Vad gör vi med dieseln?

88 inlägg 0 nya
Vad gör vi med dieseln?

Som de flesta känner till pågår en, kortvarig, häxjakt på dieselfordon. Vem som driver denna jakt låter jag än så länge vara osagt. Det jag påstår är att man kommer av nödvändighet att tillåta dieseldrivna fordon på världens alla vägar vare sig man vill det eller inte. Varför då? Jo, dieseln kommer nämligen, vare sig man vill det eller inte, ur råoljeprocessen två steg tidigare än bensinen. Se nedan:

1. Asfalt
2. Smörjolja
3. Diesel
4.Fotogen
5. Bensin
6. Gasol

Min tes är följande:

Man kommer aldrig någonsin att kunna förbjuda dieselfordon med mindre än att alla motortyper ovanför dieseln per automatik kommer att bli obrukbara såsom tex bensinbilarna. Jag hävdar således att såväl bensin, kommer två processteg INNAN dieseln, som diesel kommer framgent att "tvingas" leva i någon form av symbios med varandra givet dagens raffinerings och krackeleringsmetoder där det enda tänkbara ligger i att man över tid måste rena såväl diesel som bensinbilars avgaser allt mer ju bättre teknik som komma / måste skall. Om man, teoretiskt, skulle förbjuda all användning av diesel och enbart tillåta bensinfordon skulle vi ganska snart få ett enormt överskott av dieseln vilket, teoretiskt, skulle innebära att den antingen måste brännas upp i annan verksamhet tex kraftverk eller helt enkelt skulle behöva dumpas / grävas ned i marken och hur smart vore det?

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Vi väljer bort den (diesel)vid köp av bil. Så gör alla förnuftiga vid köp av ny bil idag.

Det kanske vore vettigt att titta på motorn i sig, mer tekniskt och varför den plötsligt blivit så negativt omtalad.
De flesta dieselmotorer har ju högre verkningsgrad än ottomotorer, de släpper alltså ut mindre mängd oförbränd mängd av bränslet.
Det är bra, men problemet är ju att det som släpps ut inte är speciellt bra och mycket består av NOx alltså kväveoxider, men dessa bildas inte enbart av bränslet i sig utan med hjälp av luften som behövs till förbränningen.
Det spelar alltså inte så stor roll vad man driver dieselmotorer med för bränsle, NOx bildas ändå.
Och där ligger problemet, högeffektiva ottomotorer med hög förbränningstemperatur släpper också mycket NOx oavsett bränsle, det är alltså helt fel att skylla på dieselmotorn.
Man kan jämföra med en egentligen genial tvåtaktsmotor, tändkulemotorn som revolutionerade hela fiskeflottan när den kom, den kunde köras på mycket lågvärt bränsle och släppte ut förhållandevis små mängder NOx, men den hade låg verkningsgrad och släppte många otäcka partiklar.
Det är alltså inte motorn man ska angripa och inte heller bränslet utan reningen av avgaserna!
Jämför med avloppsrening av vatten, det spelar ingen roll hur skitigt vattnet är, vi har krav på hur rent det ska vara när det släpps till recipienten, samma ska gälla avgaser!

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Mycket bra inlägg Saabnisse!
Visst är det så att recipienten i form av lufthavet ska hållas så ren som möjligt och det är ju det som pågår genom att man ständigt renar allehanda avgaser diesel som bensinmotorn, dieselmotorn genom att även personbilarna får AdBluetillsats. Dieseln renas ju dessutom upp till 100% (HVO100) mätt i andel biobränsle. Små kvantiteter Nox / kväveoxiderna, medias huvudproblem, liksom de gigantiskt mycket större co2 utsläppen förorenar / försurar hav och mark båda två. Nox utsläppen från tex en Volvodieselbil ligger på 45 milligram per km medan co2 utsläppen ligger på 119 gram per km i snitt, Volvo V90 reg.nr YMS103. Alltså co2 / koldioxidandelen, utsläppen från dieseln är 2644 gånger större än utsläppen av Nox, (119/0,045). Men grundfrågeställningen såsom jag har formulerat den är vad ska vi göra med den uppkomna dieseln om vi förbjuder dieselforfon samtidigt som vi tillåter bensinbilar? Det går ju ej att bara extrahera fram bensin ur råoljan!

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Stoor, ottomotorn behöver inte gå på bensin, den första drevs med gas, sedan sprit och det fungerar fortfarande.
Men så länge det är ekonomiskt fördelaktigt kommer bensin och fossil diesel att vara det dominerande bränslet.

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Saabnisse:
Javisst drev de tidiga ottomotorerna av sprit / etanol vilket är ett klimatneutralt och mycket bra bränsle. Men naturgasdrift fungerar ju inte heller att driva bilarna på eftersom den bildas allra högst upp, steg sex, i värdekedjan dvs dieseln kommer vi fortfarande att få som en ”biprodukt”. Gengas är isf det enda gasformiga bränslet som inte har råolja som ursprung.

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Är Väl bara mediedrevet som helt plötsligt pga VAG:s, som många andra, finurliga programvarumässiga optimerande mot testmetod, som är upphov till detta.
En diesel bil var för inte så länge sedan det bästa som fanns me är sina låga CO2 utsläpp. Tyvärr så leder magra blandningar och hög fårbränningstemperatur i praktiken höga NOx utsläpp. Men det fixad VAG med ett klurigt program. Andra installerade AdBlue system för att minska NOx utsläppen.
Men fortsatt är diesel ett bättre bränsle, större energiinnehåll med mer kolatomer att bränna. Man flyger ju inte flygplan på bensin...
Undrar vart vårt undergörande E85 bränsle försvann??

Stoor, naturgas finns i oerhörda mängder och kommer absolut inte enbart som en biprodukt vid framställning av andra drivmedel och mängden läckande naturgas till atmosfären ökar allt mer ju varmare vi får.
Det är ett utmärkt bränsle för både diesel och ottomotorer.
Och så får vi inte glömma biogas som borde framställas i betydligt större kvantiteter!

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Guran, E85 har inte försvunnit, det går att fylla på de flesta stationer.
Men så länge det är billigare att driva bilen med bensin kommer det att tankas mer.
Plånboken styr alltid över miljötänket!

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Saabnisse:
Ja, du har helt rätt! Det jag tänkte på då du sa gas var gasol som är det yttersta bränslet som erhålls ur råoljeutvinningen. Naturgas finns det verkligen gott om samtidigt som biogasen är en stor resurs som bättre borde kunna utvinnas såvida inte danskarna fortsätter att dumpa sitt gaspris vilket tränger ut svensk lokal produktion.

Ps För din info vill jag passa på att nämna att jag äger en sommarbil, en Saab 900 EMS -79:a, Aquamarinblåmetsllic, i nästintill nyskick som jag övertog av min far vid hans frånfälle 2012 ds.

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Stoor, grattis, var rädd om den!

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Saabnisse:
Jag är väldigt mån om EMS:en som bara rullat strax över 12 000 Norrlandsmil på osaltade vägar. Dock måste jag tanka bensin i den eftersom jag åker till och från veteranbilsträffar några gånger per sommar men jag / vi kör inte mer än ca 200 - 300 mil per sommar med Saaben. Jag kör faktiskt Saaben på ca 20% etanol sedan många år tillbaka. Men åter till frågan hur ska vi handskas med ”restprodukten” diesel om vi ska öka antalet bensinbilar?

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Stoor, bara så du vet.. värdet du hämtar på tex transport styrelsens hemsida gäller utsläpp enligt uppgivna förbrukningen på fordonet, i verkligheten ligger det rätt mycket högre då bilarna allt sämre matchar siffrorna.

Styggavargen:
Ja, siffrorna är självklart tagna från Transportstyrelsen och är därför inte några hemsnickrade önskenivåer. Det som är bra med detta är att felet i bilars bränsleförbrukning blir systematisk dvs siffrorna gynnar eller missgynnar varken bensin eller dieselfordonen då praktiskt taget ALLA bilar har en reell överförbrukning och därmed blir även deras verkliga utsläpp för låga. Men återigen vad ska vi göra med all diesel som ”blir över” då / om man bara ska producera drivmedel till bensinbilarna?

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Ville mest belysa problemet med att bilar släpper ut mycket mer än vad vi tror. Speciellt tyngre bilar och SUV tror jag stämmer illa med verkligheten. Sedan alla undersökningar som gjorts visar på mycket högre utsläpp än vi trodde vara sant. En förbrukning på över 0,5 liter per mil för en diesel bil är riktigt dåligt, men många förstår inte detta alls.

Peak oil/ Oljetoppen (som många menar att världen befinner sig mitt uppe i), innebär att den totala tillgängliga råoljan på marknaden obönhörligen hela tiden kommer minska och då löses problemet automatiskt för något dieselöverskott kommer aldrig kunna skapas, utan snarare blir det ett underskott.

Vid raffinering av råolja går det att ta ut 60 % i form av bensin med olika metoder och bensin kan produceras av kol, skogsråvara, alger och annat så bensinen behöver inte försvinna på grund av att oljekällorna i världen sinar. Men om vi vill slippa att fordon släpper ut mer eller mindre farliga avgaser som halvdant renas så är det självklart bättre att fordonen körs på el via bränsleceller, batterier, eller strömavtagare bara elproduktionen sedan är utsläppsfri.

Med de metoderna blir bensinen ordentligt dyr.
Bättre att rena dieseln som BMW och diesel är lättare att framställa av annat än råolja.

Stoor wrote:
Men återigen vad ska vi göra med all diesel som ”blir över” då / om man bara ska producera drivmedel till bensinbilarna?

Intressant frågeställning. Samtidigt brukar du ofta framhålla HVO100, som är ett utmärkt bränsle. Men kör man på HVO100 så blir ju också diesel "över", så det hjälper ju i så fall inte till att lösa "problemet" med överskottet på diesel...

Rutger Jönåker wrote:
Stoor wrote:Men återigen vad ska vi göra med all diesel som ”blir över” då / om man bara ska producera drivmedel till bensinbilarna?
Intressant frågeställning. Samtidigt brukar du ofta framhålla HVO100, som är ett utmärkt bränsle. Men kör man på HVO100 så blir ju också diesel "över", så det hjälper ju i så fall inte till att lösa "problemet" med överskottet på diesel...

;o) De kommer alltid att ha rumpan bak oavsett......framtiden tillhör hybrider och elektriska bilar i olika utföranden. Diesel som spyr ut hälsofarliga ämnen får hårdare och hårdare utsläppsregler framöver, och kan komma att förbjudas i tätorter i Europa, liksom Sverige. Mycket enkelt att förstå att myndigheter inför detta samt att biltillverkare lämnar dieselbränslet med dessa hårdare utsläppsregler som blir allt för dyra att nå med den teknik som finns nu. Därför lämnar bla Volvo och kommer inte med nya generationer dieselmotorer utan satsar nu likt Toyota sedan 20år tillbaka på hybrider och sedan i förlängningen elektrisk drift.

Junkers:
Jag menar också att man måste och kommer att fortsätta att köra och utveckla / förfina dieselpersonbilar och självklart förbättra avgasreningen av såväl diesel som bensinmotorerna. Med tanke på att denna tråd inte givit den respons som jag trott drar jag den slutsatsen att iaf de flesta tänkare insett att så länge vi vill tanka bensin kommer vi ofelbart också att ha kvar dieselmotorerna. Enda effektiva sättet att fasa ut fossilbilarna bensin / diesel blir att beskatta bränslet så tufft att vi bilister tvingas att välja alternativa transportsätt. Problemet med detta blir egentligen, globalt sett, noll eftersom oljekonsumtionen flyttar till en annan del av klotet där den inte beskattas lika hårt samtidigt som då efterfrågan fallit i resten av världen faller likaså priset än mer på residualoljan dvs oljan förbränns likväl förb...
Alltså blir slutsatsen att vi måste rena och kommer att vidareutveckla dieselmotorerna, när pressen besinnat sig, intill dess att oljan är helt urfasad via ekonomiska styrmedel eller att man helt enkelt förbjuder vidare utvinning av råolja.

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.