El bilar finns de verkligen sådana

43 inlägg 0 nya
El bilar finns de verkligen sådana

De jag nu kommer att påstå är något som aldrig diskuteras och de tycker ja är synd om vi tänker på miljön
Detta finns inga bilar som är eldrivna , el kan inte lagras utan måste förbrukas i samma ögonblick som den skapas .Den el som vi transporterar som el i våra ledningar kommer alltid från något energi slag, kärnkraft
Vatten, sol, vind fossilabränsle ,biomassa rörelse energi eller kemisk ,
I bilar med elmotor lagras energin som kemisk energi eller i vanligt tal i ett batteri.
Så i praktiken kör de flesta elbils ägare i södra Sverige runt i en kärnkraft driven bil utan att vara medvetna om detta . I många länder blir de mest kol och olja .
Ja uppskattar om ni skriver vad ni tycker om detta , eller om de går att förstå

Kjell Sand

Så klart du i princip har rätt. Det vet nog de flesta. Därav den intensiva forskningen om ny batteriteknik, och att det diskuteras en övergång till grön elproduktion. Man kan ju dra allt till sin spets, i grunden är varje nytillverkad bil oavsett drivmedel en miljöbelastning. Tillverkningsfasen är alltid den period under bilens livslängd - om vi räknar den från första malmbrytning till skrot och återvinning - som förbrukar mest miljöresurser.

Jag talar ofta med mig själv - ibland behöver man en experts åsikt

Visst har det skrivits om detta förr men det är ovanligt att det tas upp då det för det mesta står ” rena elbilar” vilket bara betyder att det är en bil med elmotor som driver bilen. Men elbilstillverkare är nog glada för att det låter som elbilar i alla hänseenden är rena.
El framställs i huvudsak (70%)med hjälp av fossila bränslen med en verkningsgrad på under 30% sedan försvinner 7-10 % i förluster fram till laddstolpen/vägguttaget och förluster när växelströmmen omvandlas till likström sedan tillkommer batteriladdningsförluster och urladdningsförluster i själva batteriet och sedan omvandlas batteriets likström till växelström igen vilket ger förluster och till slut förluster i själva elmotorn så helt förlustfri är inte elenergins väg till elbilen heller.
Här står det att 59-62 % av elen från nätet blir kvar att verkligen driva bilen framåt och då har man inte tagit med den minst sagt urusla verkningsgraden vid elproduktionen.
http://www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml

PREVIA, det gäller inte i Sverige.
Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el.
Resten produceras med bland annat kraftvärme, kondensvärme och vindkraft.
Och då bör man komma ihåg att när det gäller kraft- och kondensvärme kommer den ofta från träflis och liknande.
Det är alltså en mycket liten del av elenergin som produceras av fossilt bränsle i Sverige!
Och det är ju i Sverige vi bor.

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

PREVIA wrote:
Visst har det skrivits om detta förr men det är ovanligt att det tas upp då det för det mesta står ” rena elbilar” vilket bara betyder att det är en bil med elmotor som driver bilen. Men elbilstillverkare är nog glada för att det låter som elbilar i alla hänseenden är rena.
El framställs i huvudsak (70%)med hjälp av fossila bränslen med en verkningsgrad på under 30% sedan försvinner 7-10 % i förluster fram till laddstolpen/vägguttaget och förluster när växelströmmen omvandlas till likström sedan tillkommer batteriladdningsförluster och urladdningsförluster i själva batteriet och sedan omvandlas batteriets likström till växelström igen vilket ger förluster och till slut förluster i själva elmotorn så helt förlustfri är inte elenergins väg till elbilen heller.
Här står det att 59-62 % av elen från nätet blir kvar att verkligen driva bilen framåt och då har man inte tagit med den minst sagt urusla verkningsgraden vid elproduktionen.
http://www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml

Vi kan komplicera det ytterligare:
När du producerar el så blir det så gott som alltid värme i överskott.
Tar man hand om denna värme för att värma upp hushåll, fabriker, vatten, e.t.c. så får vi en betydligt högre verkningsgrad, ty kom ihåg: Värme i form av varmvatten och nästan alltid uppvärmning behövs alltid. Därmed kan ju verkningsgraden för själva elen kanske vara 30-50% men då vi tar hand om merparten av värmen som också skapas så får vi en verkningsgrad på upp till 100% i kraftvärmeverket, som ju sedan såklart blir förluster innan den använts fullt ut. Frågan är dock om förlusten där skall räknas in i elproduktionen eller ej? Enligt mig så hör den förlusten till ett annat konto.
Här står lite kortfattat men intressant om just verkningsgrader och energiproduktion: https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/kraftvarme/
Vattenkraften har uppåt 90% verkningsgrad.
Kärnkraftverk ligger på drygt 35% verkningsgrad för den elektriska biten. Men så blir det ju en herrans massa värme - tänk om vi kunde använda den värmen också? Likaså restvärmen från kylningen av uttjänt bränsle. Då får vi helt plötsligt jäkligt bra verkningsgrad på kärnkraftverken också!

Så, hur effektiv är din bil?
Tja, tar du vattenkraftel eller kraftvärmeverksel (främst under de 10 kallare månaderna) så har du nog ändå en redigt hög verkningsgrad totalt sett.
Tar du kärnkraftverksel så, lägre.
Solel och vindkraftverksel är ju lite mer komplicerat att räkna verkningsgrad på. Det är ju liksom inte något yttre tillfört så att säga. I vattenkraftverk dämmer vi ju och sparar, kärnkraftverk tillför vi bränsle, kraftvermeverk likaså, men sol och vind är ju när det är så då måste man nästan gå in och kika på själva bygget av ett vindkraftverk, dess livslängd, mängden energi som producerats, mängden överskott i relation till energikostnaden för bygget, ... Likaså sol. Svår beräkning som kan sysselsätta många personer riktigt länge.

saabnisse - har man den agenda som PREVIA har så är det naturligt att säga att elen produceras till "70%) med hjälp av fossila bränslen med en verkningsgrad på under 30% sedan försvinner 7-10 % i förluster fram till laddstolpen" . Men de flesta av oss övriga som debatterar här bor ju i Sverige och då blir förhållandena "en aning" annorlunda. Vilket redan beskrivits massor av gånger men som PREVIA ändå inte accepterar. Det beror som sagt på ens egen agenda...

Tänkte om laddstolpen på olika gator utomhus parkeringsplats för elsladden med lite labyrint på marken då kommer snö/is sitter fast för svårt att ta ut elsladden.
Bäst att ta laddstolpen i carport eller garage vid vintertid.

Min nuvarande Fabia https://www.spritmonitor.de/en/detail/990314.html Dåvarande Astra https://www.spritmonitor.de/en/detail/858751.html

Drygt 50 % av den svenska elen kommer från kärnkraft och det är ju inte direkt långsiktigt hållbart. Att man laddar sin hybrid eller elbil med förnyelsebar el från vind, vatten och sol är därför mycket viktigt, tycker jag.

John2008 wrote:
Drygt 50 % av den svenska elen kommer från kärnkraft och det är ju inte direkt långsiktigt hållbart. Att man laddar sin hybrid eller elbil med förnyelsebar el från vind, vatten och sol är därför mycket viktigt, tycker jag.

Det är mindre numera. Vatten och kärn ligger på cirkus 40% vardera.

John2008 wrote:
Drygt 50 % av den svenska elen kommer från kärnkraft och det är ju inte direkt långsiktigt hållbart.

Håller med! Borde vara minst 90%

John2008 wrote:
Drygt 50 % av den svenska elen kommer från kärnkraft och det är ju inte direkt långsiktigt hållbart. Att man laddar sin hybrid eller elbil med förnyelsebar el från vind, vatten och sol är därför mycket viktigt, tycker jag.

Det är ca 40% av elenergin i Sverige som utgörs av kärnkraft.
I hela världen finns nu drygt 500 kärnkraftverk, för hundra år sedan fanns inga och knappast någon kunde väl föreställa sig det!
Hur ser det ut om hundra år? Avveckling eller utveckling? Kanske kommer man att lyckas med ekonomisk fusion?

Själv tror jag på en utveckling av solenergi, säkert kommer effektivare solceller som även i vårt solfattiga land kan bli kostnadseffektivare än kärnkraft och de otäcka vindkraftverken med sina mördarsnurror!
Ett stort problem blir säkert att balansera produktion och konsumtion.

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Säkert kommer bränsleceller och då behövs inte så mycket batterier.
Men jag hoppas att man hittar på något kostnadseffektivt sätt att binda väte i flytande, hanterlig, form som medger en enklare utbyggnad av infrastrukturen.
Vore inte dumt att kunna ha en femliters reservdunk med bundet väte att kunna hälla i vid soppatorsk!

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

saabnisse wrote:
PREVIA, det gäller inte i Sverige.
Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el.
Resten produceras med bland annat kraftvärme, kondensvärme och vindkraft.
Och då bör man komma ihåg att när det gäller kraft- och kondensvärme kommer den ofta från träflis och liknande.
Det är alltså en mycket liten del av elenergin som produceras av fossilt bränsle i Sverige!
Och det är ju i Sverige vi bor.

Nu kommer bränslet till kraftvärmen till riktigt stor del från utländska sopor som kraftvärmeföretagen får betalt för att ta emot till skillnad från träflisen och liknande som kraftvärmeföretagen får betala för.
2.7 miljoner ton redan 2014 och mycket mer idag när 20 nya sopförbränningsanläggningar planeras.
Sverige importerar hundratusentals ton sopor från södra Italien och det finns mycket få uppgifter vad soporna kan tänkas innehålla, för Italien är väl inte känt för att ha så stor kontroll av vad maffiaföretag eldat upp på hemmaplan tidigare.
https://www.sydsvenskan.se/2016-05-03/60-000-langtradare-med-norska-sopor-eldas-har--varje-ar
När det gäller fåglar dödade av vindkraftverk så kanske man bör börja med största orsaken till fågeldöden istället för den som står för minsta dödandet av fåglar.
https://www.treehugger.com/renewable-energy/north-america-wind-turbines-kill-around-300000-birds-annually-house-cats-around-3000000000.html

PREVIA, var stolt och glad över att det finns företag som inte enbart skitar ner miljön när de hittat på ett sätt att berika sin verksamhet.
De sopförbränningsanläggningar som finns i Sverige har en mycket effektiv rökgasrening och det här är ett avsevärt bättre sätt att ta vara på soporna än att de eldas upp helt okontrollerat i ursprungsländerna som skett hittills.
Kom ihåg att skitig luft i Italien även påverkar oss på sikt!

När det gäller vindsnurror är det inte enbart att det är effektiva mördarmaskiner, det är också ett av de fulaste ingrepp på miljön som någonsin åstadkommits!

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Nu skall man tydligen se till mer än Sveriges miljö när man tidigare begränsade våra miljöåtagande till bara Sverige här i spalterna.
Sopförbränning är ingen höjdare för miljön varken här eller i Italien läser man här.
https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2016-3/hogt-miljopris-sopimport Vindkraftverken som kan hjälpa oss att slippa elda hela Europas sopor i vår bebyggelse med förgiftat vatten luft och mark som resultat. Själv skulle även jag byta ut vindkraftverken på land mot vågkraftverk vilket kan bli verklighet framöver.

Men just i veckan gick väl nån myndighet ut man att vågkraften som testats inte fungerade så bra så den får vi antagligen vänta ett bra tag på.

Angående total förbrukning.
En snittvilla drog för 25" kw/h förr, idag klarar man sig tydligen med 5-7000 kw/h på ett 0 energihus.
Vår totala förbrukning borde minskat ganska kraftigt senaste åren med LED lampor, värmepumpar mm.
Så skralt sett borde det finnas el till övers för elbilar.

Angående sopor:
Om vi inte eldar upp det. Vad gör vi av med det då tro?
Fundera på vad vi grävt ner och gräver ner och vad som händer med detta och miljön.

Man pluggar in elbilen när man kommer hem och laddningen startas när det behövs för att man ska ha önskad nivå vid den tid man lämnar hemmet. De flesta tömmer inte batteriet helt varje dag så alla måste inte ha 25-30 kWh dagligen.

Mäkinen har helt rätt. Säg att man kör 4 mil/dag så förbrukar man normalt 6--8 kWh och med vanlig 10A/230V enfasladdning så innebär det en laddtid på runt 3--3,5 h.

Styrman_jansson - visst, för dig gäller 8 mil/dygn men för medelbilen i Sverige är det snarare 4 mil/dygn som är snittet. Sen tror jag nog att de flesta villor tål en 2,3 kW laddning några timmar utan behov av effektvakt men har man behovet så kan man ju absolut installera en sån. Och kör man med lite kraftfullare laddning hemma så kan ju också det behovet finnas.

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.