Bild
Nästa artikel

Bilfrågan: Ska jag köra lika fort som andra?

Bilfrågan

"Ska jag följa hastighetsskyltarna eller trafikrytmen, fastän den är 20 km/t för snabb?" Vi Bilägare svarar.

Vi Bilägare svarar varje vardag på en läsarfråga om bilar.

FRÅGA:
Jag har nyligen tagit körkort (vilket ju innebär att jag har körkortet på prov de två första åren). Jag försöker hålla alla hastighetsgränser men känner mig ganska ensam om det.

Till exempel på diverse trafikleder runt om där jag bor. Där det är 70 km/tim, kör de flesta i 90 km/tim.

När jag påpekade detta var det någon som sa att det är jag som gör fel som inte följer "trafikrytmen" utan blir som en bromskloss i trafiken.

Vad är rätt? Ska jag fortsätta att följa hastighetsskyltarna eller ska jag följa "trafikrytmen" fastän den är 20 km/tim för snabb?

En som undrar


SVAR:
Om du blir rapporterad för hastighetsöverträdelse är det ett klent försvar att hänvisa till att "alla andra" kör för fort.

Det är du själv som är kapten på din skuta och det är du som bestämmer vad som är en trafiksäker hastighet inom ramen för vägens hastighetsbegränsning.

Om du låter föraren i bilen bakom "trycka på" och bestämma hur fort du ska köra så kommer inte den föraren att erbjuda sig att betala dina böter, eller ta ansvar för en olycka som kan bli följden av att du kör fortare än vad som är trafiksäkert och lagligt.

Det är dock viktigt att din trafiklärare har lärt dig att hastighetsanpassning är att hålla rätt hastighet beroende på trafiksituation vilket kräver förmåga att smidigt anpassa hastigheten både uppåt och nedåt mellan noll och vägens skyltade hastighetsbegränsning.


Trots allt kan även den mest laglydige förare hamna i situationer då han eller hon tvingas överskrida laglig hastighet antingen för att rädda situationen efter en egen felbedömning eller för att medtrafikanter kör för fort.

Exempel på det förstnämnda kan vara en omkörningssituation och exempel på det senare kan vara om man färdas på en motorvägspåfart och fordonen på motorvägen kör fortare än tillåten hastighet.

Bo Göingberg, Transportstyrelsen

Diskutera: Vad tycker du? Hur skulle du svara på frågan?
Taggar: Bilfrågan
Bilfrågan: Ska jag köra lika fort som andra?

Kommentarer

#1
Qvist
2010-03-24 11:08

Visst kan man ibland behöva anpassa farten efter andra, men det övergripande svaret måste bli att följa skyltar och regler. Andra måste i sånt fall också anpassa sin fart efter de som följer skyltar och regler.

#1
Bengt S
2010-03-24 11:55

Trafikrytm finns inte av sig själv, den skapas av dig och andra, men används av många för att ha något att skylla på. Du påverkar själv trafikrytmen genom att välja att följa lagen eller att bryta mot den. Alltså: ännu ett exempel på "alla-andra-syndromet". Alla andra skattefuskar, alla andra anlitar svartjobbare, alla andra köper smuggelsprit. Slipp ansvaret, skyll på andra.

#1
Göran
2010-03-24 12:20

Om man upplever att de andra kör så pass mycket för fort, så kan det bero på att din hastighetsmätare visar fel hastihet (för mycket). Kolla hastighetsmätaren genom att köra en känd sträcka och mät tiden, så kan du räkna ut den riktiga hastigheten och jämföra med vad mätaren visar.

#1
Saabnisse
2010-03-24 12:47

Eller skaffa en GPS, de visar exakt hastighet och är idag så billiga att det lönar sig mot att betala fortkörningsböter.
Fortkörningsböter är ett av de dummaste sätten att kasta bort pengar.

#1
Erik F
2010-03-24 14:40

Håller med nedanstående skribenter. Och Bo Göingeberg.
SAABNISSE: Dock - nästan alla mätare visar ca. 10% för hög hastighet, vilket är ett "inbyggt fel"/marginal. Kör man efter en GPS så kommer man istället att bidra till att dra upp trafiktempot, eftersom de andras mätare kommer att visa att de kör för fort om de försöker hålla din hastighet. Lite knepigt kan det bli.

#1
Emme
2010-03-24 15:42

Vad är problemet erik? Så du vill hellre att man ligger i 90 på mätaren och bromsar resten än att följa skylten och ligga i verkliga 90? Då blir det ju även bättre flyt om man tycker sig bromsa upp trafiken.
Förövrigt så anpassa farten efter situation.

#1
jes
2010-03-24 15:52

Faktiskt visar gps inte nödvändigtvis korrekt hastighet på vägbanan.
För luft och vattenfartyg får man däremot korrekt hastighet över jordytan.

#1
Emme
2010-03-24 16:31

JES: Den visar ju betydligt mer exakt än hastighetsmätaren och detta är väl dessa vi jämför? Eller??

#1
jes
2010-03-24 16:38

Hastighetsbestämmelserna gäller hastigheten på vägbanan.
Bilens hastighetsmätare visar lika mycket fel oavsett terräng.
Gps,en visar hastigheten över jordens yta.
Är du med mej nu EMME?

#1
Emme
2010-03-24 17:17

Jo jag har varit med dig hela tiden. Bara det att Gps:en visar mer rätt hastighet än hastighetsmätaren som jag sa från början. Nog finns det undantagsfall, det gör det i princip i alla lägen.
Det bästa är att kolla upp hur fel din hastighetsmätare visar på landsväg med gps (ligga i jämn fart tar jag för givet.) och sedan ha det i minnet. Brukar själv rigga runt 100-110.

#1
Krister
2010-03-24 17:32

Håller med SAABNISSE, skaffa en GPS och lär dig felmarginalen på din mätare.
Oftast 5-10% fel, har dock varit med om såväl 1% som 15%.
Upplever man att trafiken går snabbt kan det just tyda på att din mätare visar mycket fel.
Och om alla kör efter verklig hastighet så kan det ju inte vara någon som varken drar ner eller upp hastigheten.

#1
Kjell
2010-03-24 17:33

Om "alla" kör fortare än skyltad hastighet beror det troligen på att vägverket har satt en för låg hastighetsgräns i förhållande till vägens naturliga fart.
Vägverkets lekstuga med de nya gränserna har på många ställen rubbat den naturliga rytmen i trafiken

#1
Jes
2010-03-24 17:33

Gps;en visar alltid rätt hastighet över jordytan utan undantag.
Om din bils hastighetsmätare visar 95 km/t vid faktiska 90 km/t gör den alltid det utan undantag.
Gps;en tar inte hänsyn till kullar, åsar eller berg, alltså i kuperad terräng visar gps;en för låg hastighet mot verklig hastighet på vägbanan.

#1
S-E S
2010-03-24 17:38

Följ trafikrytmen i rimlig omfattning så stör du trafiken minst och säkerheten blir bättre än om du "profilerar" dig.

#1
Jes
2010-03-24 17:43

Hmm, för att återgå till frågan. Klart en nybakat körkortsinnehavare ska hålla hastighetsgränserna. Har man bara bilens hastighetsmätare att tillgå, så lita på den!

#1
Markus
2010-03-24 18:32

Självklart ska du hålla hastighetsbegränsningarna. Jag själv har "momsat" en gång. När pappa var döende och jag skulle bidra till att samla hela familjen innan han dog. Och på samma sätt, har du en person med dig som är akut sjuk skulle jag tro polisen river böterna.
Däremot är det till exempel inte tillåtet att köra för fort när man kör om, alltså bör bilen framför ligga ordentligt under gällande hastighetsgräns (minst 15-20 km/h) för att jag skulle rekommendera en omkörning.
Jag har själv vid ett tillfälle blivit omkörd av en körskollärare (?!) när jag själv låg prick på hastighetsbegränsningen. Säger tyvärr en del om trafikmoralen.
Det beror INTE på GPS om "trafikrytmen" säger 20 km/h över hastigheten.
1) Hastighetsmätaren får inte visa för låg hastighet. Börjar man misstänka att den gör det ska man låta kontrollera den hos t.ex. bilprovningen och reklamera/reparera om den visar för lågt.
2) Hastighetsmätaren får, enligt tidigare uppgift i ViB visa 10%+4 km/h fel. I sjuttio innebär det 11 km/h för mycket. Inte mer. Det är alltså totalt otänkbart att mätaren visar 20 km/h fel.
Det är dina medtrafikanter som skiter i lagen, varken mer eller mindre.
Men de är inte de som betalar varken nytt körkort eller krockskadorna om du kör på vilt. Ta hand om dig själv och följ hastighetsgränsen.
Dessutom, skulle fler följa hastighetsgränsen skulle ju trafikrytmen bli laglig!

#1
JD
2010-03-24 18:41

Givetvis ska du köra så fort det går om du följer svenska hastighetsbegränsningar riskerar du att somna och råka ut för en olycka!

#1
Roy
2010-03-24 19:01

På den tiden Teknikens Värld mätte hastighetsmätares felvisning var två fel de vanligaste. Antingen visade mätaren en viss procent fel (runt 10 %) över hela skalan eller så visade den ett visst antal km/h för mycket (typ 5 km/h).
Funderar lite över GPS och felvisning. Vertikal hastighet skulle alltså inte mätas. Är det så? Mäter inte GPS:er även altitud? I så fall kan den mäta all hastighet exakt (relativt satelliternas positioner). Dopplereffekten borde också ha viss inverkan.

#1
Jes
2010-03-24 19:12

ROY; I uppförslut och i nerforslut visar gps;en för låg hastighet. Så är det bara.

#1
Nicke
2010-03-24 19:14

Kör i den hastighet som du finner lämplig. Förslagsvis någonstans i närheten av skyltad hastighet.
Om du ser till att underlätta så mycket som möjligt för de som vill förbi är det sällan det blir några större problem.
Trafikrytm på 20km/h över gränsen måste gälla några speciella sträckor vid tidpunkter där dessa är ordentligt felskyltade. De flesta brukar anpassa sig hyfsat till omständigheterna.

#1
Saabnisse
2010-03-24 19:15

Jo givetvis visar GPS rätt hastighet.
Att det skulle bli felvisningar vid kullar och dalar är marginellt.
Det måste var väldigt stora höjdskillnader för att det ska bli märkbara felvisningar.
Skaffa en GPS!

#1
Kjell-Åke
2010-03-24 19:26

Underbart att se att de flesta är positivt inställda till frågan, alltså att hålla rätt hastighet. Tyvärr märks detta inte ute i trafiken. Visst kan man tycka att den mängd olika begränsningar som finns är av ondo, men det ursäktar ingen att köra i högre hastighet än vad som anges och absolut ingen ursäkt att "Andra gör det".

#1
Kurtan
2010-03-24 19:34

Kul sak, Med sommardäck visar min hastighetsmätaren 4% lägre fart än GPSen, med vinterdäck visar hastighetsmätaren 14% lägre fart än GPSen. Jag har exakt samma dimensioner på vinterdäck och sommardäck. Är det djupet på däcksmönstret om skiljer?

#1
Jan Wiklund
2010-03-24 19:42

Här där jag bor efter Riksväg 86 blir man alltsom oftast omkörd av bilar med släp med både en och två skotrar på. Om jag kör +90 så ligger de nog runt 120 skulle jag tro. Har inga problem med att köra åt sidan, för den dag idioterna får ett kast vill jag inte ens vara i närheten. Kör försiktigt grabben, jag har lärt mig en sak under åren: om du kör lugnt kommer du fram utvilad, men pressar du blir du helt trött och dessutom stressad. Dessutom får man tunnelseende i höga farter och det är farligt, inte minst med tanke på risken för viltolyckor där det gäller att ha ögonen både på och bredvid vägen.

#1
Jes
2010-03-24 19:45

SAABNISSE; Här i skåne har vi lutningar på så mycket som 35% och så på 30 väg. Följer du gps;en kan du absolut bli bötfälld.
Men vad jag ville säja var egentligen att gps;en inte heller är exakt i alla lägen, inte för bil i varje fall. Bra att veta.

#1
Jes
2010-03-24 19:49

Nja, JAN WIKLUND, tunnelseendet är inte påtagligt i 120. Varemot i 250 mycket påtagligt. Testat och klart :oD

#1
Konservator
2010-03-24 21:12

Ha ha! Nej, min käre nyblivne körkortsinnehavare, när någons motivering att köra för fort innehåller den utslitna klyschan "trafikrytmen" så skall du bara skratta.

Trafikrytmen är ingen naturlag eller något som uppstår av sig själv. När många kör i 90 på 70-väg så är det för att dessa VÄLJER att göra fel. Ingen tvingar dem. Du gör absolut inte fel, inte på något sätt, när du kör i 70 på 70-väg! Kom ihåg att "anpassa sig till övrig trafik" går åt båda hållen, så om det är någon som skall anpassa sig så är det de som kör olagligt som skall anpassa sig till dig och till alla andra som kör max 70 (därmed INTE sagt att du skall leka privatpolis och blockera i vänsterfilen e.d.).

Om någon ligger för nära bakom som du känner dig stressad av så är det HAN som gör fel. Riktigt allvarligt, livsfarligt och hårt straffbart fel! Det du skall göra är då att försiktigt SAKTA NED, detta för att 1: få tillbaks säkerhetsmarginalen som kretinen bakom har bestulit er båda på, 2: för att underlätta omkörning (och som bonus 3: för att demonstrera ett elementärt faktum för kretinen, nämligen att han inte når sin destination snabbare bara för att han kör nära någon som kör "långsamt"). Detta fick du väl lära dig i körskolan?

#1
Gösta
2010-03-24 21:16

Det allra bästa är att alltid ligga minst 20 km/h under hastighetsbegränsningen. Då är risken obefintlig att åka fast för fortkörning. Dessutom hinner man njuta av sveriges fantastiska landskap. Finns ingen anledning att stressa i trafiken.

#1
Andreas
2010-03-24 23:20

En GPS visar korrekt hastighet även vid lutning. Däremot är noggrannheten sämre vertikalt på en GPS mottagare så hastighetsangivelsen blir inte riktigt lika noggrann om du kör på en väg med väldigt många backar och krön.
Ett gott tips är att skaffa en Bobrik den visar exakt hastighet med hjälp av GPS och har en databas med hastighetsgränsen för alla Sveriges vägar med fria uppdateringar.
Med en Bobrik har du alltid full koll på din hastighet och aktuell hastighetsgräns med andra ord.

#1
WallBo
2010-03-25 00:31

Det är inte svårt att uppfatta att hastigheten är det ämne som alla går igång på.
Utan att påstå annat än att jag själv "håller trafikrytmen" av det enkla skälet att det åtminstone på motorväg nära storstad är det som höjer säkerheten mest enligt vad som är lätt att se. Annat skapar irritation och filbyten. Vettiga avstånd ingår förståss. På mindre trafikerade vägar ser jag ingen anledning att utmana bestämmelserna. Fartkameror anser jag dock inte höjer säkerheten utan skapar irriterade förare som måste stirra på hastighetsmätaren och kolla skyltar i stället för att hålla ögon på vad som händer framför och som ju påverkar olycksrisken betydligt mera än en mindre avvikelse i fart.
Poliser som håller koll på olämpligt beteende i högre grad anser jag skulle vara bättre. Hela hastighetsdebatten är onyanserad och enda anledningen till det är att det är lätt att mäta.

#1
Tom
2010-03-25 13:46

Det är klart att du skall hålla den hastighet du behärskar och då även under högsta tillåtna MEN TITTA I BACKSPEGLARNA! Är du "i vägen" måste du släppa fram andra. I detta ligger att HÅLLA TILLRÄCKLIGT AVSTÅND TILL FRAMFÖRVARANDE så att det går att köra om dig även med större fordon. Som yrkeschaufför drabbas man ofta av trafik som går både 10 och 20 km/t under gällande hastighet. Detta är inget problem om de som ligger i kön håller sådant avstånd att det går att komma in framför dig utan att trängas.
Många skäller på husvagnar och lastbilar som kör för sakta och bildar köer i trafiken. Det är aldrig den första bilen i en kö som är problemet det är de som ligger bakom utan att hålla tillräckliga avstånd. En enskild husvagn eller lastbil lopmmer man på normal väg om ganska lätt även med tunga fordon. Men glöm aldrig baxkspeglarna.

#1
Saabnisse
2010-03-25 18:24

ANDREAS
Jovisst en Bobrik är ju suverän, men den ersätter ju inte GPS och den kostar ju dubbelt så mycket som de billigare GPSerna.
JES
De uppförs och nerförslut på 35 grader i Skåne är väl ändå så korta att det inte har någon nämnvärd betydelse.
Och i 30km/t hastighet kan man ju lita på hastighetsmätaren, där är ju inte felvisningen så stor.

#1
Roy
2010-03-26 16:28

Kurtan, när du växlar däck, har du ställt ett sommardäck och ett vinterdäck bredvid varandra? I ditt fall borde vinterdäcket vara högre och därmed ha större omkrets.
Omkring 2 cm i höjdskillnad borde ge ungefär den fartskillnaden du beskriver - det beror på ytterdiametern.

#2
icscgharre
2010-10-18 14:31

Enligt Bo Göingberg:

"Trots allt kan även den mest laglydige förare hamna i situationer då han eller hon tvingas överskrida laglig hastighet antingen för att rädda situationen efter en egen felbedömning eller för att medtrafikanter kör för fort.

Exempel på det förstnämnda kan vara en omkörningssituation och exempel på det senare kan vara om man färdas på en motorvägspåfart och fordonen på motorvägen kör fortare än tillåten hastighet.

Bo Göingberg, Transportstyrelsen"

Ett par kommentarer.
Enligt ett flertal svar i Motor är det FULLSTÄNDIGT FÖRBJUDET att överskrida hastighetsgränsen vid omkörning, ofta med hänvisning till Transportstyrelsen. Vad gäller? Kan man få ett svarden här gången?

Påfarter till motorväg? Att släppa in någon som kör "för fort" är enkelt. Bromsa litet och problemet är löst. Att axa kräver oftast mer kraft än de flesta vanliga bilar har. Givetvis är det enklare att byta körfält, MEN, det kan vara farligare om man som de flesta inte tittar i backspegeln först.

För övrigt borde Transportstyrelsen läggas ner.

Jag

#3
VW Polo 2012
2014-05-19 08:58

Hej du "En som undrar" Om jag slår huvudet i väggen, gör du det också då?!

#4
Uff.
2014-06-21 09:36

Att nästan alla kör för fort beror troligen på att de flesta tror att om det står 70 km/h på skylten så är det den lägsta hastigheten du får hålla. Detta gäller även de andra hastighets skyltarna (90, 100,110).

#5
Thommys
2014-06-21 10:03

När jag körde upp för B-körkort på 80-talet körde jag en del av körningen på Essingeleden (E4) i Stockholm. Där är det ett högt tempo. Det stod sjuttio på skyltarna men jag följde med hastigheten i dryga åttio. Inspektören påpekade det för mig som ett minus i min körning efteråt. Men jag fick körkortet ändå. Han tyckte uppenbarligen inte att det var så allvarligt.

Som Bo Göingberg säger händer det att även den mest laglydige hamnar i situationer som gör att denna tvingas att köra fortare som t ex vid omkörning. Det sker speciellt när den bilen man kör om accelererar när den bli omkörd. Detta anser jag vara betydligare allvarligt än att köra för fort under själva omkörningen. Dessa person borde få sitt körkort indraget. Själv brukar jag istället lätta lite på gasen för att underlätta för de som kör om, om situationen är det minsta osäker.

#6
RobertSt2
2015-07-07 22:14

'Gösta' skrev: "Det allra bästa är att alltid ligga minst 20 km/h under hastighetsbegränsningen. Då är risken obefintlig att åka fast för fortkörning. Dessutom hinner man njuta av sveriges fantastiska landskap. Finns ingen anledning att stressa i trafiken."
Problemet då är att du faktiskt riskerar att bli stoppad av polisen och bötfälld för att du inte följer trafikrytmen! Googla gärna på det så hittar du riktiga rättsfall på detta!

#6
RobertSt2
2015-07-07 22:14

'Gösta' skrev: "Det allra bästa är att alltid ligga minst 20 km/h under hastighetsbegränsningen. Då är risken obefintlig att åka fast för fortkörning. Dessutom hinner man njuta av sveriges fantastiska landskap. Finns ingen anledning att stressa i trafiken."
Problemet då är att du faktiskt riskerar att bli stoppad av polisen och bötfälld för att du inte följer trafikrytmen! Googla gärna på det så hittar du riktiga rättsfall på detta!

#7
VW Polo 2012
2017-11-28 22:21

Otroligt dum fråga.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.