Vi Bilägares forum

Insignia knappar.

Insignia knappar.

Först måste jag bara säg att jag tycker detta är väldigt överdrivet, och jag vet att detta inte tjänar något till, det lär inte ändra någonting.

Vad som skulle krävas är en avhandling på 600 A4 med 200 matematiska tabeller, det är naturligtvis uteslutet.

Att de som inte håller med eller tycker om vad fakta säger inte accepterar fakta är ju knappast en nyhet.
Det är väl det de flesta och största av de häftigaste debatterna i samhället grundar sig på.

Fakta är det som inte är exklusivt kopplat till en eller flera enskilda personers personliga åsikt och upplevelse eller berättelse som specifikt dessa personer driver fram, utan är kunskaper, siffror, uppgifter som är tillgängliga för alla över hela världen att ta del av och alla över hela världen kommer att se identiskt samma uppgifter när de söker efter informationen - det är fakta.

Sedan om alla fakta som presenteras alltid är helt sanna och korrekta, det är en annan fråga, som man egentligen inte kan gå in på eftersom det blir astronomiskt stort ämne att ta upp.
Missvisande fakta kan exempelvis drivas av stater, företagsbranscher och ekonomiska intressenter i vars samlade intresse det ligger att den verkliga sanningen och de verkliga fakta inte ska bli allmänt kända eftersom det skulle ställa till stora problem för samhället, eller snarare för DEM, om så blev fallet.

Vad som någon vanligtvis UPPLEVER som enkelt vid första påseende är en psykologiskt upplevelse.

Psykologisk upplevelse och matematiska fakta är två skilda saker, det ena är subjektiv upplevelse som kommer sig av div. slumpartade tidigare förvärvade och upplevda erfarenheter, att gå från något man redan känner till, till något som ser nästan identiskt likadant ut och fungera nästan identiskt på samma sätt upplevs som enkelt.

Om man ställs inför något nytt och annorlunda och man har vissa personliga begränsningar för att kunna ta in nya intryck och processa ny information, så upplever man det nya som obegripligt och krångligt.

Men bara för att man pga. sin tidigare bakgrund och sin egna tillkortakommanden upplever något som krångligt innebär inte det att det också måste vara krångligt rent matematiskt – det vill säga ”väga, mäta, räkna”.

Det handlar åter om skillnaden mellan en individs personliga åsikt och upplevelse och vilka uppgifter och siffror och information som är tillgängliga för alla över hela världen att ta del av och där uppgifterna man tar del av är identiska överallt och hela tiden.

Det må var att man behöver utbildning i ett stridsflygplan men när man väl vet hut det fungerar ska det gå intuitivt, man ska kunna göra allt utan att behöva tänka och det ska gå blixtsnabbt – det var och är vad som avsågs och det är också en helt korrekt återgivning av hur verkligheten ser ut.

Detta säger nu ingenting eftersom den som är van vid det krångliga vanligtvis kan göra det som behövs relativt snabbt, (den omtalade franska farthållaren som sitter dold och osynlig bakom ratten exempelvis) istället får man gå in på detaljnivå och faktiskt se efter hur det är uppbyggt och hur det fungerar och hur det ser ut för att testa om det är enkelt eller krångligt och rörigt.

Det finns ju vissa allmänt accepterade grunder att hålla sig till i en sådan bedömning, exempelvis brukar man anse att det är enklare och tydligare att kunna se det föremål man ska göra något med än att inte kunna se det, att det man ska göra något med sitter så nära och lättillgängligt som möjligt är också en etablerad uppfattning att det är positivt liksom att storleken på föremålet också underlättar, en stor grej att greppa och manövrera med brukar anses som enklare än en liten pluttig pryl.

Att de saker man ofta använder ska stå framme och vara nära till hands medan de saker man sällan använder ska stå längre bort är också en allmänt etablerad och accepterad uppfattning om vad som är bra och praktiskt.

Då kan man sammanfatta de etablerade uppfattningar som finns med att det är bra om något är väl synligt, att det befinner sig på ett kort avstånd, att det har en storlek och volym som underlättar det handgrepp man ska utföra och att det är placerat i prioritetsordning med det man oftast använder närmast till hands.

Sedan kan man gå ännu längre genom att direkt mäta upp alla dessa saker, föremål och placeringar i direkta mått, vinklar och siffror.

Det finns ett vetenskapligt område som kallas ”ergonomi” som behandlar dessa frågor där skriver man bland annat ”Det var på 1960-talet som man insåg att utformning av verktyg och liknande inte alltid var mest ändamålsenligt utformade endast därför att de såg ut "som de gjort sedan urminnes tider".

Mätning av Ergonomi

Ett perfekt exempel på vad det handlar om, de som använt dessa verktyg sedan ”urminnes tider” ansåg säkert att de var väldigt enkla och tydliga att använda och när de i stället fick de nya verktygen utformade enligt ergonomisk design tyckte de säkert att de var konstiga och fjantiga och inte alls enkla att använda utan vidare eftersom de var ”annorlunda”...

Om man nu bortser från vad någon individ upplever till följd av slumpartade tidigare förvärvade erfarenheter som kan ta sig vilket uttryck som helst, och istället väger, mäter och räknar och baserar bedömningen på väl etablerade och allmänt accepterade grunder och uppfattningar, så visar det sig att Insignias panel som vissa anser så ofattbart rörig och krånglig, inte alls är det, och då blir det tydligt att denna åsikt inte baseras på ett matematiskt faktum utan är en effekt av slumpartade, individuella, tidigare förvärvade erfarenheter, där det invanda alltid upplevs som enkelt även när det bevisligen enligt metoden ”väga, mäta, räkna” inte alls är enkelt, som en osynlig farthållare exempelvis, men som experten på just den upplever som ofattbart enkel.

Relativt ren kaross är en helt korrekt beskrivning som de flesta förstår, inte ren, inte smutsig, utan lite smutsig men inte i en sådan omfattning att det blir ett problem med att man inte kan komma i närheten utan att få smutts på fingrarna när man öppnar dörren eller smutts på kläderna om man inte är väldigt uppmärksam när man ska i och ur, många bilar blir så smutsiga i smutsigt väglag på vintern och det är inte trevligt.

MEN det är naturligtvis varierat eftersom det endast gäller i högre hastigheter, kör man en hel dag långsamt i en smutsig stad spelar det ingen roll vilken bil man har, alla blir lika smutsiga, det är självklart att det endast fungerar i högre hastigheter där luftströmmarna kring bilen har någon möjlighet att påverka.

Ergonomi är vetenskap medan upplevelse är en subjektiv, just upplevelse.

Och ju kortare tid man är i kontakt med det man ”upplever” och ju mindre intresserad man är av objektet och ju färre kunskaper om det man har, desto mer ytligt subjektiv och känslobaserad blir den upplevelse man har och får, vilket ännu mer ökar sannolikheten för att den upplevelse man upplever riskerar att var allt för snabbt påkommen och förhastad.

För att nu ta praktiska exempel (som kräver mycket utrymme för att säga det som är tydligt och uppenbart redan från början och egentligen inte skulle behöva beröras överhuvudtaget...)

Insignias knappar är placerade högt upp i en lutande panel vilket gör att man ser knapparna och symbolerna bättre än i en vertikal panel, det är också bekvämare och enklare att trycka på en yta som inte är vertikal utan lutar.

Tror man nu inte på att det är så, så kan en hänvisning till NASA göras som kommit fram till att detta är den effektivaste formen vid utformning av manöverpanel-skärm.

Knapparna och panelen är mycket stor, större än på de flesta andra bilar.

De sitter uppdelade i 4 olika grupper.
En som sköter funktioner för bilen och de övriga tre är faktiskt radio, CD och navigation, har inget med bilen att göra.

Storlek, placering från vänster till höger, respektive högt-lågt baseras på hur viktig den bedöms vara och på hur ofta man bedöms använda den.

Ju högre upp och ju närmare förarens hand desto viktigare funktion eller beräknas knappen bli använd, de som antas bli använda oftast är större i storlek.
Knapparnas utformning baseras på funktion.

Klimatknapparna är utformade på samma sätt består av knappar med 5 olika former, storlekar färger och är placerade i prioriteringsordning.

Eftersom det på vintern kan vara så att de två funktioner elbakruta och defroster, som sällan används på sommaren annat än vid väldigt blöt väderlek, ändå använda flitigt, kompenseras att de sitter längst bort, med att de i gengäld sitter i de två största knapparna och därmed av den orsaken är lättare att trycka på.

En jämförelse med BMW 7-serie, Audi A6, Mercedes C-klass och Volvo V70 av motsvarande årsmodell.

BMW har knappar utspridda på flera olika ställen.

Knapparna är små, inställningen av luftfördelningen i tre lägen sker med en enda liten knapp, man måste trycka upprepade gånger på samma lilla knapp för inställning.

Alla knappar är likadana i storlek och form och dåligt åtskilda och väldigt små.

Audi har all kontroller placerade avigt bakom växelspaken, inte lätta att använda, värst är radioknappen som man ofta använder sitter nästan på sämsta tänkbara plats.

Mercedes är bättre utformat, inget stort fel men har ändå på flera ställen små likadana knappar det är sämre, kräver uppmärksamhet och panelen är inte lika lättöverskådlig.

Volvo V70

Blandat intryck, vridknappar tydliga, den konstiga luftfördelningen är tydlig när man väl kommit på vad det är för något, högt placerat i lutande panel, bra så långt, men sedan är knapparna väldigt ihopklämda på liten yta, knapparna som styr bilens funktioner är inte tydligt åtskilda från klimatknapparna och förarstolens värmeknapp sitter konstigt placerad.

Funktionen är hygglig, men knapparna är mycket mer svåranvända och kräver mer uppmärksamhet än Insignia.

2021-05-06 00:27

Kommentarer

Intressant hur du jämför knappar med olika funktion på BMW och Opel.
De till vänster om ratten slår av och på körhjälpmedel, inget man frekvent använder, om någonsin.
De vid växelväljaren manövrerar helt logiskt körläget, eco-comfort-sport, och hjulet till höger om växelväljaren ersätter den myriad av knappar Opel har. Logiskt och användarvänligt.
Samma med Audin, knapparna du anser ologiska och dumt placerade, är direktval för att sedan med ratten manövrera i menyerna. Även det lättanvänd och ergonomiskt med armen vilandes på armstödet sträcker man ner handen, trycker på den knapp som muskelminnet minns, och kan sedan göra de inställningar man önskar via manöverratten. Men de frekventa justeringarna av radion som du påpekar, kanal, radio eller cd och volym sköter man även fint via knappar och rullhjul på ratten.
Ja det märks att dina studier, av andra bilar än Opel, är helt egna tyckanden utan att över huvud taget ha kört varesig BMW eller Audi.
Och jag baserar mina erfarenheter av att ägt och kört Astra J, BMW 520 (F10/11) och Audi A4 (B8)
Absolut sämst var Astran, där man hela tiden var tvungen att titta efter så man tryckte på rätt knapp.
Inget stort problem då jag vanligen inte har ett behov av att justera så mycket mer än temperatur i bilen och ljudvolym.

2021-05-06 07:32

Oj vilket långt utlägg.

Har provkört Opel många gånger och sällan reagerat nämnvärt på instrumenteringen.

Då kan jag reagera mer på tidigare Fordar med hysteriskt många knappar i ologisk ordning och upp till 31 funktioner på och kring ratten.

Men det mesta är ju trots allt en vanesak.

Det jag tycker är mest fel är bilar med farthållar knappar på höger sida på ratten vilket medför att den vilande armen skall lyftas i tid och otid vid flitigt användande av farthållaren.

Annars som sagt är det mesta en vanesak.

2021-05-06 08:24
Mina tidigare bilars förbrukningar på spritmonitor.. https://www.spritmonitor.de/en/detail/836524.html https://www.spritmonitor.de/en/detail/756137.html https://www.spritmonitor.de/en/detail/1120549.html

I BMWn är den översta raden genvägar som man själv ställer in. Så fort man lägger fingret emot knappen(utan att trycka) så förhandsvisar den menyn som är programmerad.

Min AC står alltid på auto.

På tal om att ha knappar utspridda på olika ställen så noterar jag att du inte märkt ut knapparna nedanför växelspaken i Opeln? Eller att skärmen ser ut att vara väldigt långt bort, men det kanske inte är en pekskärm?

2021-05-06 09:59

Ur ett ergonomiskt perspektiv så är lutningen bortåt på ett reglagekluster mindre bra.
Om man som i en bil sitter något tillbakalutad så innebär det när man lyfter armen för att trycka på någon knapp att avståndet ökar och man måste luta sig fram för att nå.

2021-05-06 10:11

Anledningen till att så många stortrivs med bilar som faktiskt inte är speciellt bra utformade är att de av personliga skäl inte störs av bristerna, därför att deras behov och vana är sådan att de inte behöver komma i kontakt med det som inte är så bra.

Det är en omöjlighet att ge sig in på det området, i samma ögonblick som man tar hänsyn till en personlig åsikt, upplevelse, behov, vana, värdering, så har man hamnat i en snårskog som är omöjlig att hitta ut ur.

Det går inte att föra någon korrekt diskussion om någonting överhuvudtaget, om man ska ta hänsyn till olika individuella vanor och behov.
Det går inte att säga att det ena personliga behovet och vanan eller upplevelsen är mer rätt än någon annans rakt motsatta, "Jaha" är den enda förnuftiga kommentaren man kan ge till olika individers vanor, behov och upplevelser.

Jag försöker undvik alla sådana synvinklar så mycket det överhuvudtaget går.
Det enda man kan tala om är universella, tekniska, matematiska förhållanden som inte påverkas av individuella personliga preferenser.

Nu är det så att andra människor praktiskt taget aldrig talar om saker, ämnen och förhållanden på ett sådant avkopplat och neutralt sätt, utan man talar alltid utifrån sin egen synvinkel och upplevelse - vilket jag vanligtvis inte gör - i de sällsynta fall då jag gör det anser jag inte min upplevelse eller åsikt har större universellt värde, utan är mer en lustig kuriositet.

Detta innebär alltid ett kommunikationsproblem, eftersom man inte talar om samma sak, ur samma synvinkel eller har någon gemensam bakgrund.
Inte samma språk, inte samma innebörd och inte samma syn på hur omvärlden ser ut och fungerar.

Ni väger in saker som jag HELT utelämnar.
När jag granskar något då delar jag upp det jag granskar i strikt avgränsade delar där det finns murar mellan varje del, först ur enbart den synvinkeln och inget mer, sedan ur nästa strikt avgränsade synvinkel och inget mer och sedan nästa strikt avgränsade och inget mer, osv...
När alla delar har granskats - då kan man sammanställa och göra en helhetsbedömning, om det finns behov av det.

Ni går direkt på det allmänna intrycket och den allmänna upplevelsen och tar liten eller ingen hänsyn till detaljerna och stegen som bygger upp och ingår i detta allmänna intryck och upplevelse.

Det gör att det blir svårt att tala om saken eftersom man inte har en gemensam utgångspunkt.
Ni tycker det jag påstår är konstigt, bakvänt och ganska obegripligt, och jag tycker saker om era åsikter, helt logiska reaktioner utifrån den synvinkel man ser på saken.

Detta är förklaringen till skillnader i vad man tycker och tänker och ger uttryck för.

Jag bryr mig alltså inte alls om olika automatiska funktioner, menyer, röststyrning, blädder knappar på ratten och annat - därför att det är inte alls det det handlar om utan uteslutande och enbart om knappens placering och design och hur lätt den är att använda och tydlig att se.

Att gå in i menyer, bläddra fram funktioner med olika multireglage på ratten eller konsolen är inte alls lika snabbt och enkelt som att bara sträcka ut fingret och trycka på en knapp - klart - tar en sekund och kräver noll uppmärksamhet eller tanke.

Att någon tycker detta utdragna väljande och bläddrande i olika funktioner är perfekt och snabbt och enkelt, ja det är en individuell upplevelse som inte är tekniskt korrekt.

Att någon tycker det är jättelätt att använda och se en bakvänd och skymd knapp och en tydlig och klar knapp är jättesvår använda och se - ja det faller då under kommentaren - "Jaha"...

"På tal om att ha knappar utspridda på olika ställen så noterar jag att du inte märkt ut knapparna nedanför växelspaken i Opeln? Eller att skärmen ser ut att vara väldigt långt bort, men det kanske inte är en pekskärm?"

Ja skillnaden är att Opels multireglage och vridratten vid växelspaken är extrautrustning, den tillför fler funktioner och behövs inte för att manövrera eller ställa in några av de funktioner som finns på den stora knappanelen, i BMW och Audi är den ratten helt nödvändig och standard, det fungera inte utan den, den är därmed en integrerad del i det övriga, det är skillnaden.

Och skärmen är inte en pekskärm.

Om man har ovanligt korta armar är det kanske ett problem att nå panelen, men jag är bara 176.5 cm lång och når alla knappar med stolen i bakersta läget, så att man inte skulle nå är lite mindre sannolikt.
Det är möjligt att jag sträcker ut axeln lite framåt men de gånger jag provat har jag aldrig noterat det, det går väl så fort att jag inte registrerat något sådant, det är ju alltid en möjlighet, men så vitt jag kan påminna mig har jag väl aldrig suttit i en bil där man kan ha stolen i bakersta läget och ändå inte behöver sträcka ut armen helt för att ändra något reglage.

Enligt NASA är det inte optimalt med vertikala paneler.
Om man ställer tangentbordet till datorn vertikalt och försöker skriva så inser man snabbt att det inte är lyckat.

2021-05-06 13:10

Nåja, nu är det ju bara en bil med en väldigt liten marknadsandel.
Det finns ju dock några som uppskattar den och det är säkert ingen dålig bil för de verkar ju nöjda, men faktum är ändå att många av de dom provat Insignia har åsikter om reglagen och valt ett annat märke, kanske inte enbart beroende på detta, men det är ju ändå bara att acceptera.
Märkligt att någon kan grotta ner sig så fanatiskt över en bil!

2021-05-06 13:12
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

"Märkligt att någon kan grotta ner sig så fanatiskt över en bil!"
Och detta är ändå ingenting... mot vad jag normalt gör, jag anser detta vara en kortfattad sammanfattning som utelämnar en hel del...

2021-05-06 13:25

N-iklas
Har du någonsin suttit i en BMW och använt iDrive?

2021-05-06 13:46

Misstänker att N-iklas har väldigt begränsad praktisk erfarenhet av moderna bilar av alla fabrikat - inkl Opel.

2021-05-06 13:54
Pi skrev:

Misstänker att N-iklas har väldigt begränsad praktisk erfarenhet av moderna bilar av alla fabrikat - inkl Opel.

Tänk, det gör jag också.

2021-05-06 14:27
Never argue with idiots, they will bring you down to their level and beat you with experience.

Intressant tråd detta.

Ts är väldigt påläst på en instrumentering för att sedan göra det som enligt hen är så förkastligt.
Nämligen att blanda in känslor och personligt tyckande gällande andra märkens instrumenteringar, utan att först göra samma gedigna förstudie.

Skulle denna jämförelse vara adekvat, vilket ts heller inte påstår, så skulle naturligtvis samma ansträngning läggas ner på de övriga fyra bilars jämförda instrumentering.

Människan är nu en gång skapad så att den ofta favoriserar det ämne, eller tingest, som denne lägger ner ohemult mycket tid på att lära sig allt om och försöka förstå tankarna bakom det hela.

Gott så, men det tenderar också som sagt att ge en lätt slagsida i debatten.

2021-05-06 15:00
N-iklas skrev:

Anledningen till att så många stortrivs med bilar som faktiskt inte är speciellt bra utformade är att de av personliga skäl inte störs av bristerna, därför att deras behov och vana är sådan att de inte behöver komma i kontakt med det som inte är så bra.
Det är en omöjlighet att ge sig in på det området, i samma ögonblick som man tar hänsyn till en personlig åsikt, upplevelse, behov, vana, värdering, så har man hamnat i en snårskog som är omöjlig att hitta ut ur.

Det är mycket möjligt att Opel, ur en rent teoretisk, synvinkel har överlägsen ergonomi. Men frågar är ju varför inte fler köper bilarna isåfall? Sanningen är väl att det är den subjektiva upplevelsen som är viktigast för merparten av bilköparna och inte vad som på ett teoretiskt plan är överlägset. Titta på Tesla, jämfört med de flesta bilmärken så har de en mycket ojämn byggkvalitet. Det är ojämna karossglipor, feljusterade dörrar m.m. Men folk verkar inte bry sig utan köper bilarna ändå. Så bilköp bygger mycket mer på vilken känsla bilen kan ge till köparen än vad som är bäst ur ett teoretiskt perspektiv. Enligt kriterierna beskrivna i första inlägget så är ju pekskärmen i Tesla Model 3 då en ergonomisk katastrof, men det verkar inte bekomma köparna av bilen särskilt mycket.

Uppdaterat: 2021-05-06 16:41

Knappen för recirkulation har Opel av någon anledning placerat närmast föraren och knappen för elbakrutan längst bort.

Åtminstone jag har nog använt knappen för elbakrutan 100 gånger mer än den andra på de bilar jag haft.
Men det har oftast varit VW och då är det väl fel bara pga det :)

2021-05-06 17:55

Och tittar man på nuvarande modell av Insignia så märker man ganska snabbt att tesen om den lutande panelen har bytts ut mot något annat.
Glömde de av NASA eller vad hände?
Knapprad framför växelspaken tex. För sport och tourinställningar.
Fast de verkar ha flyttat recirkulationsknappen bort från föraren...den kanske hamnade fel nu då?

2021-05-06 18:09

Måste nog hålla med om N-iklas om att det är ganska obegripligt att just Opel Insignias instrumentpanel anses som så rörig i jämförelse med andra märken. Hans point är, om jag inte missuppfattat honom, att det är så mycket subjektivt tyckande om något man inte provat själv men man är van vid sin egen upplevelse och tycker därmed att den lösningen är bäst. Vore det konsekvent så borde flera bilmärken kritiseras. Men icke.
Vi är alla vanemänniskor som tycker att det vi lärt oss fungerar bättre än det vi aldrig provat. T.ex. tycker jag att rattknappar för farthållare, är mycket bättre och enklare att använda för att jag är van med det och ser vad jag gör, medans andra tycker bättre om spaken som sitter dold bakom ratten bara för att dom är vana med det, trots att de inte ser vad dom gör, men känner genom vana vad dom gör. Själv avskyr jag farthållarspaken och tycker att skräckexemplet är på Toyota där farthållarspaken t.o.m. följer med ratten när man svänger.
Av massor med knappar på t.ex. Insignian är det bara några få man använder frekvent ungefär som att det är väldigt få funktioner man använder på centrumdisplayen på en modern Volvo och där kan man dessutom använda röststyrning för att slippa pilla på skärmen när man kör bilen. Men ändå så debatteras faran med pekskärmar i bilar, fast man pekar så sällan.

2021-05-06 18:51
Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!
Peter E skrev:

Knappen för recirkulation har Opel av någon anledning placerat närmast föraren och knappen för elbakrutan längst bort.
Åtminstone jag har nog använt knappen för elbakrutan 100 gånger mer än den andra på de bilar jag haft.
Men det har oftast varit VW och då är det väl fel bara pga det :)

Gissar för att bilen även säljs i England, kanske rent av utvecklad för England, det är väl en av de största marknaderna, även om bilen inte heter Opel där.

Noterar att Nasa likt äldre BMW har skärmen vinklad mot föraren.

2021-05-06 19:29

Christoffer
Men nu lyfter Niklas Insignia som ett under av ergonomi och funktion. Det är ju knappast så att andra tillverkare helt skippar frågan om ergonomi och funktionell instrumentering.

För övrigt är jämförelsen med hur NASA utformat sina paneler urlöjligt och exemplet med ett vertikalt tangentbord likaså.
Man sitter inte och skriver rapporter på instrumenteringen i sin bil.

Min uppfattning är att det mest ergonomiska är att sköta så mycket som möjligt via knappar på och runt ratten samt med hjälp av rösten. Övriga knappar man trycker på ofta bör vara lågt och nära.

Uppdaterat: 2021-05-06 19:52
Axa skrev:

Christoffer
Men nu lyfter Niklas Insignia som ett under av ergonomi och funktion. Det är ju knappast så att andra tillverkare helt skippar frågan om ergonomi och funktionell instrumentering.
För övrigt är jämförelsen med hur NASA utformat sina paneler urlöjligt och exemplet med ett vertikalt tangentbord likaså.
Man sitter inte och skriver rapporter på instrumenteringen i sin bil.
Min uppfattning är att det mest ergonomiska är att sköta så mycket som möjligt via knappar på och runt ratten samt med hjälp av rösten. Övriga knappar man trycker på ofta bör vara lågt och nära.

Christoffer (haha) tycker nog att du inte förstått eller har orkat läst hela N-iklas inlägg, vilket å andra sidan är föreståligt i dagens "snabba klick värld" där allt skall sammanfattas på typ två rader som hos twitter. I övrigt håller jag med dig om knappar runt ratten och med hjälp av rösten. Men där var ju inte riktigt gamla Insignian anno 2009 årsmodell.

2021-05-06 21:24
Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!
Skodaägare skrev:

N-iklas wrote:Anledningen till att så många stortrivs med bilar som faktiskt inte är speciellt bra utformade är att de av personliga skäl inte störs av bristerna, därför att deras behov och vana är sådan att de inte behöver komma i kontakt med det som inte är så bra.
Det är en omöjlighet att ge sig in på det området, i samma ögonblick som man tar hänsyn till en personlig åsikt, upplevelse, behov, vana, värdering, så har man hamnat i en snårskog som är omöjlig att hitta ut ur.

Det är mycket möjligt att Opel, ur en rent teoretisk, synvinkel har överlägsen ergonomi. Men frågar är ju varför inte fler köper bilarna isåfall? Sanningen är väl att det är den subjektiva upplevelsen som är viktigast för merparten av bilköparna och inte vad som på ett teoretiskt plan är överlägset. Titta på Tesla, jämfört med de flesta bilmärken så har de en mycket ojämn byggkvalitet. Det är ojämna karossglipor, feljusterade dörrar m.m. Men folk verkar inte bry sig utan köper bilarna ändå. Så bilköp bygger mycket mer på vilken känsla bilen kan ge till köparen än vad som är bäst ur ett teoretiskt perspektiv. Enligt kriterierna beskrivna i första inlägget så är ju pekskärmen i Tesla Model 3 då en ergonomisk katastrof, men det verkar inte bekomma köparna av bilen särskilt mycket.

Stämmer...

2021-05-07 00:11
Peter E skrev:

Och tittar man på nuvarande modell av Insignia så märker man ganska snabbt att tesen om den lutande panelen har bytts ut mot något annat.
Glömde de av NASA eller vad hände?
Knapprad framför växelspaken tex. För sport och tourinställningar.
Fast de verkar ha flyttat recirkulationsknappen bort från föraren...den kanske hamnade fel nu då?

Skärmen i dagen Insignia lutar fortfarande, det gör alla utom nya Mokka som offrat det för en spektakulär design istället eftersom det uppenbarligen säljer bättre än funktion.

Alla utformningar efter aktuella gamla Insignia och Astra 2010-15 är utformade för att inte få kritik, inte för att vara ergonomiskt innovativa, ekonomin tvingade fram oförargliga lösningar i linje med alla andra för att smälta in i massan.

En nyhet som, trots allt, kom på Astra 2016 var en "hylla" under skärmen avsedd för att hålla tummen på som stöd när man trycker på skärmen för att inte "vimsa omkring" med handen när man kör och därmed tvingas lägga mer fokus på skärmen, en typisk "Opelgrej".

Det är fortfarande bra utformat jämfört med många sämre, men det är inte speciellt några överdrivet tydliga klassiska egensinniga Opellösningar längre - fast det börjar bli så att den som håller fast vid knappar snart betraktas som extremt avvikande och det planerar man att fortsätta med långt in i framtiden.
Man har fått mycket beröm för det av många som ogillar vad VW hittat på, så den enkla detaljen är en framgång.

2021-05-07 00:36

"Måste nog hålla med om N-iklas om att det är ganska obegripligt att just Opel Insignias instrumentpanel anses som så rörig i jämförelse med andra märken. Hans point är, om jag inte missuppfattat honom, att det är så mycket subjektivt tyckande om något man inte provat själv men man är van vid sin egen upplevelse och tycker därmed att den lösningen är bäst. Vore det konsekvent så borde flera bilmärken kritiseras. Men icke."

Just så är det...

2021-05-07 00:39
Peter E skrev:

Knappen för recirkulation har Opel av någon anledning placerat närmast föraren och knappen för elbakrutan längst bort.
Åtminstone jag har nog använt knappen för elbakrutan 100 gånger mer än den andra på de bilar jag haft.
Men det har oftast varit VW och då är det väl fel bara pga det :)

El-bakrutan används endast på vintern eller om man varit ute i regn och är blöt annars behövs den inte, om det inte är något fel på bilens ventilation.
Kompensationen för att el-bakrutan sitter längst bort är också att knappen är en av de största och sitter i ett hörn, (lätt att hitta med känsel, om man vill visa sig på styva linan och trycka utan att se) därmed lätt att klicka på utan stort besvär, det är både storlek och placering som har betydelse här.

Jag klickar på återcirkulation i alla bilar jag åker i mest hela tiden eftersom jag är överkänslig för diesellukt, och diesel stinker året runt, så har man bekymmer med ventilationen så tar man VW, gillar man inte dålig lukt Opel, skulle man kunna tolka det (skämtsamt).
(På Vectra sköttes det automatiskt med en luftkvalitetssensor.)

2021-05-07 00:44

En nyhet som, trots allt, kom på Astra 2016 var en "hylla" under skärmen avsedd för att hålla tummen på som stöd när man trycker på skärmen för att inte "vimsa omkring" med handen när man kör och därmed tvingas lägga mer fokus på skärmen, en typisk "Opelgrej".

VW har förresten släppt en instruktion om att man ska hålla fingrar ovanpå den nya typen av skärm som kom i nya Golf och - ID som stöd när man trycker för att inte "vimsa omkring", en grej man nog inspirerats till från Opels lösning men det sättet man gjort detta på ger ett intryck av kvickt utfunderad "nödlösning under galgen" när man fått oerhört mycket kritik för hur den nya skärmtekniken fungerar.

2021-05-07 00:59
N-iklas skrev:

En nyhet som, trots allt, kom på Astra 2016 var en "hylla" under skärmen avsedd för att hålla tummen på som stöd när man trycker på skärmen för att inte "vimsa omkring" med handen när man kör och därmed tvingas lägga mer fokus på skärmen, en typisk "Opelgrej".
VW har förresten släppt en instruktion om att man ska hålla fingrar ovanpå den nya typen av skärm som kom i nya Golf och - ID som stöd när man trycker för att inte "vimsa omkring", en grej man nog inspirerats till från Opels lösning men det sättet man gjort detta på ger ett intryck av kvickt utfunderad "nödlösning under galgen" när man fått oerhört mycket kritik för hur den nya skärmtekniken fungerar.

Ehm, naturligtvis till skriver du Opel idéen med ”hylla”. Andra modeller har haft ”hylla” även innan 2016 och oavsett om det rört sig om pekskärm eller knappkluster.

2021-05-07 09:52

...sen har många moderna bilar såpass effektiva kupéfilter att behovet att "recirkulera" luften är obefintligt. Kanske därför N-iklas ofta tvingas till detta i sin gamla Opel.
Blev själv väldigt förvånad en dag under den stora skogsbranden här i Västmanland 2014 när det var en oerhört stickande brandlukt i luften (både utomhus och inomhus - mycket obehagligt) men när jag satt mig i min dåvarande Golf -12 så var denna lukt på nåt närmast magiskt sätt som bortblåst. Mycket imponerad av effektiviteten helt klart.

2021-05-07 10:04

De flesta bilar med klimatanläggning har ju kolfilter som effektivt tar bort de flesta oönskade odörer, men det gäller ju att byta filtret också.
Skulle tro att även nyare Oplar har detta och då finns ju inget behov av recirkulation.

2021-05-07 10:15
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Försöker komma på hur många gånger jag använt recirkulationen på mina bilar som haft den funktionen. Mindre än 5 ggr, kanske 3? Men jag kanske minns fel. Hur som helst använder jag elbakrutan 100-tals gånger per år. Nåja, jag vimsar vidare i mitt oförstånd.

2021-05-07 10:23

Kan med säkerhet säga att tar vi bara de 3 senaste bilarna så har jag inte tryckt på recirk-knappen en enda gång. Men så är det ju inte 80-talsbilar heller...:)

2021-05-07 10:40

Jag kan nog ärligt säga att jag aldrig i hela mitt liv använt återcirkulationsknappen på nån bil. Sen har ju som andra med vart inne på nyare bilar så bra filter att den inte direkt behövs.
Överhuvud taget fattar jag inte alla de som säger att alla reglage för klimatanläggningen måste vara smidiga, jag sätter bilens klima på Auto och sen får den vara där, jag vet inte hur många år sen jag kände behov att ta bort autoläget och styra manuellt.

2021-05-07 11:24

Återcirkulation på Omega av första modellen finns endast i kombination med luftkonditionering, vilket det inte är på den jag har, om det behövs går det snabbt att stänga större delen av ventilation ändå, så som reglagen är utformade, men eftersom jag när jag kör själv undviker att ligga i närheten av annan trafik behövs det aldrig, antingen håller jag mig långt bakom eller kör ifrån allihop (så fort det blir kurvigt så man slipper överskrida hastighetsbegränsningen allt för mycket).
Det fanns partikel kupefilter som extrautrustning på den, men har aldrig blivit av att montera in, och idag är det nog knappast möjligt att få tag i några nya att byta med ändå.

Däremot kör jag hyrbilar då och då och åker som framsätes passagerare i andra bilar väldigt ofta och då går det inte att undvika trafiken eftersom andra inte kör som jag.

Det är uppenbarligen individuella olikheter som ligger bakom för i Golf 2015 känner jag diesellukt direkt, filtret tar inte bort någonting, samma i Ford Focus-Fiesta, och Renault Megane, har inte hamnat bakom dieselbil i någon nyare årsmodell än 2015 ännu, nyaste är en Renault 2020, men det har varit gles trafik varje gång.

2021-05-07 12:31

BMW har recirkulationknapp på ratten (som jag aldrig använt)
Kanske viktigt funktion i andra länder med sämre luft ??
Hornsgatan (Sveriges skitigaste gata) har ju friskluft jämfört mot många andra städer i värden.

2021-05-07 12:33
Rikard skrev:

BMW har recirkulationknapp på ratten (som jag aldrig använt)

Det har jag inte sett i någon BMW jag ägt eller kört...vart hittar du den? Och på vilken modell?

2021-05-07 12:54

Min fru har känsligare luktsinne än mig och trycker desto oftare på recirkulationsknappen. Inte vill man vara utan den knappen i alla fall.

2021-05-07 15:42
Power to the people

På min bil sätts recirkulationen igång automatiskt. Så en knapp behövs väldigt sällan.

2021-05-07 17:09

N-iklas, som jag skrev finns kolfilter på de flesta nyare bilar, men det gäller ju att byta dem i tid, annars är det ingen mening med dem!

2021-05-07 19:18
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
saabnisse skrev:

N-iklas, som jag skrev finns kolfilter på de flesta nyare bilar, men det gäller ju att byta dem i tid, annars är det ingen mening med dem!

Ja Golfen (tre olika) och Fordarna är kommunbilar som har strikt serviceprogram, det slarvas inget där.

Uppdaterat: 2021-05-08 13:39

"Hjärnforskarens tips: Så motverkar du coronahumöret
PUBLICERAD IDAG 09:29
Över ett år in i pandemin vittnar många om att man inte känner igen sitt mående, att man kanske känner sig gråtmild eller får oväntade vredesutbrott utan vidare anledning. Enligt Håkan Fischer, som är professor i humanbiologisk psykologi, kan en del av förklaringen vara ett uttröttat aktiveringssystem i våra hjärnor.

Hjärnan strävar alltid efter att uppnå balans, förklarar Fischer. Det här sker genom det så kallade RAS-systemet, som höjer och sänker hjärnans aktivitetsnivå för att till exempel parera under- eller överstimulering, av till exempel många nya intryck.

– Det här gör hjärnan för att hjälpa oss att manövrera. Kommer det mycket intryck går aktiviteten ner och kommer det in lite intryck så går aktiviteten upp, men om det här pågår över för lång tid så orkar inte riktigt hjärnan med. Då får man massa olika symptom, som hjärntrötthet eller hjärndimma."

Min slutsats från början 2010, var att klagomålen om Insignias knappar handlade om ett ofta förekommande fenomen som rör bilars design och utformning, att många människor inte klarar av att se för många objekt, föremål, faktorer på en gång utan då drabbas av kortslutning, systemet "hänger sig" som en dator med låg kapacitet där man kör för många program samtidigt, det som här benämns "överstimulering".

Om man omvandlar intrycket så att det inte syns och märks och drar till sig samma visuella uppmärksamhet, drabbas dessa individer inte av "överstimulering" och de upplever därför sämre, mer undanskymda, utspridda och små knappar på andra bilar som betydligt bättre, trots att de är funktionellt betydligt sämre, de funktionella bristerna i dessa designer ursäktar sedan hjärnan med varierande fantasifullt påkomna undanflykter och bortförklaringar, ett sätt för hjärnan att legitimera och rättfärdiga de ställningstaganden den gör och upplevelser den förmedlar så att den alltid har rätt och aldrig gör fel.

Tydligen är det många som drabbas av överstimulering och färre som är okänsliga för detta.

2021-05-10 13:56

Tänk, jag visste inte att det kunde vara så invecklat att köra bil...

2021-05-10 14:03

Håll dig ifrån Opel, L West så ska du se att det inte är så invecklat

2021-05-10 16:48

Haha. En av de mest pseudovetenskapliga förklaringar kring bilar jag läst.

2021-05-10 17:36

Sitter o nya Forden och funderar på ämnet ergonomi.
Jag når inte skärmen och den är inte vinklad mot mig.

2021-05-11 12:32
Rikard skrev:

Sitter o nya Forden och funderar på ämnet ergonomi.
Jag når inte skärmen och den är inte vinklad mot mig.

Ja där borde det bli ett ramaskri av åsikter. Men... det tror jag inte det blir för det är ju inte en Opel.

2021-05-12 19:37
Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Hade det varir en Opel hade vi fått minst 2000 ord där det ständigt upprepas hur överlägset allt annat detta märke är/var.
Kanske 3000....

2021-05-12 21:11
Peter E skrev:

Hade det varir en Opel hade vi fått minst 2000 ord där det ständigt upprepas hur överlägset allt annat detta märke är/var.
Kanske 3000....

Alla heter inte N-iklas.

2021-05-13 16:27
Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Det är sant christer. Men det blir lite konstigt att så fort man inte hyllar opel oreserverat så ses det som att man är en del av en världsomspännande konspiration emot Opel.
Jag har inget emot opel eller något bilmärke.
Jag bara har lite svårt för väldigt enögda människor.
Ja, jag gillar VW men jag hyllar de absolut inte oreserverat.
Det finns saker de är bra på och saker som kan förbättras.
Gäller alla märken.

2021-05-13 16:35

Vill man kritisera något ska det vara korrekt kritik baserat på hur verkligheten ser ut och fungerar, inte baserat på ett antal individers personliga upplevelse, tro och övertygelse.

Att det inte är speciellt populärt beror på att det är mycket mer krävande att göra det, då måste man nämligen läsa in sig på och studera ämnet, en åsikt duger inte, och det jobbet vill de flesta i samhället uppenbarligen för allt i världen inte lägga ner, speciellt om det skulle visa sig att fakta inte stödjer den egna åsikten, då blir det extra otrevligt och otacksamt att ägna sig åt sådant tröttsamt skräp

Om man envisas med att ha fel 8 gånger av 10 så är det naturligtvis extremt irriterande att någon ENÖGT envisas med att påpeka detta stup i kvarten, och inte beredvilligt och utan invändningar också accepterar alla de 8 felaktigheterna på ett angenämt och inställsamt sätt.

DETTA har absolut ingenting med något bilmärke att göra, utan i själva verket är det en prestigekamp som bygger på att människor inte kan acceptera att deras - "Åsikt" - inte vördas och respekteras tillräckligt.

Det är "åsiktssamhället" som spökar, åsikten och den personliga upplevelsen är gud, att ifrågasätta en "åsikt" är som att ifrågasätta katolska kyrkans auktoritet på 1200-talet, då skickas genast inkvisitionen ut för att lära åsnan veta hut.

Bilar är endast tillhyggen, kulisser som döljer den verkliga kampen.

2021-05-13 17:56

"Bilar är endast tillhyggen, kulisser som döljer den verkliga kampen"
Vad är det du är ute efter N-iklas?
Har det inte funnits tillräckligt med missionärer, inte behövs det väl några nya?

Uppdaterat: 2021-05-15 09:49
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Ah, med N-iklas resonemang så är han absolut i sin fulla rätt att uttala sig om Opel då han i det fallet är påläst som få.

Men med samma resonemang kan han då inte alls uttala sig om andra märken då han inte på något vis är lika påläst i de fallen.

För då blir det ju bara en personlig åsikt som inte är underbyggd av åratal av ingående studier, och de gills ju som bekant icke.

Det tråkiga med att resonera med en så pass snedvriden, påläst, person är att denne inte är mottaglig för andras åsikter om de då inte är underbyggda av just åratal av ingående studier av bilmodellen per se.

Och även om så vore fallet så kommer man alltid till korta då denne redan bestämt sig för att "sitt" märke ändå är bäst oavsett vad andra påstår.

Punkt, slut, stjärnstopp...

2021-05-13 18:54
Prestigelös skrev:

stjärnstopp...

Precis.

2021-05-13 19:49
Never argue with idiots, they will bring you down to their level and beat you with experience.

Aha, N-iklas tjat om Opel är bara påhitt. Tänk jag trodde att det var allvar bakom hans ord.
Då känner jag mig lugnare.
Riktigt roande egentligen.
"Verkliga kampen"
Kul , hihi.

2021-05-13 22:21