarnas klimatpåverkan. Att jordbruket i Sverige ger lika stort bidrag som samtliga dieseldrivna vägfordon talas det tyst om.
Att begränsa antalet körda mil och använda mindre bränsle per mil är långt viktigare än att byta till förnybara bränslen eller eldrift. Vilka bränslen som är aktuella i framtiden avgörs definitivt inte i Sverige.

#1
Niklas
2009-04-21 09:43

Eftersom det här är en biltidning så har man fokuserat på frågor kring trafik. Det verkar inte som ni som har kommenterat den här artikeln har förstått att det är en enskild fråga man belyser. Men utsläppen från bilismens ska man se det som "många bäckar små...."
Till er som raljerar över att en krona gör mycket, sluta röka eller sluta köpa kvällstidningen etc så har ni råd.
Till er som ifrågasätter klimatförändringar är det dags att ta bort skygglapparna och våga se verkligheten. Ni kanske kör utan bilbälte också med motiveringen att det inte händer något.
Till Naturvårdsverket: miljö är pengar, se till att göra det ekonomiskt försvarbart för gemene man. De väljer plånboken framför samvetet.
Förövrigt kör jag en biogasbil, det är det mest miljövänliga och som bonus är det även ekonomiskt fördelaktigt.

#1
Erik
2009-04-21 12:16

Niklas - Jag har varit miljövän och miljömedveten sedan långt före miljöexplosionen på sent 90-tal. Jag värnar om miljön och naturen. Men när det gäller dessa alarmistiska siffror så får vi bara höra och läsa ena sidans åsikter.
FN:s klimatpanel IPCC är ett politisk instrument. De har förfalskat klimatrapporter och publicerat dem med skenet att berörda forskare står bakom innehållet sedan etc.
Jättebra med biogas, men den räcker inte åt en fjärdedel av bilparken ens, vid full utbyggnad. Jag hjälpte till att skriva en handbok om biogas i höstas, så jag är inte helt borta i ämnet. Vid FULL utbyggnad för utvinning av biogas så kan man - eller rättare sagt - skulle man kunna driva ca. 20% av landets bilpark på biogas. Ett mycket bra komplementärbränsle.
Miljödebatten börjar bli ett paradigm, nästan som evolutionsteorin; en bristfällig teori som absolut inte får ifrågasättas. Då idiotförklarar man meningsmotståndarna istället. På den vägen är det här.
Givetvis ska vi ta hand om vår natur och jord. Men överdrivna klimatlarm leder till att hundratals miljarder satsas på att vända ett klimat som inte går att vända. Tänk om vi skulle lagt de pengarna på bistånd; mat, kläder, hus och medicin till tredje världen, som nu blir drabbade genom nedskuret bistånd för att vi i väst pratar om att miljöarbete också är bistånd, och så riktar biståndspengarna till miljöområdet istället.
Denna rabiata klimatalarmism går snabbt ut över de fattiga som svälter och lider. Det gör miljökatastrofer också, men frågan är - hur mycket av dem har mänskligheten orsakat?

#1
K L ISAKSSON
2009-04-21 13:07

MC, bilar och mopeder luktar och låter förfärligt illa. De må behövas, men kan man bör man välja att gå, cykla och åka kommunalt, det lönar sig på många sätt. Själv har jag inget körkort utan cyklar 340-350 dagar om året. Men jag har inga illusioner om att människor frivilligt kommer att ge avkall på en bekväm livvstil.

#1
Ante
2009-04-21 18:23

Naturvårdsverket opartiskt? Det var nog det dummaste jag hört. Dessa av regering tillsatta och alldeles för högt avlönade säger vad makthavarna vill höra och dom vill höra det som ger dom pengar. Det sk klimathotet är bara ett stort politikerhot. Ett hot mot vanliga hårt arbetande människor så om denna Ågren finns inget mer att tillägga.

#1
Hydrazine
2009-04-21 20:40

K L ISAKSSON - Att mopeder och MC ofta luktar och låter illa/mycket håller jag med dig om, men moderna bilar skall då mycket till för att de skall låta särskilt illa eller mycket och definitivt luktar de inte illa förutom en kort stund efter kallstart.
Dieselbussar luktar ofta betydligt mer illa än moderna personbilar oavsett om de drivs med diesel eller bensin.
Här i Göteborg finns det inga renare transporter än spårvagnarna, men dem finns det många som tycker låter illa. Finns nog även folk som tycker en ringklocka på en cykel eller en osmord kedja låter illa.
Finns faktiskt de som tycker MC och mopeder låter härligt.
Men åter igen, kom inte och säg att bilar luktar illa. Du får leta upp ett gäng bilar utan katalysator för att du skall återskapa den lukt som fanns i våra städer i slutet på 80-talet. De flesta av oss kan inte ens dra oss till minnes hur det var då, vi får bara en viss påminnelse så fort en gammal bil utan katalysator kör förbi.

#1
Olle Nilsson
2009-04-21 21:24

Ständigt dessa högavlönade som i sina stora kontor och tycker till hur vi vanliga skall leva våra liv.
Förr var det kyrkornas präster som försökte skrämma småfolket nu har vi nya präster som talar om för oss hur vi skall leva.

#1
S-E S
2009-04-22 12:23

Tala om "vilse i pannkakan"! Med den ledning och de insikter som naturvårdsverket har kör vi snart "miljövänligt" på gengas.

#1
Per_K
2009-04-25 09:01

Eftersom etanol är tveksamt som miljöbränsle, på grund av den resurskrävande framställningen, tycker jag att den ensidiga satsningen på E85 är felaktig. Fler börjar i stället upptäcka biogas, som är ett mycket bättre bränsle, och slår nya försäljningsrekord. Potentialen för inhemsk biogasproduktion med avfall som råvara är mycket stor, utan att konkurrera med matproduktion eller kräva stora åkerarealer.

#1
Gäääsp
2009-04-25 16:14

Ytterligare en inkompetent politiker som blajar för sin feta pension. Vad har den lilla svenska bilismen i den löjliga globala miljödebatten att göra? På vilket sätt räddas världen av att vi tar livet av oss? Neutronbomba Kina istället, det skulle göra betydligt större nytta!
Jag

#1
S-E S
2009-04-26 20:10

Tittade just på reklam för Lexus hybridbilsserie. Ingen av bilarna släppte ut mindre än 180 g CO2 per km, men alla fick reducerat förmånsvärde! FÖR VAD? Får alla bilar med utsläpp mindre än 180 g per km reducerat förmånsvärde? Svar nej! Endast de som kan köra 1 km på batteriet. Nu börjar jag förstå varför man jämför politiker med IKEA-möbler: De är inbjudande när man väljer dom, men efter vart upptäcker man att det saknas en skruv både här och där.

#1
Billös miljövän
2009-04-27 12:24

SAAB 9-5 med etanoldrift är ingen miljöbil. Det är en stor energislukare och etanolversionen drar minst 30 % mer bränsle än bensinvarianten, Dessutom måste bränslet importeras ända från Brasilien.
Märkligt att just etanolen fick så stort utrymme i artikeln !
Andra alternativ i framtiden ? De finns redan nu i form av biogas och snåla (inte törstiga) elhybrider och även små el-bilar. Etanol är det sämsta alternativet till fossila bränslen och vi får hoppas att det blir en parantes.
Ingenting sägs i artikeln om energibesparing och snålare bilar. Men så lever vi också i etanollobbyns Sverige med EU:s törstigaste bilar där t.o.m. naturvårdsverkets vd kör en stor etanolslukare.

#1
affe
2009-06-19 00:11

De är bara en inkomst källa. är såå tröttttt på miljö en bluf är det. de är vad jag tror . De handlar om penngar om dom sa det skulle jag tro på att.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.