Vi Bilägares forum

HVO100, är det räddningen?

HVO100, är det räddningen?

Varit många diskutioner i olika trådar om HVO100 och förträffligheten av detta.
Tanken är god och bränslet fungerar, men skall man verklIgen köra sin bil på denna bristvara?
Leder inte den stora efterfrågan som nu är till ökad korruption och illegal avverkning av regnskog i Indonesien som har ett perfekt klimat för Oljepalmsodling.
Eller är det bättre att vi själva i Sverige odlar upp all marks om ligger i träda och avverkar stora arealer med ensartade granplanteringar och gör nyodlingar för att plantera oljeväxter?
Världssamvetet Sverige har oftast synpunkter på andra länders prioriteringar så vore det inte bätte att se om sitt eget hus först?
Bensin är oavsett snart ett förlegat drivmedel så hur nya bilbeskattningen är utformad är ju helt idiotisk.
Oavsett vad så är en dieselmotor betydligt bättre vad det verkningsgrad och CO2 utsläpp och kan köras på förnybara drivmedel. Men hur skall inså fall behovet tillgodoses?

En öppen diskution med pajkastande och tyckande är tillåten i denna tråd.
Men inga personangrepp och du är dumma huvudet kommentarer behövs.
Är det plånboken som styr eller idealism eller nått mitt emellan?

2019-03-19 20:57
Guran

Kommentarer

Så klart är det pengarna som kommer att styra detta helt och hållet på ena eller andra sättet som med allt annat.
Bensin och diesel kommer förmodligen även att finnas lika länge, det ena kommer inte att upphöra före det andra.

2019-03-19 21:17

Men visst är både bensin och diesel förnybart. Det enda är väl att det tar några millioner år innan den organiska växtmassan som trivs bra i en atmosfär med mycke koldioxid omvandlas till råolja. Men vi har ju så bråttom nu mer :)

2019-03-19 21:55
Guran

För egen del fungerar HVO 100 (utan palmolja/ PFAD) utmärkt i bilen, priset på någon krona över diesel är inga problem och det finns en mack med detta precis där jag brukar köra. Så långt allt väl, men det är just det att kunna skala upp produktionen så kraftigt så det räcker till alla dieselbilar som gör att jag tyvärr blir något skeptisk. Möjligen att Sverige kan bli självförsörjande om man tar hjälp av det som skogen kan ge. För övrigt tror jag mycket på bränsletillverkning från alger för dessa kräver inte stora jordbruksmarker för att växa, utan kan odlas på flera sätt.

2019-03-19 21:56
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

När världen konsumerar fyra fat olja hittas endast ett nytt fat (från nya fyndigheter), så verkligheten är den att man håller på att tömma reserverna av den fossila oljan i rekordfart. Världen konsumerar idag runt 100 miljoner fat olja per dag (ett fat är 159 liter).

Här är en bild som visar nya fyndigheter av olja:

Image removed.

2019-03-19 22:27
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

Jag gillar tanken att kunna använda restprodukter från skog och slaktavfall att istället göra bränsle av. Vad som är mest energieffektivt av slaktavfall, hvo eller biogas vet jag inte, dvs hur energikrävande processen är och hur mycket vi får ut per kg avfall.
Att använda vår trädaareal till odling av drivmedel är väl kanske en idé men frågan är om det är ekonomiskt försvarbart. Vi har ca 5% åkermark i träda och den kan även behöva vila vissa år för att inte helt urlakas.

John, vad använder du för leverantör av HVO som är helt fri från palmolja eller pfad?

Uppdaterat: 2019-03-20 00:13
*Robban

Jag tankar hos Qstar. Man skriver på https://qstar.se/index.php?option=com_content&view=article&id=652 och under Drivmedel:

"HVO100 är ett 100% förnybart, fossilfritt dieselbränsle och produkten som du tankar hos Qstar är helt fri från Palmolja och PFAD (restprodukt från palmoljetillverkningen)."

Jag hoppas verkligen man kan lita på ovanstående, för som konsument är man utlämnad till vad skrivs, för någon möjlighet att analysera innehållet i det man tankat har man ju i allmänhet inte.

2019-03-20 01:31
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

Hvo100 i sig är nog bra. Men jag tror inte heller att råvarorna räcker till för att ersätta ens fossil diesel i Sverige. Då är ändå Sverige ett glesbefolkat land med stor andel av ytan täckt av skog.

Men självklart ska man göra så mycket det går och ersätta fossildiesel med.

2019-03-20 07:50

Det är väl Preem som levererar HVO100 till Qstar
Enligt deras faktabladet HVO100 tillverkat av vegetabiliska oljor och animaliskt fett.
Vegetabiliska oljor kan ju mycket väl vara palmolja, det står ingen info om att det inte skulle innehålla det.
Men i Evolution+ dieseln som är svanen märkt och som bidrar till att uppfylla reduktionsplikten är det nog en annan blandning av HVO med tallolja och inga oljepalms produkter.

2019-03-20 08:23
Guran

På lite sikt ser det ut som man är på väg att tillverka biobensin och, eller inblandning av biobensin i lika stor skala som biodiesel, men för närvarande har man kommit längre med biodiesel HV100. T.ex. Miles 95 bio har 15% förnybart bio. Kanske vi kan till stor del bli självförsörjande med bio bensin och diesel till 2030 sägs det, men beror mycket på massaindustrin. Tillräcklig tillgång av lignin el. svartlut tycks finnas för framställning av både diesel och bensin för att vi ska bli kanske till 2/3 delar självförsörjande med den nuvarande skogsåterväxten.
Det är bara pengarna och lönsamheten som styr hur snabbt denna utveckling ska gå. Kanske eldriften kommer att gå snabbare än man tror och därmed försvinner lönsamheten i biodrivmedel. Såvida vi inte ska tillverka el av det, när man inte kan bestämma sig med kärnkraftverken som inte räcker till ens med nuvarande elbilsflotta.
Minst sagt svårt att ens se några år in i framtidens utveckling, men kul att spekulera lite med en del saker.

2019-03-20 10:03

Biobensin finns väl redan i form av etanol som då kräver en särskilt anpassad motor. Etanol är även den biokomponent som blandas in i bensin (reduktion) men med en låg procentsats. Både biodiesel och biobensin verkar dock öka förbrukningen vilket kanske är mindre bra.

2019-03-20 10:49
pinjong skrev:

Biobensin finns väl redan i form av etanol som då kräver en särskilt anpassad motor. Etanol är även den biokomponent som blandas in i bensin (reduktion) men med en låg procentsats. Både biodiesel och biobensin verkar dock öka förbrukningen vilket kanske är mindre bra.

HVO bensin ökar inte bränsleförbrukningen, tvärtom minskar, det är bara med etanol som den ökar. Miles 95 bio har 5% etanol, 10% 100% förnybar HVO- bensin som reducerar co2 utsläppen med över 12%, minskar förbrukningen samt motorslitaget på grund av minskad friktion, sägs det. Tillgången på lignin/svartlut som man kan framställa HVO-bensin och diesel med, men också från andra restavfall är tillräckligt stor för att vi till stor del ska bli självförsörjande utan att inkräkta på skog och mark, mer än idag. Mycket tyder på att man vill satsa mer på framställning av HVO bensin/diesel eftersom det inte är realistiskt hållbart att skrota ner nuvarande fordonsflotta till förmån för bara elbilar inom målen till 2030 - 2045.
Som jag sa tidigare tror jag att både bensin och diesel kommer att finnas kvar lika länge, alltså ingen mer fördel för det ena eller andra, inte ens med beskattningarna.

2019-03-20 11:26

OK ffodil, jag har uppfattat att biobränslen har aningen lägre energiinnehåll jämfört med sina fossila motsvarigheter. Läser för övrigt att Bil Sweden önskar en översyn av bonus/malus-systemet och att det ska ta hänsyn även till flytande biodrivmedel och inte bara gasformiga.

2019-03-20 11:33
pinjong skrev:

OK ffodil, jag har uppfattat att biobränslen har aningen lägre energiinnehåll jämfört med sina fossila motsvarigheter. Läser för övrigt att Bil Sweden önskar en översyn av bonus/malus-systemet och att det ska ta hänsyn även till flytande biodrivmedel och inte bara gasformiga.

Ja, det borde vara rimligt.
Ja, i många fall har biodrivmedel lägre energiinnehåll, såsom etanol m.fl.
Likadant har bensin lägre energiinnehåll än diesel, men då kanske HVO bensin har högre än fossil bensin. Det vet jag faktiskt inte men man säger att HVO bensin ska vara bränslesnålare.

2019-03-20 11:46
ffodil skrev:

pinjong wrote:Biobensin finns väl redan i form av etanol som då kräver en särskilt anpassad motor. Etanol är även den biokomponent som blandas in i bensin (reduktion) men med en låg procentsats. Både biodiesel och biobensin verkar dock öka förbrukningen vilket kanske är mindre bra.
HVO bensin ökar inte bränsleförbrukningen, tvärtom minskar, det är bara med etanol som den ökar. Miles 95 bio har 5% etanol, 10% 100% förnybar HVO- bensin som reducerar co2 utsläppen med över 12%, minskar förbrukningen samt motorslitaget på grund av minskad friktion, sägs det. Tillgången på lignin/svartlut som man kan framställa HVO-bensin och diesel med, men också från andra restavfall är tillräckligt stor för att vi till stor del ska bli självförsörjande utan att inkräkta på skog och mark, mer än idag. Mycket tyder på att man vill satsa mer på framställning av HVO bensin/diesel eftersom det inte är realistiskt hållbart att skrota ner nuvarande fordonsflotta till förmån för bara elbilar inom målen till 2030 - 2045.
Som jag sa tidigare tror jag att både bensin och diesel kommer att finnas kvar lika länge, alltså ingen mer fördel för det ena eller andra, inte ens med beskattningarna.

Problemet med svartlut och lignin är ju att massabrukena eldar detta i sin sodapanna.
Det är ju en stor energikälla för brukena. Men visst kan dom sälja det dyrare än vad det kostar att ersätta energiförlusten med el så kanske det blir tillgängligt på marknaden för att tillverka HVO av. Men det tror jag inte.

2019-03-20 12:17
Guran

" Problemet med svartlut och lignin är ju att massabrukena eldar detta i sin sodapanna.
Det är ju en stor energikälla för brukena. Men visst kan dom sälja det dyrare än vad det kostar att ersätta energiförlusten med el så kanske det blir tillgängligt på marknaden för att tillverka HVO av. Men det tror jag inte."

Ja, Guran, men man säger att det finns svartlut och lignin tillräckligt för båda delar, det är bara en liten del de behöver för egen del. Det gäller bara att få massaindustrin att satsa på det, att de ser en lönsamhet i det.

2019-03-20 12:27

Ser själv fram emot att BMW godkänner att deras bilar körs på HVO 100, så kommer min miljövidriga SUV plötsligt bli lika klimatvänlig som flertalet laddhybrider :-)

2019-03-20 12:49

Spontant kan jag tycka att man ska satsa på framställning av mer HVO bensin och diesel här i landet. Det skapas mycket arbetstillfällen, regeringens klimatmål nås, samt resurserna och pengar stannar i landet istället för till oljeländerna, en realistisk hållbar förändring i tid med eldrift låter även bra kan jag tycka. Tror att allt detta löser sig på ett naturligt sätt, om man kan kalla det så med pengarna och makt som styr, även om regeringen blandar sig in så är det fortfarande detsamma, pengar och makt.

2019-03-20 12:53

Rätt mig gärna nu, men var inte siffran typ att hela världens produktion av HVO skulle inte täcka sveriges behov?

Den som likt mig handlar med aktier kanske har noterat Nestes framgång på börsen. +39% i år, +64% på ett år, så efterfrågan på miljöbränsle verkar öka mao.

2019-03-20 17:37
FXX skrev:

Rätt mig gärna nu, men var inte siffran typ att hela världens produktion av HVO skulle inte täcka sveriges behov?
Den som likt mig handlar med aktier kanske har noterat Nestes framgång på börsen. +39% i år, +64% på ett år, så efterfrågan på miljöbränsle verkar öka mao.

Kan mycket väl stämma, eftersom det än så länge inte produceras mycket HVO. Men mycket tyder på att det går och att man är på gång att vilja producera stora mängder, inte minst här i norden där tillgången på råvara är stor. Tiden får visa.

2019-03-20 17:51
Guran skrev:

Det är väl Preem som levererar HVO100 till Qstar
Enligt deras faktabladet HVO100 tillverkat av vegetabiliska oljor och animaliskt fett.
Vegetabiliska oljor kan ju mycket väl vara palmolja, det står ingen info om att det inte skulle innehålla det.
Men i Evolution+ dieseln som är svanen märkt och som bidrar till att uppfylla reduktionsplikten är det nog en annan blandning av HVO med tallolja och inga oljepalms produkter.

Om det är Preem som levererar HVO 100 till Qstar, är jag osäker på. Ja, tittar man på Preems sida om HVO 100 på https://www.preem.se/foretag/produkt-och-tjanster/Produktkatalog/produkter/kategori/hvo-diesel-100/ står inte ett ord om vad vegetabilisk olja innebär i deras produkt och därför är det oklart om den innehåller palmolja och/ eller PFAD. Tidigare har Preem uttalat sig negativt om palmolja och PFAD, men råvarubrist kanske har tvingat dem att ändå använda detta kortare eller längre perioder. Vem vet?

2019-03-21 00:55
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."
John2008 skrev:

Guran wrote:Det är väl Preem som levererar HVO100 till Qstar
Enligt deras faktabladet HVO100 tillverkat av vegetabiliska oljor och animaliskt fett.
Vegetabiliska oljor kan ju mycket väl vara palmolja, det står ingen info om att det inte skulle innehålla det.
Men i Evolution+ dieseln som är svanen märkt och som bidrar till att uppfylla reduktionsplikten är det nog en annan blandning av HVO med tallolja och inga oljepalms produkter. Om det är Preem som levererar HVO 100 till Qstar, är jag osäker på. Ja, tittar man på Preems sida om HVO 100 på https://www.preem.se/foretag/produkt-och-tjanster/Produktkatalog/produkter/kategori/hvo-diesel-100/ står inte ett ord om vad vegetabilisk olja innebär i deras produkt och därför är det oklart om den innehåller palmolja och/ eller PFAD. Tidigare har Preem uttalat sig negativt om palmolja och PFAD, men råvarubrist kanske har tvingat dem att ändå använda detta kortare eller längre perioder. Vem vet?

https://www.qstar.se/images/pdf/produkter/HVO100/HVO_Diesel_100_S_181207090025.pdf

2019-03-21 07:46
Guran

Preem är ganska försiktiga i sin marknadsföring om man läser lite mer på djupet och ser bortom Gunde när det gäller Tallolja, men det beror i första hand på tillgången just nu. Deras ambition är stor när det gäller tallolja och de bygger ut produktionen i Piteå för att klara av en betydligt större mängd producerat.
HVO rätt framställt är en bra produkt och just nu skulle vi få störst genomslag för sänkt fossilt utsläpp genom att höginblanda HVO i diesel som typ Preem Evolution Plus, eftersom det kan användas i ALLA dieselfordon redan nu, men som sagt just nu är det stor brist på tallolja kontra efterfrågan.

2019-03-21 09:36
*Robban

Ang. HVO bensin tidigare i tråden hittade jag följande:
https://m.circlek.se/cs/Satellite/SE1/sv_SE/pg1334072467246/ci1334114224727/privat/drivmedel/Miles/x.html?c=CMSCardInfo_C&childpagename=SE1%2FLayout&cid=1334114224727&d=Touch&lang=sv_SE&p=1334072467246&packedargs=lang&pagename=SE1Wrapper&sitepfx=SE1&sitepfx=SE1

Där det står:
"miles 95 bensin med upp till 15% förnybart innehåll

Från 1 juli 2018 har vi inte längre möjlighet att sälja miles 95 bensin med upp till 15% förnybart innehåll till ett konkurrenskraftigt pris. Det till följd av nya skatteregler och brist på tillgång. Om förutsättningarna ändras i framtiden hoppas vi kunna erbjuda denna klimatsmarta produkt igen."

2019-03-21 11:03
Rutger Jönåker skrev:

Ang. HVO bensin tidigare i tråden hittade jag följande:
https://m.circlek.se/cs/Satellite/SE1/sv_SE/pg1334072467246/ci1334114224727/privat/drivmedel/Miles/x.html?c=CMSCardInfo_C&childpagename=SE1%2FLayout&cid=1334114224727&d=Touch&lang=sv_SE&p=1334072467246&packedargs=lang&pagename=SE1Wrapper&sitepfx=SE1&sitepfx=SE1
Där det står:
"miles 95 bensin med upp till 15% förnybart innehåll
Från 1 juli 2018 har vi inte längre möjlighet att sälja miles 95 bensin med upp till 15% förnybart innehåll till ett konkurrenskraftigt pris. Det till följd av nya skatteregler och brist på tillgång. Om förutsättningarna ändras i framtiden hoppas vi kunna erbjuda denna klimatsmarta produkt igen."

Tråkigt om utvecklingen visar sig gå på det hållet istället för tvärtom med mer inblandning av HV100 bensin.
Vi får väl se vilket håll det går på, kanske man börjar satsa på mer produktion av HV100 eftersom det inte tycks vara bristen på råvara det beror på, utan snarare lönsamheten.

2019-03-21 12:17

Ja, jag visste inte att HVO bensin ens fanns till försäljning än. Låter ju riktigt lovande om det funkar tillverka även bio-bensin. Men det gäller ju då att det finns både råvara och lönsamhet för att det ska bli nåt av...

2019-03-21 12:41

Problemet är ju omklassningen av PFAD från restprodukt. Ökad reduktionsplikt gör ju även sitt till så det lilla dom tillverkas utan råvara från oljepalm lär ju gå åt stt blanda i dieseln

2019-03-21 12:42
Guran

Guran - Ja, så har också jag uppfattat det.

2019-03-21 12:43

En annan aspekt runt detta är ju om vad som är bäst att göra med slaktavfallet, är HVO eller biogas bäst, ur energieffektivitet?
Jag vet inte men har funderat på detta, eftersom slaktavfall är just nu en av de största, just nu förmodligen den största komponenten i HVO eftersom pfad är för dyr och även kommer att bli helt oanvändbar efter halvårsskiftet då den faller som restprodukt.
Är det så att vi kan både röta och göra olja av slakteriavfall och på så sätt få ut både HVO och biogas?

2019-03-21 13:07
*Robban
Ivarsson skrev:

Har du inte något bättre för dig, än att radera alla mina inlägg Deeds?

Har du inget bättre för dig än att vara konstant otrevlig i dina inlägg så har jag all tid i världen att radera dom.
De inlägg som inte innehåller någon typ av personpåhopp som "nötter" "idioter" osv osv får ligga kvar. De är inte många men de finns.
Man kan ju tycka att du borde lärt dig något efter förra avstängningen.

Uppdaterat: 2019-03-21 13:56
EnannanRobban skrev:

En annan aspekt runt detta är ju om vad som är bäst att göra med slaktavfallet, är HVO eller biogas bäst, ur energieffektivitet?
Jag vet inte men har funderat på detta, eftersom slaktavfall är just nu en av de största, just nu förmodligen den största komponenten i HVO eftersom pfad är för dyr och även kommer att bli helt oanvändbar efter halvårsskiftet då den faller som restprodukt.
Är det så att vi kan både röta och göra olja av slakteriavfall och på så sätt få ut både HVO och biogas?

Ja, det är en intressant fråga! Biogas eller HVO?

2019-03-21 15:11

Sitter och läser klimatpolitiska rådets senaste rapport, https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2019/03/kprrapport190320org.pdf där man bl a skriver om hur och när fossila drivmedel ska stoppas.

Citat:

Ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel kan kompletteras med att i närtid införa ett formellt krav om att alla nya bilar som säljs ska kunna drivas på ett fossilfritt drivmedel (inklusive el) eller på ett bränsle med en hög inblandning biodrivmedel.

Efterfrågan på biodrivmedel kommer att öka även om rådet pekar på en lång rad åtgärder för att minska personbilstrafiken framför allt i städer och tätorter. Ett styrmedel där är också en rörlig km-skatt som baseras på var och hur du kör dvs billigare på landet mm.

2019-03-21 15:44

Image removed.

Aftonbladet 22/3.

2019-03-22 17:02
pinjong skrev:

Aftonbladet 22/3.

Äntligen har hon förstått, eller har hennes man bytt bort sin F150 ?

2019-03-22 20:10
Guran

Han kör inte fullt lika jättestora stenar längre eller köpt en med Cummins-diesel

2019-03-22 20:14
*Robban

Har hon likt M Wetterstrand gått in i något bolag som utvecklar fossilfritt drivmedel? Jag tror på konspirationsteori här. Skulle inte förvåna mig om P Bolund och Gunde träffas och smider planer om tallolja också.

Nä det är som vi har sagt hela tiden, så snart man lurat den stora massan att köpa bensinbilar framför diesel så kommer pålagorna och ingen vill/har råd att åka bensinbil längre.

2019-03-23 10:20

Tråden heter "HVO100, är det räddningen?" och HVO kommer troligtvis inte inom överkomlig framtid kunna ersätta speciellt mycket fossil diesel, vars råvara är råolja som i sin tur är en krympande resurs, som det spås bli en ökad efterfrågan på. Läs den intressanta artikeln "IEA 2018 World Energy Outlook: Peak oil är här" på http://www.asposverige.se/2019/03/iea-2018-world-energy-outlook-peak-oil-ar-har/#more-12924

2019-03-24 06:45
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

Är ingen som förespråkar fossila drivmedel men just detta att dessa kommer att ta slut inom en hyfsat snar framtid har man ju hört ända sedan tidigt 60-tal men fortfarande - typ 60 år senare - så flödar oljekällorna. Så frågan är vem man skall tro i just det avseendet ?

2019-03-24 09:07

Då är Volvo nästa märke ut att godkänna HVO100 i sina dieelmodeller på SPA- och CMA-plattformarna
https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/media/pressreleases/251047/fritt-fram-att-tanka-hvo100-i-dagens-volvobilar

2019-04-04 10:40
*Robban

Då lär efterfrågan bli väsentligt högre i Sverige så frågan är vad som då händer...

2019-04-04 11:05

Skall bli intressant och följa priset framöver.
Just nu ligger det strax över 17:- för företagskunder hos drivmedels säljarna. Några öre till när det gäller privatkunder.
Kan vi tippa uppåt 18:- ganska snart?

2019-04-04 11:34
Rutger Jönåker skrev:

Ja, jag visste inte att HVO bensin ens fanns till försäljning än. Låter ju riktigt lovande om det funkar tillverka även bio-bensin. Men det gäller ju då att det finns både råvara och lönsamhet för att det ska bli nåt av...

Här är en intressant artikel om just bl a biobensin:
https://www.dn.se/ekonomi/motor/grona-branslen-vid-vallviks-massabruk/
Ingen produktion än, men stora planer. Man kan hoppas att det går vägen!

2019-04-04 12:11

Jag tror på HVO om det går att göra av lokala restprodukter vilket Vallvik verkar ha som ambition.
Även lokala slaktrester och restoljor känns okej, men inte att vi skall importera skog eller annan restprodukt från andra sidan jorden för då faller hållbarheten.

2019-04-04 12:56
*Robban
Pi skrev:

Då lär efterfrågan bli väsentligt högre i Sverige så frågan är vad som då händer...

Tror jag inte, ett fåtal idealister väljer att betala ett par kronor extra för soppan. Och är ju inte heller speciellt enkelt att få tag på

2019-04-04 14:44
Guran

Men när nu Volvo godkänt detta drivmedel så är nog intresset att distribuera det väsentligt högre - om det nu finns nåt att distribuera till flera mackar...

2019-04-04 18:06

Det känns ändå inte som att Volvo är något att hålla i handen när det gäller förnybart. Vingelpellar.

2019-04-04 18:11
Pi skrev:

Men när nu Volvo godkänt detta drivmedel så är nog intresset att distribuera det väsentligt högre - om det nu finns nåt att distribuera till flera mackar...

Tanka kanske börjar sälja det?

2019-04-04 19:47

Men varför bara dessa modeller? Min 2017 med ved4 d3 borde ju kunna köras på Hvo också:(

2019-04-04 21:24
FXX skrev:

Men varför bara dessa modeller? Min 2017 med ved4 d3 borde ju kunna köras på Hvo också:(

Ja, men inget som Volvo testat och godkänt...

2019-04-04 21:32
*Robban

Jag antar att även äldre Volvo än de som godkänts av Volvo går utmärkt att köra på 100 % HVO. Orsaken till Volvos begränsning är sannolikt att man helt enkelt inte alls testat några fler modeller än de som nu godkänts och därför inte kan lämna ett godkännande.

2019-04-05 04:12
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

Ja mycket snack.
Villka mackar har i dag en extra nergrävs tank och en pump så att dom kan börja leverera hvo.
Stor investering för mack ägaren med tvivelaktig vinst.

Och på mitt jobb och deras bekanta där det är 99% dieselägare kör ingen på hvo utan dom svär bara över dyra dieselhöjningar när det Skatte höjs med en 25 öring.

Ja det verkar som väldigt få bryr sig om miljön eller har vetskap om hvo utan dom tittar bara i sin egen börs.

Nåja det känns iaf bra att värmen är på gång och bränslevärmaren står i standbye och bensin trean börjar visa under 0,5 på panelen emellanåt. ;)

2019-04-05 06:39
Mina tidigare bilars förbrukningar på spritmonitor.. https://www.spritmonitor.de/en/detail/836524.html https://www.spritmonitor.de/en/detail/756137.html https://www.spritmonitor.de/en/detail/1120549.html