Vi Bilägares forum

Krock stor vs mindre bil

Krock stor vs mindre bil

Denna video visar vilka trista konsekvenser det blir om man krockar eller blir påkörd av en stor bil. Värt att tänka på tills nästa bilbyte.

https://m.youtube.com/watch?v=rGROh-9JTT8

2018-02-21 18:55
- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Kommentarer

A.L skrev:

I händelse av en kollision mellan två fordon, där både träffar varandra rakt mot varandra och med en given hastighet och där avdriftsvinkeln innan kollisionsögonblicket är noll -där gäller fysikens orubbliga lagar. Och de gäller faktiskt även om det råkar stå Opel på bilen;-)Då har ett fordon med 300 kg ett övertag.
MVH AL

A.L skrev:

John2008. Javisst, Toyotans bur förblir på det stora hela intakt mot inträngande våld och dess skyddsystem motverkar skador på förarens rygg, nacke, bröstkorg och huvud.

Vad vi dock inte ser på filmerna är hur de inre organen mår. De sitter nämligen inte fastspända på samma sätt som kroppen, utan kommer ofrånkomligen pressas mot skallbenet (hjärnan) och mot bröstkorgen (hjärtat, lever osv). Vid tillräcklig hög nivå av negativ g-kraft uppstår det blödningar som kan bli både invalidiserade som fatala.

När beror på deformationslängden, d.v.s "stoppet". Förhållandevis "kort stopp" (mindre deformationslängd) ger högre negativ g-kraft än om stoppet är längre rent tidsmässigt. Det gäller i princip oavsett hur stark buren är.

Därför har alltid en liten bil rent säkerhetsmässigt sämre prestanda i jämförelse med en större. Det är enkelt att visa via en beräkning.

Som jag redan tidigare visat i klippet "Nigel Latta - Big old car vs Small new car" nedan, må fysikens lagar gälla i sig, men att man genom vetenskap och teknologi kan minska påfrestningen en hel del på just de åkande, med en modern bil även av mindre modell. Yarisen är helt enkelt "vinnaren" denna gång.

Att generalisera om att de åkande i den största, tyngsta bilen vid olyckor alltid klarar sig bättre, är att klart förenkla verkligheten. Ska man rättvist kunna jämföra stor vs. liten bil, bör de helst vara lika moderna och ha samma uppbyggnad, så just skillnaden i storlek och vikt verkligen märks av. Jag menar att man ska vara försiktig med att överskatta betydelsen av bilars vikt och längden på deformationszoner vid olyckor, för det finns också annat som t ex ålder på bilarna, som är viktiga i sammanhanget.

Vilken bil skulle ni helst suttit i vid den aktuella kraschen i klippet?

https://www.youtube.com/watch?v=Fn53MGa1v_o

2018-02-25 01:59
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."
A.L skrev:

Absolut! Men samtidigt lämnar enstaka iakttagelser stora utrymmen för tillfälligheter. Variationer som beror på stora luckor i händelseförloppet och därför heller inte kan förklaras med tillgänglig kunskap. Det är ju också fallet här.
Det är svårt att rekonstruera ett händelseförlopp, det är ännu svårare att använda det för att dra generella slutsatser. För att kunna göra det måste det till ett större underlag och helst i kombination med experimentell metodik.
Så tyvärr ger detta oss ingen information och exemplet ger oss ännu mindre ett stöd för att kullkasta fysikens lagar.

mmm, men det är ett problem att detta resonemang används varje gång något som strider mot den etablerade uppfattningen händer.

Det används mer för att man ogillar att något plötsligt ska hoppa in och ställa till kaos i den etablerade åsikten som så fint och prydligt beskriver hur världen fungerar, än att man faktiskt har någon orsak att ifrågasätta det faktum man har framför sig.
Ett svepskäl, inget annat.

I det här fallet är det uppenbart så att det faktum att Vectra är starkare i karossen och denna Mercedes mjukare, är orsaken till det inträffade, denna omständighet påverkar utgången mer än "fysikens lagar" och visar att verklighetsbeskrivningen inte är så enkel och svart-vit som den officiella beskrivningen gör gällande.

Att ett mindre starkt föremål kan mosa till ett stort mjukt är absolut inget som strider mot några lagar.

Människor har höga tankar om sitt vetande och kunnande men sanningen är att verkligheten är mer komplicerad än människorna vill tro - och framför allt mer än man vill erkänna, eftersom ett sådant erkännande skulle ifrågasätta prestigefyllda "sanningar"...

2018-02-25 12:28

G-krafterna hamnar i den mindre bilen, helt klart .. och i de fallen då den tyngre bilen "släpar" med bilen framåt i kraschen kommer troligtvis inte de i den mindre bilen att klara sig. Om någon inte förstod hur jag menar, är att i frontalkrocken fortsätter stora bilen fortfarande framåt efter kollisionen med den lilla bilen som "backar"..de i den stora bilen vars fart endast minskade kommer väldigt små G-krafter att finnas, medan det tog tvärstopp för dem i den lilla bilen. Att jämföra bilar vars ålder är spridda ger ingenting, det har hänt mycket på 10 år tex. En bil ifrån 90-talet är livsfarlig idag, då den krockar en bil byggd efter 2005... (typ).

2018-02-25 17:47
Styggavargen
Styggavargen skrev:

G-krafterna hamnar i den mindre bilen, helt klart .. och i de fallen då den tyngre bilen "släpar" med bilen framåt i kraschen kommer troligtvis inte de i den mindre bilen att klara sig. Om någon inte förstod hur jag menar, är att i frontalkrocken fortsätter stora bilen fortfarande framåt efter kollisionen med den lilla bilen som "backar"..de i den stora bilen vars fart endast minskade kommer väldigt små G-krafter att finnas, medan det tog tvärstopp för dem i den lilla bilen. Att jämföra bilar vars ålder är spridda ger ingenting, det har hänt mycket på 10 år tex. En bil ifrån 90-talet är livsfarlig idag, då den krockar en bil byggd efter 2005... (typ).

Det är inte bara bilens uppbromsningssträcka att ta hänsyn till. Min gissning är att Yarisen har bälten som sträcks precis vid kollisionen och sedan slackas lite när krockkuddarna löser ut. Detta minskr påfrestningen på kroppen vid krocken. Sedan misstänker jag att rattstången dras undan, motorn trycks ned istället för att åka genom torpeden osv.
Dom åkande i Yarisen skulle nog klarat sig betydligt bättre än i den andra bilen.

2018-02-25 19:37

Det jag talar om, är tex om en XC90 krockar en Yaris, båda bilarna kommer efter kollision att fortsätta i XC90's riktning ... då kommer knappast de i Yarisen vara opåverkade (antagligen dör de direkt), och XC90 kommer få en kraftig inbromsning som slutar med att Yarisen kasar framför fronten på bilen. De kommer att stiga ur bilen och undra om det var ett djur eller bil de körde på.

2018-02-25 19:40
Styggavargen
Styggavargen skrev:

Det jag talar om, är tex om en XC90 krockar en Yaris, båda bilarna kommer efter kollision att fortsätta i XC90's riktning ... då kommer knappast de i Yarisen vara opåverkade (antagligen dör de direkt), och XC90 kommer få en kraftig inbromsning som slutar med att Yarisen kasar framför fronten på bilen. De kommer att stiga ur bilen och undra om det var ett djur eller bil de körde på.

Jag tror inte det är så enkelt tyvärr. Jag ställer en fråga till dig. Vad tror du händer om du frontar i 70 km/h med en stillastående traktor med fullt timmerlass bakom, vikt bortåt 15 ton.

2018-02-25 20:53
Styggavargen skrev:

G-krafterna hamnar i den mindre bilen, helt klart .. och i de fallen då den tyngre bilen "släpar" med bilen framåt i kraschen kommer troligtvis inte de i den mindre bilen att klara sig. Om någon inte förstod hur jag menar, är att i frontalkrocken fortsätter stora bilen fortfarande framåt efter kollisionen med den lilla bilen som "backar"..de i den stora bilen vars fart endast minskade kommer väldigt små G-krafter att finnas, medan det tog tvärstopp för dem i den lilla bilen. Att jämföra bilar vars ålder är spridda ger ingenting, det har hänt mycket på 10 år tex. En bil ifrån 90-talet är livsfarlig idag, då den krockar en bil byggd efter 2005... (typ).

Om vi diskuterar det aktuella filmklippet, så är g-kraften som sagt högre i den mindre bilen, men eftersom den är modernare blir påverkan på dess åkande ändå betydligt mindre än på den stora, äldre bilen och dess åkande. Slutsatsen man gör i klippet är att Yarisen, den mindre bilen, är den klart säkraste i just detta krocktest.

2018-02-25 23:11
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."
N-iklas skrev:

Det används mer för att man ogillar att något plötsligt ska hoppa in och ställa till kaos i den etablerade åsikten som så fint och prydligt beskriver hur världen fungerar, än att man faktiskt har någon orsak att ifrågasätta det faktum man har framför sig.
Ett svepskäl, inget annat. .

Nix, krav på repeterbarhet. Det är skillnaden.

N-iklas skrev:

I det här fallet är det uppenbart så att det faktum att Vectra är starkare i karossen och denna Mercedes mjukare, är orsaken till det inträffade, denna omständighet påverkar utgången mer än "fysikens lagar" och visar att verklighetsbeskrivningen inte är så enkel och svart-vit som den officiella beskrivningen gör gällande.
Att ett mindre starkt föremål kan mosa till ett stort mjukt är absolut inget som strider mot några lagar.
Människor har höga tankar om sitt vetande och kunnande men sanningen är att verkligheten är mer komplicerad än människorna vill tro - och framför allt mer än man vill erkänna, eftersom ett sådant erkännande skulle ifrågasätta prestigefyllda "sanningar"...

Åter, enskildheter eller tillfälligheter där ingen har kunskap om det exakta händelseförloppet gör hela slutsatsen till en renodlad spekulation. Det bygger på en tes som måhända känns verklig för de som utgår från märket på fronten, men som likväl blir slumpmässigt. Faktum är att det ö.h.t inte har redovisats någonting av värde som är möjligt att använda. Ännu mindre har vi fått några konkreta variabler redovisade- ja om vi bortser från bilderna då. Och det säger ingenting.

Om det sedan är så att den omnämnda Vectran är hård som sten så är det kul för den. Men att det skulle vara eftersträvansvärt är inte en uppfattning som jag delar. Snarare är jag av motsatt uppfattning.

MVH AL

2018-02-28 07:49
Scio me nihil scire.
John2008 skrev:

Som jag redan tidigare visat i klippet "Nigel Latta - Big old car vs Small new car" nedan, må fysikens lagar gälla i sig, men att man genom vetenskap och teknologi kan minska påfrestningen en hel del på just de åkande, med en modern bil även av mindre modell. Yarisen är helt enkelt "vinnaren" denna gång.

Det du missar är att inträngande våld bara utgör en del av ett fordons säkerhetsprestanda. Och en del kollisionsprov har samma ensidiga perspektiv. Det har både varit bra och dåligt. Bra utifrån perspektivet att mindre fordon härigenom fått bättre prestanda (relativt sett), men sämre då det ger en missvisande bild av olyckor komplexitet och avvägningen mellan olika lösningar (som alltid görs).

John2008 skrev:

Att generalisera om att de åkande i den största, tyngsta bilen vid olyckor alltid klarar sig bättre, är att klart förenkla verkligheten. Ska man rättvist kunna jämföra stor vs. liten bil, bör de helst vara lika moderna och ha samma uppbyggnad, så just skillnaden i storlek och vikt verkligen märks av. Jag menar att man ska vara försiktig med att överskatta betydelsen av bilars vikt och längden på deformationszoner vid olyckor, för det finns också annat som t ex ålder på bilarna, som är viktiga i sammanhanget.
Vilken bil skulle ni helst suttit i vid den aktuella kraschen i klippet?

En stor bil har vanligtvis ett bättre skydd än en liten. Den är - normalt sett - kraftigare byggd och med längre deformationslängd. En längre zon ger ett snällare stopp än en kort - och andelen inre skador kan därigenom begränsas (kontra den mindre bilen). Som ett konkret exempel ger en bil med en deformationslängd om 0.6 meter oss ett "stopp" på -32g från 70 km/h. Om motsvarande stopp istället kan utökas till 0.9 meter blir siffran -21g. Det är en skillnad på liv och död - nästan oavsett hur stark man gör säkerhetsburen.

MVH AL

2018-02-28 08:07
Scio me nihil scire.
A.L skrev:

John2008 wrote:
Som jag redan tidigare visat i klippet "Nigel Latta - Big old car vs Small new car" nedan, må fysikens lagar gälla i sig, men att man genom vetenskap och teknologi kan minska påfrestningen en hel del på just de åkande, med en modern bil även av mindre modell. Yarisen är helt enkelt "vinnaren" denna gång.
Det du missar är att inträngande våld bara utgör en del av ett fordons säkerhetsprestanda. Och en del kollisionsprov har samma ensidiga perspektiv. Det har både varit bra och dåligt. Bra utifrån perspektivet att mindre fordon härigenom fått bättre prestanda (relativt sett), men sämre då det ger en missvisande bild av olyckor komplexitet och avvägningen mellan olika lösningar (som alltid görs).
John2008 wrote:
Att generalisera om att de åkande i den största, tyngsta bilen vid olyckor alltid klarar sig bättre, är att klart förenkla verkligheten. Ska man rättvist kunna jämföra stor vs. liten bil, bör de helst vara lika moderna och ha samma uppbyggnad, så just skillnaden i storlek och vikt verkligen märks av. Jag menar att man ska vara försiktig med att överskatta betydelsen av bilars vikt och längden på deformationszoner vid olyckor, för det finns också annat som t ex ålder på bilarna, som är viktiga i sammanhanget.
Vilken bil skulle ni helst suttit i vid den aktuella kraschen i klippet?
En stor bil har vanligtvis ett bättre skydd än en liten. Den är - normalt sett - kraftigare byggd och med längre deformationslängd. En längre zon ger ett snällare stopp än en kort - och andelen inre skador kan därigenom begränsas (kontra den mindre bilen). Som ett konkret exempel ger en bil med en deformationslängd om 0.6 meter oss ett "stopp" på -32g från 70 km/h. Om motsvarande stopp istället kan utökas till 0.9 meter blir siffran -21g. Det är en skillnad på liv och död - nästan oavsett hur stark man gör säkerhetsburen.
MVH AL

Det hänger ju faktiskt på HUR det är konstruerat. Du kan ha en lång deformationslängd men som inte deformeras på rätt sätt (jämför en pappkartong med en pappkartong innehållandes vaxkakestruktur) och därmed inte tar upp krafterna.
Sedan hänger så mycket mer ihop. Ta Tesla som exempel. Bra krockprestande i sig men inte bra för föraren då bilbältet är för slakt och därmed låter föraren slå i ratten - genom krockkudden! Du klarar fenomenala krafter vid en krock, så länge du inte slår i något hårt.

Uppdaterat: 2018-02-28 09:50

Det finns gott exempel på korkade krocktester som egentligen inte säger nånting. Ja, förutom att bilarna blivit krocksäkrare med åren.

Här utsätter man en -59 Cheva för värsta träffen mot en 2009 motsvarighet, och den kollapsar förstås. Med X-ram och ingen styrka i karossen är det självklart. Hade nån förväntat sig nåt annat? Synd på en fin -59 tycker jag.

Lårt dem stöta ihop front mot front i 10 km/h istället och kolla vilken som måste bärgas från platsen...
Prova samma med en Amazon och en V40, så blir det samma sak.

Det handlar helt enkelt om helt olika sätt att bygga bilarna på. Nu ska de deformeras på ett lämpligt sätt, vilket räddar liv. å andra sidan blir det skroten mycket oftare då de blir så dyra att reparera även vid småsmällar. På gott och ont.

https://www.youtube.com/watch?v=xtxd27jlZ_g

2018-02-28 10:06
Ingen vet hur gammal en Citroen kan bli...

Vectra är varken stenhård eller mjuk, den är en kompromiss, hårdare än de mjuka som får toppbetyg i krocktesterna för låga påkänningar för passagerarna, men samtidigt mjukare än de hårda BMW och Mercedes från 1980-talet som var farliga att krocka med för de egna passagerarna.

Genom att inte prioritera en enda egenskap eller situation, utan kompromissa och klara både höga och låga hastigheter på ett acceptabelt sätt, får man en mer helgjuten säkerhet som inte klappar igenom fullständigt någonstans.

Det fungerar bättre i verkligheten som är slumpmässig, och man bör ha en bil med en säkerhet som är anpassad till verklighetens slumpmässighet - och inte en bil som är anpassad till matematikers tabeller och laboratorietester.

2018-02-28 12:21
A.L skrev:

John2008 wrote:
Som jag redan tidigare visat i klippet "Nigel Latta - Big old car vs Small new car" nedan, må fysikens lagar gälla i sig, men att man genom vetenskap och teknologi kan minska påfrestningen en hel del på just de åkande, med en modern bil även av mindre modell. Yarisen är helt enkelt "vinnaren" denna gång.
Det du missar är att inträngande våld bara utgör en del av ett fordons säkerhetsprestanda. Och en del kollisionsprov har samma ensidiga perspektiv. Det har både varit bra och dåligt. Bra utifrån perspektivet att mindre fordon härigenom fått bättre prestanda (relativt sett), men sämre då det ger en missvisande bild av olyckor komplexitet och avvägningen mellan olika lösningar (som alltid görs).
John2008 wrote:
Att generalisera om att de åkande i den största, tyngsta bilen vid olyckor alltid klarar sig bättre, är att klart förenkla verkligheten. Ska man rättvist kunna jämföra stor vs. liten bil, bör de helst vara lika moderna och ha samma uppbyggnad, så just skillnaden i storlek och vikt verkligen märks av. Jag menar att man ska vara försiktig med att överskatta betydelsen av bilars vikt och längden på deformationszoner vid olyckor, för det finns också annat som t ex ålder på bilarna, som är viktiga i sammanhanget.
Vilken bil skulle ni helst suttit i vid den aktuella kraschen i klippet?
En stor bil har vanligtvis ett bättre skydd än en liten. Den är - normalt sett - kraftigare byggd och med längre deformationslängd. En längre zon ger ett snällare stopp än en kort - och andelen inre skador kan därigenom begränsas (kontra den mindre bilen). Som ett konkret exempel ger en bil med en deformationslängd om 0.6 meter oss ett "stopp" på -32g från 70 km/h. Om motsvarande stopp istället kan utökas till 0.9 meter blir siffran -21g. Det är en skillnad på liv och död - nästan oavsett hur stark man gör säkerhetsburen.
MVH AL

Precis, Newtons andra lag och inte slå i något hårt i bilen är det som gäller. Människans inre organ klarar vissa G utifrån ålder, svårare är det inte. Skomakarn höll väl 200 när det tog stopp i vallen, klarade sig med brutet ben vill jag minnas.
Samma gäller det omvända när man kör Seat, man får hålla igen när man gasar så man inte får inre organskador:) Kanske inte riktigt så, men är det nån som minns jetbilen, från Partille tror jag? Gjorde 0-100km/h på 1m. Nästan samma påverkan på inre organen som en krock i 100. Vill minnas att chauffören blödde ur ögonen efter varje repa.

2018-02-28 16:40

Här testas en Golf V mot förra XC90, samt En golf V mot första Kia Sorrenton av ADAC
https://www.youtube.com/watch?v=a-GTTdnpGNg

Här testar IIHS en Camry mot en Yaris, En Accord mot en Jazz, samt en Mercedes C mot en Smart
https://www.youtube.com/watch?v=ExQUGk12S8U

2018-03-19 18:10
Rille_L skrev:

Här testas en Golf V mot förra XC90, samt En golf V mot första Kia Sorrenton av ADAC

Intressant klipp, för man ser glasklart att suvarna ställer till med stor skada på den lättare, mindre Golfen och dess passagerare. Fler stora, tunga och höga suvar på vägen, är därför ingen bra utveckling.

2018-03-20 00:43
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

Mellan 2009-2013 omkom 855 personer, i personbilar. 538 av dem = 63% Satt i personbilar som var 10 år eller äldre.

2018-03-20 11:49

Äldre bilar kommer vi aldrig ifrån i trafiken men om vi ständigt skall ha allt tyngre, nya bilar så blir ju oddsen tyvärr ännu sämre för de som inte har möjlighet att vara med i bilvikts-racet. Eller av andra orsaker inte gillar stora/tunga bilar.

2018-03-20 15:41
John2008 skrev:

Intressant klipp, för man ser glasklart att suvarna ställer till med stor skada på den lättare, mindre Golfen och dess passagerare. Fler stora, tunga och höga suvar på vägen, är därför ingen bra utveckling.

Man kan vända på det och säga att det är de små lätta bilarna men korta avstånd till islagsytor som ställer till med skada. Kanske fordon helt enkelt ska ha en nedre storleksgräns nedanför vilken de är för farliga att framföra. Vi kommer förmodligen alltid att ha stora fordon på vägarna, inte minst lätta och tunga lastbilar.

Uppdaterat: 2018-03-20 15:56