Bild
Nästa artikel

Bilister följer inte nya hastighetsgränser

Nyheter

Svenska bilister visar dålig respekt för de hastighetssänkningar som infördes förra året, det visar en ny studie.

Hastighetsgränsen sänktes från 90 till 80 km/tim längs 1 200 mil väg under 2009.

Men bilisterna har endast sänkt medelhastigheten med fyra km/tim.

Det konstaterar NTF och Naturskyddsföreningen som nu presenterar en ny studie.

"Inte tillräckligt bra"
Organisationerna har gjort mätningar på två vägsträckor i landets alla län vid vägar där hastighetsgränsen sänkts från 90 till 80 km/tim.

Den minskade medelhastigheten medför, teoretiskt sett, att antalet dödade minskar med 19 procent och antalet svårt skadade med 13 procent.

- Det är naturligtvis inte tillräckligt bra, men det är i alla fall ett steg i rätt riktning, säger Jan Sandberg, vd för NTF.

- Uppenbarligen måste vi fördjupa dialogen med trafikanterna.

Jan Sandberg säger att det måste skapas en förståelse för att anpassade hastighetsgränser efter vägens standard kan rädda liv.

Diskutera: Vad tycker du om de nya hastighetsgränserna? Har du sänkt hastigheten med 10 km/tim?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Håkan
2010-06-14 16:40

Typiskt borgeligt förslag. -Måste ändra på nåt i all hast utan at rejält studera konsekvenserna. 50, 70, 90 110 är begripligt. Lägg till flera så blir det snömos och förvirrning - i alla fall i mitt huvud. Fast om det är mer böter man vill ha in till stadskassan har de gjort helt rätt.

#1
Simpa
2010-06-14 17:01

Den "anpassning" som gjorts har ju nästan uteslutande gått ut på att sänka hastighetsgränserna (jag vet att vissa "1+2"-vägar och nyare motorvägar fått höjda gränser, men i de allra flesta fall verkar det handla om sänkningar). På väg till jobbet kör jag varje dag på en gammal "flygraka" - den är bred och spikrak med viltstängsel på sidorna. Varför inte "anpassa" den till 100 km/h? Vet även ett antal 70-sträckor som gott kunde få bli 80-sträckor. Varför så motvilligt att höja gränserna på fina vägar? Om man gjorde det tror jag fler skulle respektera sänkningarna på de sämre vägarna.

#1
PeterP
2010-06-14 17:14

Många av de ändrade hastighetsgränserna har gjort det helt orimligt att följa dem. Det är stor skillnad på att åka 70 på landsväg jämfört med 60. När det dessutom gjorts på sträckor med förhållandevis lite trafik och bred väg; ja då blir det löjeväckande. Resultatet blir istället att många helt enkelt struntar helt i begränsningarna och gasar på. Skillnaden mellan demsom följer begränsningarna (och ligger under dem) och de som gasar på blir större och olycksrisken ökar istället för att minska.

#1
Zeth Johansson
2010-06-14 17:15

"Anpassade hastighetsgränser efter vägens standard" är just precis vad det INTE är idag. De är ofta så absurt låga att efterlevnaden bara är en följd av nivån på myndigheternas repressiva åtgärder. Helt fel utveckling anser jag.

#1
PP
2010-06-14 17:18

Håkan - jag skall ge dig ett tips: om du ser en skylt med en hastighetsbegränsning, så se till att ha samma hastighet på hastighetsmätaren. Då slipper du hålla reda på begränsningarna i huvudet... Det är inte så mycket att begripa!

#1
Wisse
2010-06-14 17:20

Delvis beror det på att det numera är så många och varierande hastigheter tillåtna så det är svårt att veta vilken som gäller.

#1
JOM
2010-06-14 17:26

Gå tillbaka till de gamla gränserna!
Håller man de gränser som nu existerar så har man efter några minuter en svans av lastbilar (främst) och övriga bilar (trafiksäkert?).

#1
Michael Nilsson
2010-06-14 17:35

Hej!
Ganska roligt" att läsa Jan Sandbergs kommentar: Vi kanske måste fördjupa vår dialog med trafikanterna!! Hur skall de kunna fördjupa något de aldrig har haft? Han borde ha sagt: Vi kanske måste inleda en dialog.. Kanske de skulle få lite mer respekt av alla om de verkligen satt hastighet efter vägstandard och rådande omgivning. Var en tur och retur resa ner till Stockholm ifrån Boden förra veckan, och man blir ju en aning frustrerad när man kommer till vägar som ligger på 60 och 80 som skulle kunna vara 90kmh!

#1
gmo
2010-06-14 17:44

Instämmer med Zeth, om det verkligen var så att man kunde titta på en väg och veta vilken hastighetsgräns som gäller på den, oberoende var den ligger, då skulle efterlevnaden öka markant.
I dagsläget är det alltför godtyckligt för att folk ska acceptera hastighetsgränserna.
Åker dagligen på "asfalteradkostig" utan vägrenar, sikt och belysning, med hastighetsgränsen 70 km/h, och på nedsänkt, belyst, nybyggd motorväg med samma hastighetsgräns....

#1
Owe i Filipstad
2010-06-14 17:53

I Norge har man sedan länge haft en uppsjö av olika hastigheter på samma väg och mestadels obegripligt. Chansen att åka för fort är uppenbar och det är väl det man vill för att kunna ta in fler bötesbelopp. Vi är ju på väg mot detta även här. Huvudsaken att man kan använda polisen till att mäta och skriva ut böter. Resten ger man i stort sett faen i.

#1
Daniel
2010-06-14 17:58

Det tragiska med detta är att, enligt min erfarenhet, trafikanter blåser på i typ 79km/h oavsett om det är 80, 70 eller 50-sträcka. Konstigt att det blir problem med köer, påkörningar och för korta avstånd!? Sen är dagens bilar såpass bra så att det känns som snilgelfart ända tills det är dags att bromsa eller väja. Undersökningar (http://www.ntf.se/Halland/default.asp?display=print&RecID=20183) visar att män överskattar sin förmåga grovt och kombinationen bra bil och "att veta hur man kör" är väl inte direkt lyckad om nollvisionen skall nås.

#1
Stefan
2010-06-14 17:59

1. Det blir rörigt med så många gränser.
2. De är inte konsekvent genomförda. De vägar jag har åkt på känns godtyckligt hastighetsbegränsade.
Summa:
En skrivbordsprodukt till stor del...

#1
Jes
2010-06-14 18:03

En rimlig lösning vore kanske att anpassa hastighetsbestämmelserna efter verkligheten. Om nu "alla" ändå håller 100 på en viss 90-väg ... då är det väl lika bra att göra den till en 100-väg. Det hade varit en outtalat dialog med trafikanterna.

#1
Markus
2010-06-14 18:10

1. För många hastighetsgränser skapar bara förvirring och leder till godtycke. Att öka förståelsen för hastighetsgränserna genom att införa fler gränser var faktiskt dömt att misslyckas.
2. Jag föreslår att man i samband med en total översyn av gränserna sätter upp dem enligt följande:
30: Förbi skolor och i villaområden. Gator som är för smala för separata körfält och är i tätbebyggt område blir också 30. Detta gäller även utanför tätbebyggt område om vägen är smalare än säg 3,5 meter
50: Tätbebyggt område och landsväg utan separerade körfält.
70: Normhastighet på landsväg. Med dagens bilar är det en bra hastighet. När man bestämde sig för normhastigheten 70 var den, kan vi säga idag, åt helvete för hög. Denna hastighet fungerar även bra på genomfartsleder.
90: Extra säker landsväg alltså väg som har viltstängsel eller oerhört bra sikt i vägkanterna (ute på slättland typ). Vägen ska också ha ordentliga väggrenar så cyklister och gångare säkert hålls ifrån biltrafiken. Inte uteslutet att 2+1 väg kan räknas hit. Vägen ska också vara fri från utfarter och dylikt.
100: Bra hastighet på 2+1 väg, har man kommit fram till, så då kanske man ska fortsätta med det?
110 eller 120: Motorväg utanför tätbebyggt område.
Utöver detta får polisen/vägverket att hastighetsövervakning ska ske i omvänd proportion till hastighetsgränsen (mest på 30-väg alltså).
Är det något sådant här Michael Nilsson tänkte sig?

#1
christian
2010-06-14 18:16

En IDIOTISK idé att ha nuvarande hastighetsgränsningar. Kör efter de hastigheter som du anser lämpligt. de verka Trafikverkets och andra myndighetesbilar bilar och Kungen göra. De är ju förebilder. De är inte hastigheten som förutsaker olyckor, utan föraren. Skulle man använda alla pengar som används för trafisäkertesverket i sjukvården och på arbetsplaster kunde fler människor räddas.

#1
Krille
2010-06-14 18:18

När man minskar underhållet på vägarna så sänker man hastigheten för att kompensera. Bilisterna betalar skattesänkningar och liknande. Det borde vara så att alla pengar som mjölkas ur bilisterna skall gå tillbaka till oss i form av bättre och säkrare vägar, höjning av skrotavgifter mm. När det kommer elbilar i rimligt kostnadsläge, så borde de också vara billiga i drift, utan en massa extraskatter.

#1
Jan Klehn
2010-06-14 18:31

Ofta för låg fart och de flesta tider låg trafik på flera av de 80-vägar jag stött på. Svårt att hålla gränsen. Samtidigt tycks ju en del försöka hålla dem så exakt (läs för lågt) som möjligt. De bromsar ofta in vid fartkamera också vilket blir väldigt irriterande och ryckigt.
Tillbaka till gamla 50, 70, 90 ...

#1
pg
2010-06-14 19:04

Varför en massa skyltar om begränsad hastighet när ingen bryr sig? (Nästan i vart fall). Nej, flytta dessa fartkameror till skolor och tätbebyggda områden i stället. Se till att få ut polisen på vägarna i stället. Se till att det finns resurser till beteendeövervakning av en väl utbildad trafikpolis med central beslutsfattning. (likvärdiga bedömningar över hela riket).
Under det nuvarande läget, är det lika bra att skrota allt vad hastighetsskyltnling ute på landsvägen heter.
Jungelns lag råder och det är inte ovanligt att man blir omkörd av släpvagnsekipage trots att man håller 110 enligt gps.
Risken att åka dit för fortkörning på landsväg är näst intill obefintlig. Poliserna har inte tid att åka utanför tätorten. De måste fylla sin kvot, och det gör de bäst vid olika centralt belägna platser.

#1
HAUBITS77B
2010-06-14 19:07

Körde idag förbi ett gäng vägarbetare i 90hm/h, stog nåt om 30 km/h men vem orkar bry sig om sånt? Har jag väl fått upp farten i min 940 så gäller det att inte bromsa i onödan.

#1
Janne
2010-06-14 19:30

Det är för många hastighetsintervaller 10km, kommer inte ihåg är det 90 eller var det 80 på skylten som passerades. Nej tillbaka till det gamla 30, 50, 70, 90, 110, och 130.
Har det varit 90 på en väg som man har kört på i många år, och nu sänkt till 80, då blir det 90 i alla fall.

#1
Johannes
2010-06-14 19:58

Herr Tingvall plockar poäng för sin framtid. Mer hastighetsdifferanser så att polisen kan ta dig med sin laser. Jag vägrar att tro att en sänkning med 10 km/t gör susen mer än hos politikerna. I stället förvirrar det och skapar irritation=sämre bilförare. Ta bort skrivbordsingeniörena och sätt dit några som har åkt mer än tor till jobbet.

#1
Kjell-Åke
2010-06-14 20:07

Detta evinnerliga plottrande med olika nya hastighetsbegränsningar är enbart av ondo. Alltför ofta är man osäker på vilken gräns som gäller i denna skyltflora. har man missat märket kan man inte ens gissa.

#1
Torsten
2010-06-14 20:31

Jag delar tillfullo mångas uppfattning att hastighetsgränserna både blir för många och svåruppfattade och är godtyckligt satta. Dessutom är respekten för satta gränser närmast obefintlig redan nu. Det tycks vara mycket liten risk att fastna i en kontroll, fr a med den minimala tillsyn som polisen utövar. Jag åker ofta Falun- Mora med max tillåten hastighet men blir ofta omkörd av såväl privat- som yrkesfordon. Tre ggr har jag brytt mig om att räkna antalet omkörningar över tillåten hastighet - resultat 27, 34, resp 39 olagliga omkörningar, oftast yrkes- och företagsfordon! Under 24 resor har jag 1 gång träffat på en poliskontroll. Är det underligt att fartgränserna nonchaleras?

#1
fhast
2010-06-14 20:32

En intressant sak som jag har märkt
är att det verkar vara lika dåligt med efterföljden av de få höjda hastighetsbegränsningarna. Kör man på en 2+1-väg med hastighetsgränsen 100 km/h verkar väldigt många hålla 90 (enligt hastighetsmätaren)...
Håller f.ö. med dem som tycker att det blir en djungel med alla olika hastigheter - jag har ändå ett väldigt bra sifferminne, måste jag tillägga!

#1
leifer
2010-06-14 20:36

Min automatlåda har lock up vid 90 km/h. Den drar alltså mer i 80 km/h.

#1
L - Å SKOG
2010-06-14 20:51

Sluta att att bara fokusera på hastigheter. Bygg ut vägnätet så att vi får europeisk standard, dvs motorvägsstandard på hela europavägsnätet. Detta kan uppnås med privat medfinansiering detta tillämpas bla i Frankrike. Man kan inte vara så urbota dum när bilarna blir bättre och och säkrare att enbart stirra sig blind på hastigheter. Beivra istället trafikfarliga beteenden som tex smsa eller prata i mobilen utan handsfree under färd.

#1
Emme - den riktiga som inte skriver FUD
2010-06-14 21:03

Alltid detta fokus på hastigheten! Fattar inte att Vägverket (Eller nuvarande Trafikverket) får göra om samma misstag hela tiden?
Nollvisionen (97-07) missade målet på 270 döda i trafiken 2007 totalt. (Blev 470). Gissa vad fokus låg på? Att få ner hastigheten!
Kan de inte försöka förbättra vägarna och slänga ut fler poliskontroller istället? Miljökamerorna (Som de började kallas av Vägverket själva då de minskade utsläpp tydligen) kan de väl flytta till Skolor som PG påpekat. Där gör de iaf någon nytta. Blir så trött på detta. Tingvall borde ha slutat för länge sedan.

#1
Ögonexpert
2010-06-14 21:40

De nya hastighetsreglerna är bra men kräver lite tätare skyltning. 20 km/h mellan stegen är för mkt. Fler kontroller behövs och lägre gränser på vintern när det kan vara halt (som i Finland) och lägre gränser i mörker och dimma än vid god sikt. Om ni visste hur mycket sämre vi alla ser i mörker, och särskilt äldre personer, så skulle ni inte köra på 2-filig väg i mörker.
Och: förbjud mobiltelefoner vid körning (det är bara Sverige och Albanien som tolererar detta)

#1
Tommy
2010-06-14 22:08

Problemet är att ibland vet jag inte vilken fart som gäller. Hastighetsgränserna fladdrar upp och ner hela tiden. Det är bara när jag kör på kända sträckor som jag håller reda på vilken hastighet som råder. Nu kommer system som anger hastigheten i bilen. Så det blir väl det som blir räddningen. Bra om de också kunde kopplas till gasen så att det inte gick att köra fortare än angivet. Eller att de var kopplade till farthållaren så att bilen sänkte farten själv när man kommer in på en sträcka med lägre fart. Om de nu klarar våra gula skyltar vill säga, för alltid är det något som är udda med vårat land.

#1
Gas
2010-06-14 22:28

Fan ta bort de olika hastigheterna vi har 11olika
bättre med jämn fart 90-100

#1
Wisse
2010-06-14 22:50

Varför nöja sig med steg i 10 km? Det finns ju mängder av fartgränser att ta till mellan 30-120 som 31, 32 54, 67 87 mfl. Jag menar , kan man hålla reda på 70 kan man väl ha koll på 93 också?

#1
R.Agata
2010-06-14 22:59

Trafikpolitiken har blivit en riktig lekstuga! Vad hjälper det att sänka hastigheterna på 1000 tals mil, när var 10:e förare kör påverkad av berusningsmedel?
Sätt hellre in resurser att kontrollera förarnas nykterhet!
Att hela tiden hålla på att ändra vägarnas högst tillåtna hastighet är en klåfingrighet, som endast "trafikgeneralen" tror på!

#1
Jägaren
2010-06-14 23:12

Vem hade trott att bilisterna skulle följa en sådan total omotiverad sänkning?

#1
KLAS.H
2010-06-14 23:38

Tja störande är väl bara förnamnet på detta påhitt.
Är själv yrkeschaufför dvs lastbil,släp.
I höstas sänktes hastigheten från 90 till 80 km på
den sträcka jag kör varje dag.
J a jag vet jag får bara köra i 80km MEN eftersom
hastghetmätarna i en personbil inte visar RÄTT hastghet uppstår problem.
En personbil som ligger i 80 km på mätaren kör
INTE i 80 utan snarare i 74 km.
Miljövänligt? NÄÄ då får jag växla ner ett steg med mera utsläpp som följd.
När vi hade 90 km som gräns flöt trafiken mycket bättre.

#1
Dick
2010-06-15 00:05

Det har visat sig att nya fartbegränsningarna är helt ogenomtänkt.
På vissa samhällen har fartbegränsningen höjds från 70 till 80, där det är massor med utfarter från boenden. Och ute i skogen där det har varit 90 har sänkts till 80 och där det ej finns en enda utfart och vägen kan vara betydligt bredare en genom samhällena.
Det har blivit sa att det skall bara skall ändras hastighet utan att ha kontrollerat om det behövs eller inte!
Det ser ut som att länen har blivit utdelat viss antal vägmil som skall ändras oavsett om det är riktigt eller fel.

#1
Micke_T
2010-06-15 00:19

Jag har kört samma väg i över 20 år i 90 km/h. Nu duger helt plötsligt samma väg bara att köra i 80 km/h varför ? det har aldrig varit en särskilt olycksdrabbad vägsträcka. Inte konstigt att denna omotiverade ändring av hastighetsbegränsningen inte efterlevs.

#1
Lennart i Lomma
2010-06-15 09:27

Jag kommer ofta på mig att jag inte "minns" vilken hastighet är det som gäller här. Det är väldigt sällan att det förekommer "upprepningsmäken" längs vägen. Det går inte längre att att se/uppskatta vilken hastighet gäller här. Detta menar jag gäller även i städer där det numera införts avsnitt med 40-koilometer/ timme. Efter ett besök i en butik vet jag inte/minss inte vad som gäller. Det är lätt att på en karta se vad som gäller men tyvätt inte i verkligheten. För min del slopa 70 rep. 90 och in för 80 som bas.

#1
Regeltrött...
2010-06-15 09:53

Typiskt borgerligt förslag läste jag ovan. Jag skulle vilja kalla detta ett typiskt "sosse" förslag. 'Låt inte människor själva tänka, det gör staten åt dig mycket bättre...'
Det här med att ändra hastighetsbegränsningarna är en ren maktdemonstration. Skall vi inte verka för att få trafiken att flyta jämnt och utan irritationer. Det finns väl få platser där det frammanar så mycket irritation som i trafiken. Och det finns väl få platser där det finns så många "idioter", säkert mig själv inberäknad, som i trafiken och vi själva är de bästa bilförarna. Att man behöver begränsade hastigheter vid folktäta områden tycker jag är helt klart, men en bred icke så hårt trafikerad väg med en 80-skylt manar ju bara till att man ignorerar bestämmelserna. Man "orkar" inte ens läsa skyltarna längre utan försöker köra utefter de förhållanden som råder.

#1
Jocke
2010-06-15 11:19

Om man ändrar hastigheten helt ologiskt så blir det ju också ologiskt att följa hastighetsbegränsningen.
Ta till exempel sträckan på E4 mellan Gnarp och Sundsvall. Där var tidigare 110km/h sommartid och 90km/h vintertid. Numera är där satt 100km/h hela året!! Vad är logiken i det? Är vägen säker nog att öka hastigheten på vintern när det är dåligt väglag och slask, men inte säker nog att ha kvar 110 på sommaren??

#1
Janne
2010-06-15 12:18

Totalt misslyckande för Trafikverket.
Sänkningen från 90 till 80 är värst, förut gick hastigheten i 84 för de som håller hastigheten efter
mätaren och nu går det 74. Problemet uppstår när en lastbil hinner upp den laglige (74 )föraren.
När en uppförsbacke kommer har inte lastbilen lika mycket moment eller fart som vid 90 (84),
och tappar hastighet ner till 50-60, och köer uppstår, vansinniga omkörningar, irriterade förare osv. Detta är stor skillnad än förut vid 90, då lastbilens fart sjönk ner till 75.
Jag påstår att FLER olyckor kommer att ske nu med 80 och 60 km/t.
Tingvall o co. måste bort, sunt förnuft måste in.
Påverkade,trötta,sms:ande förare som kör lagligt är betydligt farligare än en skärp fortkörare.

#1
Roy
2010-06-15 13:35

Det verkar inte vara många som gillar dessa differentierade hatighetsgränser, att döma av inläggen.
För ett antal år sen var vi många som efterlyste just diffrentierade gränser, eftersom de som fanns var alldeles för grova. Vissa vägsträckor (många) kändes farten för låg, men rätt var det var dök det upp ett avsnitt med kurvor där farten borde varrit lägre. Nu när gränserna är differentierade så klagar vi (även jag) över det...
Prolemet är (som många varit inne på) inkonsekvensen. Det går inte att hitta något påtagligt system för gränserna. På det viset var det faktiskt enklare innan. Man kunde av vägtypen (ofta) inse vilken hastighet som gällde.
Något som alltid varit dåligt är skyltar som kompletterar hastighetsskyltarna med motiveringar. Utfart, kurvor, avsmalnande väg, lösgrus, bebyggelse - orsakerna till en hastighetssänkning kan ju vare många. Det skulle ju också kunna funka tvärtom - att hastighetsbegränsningen i sig är en varning, men så väl är det ju inte.
Redan för 25 år sen sa en bekant angående en lite mer högpresterande bil att "man känner ju inte farten!". Och så är det ju med praktiskt taget alla av dagens bilar. Vi vill känna att vi faktiskt gör något, inte bara lojt transporteras. Det är roligare att åka på en slingrig landsväg än dundra fram på en rak motorväg - ändå väljer de flesta motorvägen av tidsskäl. Så det vill till att motiveringarna för att hålla fartgränserna upprepas ofta och på varierade sätt.

NTF - finns de fortfarande kvar?

#1
Z
2010-06-15 13:53

Vi har snabbare/starkare bilar
vi har snabbare tåg eller siktar på det iaf
vi får snabbare internet hemma
våra datorer ska gå snabbare
kortfattat allt som är möjligt höjer vi hastigheten på men varför ska vi likt förbannat sänka hastigheterna på vägarna hela tiden

#1
50+
2010-06-15 14:29

Ett totalt idiotiskt förslag!
Vem bryr sig numera om vad som står på skyltarna, man kör med lämplig fart i stället, typ
90-100 på vanliga vägar, vilket var "lagligt" och gick alldeles utmärkt för några år sen!

#1
lasse å
2010-06-15 15:01

I påskas mellan åre o östersund på 80 väg tog polisen 110 fartdårar, man skulle ha plockat minst 500 st om tid och fler laserkameror funnits enl polisen. Är det fel på bilisterna eller på 80 km på raka fina vägar. varför inte betala tillbaka alla böter. Detta visar det sjuka med dessa låga farter.

#1
Sune S
2010-06-15 15:14

De nya gränserna 40, 60, 80, 100 och 120 km/t passar bättre än de gamla. Men det blir tokigt att blanda de nya och gamla gränserna, 10 km/t är för liten skillnad. För många gränser skapar bara förvirring.

#1
Krister
2010-06-15 16:52

Problemet ligger i våran grundhastighet, som är 70km/h. Vi är nog ensamma att ha en så låg grundhastighet i Europa. De flesta andra har 90 eller 100km/h på landsväg, 50km/h samhälle och 120-130km/h på motorväg.
Väldigt lätt att köra bil på kontinenten. Finns det inga skyltar som talar om undantag så är det grundhastigheten på vägen som gäller.
I Sverige har man ingen aning, är det 60/70/80/90/100 som gäller på landsvägen?
Och vem har kommit på dubbelskyltningarna, dvs skylten "Tättbebyggt område" tillsammans med 50km/h, det är ju samma sak ju!

#1
fredrik
2010-06-15 18:52

dom har ju lyckats med att ännu fler kör för fort nu, särskilt där det sänkts från 90 till 80. sen så drar bilen mer vi 80 än 90 och man får hålla på och växla ner hela tiden när det är kuperat. kanske skulle gå tillbaka till 4 växlade bilar??? i alla fall om man bor långt från en motorväg.

#1
Michael Nilsson
2010-06-15 19:36

Svar till MARKUS: Mycket koncist och verklighets trogna idéer. Sådana skulle de flesta kunna acceptera och förstå.. Och trafiken skulle flyta så mycket bättre.

#1
S-E S
2010-06-15 19:51

Fastställer man hastighetsbegränsningar som bilisterna inte finner rimliga, kan man lika gärna skrota alla skyltar och återgå till till "anpassa farten efter förhållandena".
I trafiksammanhang verkar det som om allt för många av de som svarar för "ordningen i trafiken" saknar elementära trafikkunskaper och trafikvana. (Körkortslösa som kör mindre än 2000 mil om året).

#1
Markus
2010-06-16 14:37

Angående de bättre bilarna:
Människan har inte blivit bättre under samma tid!
Tänket bakom hastighetsgränserna framgår på annat ställe här på ViB.
Ta till exempel stopp från 100 km/h. Stoppsträckan från den hastigheten är idag som bäst knappa 70 meter men kan bli uppemot 90 meter vid t.ex. våt vägbana, gamla däck, ojämnt däcktryck, slitna bromsar med mera.
Hur mycket längre var då stoppsträckan innan moderna finesser som ABS tillkom? Svaret är cirka 10 meter. Kan låta mycket men det innebär att smällen du precis klarar idag, där smäller du i kanske 30-40 km/h med en 20 år gammal bil! Är bilen 10 år gammal är det ingen skillnad.
Alltså. Det är förarnas kompetens och våra reflexer som avgör om det sker en olycka. Och där har det inte hänt mycket på 40 år.
Poängen med de exempel jag satte upp tidigare är att de är så enkla så gemene man kan rapportera in en felskyltning om det skulle uppstå!
För inkonsekventa skyltningar blir naturligtvis inget bra.
Men man kanske inte ska ropa hej. En motorjournalist (ej här på ViB) skällde som en bandhund när vägverket sänkte hastigheten förbi ett av Roslagens värsta viltstråk. Så stort verkar intresset vara bland journalisterna att sätta sig in i hur vägverket tänker...

#1
S-E S
2010-06-16 16:11

MARKUS, man kanske får relatera till bromssträckor i stället för hastighet? Förr i världen hade man i Oslo regeln: max 50 km/t, men inte snabbare än att du kan stanna på 12 m. På vintern fick man köra sakta ner från Holmenkollen om bromsspåren inte fick bli längre än 12 m.

#1
Bo Sjögren
2010-06-19 19:44

Det är väl en jättebra idé att sänka fartgränserna till en nivå som understiger det de flesta anser vara rimligt. Sen är det bara att vara flitig med hastighetskontroller så klirrar det in massa kulor till statskassan som man kan använda till att bygga nya säkrare vägar. Men - det kanske inte var det som var meningen :-/ Avsikten verkar vara att döda körglädjen för dem som fortfarande har råd att bränna diesel eller bensin. Också ett sätt att uppnå miljömålen. På vägarna ser jag fler trafikfarliga beteenden än att köra i en hastighet bil och vägar är byggda för. Ändå denna fullständiga fokusering på hastighet. Så länge hastighetsgränserna sätts skrattretande lågt kommer de inte att följas av majoriteten bilister. Konstigt att tyskarna kan ha fri fart på delar av Autobahn, med vägverkets logik borde de ha kört ihjäl sig flera gånger om. Men där finns något som kallas disciplin i trafiken, hur kan vi få till det här hemma? Var för övrigt i NY i veckan. Där körde de verkligen friskt, inne i stan! Såg inte en enda trafikolycka under den vecka vi var där. Håhå-jaja, snart är soppan så dyr att endast ett fåtal kan unna sig lyxen att ta sig fram i egen bil. Då kan vi bli en cyklande, friskare nation ;-)
Boarne

#1
JD
2010-06-21 00:04

Tråkigt att dom rädda mäniskorna styr landet!

#1
AL
2010-06-21 13:00

Jag tycker att Bo Sjögren har en poäng i att så "länge hastighetsgränserna sätts skrattretande lågt kommer de inte att följas av majoriteten bilister". Problemet ligger dock inte i att hastigheterna nödvändigtvis ligger för lågt. Vad det handlar om är att en del bilister anser sig kunna bedöma riskerna bättre än dem som konstruerat vägen, bland annat genom att, precis som Bo Sjögren gör i sitt inlägg, hänvisa till det tyska motorvägsnätet (där det är minst 50 procent större sannolikhet att förolyckas än i Sverige). Vad som måste till är riskinformation och dito medvetenhet hos våra (manliga) trafikanter (som är fyra gånger vanligare än kvinnor i dödsolyckorna). Den dagen detta blir fallet kan hastighetsgränserna plockas bort helt. I fallet trafikövervakning är det heller ingen särskilt god affär rent statsfinansiellt. Kostnaderna för apparatur och administration ligger högre än vad trafikanterna betalar in i böter. Förtjänsten på ett samhällsekonomiskt plan är dock högre genom färre olyckor och dödade. Men idealet vore förstås att varje trafikant själv betalade ett visst belopp som står i proportion till dennes risktagande (precis som när man konsumerar andra produkter), men ett sådant system ligger långt fram i tiden. MVH AL

#1
Tord
2010-06-21 14:16

50 i tätbebyggt
100 på småvägar
140 på motorväg/motortrafikväg (alla)
Sänk bränsleskatten
Tack

#1
AL
2010-06-21 15:04

Det är förstås fullt möjligt att bygga vägar som klarar de hastigheter som Tord föreslår. Men det förutsätter att politikerna tar fram de pengar som krävs - i alla fall om det inte skall förolyckas fler i trafiken. För om alla höll 140 km/h på våra motorvägar, allt annat lika, skulle antalet förolyckade öka med 142 procent. Detta motsvarar 73 döda (mot dagens c:a 30) på årsbasis. I fallet småvägar innebär 100 km/h en ökning av antalet dödade med 339 procent, en riskökning som ligger väl i linje med alkoholpåverkade förare (c:a 1,0 promille). Vad det sedan gäller lägre bensinskatter kan jag hålla med om att den är trubbigt utformad. Men faktum är att bilismen inte betalar sina samhällsekonomiska kostnader, det är väldigt enkelt att härleda. En sänkt bensinskatt är alltså samhällsekonomiskt negativ. MVH AL

#1
Nils
2010-06-21 17:38

AL skrev "För om alla höll 140 km/h på våra motorvägar, allt annat lika, skulle antalet förolyckade öka med 142 procent"
AL, detta är en ren skrivbordsprodukt. Både du och jag VET att det inte stämmer med verkligheten. Man förstår att beslutsfattare håller på och fokuserar på hastigheten när de får dessa "underlag" ifrån statistiker.

#1
AL
2010-06-21 17:55

Det är just verkligheten som dessa data härstammar från Nils, om än att jag extrapolerat intervallet 130-140 km/h. Att antalet dödade och skadade också växer snabbare än rörelseenergiförändringen, vilken är 62 procent högre i 140 km/h än 110 km/h, är heller ingen svårt att förstå. Observera också att det handlar om genomsnittshastigheter och inget annat. Det är ofta därför som en del har svårt att förstå och ta till sig resonemanget. En snitthastighet har i sin tur en fördelning som egentligen är mer intressant i sammanhanget. Känner man fördelningen kan man nämligen beräkna hur stor del av trafikarbetet som utföres i hastigheter där skyddssystemen inte räcker till. Därför växer också antalet dödade snabbare än rörelseenergin. MVH AL

#1
Nils
2010-06-21 18:13

I verkligheten kan det mycket väl vara så att olyckorna minskar till följd av en höjd hastighetsbegränsning. Jag skulle vilja se en statistisk modell som kan få fram det resultatet.
Sedan så undrar jag vilken medelhastighet som statistikerna utgår ifrån när de säger att när man håller 140 kmh ökar antal förolyckade med 142%? Är det uppmätt medelhastighet eller skyltad?

#1
AL
2010-06-21 19:22

Tyvärr existerar det inte en sådan modell Nils. Ökar man energin på vägsträckan kommer de olyckor som sker också resultera i värre skador. Att utforma en modell som motsäger detta är mig veterligen inte möjligt eftersom det i så fall innebär att Newtons rörelselagar är felaktiga - vilket inte är särskilt sannolikt. Vad det sedan gäller medelhastigheten är den skyltade en sak och den reella en helt annan. I fallet dödsolyckor är det dock den faktiska hastigheten som är intressant (dvs hur fort det går när det smäller). 140 km/h i medelhastighet ger då det utfallet som jag visat, helt i linje med den så kallade potensmodellen som du kan läsa mer om här: http://www.trg.dk/elvik/740-2004.pdf

#1
Nils
2010-06-21 23:58

Tack för infon AL. Det du beskriver var just det jag ville poängtera, statistiska beräkningar som rör detta är stelbenta kalkyler som statiskt hänger samman. Att krockvåldet blir högre när hastigheten höjs är en självklarhet som man inte behöver en statistiker för att förstå. Problemet är att i verkligheten så kan en höjning av hastigheten minska antalet olyckor på en vägsträcka vilket kan ge ett kraftigt avvikande resultat gentemot det statistiska beräkningen.
Därav anser jag att det är felaktigt att göra dessa antaganden baserat på en modell som inte tar med alla faktorer.

#1
AL
2010-06-22 12:06

Nils håller med om att en högre hastighet medför ett större krockvåld. Däremot tvekar han inför att detta högre krockvåld ger fler dödade. Hur går detta ihop? Observera också särskilt att modellen bygger på tusentals mätningar - världen över och den statistiska säkerheten är hög. Att det sedan finns en rad andra faktorer som påverkar trafikdödligheten är en annan diskussion. Vad jag debatterar är den förändrade hastigheten - allt annat lika. Men för att visa hur man kan resonera. En väg har alltid en grundrisk, säg att det sker 4 dödsolyckor i relation till ett visst antal fordonskilometer, eller 0,004 vid 70 km/h. Om nu det genomförs en rad åtgärder, säg att vägen byggs om samt att alla bilar utrustas med ESP och krockkuddar i alla dess former kanske grundrisknivån halveras, till 0,002. Då kan man antingen välja att bibehålla färre dödade eller så höjer man hastigheten till c:a 80 km/h. Vid en sådan situation går det ungefär på ett ut som innan åtgärderna sattes in. Allt detta vet man som sagt genom de omfattande mätningar som gjorts. Dock gäller det att mäta rätt saker. Gemensamma snittytor i utfallsrummet, det Nils kallar för andra faktorer, kan man beakta i den statistiska analysen och på så vis ändock bilda sig en uppfattning om hur olika variabler samvarierar(hastighet, förare, fordonssammansättning etc) och påverkar antalet dödade. Eller så mäter man som sagt en sak i taget såsom gjorts i potensmodellen. MVH AL

#1
Nils
2010-06-22 18:08

AL, har du statistik som visar att dödligheten har ökat på 120 kmh sträckorna i Sverige jämfört med den tidigare gränsen på 110?

#1
AL
2010-06-22 19:08

Nils undrar om antalet dödade ökat på de vägsträckor som fått högre gräns, dvs 120 km/h istället för 110 km/h. Hittills har ingen lyckats visa att det blivit fallet, sannolikt eftersom genomsnittshastigheten inte påverkats av den skyltade höjningen (den är och förblir 118 km/h på nämnd sträcka). Men om genomsnittshastigheten ökar drastiskt, såsom i de dokument som jag visar innan, kommer antalet dödade att förändras med (minst) fjärde potensen av hastighetsförändringen i procent. MVH AL

#1
Nils
2010-06-23 01:27

AL, det går bra att tilltala mig direkt.
Att genomsnittshastigheten ligger bergfast på 118 kmh trots höjningen till 120 och att det skulle vara en förklaring till att dina kalkyler inte speglar verkligheten låter inte helt sannolikt i mina öron. Kan du styrka denna uppgift att medelhastigheten inte påverkas vid höjning av hastigheten?
Om du hittar dokumentation på detta får du gärna kolla upp om medelhastigheten sänks vid en sänkning från t.ex 110 till 100 kmh eller om det är oförändrat.

#1
AL
2010-06-23 12:41

Vanligen ändras medelhastigheten med 4 km/h per 10 km/h omskyltad gräns (se Effektkatalog 2000 som finns att ladda ner på Trafikverkets hemsida). I fallet motorväg hade dock trafikanterna själva redan realiserat denna höjning innan de nya skyltarna sattes upp. Ungefär samma sak kunde man se i Danmark i samband med att hälften av motorvägarna fick 130 km/h. Medelhastigheten blev i stort sett oförändrad (121,8 km/h istället för 121,2 km/h samt 114 km/h istället för 118,1 km/h på de sträckor som fick behålla 110 km/h). Där förklarades dock det hela med att övervakningen skärptes. Antalet dödade sjönk därigenom (medelhastigheten minskade). Rent matematiskt är detta också enkelt att visa. Det finns alltid en fördelning i ett datamaterial. Några ligger under medelvärdet och några över. Eftersom en motorväg har en förhållandevis stor andel tung trafik, vilken är hastighetsbegränsad, måste den övriga trafiken köra ännu lite snabbare för att snittet skall dras upp. Hittills har inte motorvägstrafikanterna gjort den bedömningen. De ligger kvar på ungefär samma risknivå som tidigare. Och om medelhastigheten inte ändras så ökar eller minskar heller inte antalet dödade. MVH AL

#1
Nils
2010-06-23 15:06

Då är det svårt att förstå varför det trixas med hastighetsändringar i hela landet, +/- 10 kmh, om det finns svart på vitt att effekten på medelhastigheten är försumbar.
VV gick ut brett med att om hastighetsbegränsningen höjs en på väg så måste en annan väg sänkas för att inte medelhastigheten ska bli högre totalt sett. It doesn´t make sense...
Sedan kvarstår det faktum att denna fokusering på sambandet mellan medelhastighet och antal förolyckade är att göra det enkelt för sig när det kommer till trafikarbete och är rent kontraproduktivt. Men det är klart, med statistiker som främsta informationskälla kan det bara gå åt det hållet. Olyckligt är bara förnamnet.

#1
AL
2010-06-23 16:28

Det gäller att skilja på äpplen och päron. Våra motorvägar tillhör de absolut säkraste vägavsnitt som finns idag. Nollvisionen är i princip uppfylld där. Även om man kan se en riskförändring kopplad till hastighetsförändringar så skulle det vara svårt att visa fullt ut eftersom små korta serier ökar sannolikheten för slumpfel.
Hos landsvägarna är så dock inte fallet. Där motsvarar en förändring av medelhastigheten med 4 km/h rätt många människoliv (huvuddelen av de förolyckade kör just på landsväg). Därför fokuserar man också resurserna emot landsvägarna i första hand. Att vidare formulera generella slutsatser baserat på ett enda vägavsnitt, i det här fallet några kilometer motorväg genom Halland, och utifrån det dra slutsatsen att hastigheten inte påverkar antalet dödsolyckor - det är inte intellektuellt hederligt.
Statistik är vidare ett matematiskt ämne som tar upp hur man analyserar data och visar samt mäter relationen mellan olika variabler. En teknik som förekommer överallt, oavsett det handlar om fysikaliska samband, risker, försäkringar, vägtrafik, mediciner och dess biverkningar eller industriell produktionsteknik. Mig veterligen finns det idag ingen bättre teknik för att analysera data. Men om någon har bättre systematik för att mäta förändringar och risker är jag ganska övertygad om att vetenskapen skulle applådera ett sådant alternativ. Fram till dess att detta presenteras får vi dock hålla till godo med den teknik som finns. Peka gärna på bristerna i materialet istället, då blir diskussionen mer konstruktiv och trovärdig. MVH AL

#1
Nils
2010-06-24 12:26

Sambandet mellan medelhastighet och antal förolyckade är fortfarande ett alltför trubbigt instrument att använda sig av. Frågan är om resultaten ens är värda att presentera offentligt. Att det inte finns någon bättre modell i nuläget är en klen tröst och det gör knappast statistiken mer trovärdig.
Faktum kvarstår att det finns för många parameterar i detta som gör att man inte kan komma med generaliseringar baserat på en modell som ger att höjd hastighet med X kmh resulterar i höjd riskfaktor Y. Denna delas sedan upp i att gälla "motorvägar" och "landsvägar".
Alla vägar är unika i sig när det gäller trafikslag, påverkade förare, tung trafik, trafikintensitet, vägbeläggning etc etc.
Om inte statistiken tar med alla parametrar så ger den inte ett tillfredställande resultat. Resultaten hittills är antaganden och en högst osäker prognos och det borde presenteras som just detta.

#1
tord
2010-06-24 17:03

Till AL
våra motorvägar är inte ett dugg sämre än tysklands, snarare tvärt om.Dessutom har dom ca 10ggr tätare trafik (med fri fart)OK farten dödar,men får vi samma diciplin här,och det får vi med högre fart
Beträffande miljön så "silar vi mygg och sväljer kameler" Vi är 9 milioner i världens kanske renaste land.
Lägg fokus på att ca3 miliarder kineser och indier inte bryr sig särskilt mycket om miljön.
Där bör vi alla lägga energin

#1
AL
2010-06-24 17:36

Det är i mina ögon svårt att döma ut en hel modell, och tillika forskningsavhandling samt ämnesdisciplin som publicerats i mängder av internationella sammanhang, om man inte håller isär betydelsen av en parameter eller variabel - eller ens kan ämnet. De exempel som Nils omnämner är just variabler, inget annat. Dessa variabler, Nils kallar dem för "trafikintensitet", "trafikslag", "påverkade förare" ingår också i modellen genom att den mäter den relativa förändringen av olyckskvot och detta på en oerhörd stor mängd data. Om det sedan är så att de trots detta påverkar utfallet finns det dels tekniker som eliminerar deras inverkan (s.k standardvägning) och dels kan man välja att sortera bort dem. Därtill kan man pröva resultatet och göra inbördes jämförelser mellan olika vägavsnitt (det man kallar för statistiskt säkerställt). Vid en situation där några vägavsnitt då skiljer sig åt kan dessa analyseras extra osv. Så läs in dig på modellen och gärna statistisk metodik först och formulera därefter konstruktiv kritik. Annars blir ju själva kritiken ganska så innehållslös.
Så som sagt, en relativ förändring av olyckskvoten är vad man mäter (allt annat lika - dina exempel inkluderade), eventuella samspelseffekter kan därefter sorteras bort. MVH AL

#1
AL
2010-06-24 17:40

Tord har rätt i att de svenska motorvägarna inte är sämre konstruerade än de tyska. Däremot är det minst 50 procents större risk att man förolyckas på en tysk motorväg än en svensk (i relation till utfört trafikarbete). En av anledningarna till detta är att den tyska genomsnittshastigheten är högre. Om detta är idealt eller inte är sedan en annan debatt. MVH AL

#1
Bengt
2010-06-25 00:34

AL verkar leva i en teoribubbla. Du borde prova på att lämna skrivbordet en stund och köra på vägarna du skriver om för lite omväxling.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.