Vi Bilägares forum

Varken passagerare, eller förare. Har någonsin dött i en XC90 i GB

Varken passagerare, eller förare. Har någonsin dött i en XC90 i GB

Som rubriken. Sen statistik infördes 2004. Har ingen förlorat livet i en Volvo XC 90, i Storbritanien. Varken förare, eller passagerare. Det är dock möjligt, att dödsfall kan ha skett före 2004. Då det är därifrån det finns statistik.

https://www.fuelcardservices.com/no-deaths-in-volvos-super-safe-xc90/

2020-07-14 23:27

Kommentarer

Och då har det sålts över 70.000 XC90 där.

https://www.autoexpress.co.uk/volvo/xc90/103233/no-fatalities-ever-recorded-in-a-volvo-xc90-in-the-uk

https://www.expressandstar.com/news/motors/2018/04/17/no-fatal-crashes-in-volvo-xc90-since-2002-release/

2020-07-14 23:44

Tredje person då? I andra bilar eller så.

2020-07-15 18:59

Ja det är ju knappast Volvos problem, hur tänkte du nu?
Man testar naturligtvis mot oskyddade trafikanter eftersom det ger säkerhetsbetyg.

2020-07-15 19:05

Någon borde väl ha dött av en hjärtattack vid betalning på macken...

2020-07-15 19:10
Det blev en ny kamrem.

Värdeminskning är oändligt mycket viktigare än förbrukning avseende kostnader.

2020-07-15 19:25

AL har nog info om detta (som vi andra inte har). Det är nog nära för Volvo att man når sitt mål om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i deras bilar. Jag har för mig att förra modellen av XC60 nådde mycket nära deras mål.

Jag är f.ö. djupt imponerad.

2020-07-15 19:30
Never argue with idiots, they will bring you down to their level and beat you with experience.

Jag har för mig att ingen har dött eller skadats allvarligt i en SPA XC90.

2020-07-15 19:43

Ja det är ett tufft mål som är uppsatt. Men inte omöjligt. Men det bör vara på sin plats att påpeka att det bygger på att förarna inte kör utanför systembegränsningarna, d.v.s att man är nykter, använder bälte och håller en rimlig hastighet.

Gör man det - är risk för att förolyckas vid en olycka i en modern Volvo mycket liten. I en XC90 är den så nära noll man kan komma. Data i England visar det, men det finns också motsvarande resultat från andra delar av världen också med XC60. Om än att det måste tolkas med stor försiktighet ännu så länge (egenskaper i data är inte tillräckligt tillfredställande ännu).

Vad kan vi då hitta för detaljer i statistiken från England? Ja vi har Vargens envetna mantra - d.v.s fordonets massa. Det är en faktor som påverkar givetvis. Massa hänger ihop med det som jag har försökt förklara för en del skribenter här i trådarna - d.v.s med en stor bil följer en högre massa. Långa deformationszoner, kraftiga säkerhetsburar, krockkuddar och numera elektronik adderar vikt, men resulterar också i lägre påkänningar på de åkande i händelse av en kollision. Denna faktor är avgörande för att dödsrisken skall minska rejält, både i en singel- som flerbilskollision.

Sekundärt finns det variationer i förarna och ägarnas ålders- och könsfördelning som påverkar. En yngre och vältränad förare löper i genomsnitt en mindre risk för att dö i händelse av en kollision än en äldre (och räknar man in det i olycksstatistiken är de yngre förarnas överrepresentation egentligen ännu högre). Denna faktor talar inte till Volvos direkta fördel eftersom en XC90 är en förhållandevis dyr bil som därmed kräver en välbeställd köpare (med en annan åldersfördelning än genomsnittet). Men - och här kommer det - Volvon har i genomsnitt en högre andel kvinnor som kör bilarna än snittet. Och kvinnor är - oavsett vad man tycker om den saken - säkrare förare än män. De kör inte lika ofta för fort, de använder bälte i högre utsträckning och de är inte lika ofta alkohol- och drogpåverkade som männen. Denna faktor påverkar givetvis resultatet i England.

Så kombinationen av en grundsäker bil (XC90), med långa deformationszoner, stark säkerhetsbur, smart teknik (exempelvis en underliggande balk som hjälper till att "aktivera" en mötande bils deformationszon) och en övervikt av en säker förargrupp är sannolikt huvudförklaringen till resultatet i England.

Att det kommer att bli ännu bättre med den nyare XC90 är sedan ingen direkt högoddsare. Den har ju dessutom (förutom en ännu kraftigare kaross) också mängder av olyckspreventiv teknik. Men det finns faktiskt en risk med SPA-bilarna och det är att de gjorts lite för hårda. Det brukar påverka andelen inre skador på ett negativt sätt.

MVH AL

2020-07-21 17:14
Scio me nihil scire.

Max topphastighet 180 numera också så de allra högsta farterna uteblir, räcker dock normalt sett med 70 i frontalkrock för att avlida.

2020-07-21 17:36

Hur ofta krockar dessa stora och tunga bilar med varandra?
Hur ofta smäller en XC90 ihop med en motsvarande BMW, Mercedes eller Range Rover?
Statistik på det?

2020-07-21 20:22

Så är det AL, skall du krocka så se till att göra det i en så ny bil som möjligt. Svårare är det inte om du vill öka dina möjligheter att inte åsamkas fatala eller allvarliga komplikationer av kollisionen, gör det helst även i en stor bil.

Uppdaterat: 2022-02-14 20:27

N-iklas: Det är förhållandevis sällsynt givetvis och ännu mindre troligt i en framtid där den preventiva tekniken blir allt viktigare. Skall man välja ett sådant snävt urval blir risken för slumpmässiga variationer mycket stor, så det är något jag avråder från. Tilläggas bör dessutom att det förekommer andra olyckstyper än att två personbilar kör ihop. Ja faktum är att singelolyckor är den vanligaste typen bland dödsolyckorna (där en det finns en klar övervikt av alkohol och andra droger inblandat) . Kollision mellan motorfordon (möte) är först på andra plats.

I generella ordalag är det inte särskilt vanligt med dödsolyckor hos bilar som byggts efter år 2004-2011 någonstans. Bredden på intervallet beror på valet av tillverkare (jag nämner inte vilka eftersom det blir ett farligt tjat på märkesfanatikerna). Till och med Opel har en klart lägre dödlighet hos sina nyare bilar än vad man hade på 90-talet - även om man förstås inte når till Volvos rekordlåga (läs: obefintliga) nivåer:-) (jag retade dig lite nu, ta det inte så allvarligt).

Generellt sett brukar man därför säga att ny bil = mindre risk för att dödas - hos en del blir den risken väsentligt mycket mindre.

MVH AL

2020-07-21 22:12
Scio me nihil scire.

Guran: Håller helt med dig. En stor bil har generellt sett alltid ett övertag gentemot en mindre bil - allt annat lika.

I en större bil finns det dessutom oftast ny smart teknik (som inte hittat in i den billigare småbilen ännu) installerad. Teknik som inte bara minskar på olyckorna utan också skadeföljden hos de som ändå inträffar. En bil som inte krockar blir ju per automatik den säkraste.

MVH AL

2020-07-21 22:17
Scio me nihil scire.

Dessa tunga as har nog dödat många i mötande bil.

2020-07-22 20:55

Det tror jag inte alls Jarl. Frontalkollisioner är i minoritet i olycksstatistiken. Men det har du så klart inte kollat upp. Och bilens säkerhetssystem hjälper även till att undvika eventuella sådana kollisioner.

Uppdaterat: 2022-02-14 20:27

@Guran
Ja att frontalkrockar, är i minoritet i olycksstatistiken. Håller jag fullständigt med om! Men när det kommer till just, dödsolyckor? Eller olyckor där människor skadas väldigt svårt? Då är nog frontalkrockar, i allt annat än minoritet. Tillsammans med singelolyckor, då. Där antingen folk inte anpassat farten, efter väglag (halka i sig, har aldrig orsakat en kollision). Eller rattfylleri, av någon form. Är vanligt.

2020-08-06 21:18

Som AL skriver ovan, är vikten på bilen en nyckel. Men det krävs såklart fler nycklar, för att öppna Volvo skåpet. Här har IIHS.org, testat 3 olika tillverkares bilar. Lätt mot tyngre, från samma tillverkare. Ganska lätt att se, vad AL menade!

https://www.youtube.com/watch?v=ExQUGk12S8U

Kan ju även lägga till, varför man bör ha koll i backspegeln hela tiden!! Man vill inte vara, i någon av de sista bilarna i kön. När det tar stopp, och du har en packad Baltisk chafför i lastbil bakom!

https://www.youtube.com/watch?v=DpMSY8qoU7Y

eller ens, en lätt lastbil!

https://www.youtube.com/watch?v=s-8mbaRUj88

Och den här filmen, som visar varför nyare bilar är säkrare än gamla. En Corolla -98, mot en Auris -15.

https://www.youtube.com/watch?v=xidhx_f-ouU

2020-08-06 22:02

Kan nån förklara, hur man lägger in typ Youtube länkar. Så dom funkar direkt? Jag vet ju att det går! Men hur?

2020-08-06 22:03

Jo lastbilar är inte att leka med. Så en Prius bli påkörd av en lastbil en gång i mycket låg fart (bilkö), men det blev ändå stora skador på Priusens bakdel.

2020-08-07 07:54