AdBlue

AdBlue används i moderna dieselbilarför att rena avgaserna från skadliga kväveoxider. AdBlue behöver tankas med jämna mellanrum, annars går bilen inte att starta. AdBlue består av vatten och urea som bryts ned till ammoniak i det så kallade SCR-systemet. AdBlue-systemet har kritiserats för att ibland fungera dåligt i kallt väder.

Prenumerera på 1930