Förmånsvärden 2021

150 inlägg 0 nya

John: Att påstå att fraktkostnader i många fall är gratis var väl ändå en rejäl sanning med modifikation.....i många fall är frakten inbakat i varans pris är den rätta formuleringen......

Henrik M wrote:
John: Att påstå att fraktkostnader i många fall är gratis var väl ändå en rejäl sanning med modifikation.....i många fall är frakten inbakat i varans pris är den rätta formuleringen......
Ja, det är möjligt, men i vilket fall som helst kan du få en vara hemskickad från en nätbutik även i utlandet betydligt billigare total sett, än om du går till den lokala butiken runt hörnet. Att vi kan handla nästan allt via nätet där det är stor konkurrens, ger ju mer pengar över i plånboken. Så något minskat välstånd för miljoner svenskar för att transportkostnaderna påstås öka, är alltså kraftigt överdrivet.

Extremt hög skatt på drivmedel i Sverige? Sverige är på plats 13 av 44 länder inom OECD (2019).

John2008 wrote:
. Det här låter som ett typiskt populistiskt svar utan någon vidare grund i verkligheten och som baseras på AL:s egen förenklade uppfattning.

Nej det är effektberäknat av konjunkturinstitutet. Och den beräkningen har exkluderat effekterna från den i grunden felaktiga prisnivån av koldioxid. I själva verket är förlusterna högre än det KI kommer fram till. Har John fortfarande inte läst det underlaget trots att jag presenterat det för dig en tio gånger vid det här laget? Varför i så fall?

John2008 wrote:
Och nej, AL har inte tidigare vad jag kan se, redogjort för vilka som ska få det sämre i Sverige.

Högre transportkostnader slår igenom i hela ekonomin. Mer i vissa branscher än andra. Typexempel är järn, skog och pappersmassa. Där tappar man både arbetstillfällen, konkurrenskraft som produktion. I konsumentled är det landsbygden som påverkas negativt, både på direkt nivå (det blir dyrare att förflytta sig själv) som på indirekt nivå (varor och tjänster blir dyrare) samt inte minst i de offentliga budgetarna (där alla transportintensiva verksamheter drabbas negativt). År 2018 stod transporterna för 155 000 miljoner i förädlingsvärde så effektiva transporter är centrala. I de allra flesta kalkyler (se exempelvis EVA-kalkyler) beräknas och estimeras värdet av restid med en nuvärdesberäkning (med en diskonteringsräntesats om 4%), d.v.s man gör en samhällsekonomisk analys. I flertalet konjunkturstimulerande åtgärder är det just satsningar på infrastruktur som är det mest klassiska och beprövade metoden som används. Tillgänglighetseffekter är en annan mycket viktig beståndsdel i detta osv. Behöver jag verkligen förklara detta ?

John2008 wrote:
Visste AL att det är billigare att köra bil idag i Sverige än för 20 år sedan och lika billigt som för 30 år sedan, om man utgår från drivmedlet bensin?

Det är inte billigare att köra bil idag än för 20 eller 30 år sedan. Du har missuppfattat beräkningen. Korrekt är att inkomsterna har ökat snabbare (tack vare det historiskt höga kreditexpansionen) än vad bensinpriset har gjort. Detta är dock inget argument för att vare sig öka skatter eller pålagor. Skatterna utgår från en självkostnadsprincip (det framgår till och med av det riksdagsbeslut som är fattat inom området). Och kostnaderna har rakt igenom sjunkit, både med avsikt på olyckor och miljö. Däremot har vi en del andra lokala bekymmer, såsom trängsel och buller som inte är fullständigt åtgärdat. Men det kommer man inte åt via koldioxidbeskattning utan via trängselavgifter. Läs som sagt gärna på vad vi diskuterar. Här är länken (för sjuttiofjärde gången - John blundar antagligen som vanligt) https://sv.wikipedia.org/wiki/Pigouviansk_skatt

John2008 wrote:
Tar man hänsyn till folks inkomster är Sverige långt i från det dyraste landet i världen vad gäller drivmedel.

Ett helt rakt igenom irrelevant argument, på alla sätt. Tar man hänsyn till att vi har de lästa olycks- och miljö samt trängselkostnaderna så är det helt i sin ordning. Som sagt: Läs länken ovan.

John2008 wrote:
Att man privat eller som företagare på eget bevåg höjer sina transportkostnader genom att köpa och köra dyra och törstiga bilar med hög skatt, kan man ju inte direkt lasta samhället för. Bättre alternativ finns oftast, men vill man inte är det ju lättare att klaga.

Du har missförstått resonemanget och syftet med skatterna. Köparen av transporten jämför utgiften med den tänkta nyttan av transporten, d.v.s med skatterna inkluderade. Med skatter (motsvarande storleken på de externa kostnaderna) - når vi en ny jämviktkvantitet. De senare skall sättas på den nivå som motsvarar de externa kostnaderna och utifrån en marginalkostnadsprincip. Att på rent politiska grunder tiodubbla kostnaden för en externalitet (koldioxid) skapar dödviktsförluster som ger följdverkningar i hela den samlade ekonomin.

John2008 wrote:
Jag vet inte om AL beställer hem saker via nätet, men fraktkostnaden har med åren generellt minskat och är nu för tiden i många fall gratis, så i dessa fall lär det inte ha en hämmande effekt på konsumtionen, utan snarare tvärtom.

Ingenting är gratis. Fraktkostnaden ingår i varans pris, antingen på direkt eller indirekt nivå (ju mer transporter som krävs för förädligen desto större blir förlusten)Och den har inte minskat utan ökat över tid, kopplat till nya skatter som saknar konkret verifierbar grund.

John2008 wrote:
Vad gäller utsläppen av växthusgaser är frågan till AL vilka naturmiljöer, växter, djur och människor vi ska offra och låta lida för utsläppens skull och på vilka grunder.

För att du skall kunna använda det argumentet behöver du visa på i vilken grad en förändring av utsläppen ger en minskning av de relationer du pekar på, samt i vilken grad och enligt vilket pris. Du behöver alltså ta fram erforderliga effektmått (eller rättare sagt, skapa en effektmodell). Dessa finns för flertalet utsläpp (se EVA), dock inte för koldioxiden där det istället är frågan om politiska mål.

Varför läser du inte de underlag som jag ger dig? Tycker du inte själv att det är slöseri med tid att diskutera samma sak hela tiden och aldrig komma vidare i den egna personliga utvecklingen? Läs på!

MVH AL

Att anklaga ­någon för att använda härskarteknik är en härskarteknik i sig (Camilla Ländin)

AL, jag förstår att ditt grundresonemang bygger på att det är marknaden självt som ska styra sig med minsta möjliga inblandning av politiken. Men utan just politiken hade vi haft betydligt högre utsläpp och ett ännu svårare fossilberoende.

Hade världen följt AL:s vilja och kunskaper, hade vi inte sett några elbilar än på väldigt länge och en värld med minskande utsläpp av växthusgaser skulle varit en utopi på riktigt.

Extremt hög skatt på drivmedel i Sverige? Sverige är på plats 13 av 44 länder inom OECD (2019).

Nej John. Du har missuppfattat igen. Det är frågan om ett marknadsmisslyckande, d.v.s på grund av externaliteter så kan inte marknaden själv nå sin jämvikt. Man får alltså ett överutnyttjande (när det är frågan om negativa externa effekter som ofta är fallet hos biltrafik).

Genom att återfakturera kostnaden för de externa effekterna (olyckor, trängsel, utsläpp, klimat, buller och vägslitage) till trafikanten korrigerar dessa själv sitt bilåkande också med hänsyn tagen till de dolda kostnaderna.

Eftersom marknaden själv inte fakturerar de externa kostnaderna kan man i ekonomiska termer motivera att staten gör det istället. På så vis får konsumenterna et korrekt pris att ta hänsyn till, vilket är centralt i en marknadsekonomi. Det är också bakgrunden till energiskatten på bränslet och trängsel- och dubbdäcksavgifter tätort. Det ligger också till grund för framtida förslag om kilometeravgifter.

När man har en bilmarknad i balans så blir också investeringar i ny infrastruktur lättare att räkna på. Det är vad EVA som jag berättade om tidigare handlar om.

Så nej. Det råder ingen motsättning mellan mitt resonemang och teknisk utveckling, nya lösningar eller klimatet. Det är snarare ett rakt motsatt förhållande som råder. Men den politiska målnivån kostar mer än vad den smakar (den smakar ju faktiskt ingenting - annat än ekofascism möjligen), en prioritering som ter sig skev.

MVH AL

Att anklaga ­någon för att använda härskarteknik är en härskarteknik i sig (Camilla Ländin)

AL, du behöver nog fundera över ditt språk, Ecofascism...

*Robban

Ett välkänt begrepp Robban.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ekofascism

Fascismen kommer komma tillbaka. Men eftersom den kommer i andra kläder är den svårare att upptäcka.

MVH AL

Att anklaga ­någon för att använda härskarteknik är en härskarteknik i sig (Camilla Ländin)

A.L wrote:
Så nej. Det råder ingen motsättning mellan mitt resonemang och teknisk utveckling, nya lösningar eller klimatet. Det är snarare ett rakt motsatt förhållande som råder. Men den politiska målnivån kostar mer än vad den smakar (den smakar ju faktiskt ingenting - annat än ekofascism möjligen), en prioritering som ter sig skev.
MVH AL
I vilket fall som helst har Sveriges strategi för koldioxidbeskattning och utfasning av fossila bränslen varit framgångsrik i jämförelse globalt sett och landet är i topp vad gäller att följa Paris-avtalet. Som utvecklingen ser ut här är ungefär vad övriga världen skulle behöva för att nå upp till vad vetenskapen kräver (alltså det som gärna glöms bort och blundas för). Däremot är det inte sagt att allt varit och är perfekt på området (i Sverige), men utan ganska påtaglig politisk styrning lär det inte vara möjligt på långa vägar att få en hållbar utveckling.

Extremt hög skatt på drivmedel i Sverige? Sverige är på plats 13 av 44 länder inom OECD (2019).

John. Ja där är vi hyfsat överens. Frågan är politisk. Men det är en global fråga, inte lokal.

När man (som Sverige) går en egen väg är kostnaderna stora och klimateffekten försumbar. Och det löser inga problem. Tvärtom riskerar vi att möta ett tuffare klimat i en fattigare (Och mindre påläst) form. Genom styret (konsensuskulturen) är utsikterna för att hantera en sådan kris svårare.

MVH AL

Att anklaga ­någon för att använda härskarteknik är en härskarteknik i sig (Camilla Ländin)

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.