Vi Bilägares forum

Nya ord

Nya ord

Varför används nya ord i era texter? I senaste numret dök ett för mig upp ordet "Slåttra" ett ord som inte lär finnas i SAO. "Slåttrat gräs" är således inte OK. Använd slaget, nyslaget el dyl. svenskt ord om ni avser det.

2020-07-01 13:00

Kommentarer

Kan det vara dialektalt?

2020-07-01 15:11
Power to the people

Eller också felstavat eller feluppfattat, ordet ´slåtta´ finns.

2020-07-01 15:53

SAOL är ingen lista på "godkända" svenska ord. Det är en förteckning över orden i svenska språket just nu. Vem som helst får hitta på egna ord, och blir de allmänt förekommande, så kommer de så småningom kanske med i SAOL. Svenskan har alltid ändrats och kompletterats, nya ord tillkommer och andra försvinner. Ingen myndighet äger eller godkänner vårt språk.

2020-07-01 20:34

Trafikverket använder bl a termen "slåttrat gräs" då man skriver nedanstående på https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/sa-skoter-vi-vagarna-i-skane-lan/pilotprojektet-artrik-energiutvinning/

"Den regelbundna slåttern som genomförts oavbrutet i årtionden har resulterat i att många vägkanter utvecklats till viktiga biotoper för rödlistade ängsväxter och insekter. Dessa växter och djur mår bra av att slåttrat gräs tas bort, vilket är en viktig anledning till att Trafikverket vill hitta ett användningsområde för det slåttrade gräset. Den regelbundna slåttern som genomförts oavbrutet i årtionden har resulterat i att många vägkanter utvecklats till viktiga biotoper för rödlistade ängsväxter och insekter.

2020-07-01 21:16
"Fit for 55" är ett klimatpaketet som bl a innebär att EU ska minska sina växthusgasutsläpp med 55 % till år 2030 (jämfört med 1990 års nivå) och som har det övergripande klimatmålet (enligt den klimatlag som antogs i juni 2021) att hela EU ska vara klimatneutralt senast år 2050.

Slåttrats är väl inget nytt ord adjektiv form av slåtter.
En slåttrad äng, men det används mer inom det akademiska språkbruket.

Uppdaterat: 2022-02-14 20:27

Ja jag som inte är akademisk hade sagt att ängen är slagen.

2020-07-01 23:37

Jag retar mig på modeord som evidens istället för bevis och absolut istället för javisst. Speciellt dom engelska orden som tar över när vi har utmärkta svenska.

2020-07-03 02:15
Med två eller fyra hjul rullar livet lättare
Axel61 skrev:

Jag retar mig på modeord som evidens istället för bevis och absolut istället för javisst. Speciellt dom engelska orden som tar över när vi har utmärkta svenska.

Ja problemet med dessa nya hel eller halvengelska modeord är ju att dom ofta utesluter den äldre generationen,(även yngre med taskig engelska i bagaget) för de fattar ju inte ens vad dom betyder oftast.

2020-07-03 08:24
Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Evidens har funnits i svenska språket åtminstone de senaste 250 åren så helt färskt är det inte. Vetenskapen skiljer på bevis och evidens. Bevis finns enbart inom den rena matematiken där man kan visa att något är sant. Evidens är svaret som kvarstår när man efter bästa förmåga försökt nå ett svar. Eftersom man inte kan vara helt säkert kan ny kunskap göra att evidensläget flyttas. Det händer aldrig med bevis.

Att man gör nya ord är en av de finaste egenskaperna med språket. Sammansatta ord och våra verbbildningar av substantiv bygger ett rikare språk.
Självfallet bör man använda vedertagna begrepp när man vänder sig till en bred publik och inte krydda med för mycket anglicismer som att "öppna upp" istället för att bara "öppna" om man vill framstå som trovärdig.

2020-07-03 08:42

Mäkinen, helt riktigt, uttalanden som förekommer alltför ofta är "stänga ner", starta upp" och dom du skriver "öppna upp".
Fullständigt onödigt och jag undrar ibland om fördumningen anses vara så utbredd att det är därför en förklaring måste till?

2020-07-03 09:05
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Upp och ner då? Man säger att man åker upp, när det menas norrut. Söderut blir då ner. Men det finns ju inget upp eller ner på sfär, vilket ju jordklotet är. Men lokalt blir uppe och nere i stället höjdskillnad! Typ "nere på Sveavägen." Varför säger man nere resp. uppe vid platsangivelse? Det fyller väl ingen funktion...

2020-07-03 11:34

40-talisten, jo mellan berg och dal!
Kommer förresten ihåg ett tillfälle på sjön när en kommentar röts fram: "Varför skriker du håll styrbord eller håll babord, säg hitåt och ditåt för sjutton, så man vet vad du menar!"

Uppdaterat: 2020-07-03 13:16
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Att nya ord tillkommer tycker jag är helt OK. Det som stör mig mest är att grammatiken förflackas av någon okänd anledning. Istället för att använda formen "honom" så används genomgående "han".

- Jag höll boken åt han.

Och istället för att skilja på "egen" och "egna" så använder många numera bara "egna".

- Han är duktig på att vårda sin egna bil.

2020-07-04 12:29
Njuter av grillade kycklingfiléer. Särskilt det svarta...

...för att inte snacka om all särskrivning som förekommer numera, pinjong.

2020-07-04 12:41