Nästa artikel
Bilfrågan: Varför inte köra på metanol?
Bilfrågan

Bilfrågan: Varför inte köra på metanol?

Publicerad 2 februari 2010 (uppdaterad 21 september 2010)
"Bilar som kan köras på etanol kan väl också köras på metanol? Varför säljs då inte metanol då vi kan utvinna massor ur träd, buskar, gräs?" Vi Bilägare söker svaret.
Vi Bilägare svarar varje dag på en läsarfråga om bilar.

FRÅGA:
Bilar som kan köras på etanol kan väl också köras på metanol? Ur trä får man väl lättare metanol än etanol? Enda nackdelen med metanol är väl att det är giftigt?

Varför utvinns då inte och säljs metanol då vi kan utvinna massor ur träd, buskar, gräs? Racerbilarna i USA körs ju på metanol.

Prenumerant


SVAR:
Vi kommer säkert i en framtid att få se metanol som låginblandning men idag finns några hinder för ren metanol. Energivärdet är lägre än etanol och det krävs annan utrustning på fordon.

Giftighet och att metanol brinner med osynlig låga samt är starkt korrosivt/lackskadande gör att oljebolagen undviker metanolen.

Det kan tilläggas att processen för att tillverka förnybar metanol är bra mycket dyrare än etanolens motsvarighet och då vi redan idag ser att kunder avstår från E85 av prisskäl så är tiden inte riktigt mogen.

Per-Martin Roos, OKQ8

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#1 • Uppdaterat: 2010-02-02 16:38
Martin Hedqvist (ej verifierad)

Etanol kontra metanol är väl en fråga som
Björn Gillberg har ägnat sig en del åt.
Som vanligt hade han förstås också svaret.
Kanske han kan fås att kommentera detta?

#2 • Uppdaterat: 2010-02-02 17:55
Olov (ej verifierad)

Jo, Björn Gillberg har kommenterat (lobbat för) metanol en massa gånger. Men han slipper ta hänsyn till de praktiska konsekvenserna av detta som motorbränsle (som Per-Martin Roos, OKQ8 redogjorde för). Plus tillverkningskostnaderna förstås.

#3 • Uppdaterat: 2010-02-03 16:31
Ischtar (ej verifierad)

Vad är "förnybar metanol"? Och var er etanolens motsvarighet?
Är etanol och bensin inte såval giftiga, korrosiva som lackskadande?
Per-Martin Roos svarar inte på frågorna i artikeln. Varför inte?
Ischatr

#4 • Uppdaterat: 2010-02-04 18:40
Olov (ej verifierad)

Metanol är betydligt giftigare än etanol, de har ganska likartad lukt så de förväxlas ofta. Den som dricker ren metanol blir blind om inte behandling sätts in mycket snabbt. Och det behövs betydligt mindre mängd metanol än etanol för att man ska dö. Det har inträffat många stora tragedier pga detta. "Missbukarsprit", som säljs i anonyma dunkar, kan ibland vara en blandning av etanol och metanol.
Med förnybar metanol menas nog metanol som tillverkas av träråvara. Metanol kan också tillverkas t ex av (fossil) olja.

#5 • Uppdaterat: 2010-02-05 11:53
Sune S (ej verifierad)

Satsa på DME (dimetyleter) som förnybart motorbränsle. Det är en gas som är flytande vid några få kilos tryck. Den har ungefär samma egenskaper som gasol.
Den är inte giftig och ger mycket rena avgaser jämförbara med de från biogas.
Den stora fördelen jämfört med biogas och etanol är att man får ut betydligt mera motorbränsle från biomassan.

#6 • Uppdaterat: 2010-02-07 14:47
lubos (ej verifierad)

När vi om någon tid konstaterar att CO2 klimatpåverkan endast är en myt så kan vi återgå till bensin och dieselolja! Förutom av råolja kan dessa bränslen framställas av kol som finns att bryta för flera hundra år framåt. Tekniken utvecklades i Tyskland i början på 1900-talet och användes även i Sydafrika under apartheidblockaden.

#7 • Uppdaterat: 2010-04-01 16:52
Bilmecken (ej verifierad)

Koskit i tanken, nej tack då får ni laga era bilar själva. Tänk miljövänligt istället, vätgasdrift ska det vara.

#8 • Uppdaterat: 2010-10-13 14:08
Lena Eriksson Sonebrink (ej verifierad)

Jag har hälsningar från Björn Gillberg som läst Bilfrågan på Vi bilägares hemsida med ett publicerat svar 2010-02-02 som i flera avseenden är både bristfälligt och direkt felaktigt.

I dag finns inga hinder för låginblandning av metanol i bensin, 3% är tillåtet. Metanol är i motsats till bensin varken cancer- eller mutationsframkallande. Den bryts dessutom snabbt ner i naturen.

Alla pumpar som klarar låginblandning av etanol klarar låginblandning av metanol. Dagens E85 -bilar kan lika gärna köras på metanol - M85.

Se Preems kommentar om alternativa drivmedel i bolagets tidning Energiutmaningen:
"Ett annat alternativt drivmedel är metanol,
i vardagligt tal kallat träsprit. Liksom etanol fungerar det utmärkt
för låginblandning i vanliga drivmedel.
En annan fördel är att det går att producera billigt ur vedråvara.
Nackdelarna med metanol är få. Råvara finns i tillräckligt
stora mängder och infrastrukturen - mackarna - finns redan."
Källa: Preems annons i Energiutmaningen .

Korrosionsfrågan torde inte heller vara avgörande för risken för eventuella lackskador. Dagens spolarvätskor som används innehåller etanol och/eller metanol. Rent allmänt är etanol och metanol likvärdiga ur korrosionssynpunkt.

Tillverkningskostnaden för produktion av biometanol av skogsråvara är avsevärt lägre än kostnaderna för produktion av spannmåls- och/eller cellulosabaserad etanol.

Sverige har för övrigt inte jordbruksarealer för någon etanolproduktion av betydelse.

Kika gärna på vår hemsida www.varmlandsmetanol.se för mer information om Metanol.

Hälsningar Lena Eriksson Sonebrink, VärmlandsMetanol

#9 • Uppdaterat: 2011-11-17 23:10
Mats S

Island tillverkar metanol av co2(vulkanavgaser) med hjälp av vulkanvärme

Danmark planerar tillverka Metanol från co2 avgaser i fabriksskorsstenar med vindkrafstel på natten när det är elöverskott

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.