Dieseln är död?

133 inlägg 0 nya
Dieseln är död?

Läste i ett inlägg att dieseln är död som bränsle p.g.a utsläpp och hälsoskäl det finns idag miljödiesel hvo100 som är ett helt fossilfritt bränsle gjort på slaktavfall så diesel som bränsle kommer att få en renässans och är framtidens bränsle

Största problemet med dieseln är inte bränslet, det spelar ingen roll om man kör på HVO, mängden aggressiva kväveoxider kommer ändå, kvävet kommer till största delen inte från bränslet.
Men givetvis kommer inte dieselmotorn att försvinna, men man kommer att kräva allt effektivare NOX-filter.
Dieselmotorn svarar ju för den absolut största delen av all transport på land och till sjöss!

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Dieseln då särskilt HVO är det mest klimatsmarta bränslet som finns. Jordens i särklass största hot är växthusgaserna som bildas vid förbränning av fossila bränslen där bensinen är det allra miljövidrigaste bränsleslaget som finns och som bara hör hemma i gräsklippare och snöslungor!

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Nej Stoor, det går inte att uttrycka sig så kategoriskt om CO2, det finns väldigt många experter som anser att kväveföreningar är mycket värre. De ger en enorm övergödning av världshaven och det ger i sin tur upphov till en väldig ökning av fri metan som är 20-30ggr värre växthusgas än CO2.
Det är därför det är så viktigt att få fram effektiva NOX-filter!

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Saabnisse:
Självklart ska man rena avgaserna från såväl Nox som andra skadliga rester som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Visst finns det vissa "forskare" som menar att kväveoxider är skadliga eftersom de försurar vattendrag. Dock finns det oändligt många fler forskare som i rapport efter rapport påvisar att jordens i särklass största hot är utsläpp av koldioxid, Co2, som hindrar solljuset att reflekteras ut och bort från atmosfären och som ett resultat av detta värms upp och tinar upp tundran som därigenom frigör bunden metangas som helt okontrollerat spyr ut metangas i atmosfären som sedan accelererar uppvärmningen som i sin tur höjer temperaturen än mer på jorden som tinar upp än mer metangas osv. Utsläppen av Nox har dessutom minskat med mer än 50% sedan 1990 medans utsläppen av Co2 har fortsatt att öka.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper--utslapp-till-luft-tredje-kvartalet-2016/

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Stoor wrote:
Saabnisse:
Självklart ska man rena avgaserna från såväl Nox som andra skadliga rester som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Visst finns det vissa "forskare" som menar att kväveoxider är skadliga eftersom de försurar vattendrag. Dock finns det oändligt många fler forskare som i rapport efter rapport påvisar att jordens i särklass största hot är utsläpp av koldioxid, Co2, som hindrar solljuset att reflekteras ut och bort från atmosfären och som ett resultat av detta värms upp och tinar upp tundran som därigenom frigör bunden metangas som helt okontrollerat spyr ut metangas i atmosfären som sedan accelererar uppvärmningen som i sin tur höjer temperaturen än mer på jorden som tinar upp än mer metangas osv. Utsläppen av Nox har dessutom minskat med mer än 50% sedan 1990 medans utsläppen av Co2 har fortsatt att öka.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper--utslapp-till-luft-tredje-kvartalet-2016/

Även koldioxiden försurar. Den tas upp av haven och blir därmed kolsyra, så det finns helt klart många sidor på det solkiga myntet.

Xanthopteryx wrote:

Även koldioxiden försurar. Den tas upp av haven och blir därmed kolsyra, så det finns helt klart många sidor på det solkiga myntet.

Fast mer koldioxid ökar växtligheten, gör att det växer bättre. Och växter tar upp kolidoxid och växtlighet sänker dessutom temperaturen.

Utan koldioxid så dör jorden och den ökning vi fått kan mycket väl visa sig vara mer positiv än negativ för jordens ökande befolkning.

Stora frågan här är väl om det har betydelse att EU har personbilar som kör på diesel eller om det inte spelar nån roll i det stora hela. Jag skulle luta åt det senare.

Vidstige wrote:
Fast mer koldioxid ökar växtligheten, gör att det växer bättre. Och växter tar upp kolidoxid och växtlighet sänker dessutom temperaturen.

Om det fortfarande stämde dvs om det fanns balans, skulle ju inte CO2 ppm öka.

Vidstige wrote:
Utan koldioxid så dör jorden och den ökning vi fått kan mycket väl visa sig vara mer positiv än negativ för jordens ökande befolkning.

Tja, problemet är inte brist på CO2 eller olika gödningsämnen. Tvärtom.

6.15

Varför fortsätta med förbränning av olika bränslen med mer eller mindre otrevliga utsläpp som kräver efterbehandling av avgaser som inte fungerar tillfrdställande och absolut inte så bra eller överhuvudtaget på vintern.
Nu när vi har möjlighet till en praktiskt taget utsläppsfria drivningar av alla godstransporter entreprenadmaskiner jordbruksmaskiner inom alla områden och persontransporter.
Batterifordon och vätgasfordon för kortare transporter och närdistrubution och vätgasfordon för övriga användningsområden. Energieffektivare och utsläppsfria jämfört med förbräningsmotordrivna och är och kan bli helt förnyelsebara.

Batteribilar behöver laddas och fortfarande på flera ställen i Sverige saknas laddningsmöjligheter eller att det är ont om dem. Batteribilar passar än så länge bäst för storstäder. För glesbygdens transporter och körningar på mindre vägar och landsvägar så är det väldigt väldigt ont om laddningsstationer. Till flera laddningsstationer måste man ha specialkort för att kunna ladda. Olika stationer har olika ägare och el-leverantörer och därmed olika betallösningar. Dessutom finns det flera olika uttagsstandarder så helst bör man köra omkring med bagageutrymmet fullt av kopplingsadaptrar. Och så kanske man inte har lust att sitta och fika i 4 timmar för att kommunens laddstation utanför biblioteket i den lilla orten saknar snabbladdning. Och hur är det egentligen när man vill dra en hästtrailer eller husvagn?

Om 10-15 år tror jag absolut att batteribilar kan vara ett alternativ kanske t o m även på glesbygden. Men idag? Inte för oss i glesbygd, så jag fortsätter med diesel ett tag till.

Raphael - eftersom den överväldigande majoriteten av svenska bilar går kortare sträcka per dygn än räckvidden på elbilar så tycker jag tvärtemot dig att dom passar utmärkt på landsbygden. Där bor de flesta människor i eget hus med laddmöjlighet utanför knuten. Dessutom försvinner även vanliga bensinmackar varje dag ifrån just landsbygden så är det nånstans elfordon borde passa så är det precis där. Tror inte att snabbladdningsbehovet kommer att vara speciellt stort på de platserna.

pinjong wrote:

Om det fortfarande stämde dvs om det fanns balans, skulle ju inte CO2 ppm öka.

Beror på hur man ser på problemet som jag skrev om växtlighet och temperatur.
Kanske är problemet mer än nåt annat att man hugger ner skog.
Sen kan ju ökningen dämpas med tiden pga olika skäl, dvs naturen anpassar sig och kompenserar.

pinjong wrote:

Tja, problemet är inte brist på CO2 eller olika gödningsämnen. Tvärtom.

Tvärtom vet du inte säkert, då jag sa att det finns fördelar med mer CO2 för växtligheten och matproduktion.
Dessutom måste vi kunna producera mat till en ökande befolkning, om du nu inte menar att befolkningsökningen är problemet, då blir det en annan diskussion.

De fossila bränslena härstammar från miljontals år gamla djur och växter och problemet är att man i världen på väldigt kort tid förbränner dessa. Därför är det inte konstigt att koldioxidhalten hela tiden ökar i atmosfären och att det skapar övergödning och försurning. För den ekologiska balansen skull, borde det aldrig förbränts något fossilt bränsle.

Tillförsel av extra koldioxid vid växthusodling har inte enbart visat sig vara positivt.

"Hur skulle stigande temperaturer kunna vara ett problem för amerikanerna? Allt de behöver göra för att få lägre temperaturer är ju att byta från Fahrenheit till Celsius."

Vidstige wrote:
Beror på hur man ser på problemet som jag skrev om växtlighet och temperatur.
Kanske är problemet mer än nåt annat att man hugger ner skog.
Sen kan ju ökningen dämpas med tiden pga olika skäl, dvs naturen anpassar sig och kompenserar.

Att människan breder ut sig på naturens bekostnad är ett historiskt faktum men det är inte parkeringsplatser som byggs utan skövlingen används som odlingsytor och då får man förmoda att även odlade växter tillgodogör sig CO2. Men tyvärr används mycket av nyodlingen i proteinproduktion som tillför ännu mer CO2 och andra växthusgaser.

Vidstige wrote:
Tvärtom vet du inte säkert, då jag sa att det finns fördelar med mer CO2 för växtligheten och matproduktion.
Dessutom måste vi kunna producera mat till en ökande befolkning, om du nu inte menar att befolkningsökningen är problemet, då blir det en annan diskussion.

En ökande befolkning är inget problem i sig utan problemen ligger i livsmedels- och vattenförsörjning och ökad påverkad bl a i form av CO2-avgång när fossila bränslen används som energikälla.

6.15

pinjong wrote:

Att människan breder ut sig på naturens bekostnad är ett historiskt faktum men det är inte parkeringsplatser som byggs utan skövlingen används som odlingsytor och då får man förmoda att även odlade växter tillgodogör sig CO2. Men tyvärr används mycket av nyodlingen i proteinproduktion som tillför ännu mer CO2 och andra växthusgaser.

Det där är ju bara ett argument för hur man ska "lösa" en ökande befolkning på jorden. T.ex. Afrika kommer ha 4 miljarder människor år 2100 enl prognos.

pinjong wrote:

En ökande befolkning är inget problem i sig utan problemen ligger i livsmedels- och vattenförsörjning och ökad påverkad bl a i form av CO2-avgång när fossila bränslen används som energikälla.

Jo ökad befolkning är ett problem i sig i praktiken. Det har betydelse om det är 15 miljarder människor kontra 5 miljarder människor på jorden. Eller om det bor 1 miljarder människor kontra 4 miljader i Afrika. Det går inte att teoretisera bort även om jag noterat att det är mode i det numera.

Vidstige wrote:
pinjong wrote:
Att människan breder ut sig på naturens bekostnad är ett historiskt faktum men det är inte parkeringsplatser som byggs utan skövlingen används som odlingsytor och då får man förmoda att även odlade växter tillgodogör sig CO2. Men tyvärr används mycket av nyodlingen i proteinproduktion som tillför ännu mer CO2 och andra växthusgaser.

Det där är ju bara ett argument för hur man ska "lösa" en ökande befolkning på jorden. T.ex. Afrika kommer ha 4 miljarder människor år 2100 enl prognos.
pinjong wrote:
En ökande befolkning är inget problem i sig utan problemen ligger i livsmedels- och vattenförsörjning och ökad påverkad bl a i form av CO2-avgång när fossila bränslen används som energikälla.
Jo ökad befolkning är ett problem i sig i praktiken. Det har betydelse om det är 15 miljarder människor kontra 5 miljarder människor på jorden. Eller om det bor 1 miljarder människor kontra 4 miljader i Afrika. Det går inte att teoretisera bort även om jag noterat att det är mode i det numera.

Lite off topic men enligt de säkraste källorna kommer vi med största sannolikhet hamna på drygt 11 miljarder i världen. Kanske 10, men lika bra att ha lite marginal.
Tillväxten vad gäller antalet barn i världen har redan planat ut och ökar inte längre. Det är rätt coolt faktiskt - det blir inte fler barn i världen just nu! Antalet är konstant!

Vidstige wrote:
Det där är ju bara ett argument för hur man ska "lösa" en ökande befolkning på jorden. T.ex. Afrika kommer ha 4 miljarder människor år 2100 enl prognos.

Afrika kommer ju inte att kunna öka sin befolkningsmängd om inte livsmedelsförsörjningen fungerar.

Vidstige wrote:
Jo ökad befolkning är ett problem i sig i praktiken. Det har betydelse om det är 15 miljarder människor kontra 5 miljarder människor på jorden. Eller om det bor 1 miljarder människor kontra 4 miljader i Afrika. Det går inte att teoretisera bort även om jag noterat att det är mode i det numera.

Vet inte riktigt vad du pratar om men grejen med all försörjning är att det måste finnas en balans och uthållighet. Det är inte med automatik antalet människor som avgör det.

6.15

pinjong wrote:

Afrika kommer ju inte att kunna öka sin befolkningsmängd om inte livsmedelsförsörjningen fungerar.

Man HAR ju redan ökat sin befolkningsmängd!

Och man ÄR på väg mot 4 miljarder människor 2100!

Du har bevisbördan på dig där om du menar att befolkningen inte ökar och att den inte kommer öka till ca 4 miljarder till år 2100.

Vidstige wrote:
Man HAR ju redan ökat sin befolkningsmängd!
Och man ÄR på väg mot 4 miljarder människor 2100!
Du har bevisbördan på dig där om du menar att befolkningen inte ökar och att den inte kommer öka till ca 4 miljarder till år 2100.

Jag kan självklart inte säga exakt hur det kommer att gå för Afrika framöver. Det finns ju placerare som menar att investeringar kommer att söka sig dit eftersom arbetskraften är billig. Samtidigt är korruptionen betydande och lokala konflikter är inte ovanliga. Vi ser även att många människor i Afrika (ganska få relativt folkmängden) redan gett upp när det gäller framtidsutsikter och därför försöker ta sig över Medelhavet till Europa. Förmodligen rör det sig om människor som hade behövts i Afrika men det samma drabbade ju Sverige i slutet på 1800-talet och vi klarade oss. För att sammanfatta: Jag vet inte hur det kommer att se ut i Afrika 2100. Kontinenten kan komma att blomstra eller gå under. Typ.

6.15

Vidstige wrote:
pinjong wrote:
Afrika kommer ju inte att kunna öka sin befolkningsmängd om inte livsmedelsförsörjningen fungerar.

Man HAR ju redan ökat sin befolkningsmängd!
Och man ÄR på väg mot 4 miljarder människor 2100!
Du har bevisbördan på dig där om du menar att befolkningen inte ökar och att den inte kommer öka till ca 4 miljarder till år 2100.

Visst sker det framsteg även i Afrika, men att befolkningen där skulle öka till 4 miljarder år 2100, känns verkligen som en utopi, speciellt om alla där ska leva kunna drägliga liv.

"Hur skulle stigande temperaturer kunna vara ett problem för amerikanerna? Allt de behöver göra för att få lägre temperaturer är ju att byta från Fahrenheit till Celsius."

Det är inte alls säkert att jordens befolkning kommer att öka hela tiden. I den rika delen av världen minskar befolkningen då färre föds än de som dör.
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language=sv

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.