Bild
Nästa artikel

Vägverkets förslag: 1600 mil får sänkt hastighet

Nyheter

Just nu är Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser ute på remiss. Senast den 28 september ska synpunkter på förslaget vara inlämnade. Här kan du se en karta över hur det nya förslaget ser ut. DISKUTERA:  Vad tycker du om Vägverkets förslag? Sänks hastigheten på rätt platser och kommer förändringarna att ge någon effekt?

De nuvarande hastighetsgränserna har gällt sedan 1971 utanför tättbebyggt område. Men nu ser Vägverket över systemet för att anpassa det utifrån dagens förutsättningar.

Vägverket har skickat iväg ett förslag till nya hastighetsgränser på remiss och fram till den 28 september har regionförbund, kommuner, länsstyrelser, polisen, trafikhuvudmännen samt en rad intresseorganisationer möjligheter att ge sina synpunkter på förslaget.

1600 mil med sänkt hastighet

Vägverket föreslår att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/ tim. Totalt föreslås omkring 1600 mil få sänkt hastighet, varav cirka 1200-1300 mil som idag har 90 km/tim sänks till 80 km/tim på grund av trafiksäkerhetsbrister.

Högst andel sänkningar föreslås på vägar som är mindre prioriterade i länen. Samtliga kvarvarande vanliga tvåfältsvägar i Norrland med 110 km/tim (knappt 200 mil) sänks till 100 km/tim alternativt 90 km/tim beroende på säkerhetsstandard.

Vägverket föreslår även att cirka 150 mil ska få högre hastighetsgränser. Dessa höjningar återfinns på mötesfria vägar som idag har 90 km/tim som får 100 km/tim och vägar med 70 km/tim som har bra säkerhetsstandard och är viktiga för näringslivets transporter.

I länken uppe till höger kan du se en Sverigekarta med samtliga höjningar och sänkningar. Dessutom finns det en länk till Vägverket där du kan se hur det ser ut län för län.
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Erik F
2009-09-07 13:52

Givetvis ska vi ha säkra vägar, så långt det går. Men att sänka de ofta redan låga fartgränserna kan istället leda till att trafikanterna helt struntar i att hålla dem. Efter att ha varit i Kroatien precis kan jag konstatera, att ingen höll de löjligt låga hastighetsgränserna där, inte ens jag, som brukar försöka köra så lagligt jag kan. När det är 30 eller 40 km/h på en väg som till och med i Sverige hade varit 70-väg så blir det bara absurt att ligga och bilda kö med farliga omkörningar som följd.
Jag hoppas vi slipper se detta i Sverige. Hastigheterna på våra motorvägar borde i de flesta fall höjas till minst 120. Det är ändå den hastighet som många håller på motorvägarna. Många länder i Europa har 120-130 km/h på liknande motorvägar som de vi har. Utvärdera de nya 120-gränserna i bl.a. Halland: Har det inte skett fler olyckor så bör man höja de andra 110-sträckorna där det är rimligt.
Jag tror inte att det finns acceptans hos svenska folket för orimliga hastighetssänkningar på redan "långsamma" vägar. Men tiden får utvisa hur det blir.

#1
Markus
2009-09-07 14:24

Vad det väldigt mycket handlar om är att de nya hastighetsgränserna, främst 80 km/h börjar användas aktivt. Till exempel på 90-vägar där 90 varit i högsta laget tidigare, men 70 hade varit väl lågt.
Känner till en vägsträcka i närheten av där jag bor där jag var någon meter ifrån att krocka med en älg trots att jag låg 10 km/h under hastighetsgränsen. Den vägen vill vägverket mycket riktigt sänka hastigheten på (viltrisk).
Att ha viltvarning och samtidigt hastighetsgräns 90 på en smal landsväg (långa mittmarkeringar) är vansinne!
Det som dock oroar mig ordentligt är att höjningarna är koncentrerade till södra Sverige och sänkningarna till Norrland. En väg blir inte säkrare för att fler protesterar mot hastigheten (inklusive näringslivet). Detta ser inte bra ut.
Annars är det väl bra att vägverket aktivt gör en ordentlig revision av hastigheterna. Det har ju inte gjorts på ett tag.

#1
Gustav O
2009-09-07 14:55

Det viktigaste är att sänka hastigheten där det finns oskyddade trafikanter, dvs i städerna.
För enkelhetens skull bör det vara samma hastihet på alla stadens gator. Inför 30 km/h i alla städer, för alla trafikanter inklusive cyklister!

#1
Lars
2009-09-07 14:56

Instämmer med Mats och Erik. Någon olycksstatistik verkar inte ligga bakom hastighetsändringarna. Kan det vara så att man vill slippa underhåll och därför sänker hastiheten. Norrland är dyrt och inte så viktigt i sammanhanget så varför kosta på dessa vägar?
Vet inte hur det ligger till med de direktiv Vägverket har fått av regeringen. Att fortsätta den tidigare 0-visionen är att ge Vägverket fria händer och öppnar för möjligheter för fundamentalister att få svängrum. Behövs Vägverket? Man sköter ju inte underhållet!
Lars

#1
svana
2009-09-07 15:13

Att sänka på de rådande hastighetsbegränsningarna p.g.a. ökad säkerhet är säkert teoretiskt sätt en riktig lösning. Men som med alla begränsningar och deras inverkan i det praktiska livet är sanningen kanske inte alltid så entydig ; t,ex en för låg begränsning kan leda till onödiga omkörningar, eventuellt mindre konsentration vid körandet. m.m.
Men om man nu verkligen vill göra livet lite surare för bilisterna, så varför inte då sänka hastigheterna radikalt på en gång. Sänk högsta tillåtna hastigheten till 50km/h på alla Sveriges vägar och inför också hjälmtvång för samtliga trafikanter, så skall väl nog olyckssiffrorna i landet sjunka.

#1
Göran
2009-09-07 15:26

Urvalet av vägar med sänkningar, verkar vara gjorda med tärningsslag, utan kontroll av vägstandard, vägbredd, kurvor, avkörningszoner mm. Det är inte konstigt att överträdelser av hastighetsgränserna sker och efter den här för-ändringen kommer det att bli än fler.

#1
Jörgen Berglund
2009-09-07 15:27

Att sänka farten för att rädda liv är ju behjärtansvärt!
Om än lite befängt! Sänk hastigheten till 0 km/h och lägg sedan ner Sverige. Detta är ett betyg på Vägverket satt av dem själva. En hel del skulle naturligtvis uppnås med bättre trafikinformation. Sedan desamma övertogs av vägverket kan den med rätta betraktas som död! NTF skötte den förträffligt med jättefin trafikinformation bl,a. genom TV.
På något sätt verkar det som om ett litet parti styr hela vägverksamheten. Ett parti som är emot det mesta. Praktexemplet var när dom tog ställning mot SUV-fordonen. En av dras ledare hade en själv och sade sig måsta ha den på grund av dålig plogning. Hur tog han sig fram tidigare?
Över huvud taget så tror jag att man är inne på fel väg för att lösa ett flertal problem i trafiken. Man har fått för sig att man åstadkommer mycket genom att ha strafförelägganden. Aldrig positiva lösningar som man förankrar ute i samhället.
Vet man för övrigt hur långt Sverige är i Borlänge?
Ett litet tips till Vägverket! Se på Spanien hur man byggt upp sin infrastruktur genom att söka EU-bidrag för väg- och tågutbyggnad.
Se på Portugals lösning av trafikproblemen i Algarve. Man minimerade antalet döda bara på ett par år.

#1
Yang
2009-09-07 15:46

"De nuvarande hastighetsgränserna har gällt sedan 1971 utanför tättbebyggt område. Men nu ser Vägverket över systemet för att anpassa det utifrån dagens förutsättningar." står det i artikeln. Vet ej om det är VV:s skrivning eller ViB:s, men jag håller med att mycket har hänt sen 1971. Om man funderar över sånt som blivit bättre och sånt som blivit sämre blir listorna olika långa. Jag kan bara komma på nån enstak sak söm försämrats t.ex. antalet bilar, som ökat och därmed också trängseln. I stort sett allt annat har förbättrats. Motortekniken, dan passiva och aktiva säkerheten i bilarna, lagarna (bälteslag, promillegräns mm), vägarna (ja, jag kommer ihåg hur vägarna såg ut 1971) osv. Man kan ta detalj för detalj och granska och nästan allt har förbättrats. Då förstår jag inte logiken i att sänka hastighete på 1600 mil väg. För dagens moderna bilar har vi redan nu en "låg" fartgräns på våra bra vägar. Vi skulle lugnt klara av 130 och 140 som fart på motorväg, 120 på mittvajerväg osv. Orimligt låga hastighetsgränser skapar uttråkade och sömniga förare, och urholkar respekten för gränserna (och även kanske andra trafikregler). Jag vet att höga hastigheter minska överlevnadsrisken och ökar skaderisken om det inträffar en olycka. Men höga i den meningen är redan 80 och 90 km/h, så i sak skulle en höjning göra ganska lite. Så det är väl miljöaspekten som återstår som skäl att sänka farten. Att hög fart drar mer soppa går inte att förneka.

#1
Jan R Nyberg
2009-09-07 15:52

Jag har bara en kommentar till detta med högre
hastighet.FARTEN DÖDAR. Det är för många ute
på våra vägar som tror att dom är duktiga FI förare. Alla borde få pröva på VOLVO kurser om
säker körning så skulle dom säkert tänka om vad
det gäller hastigheter.

#1
KLAS HELIN
2009-09-07 16:17

I se a problem här,den Tungatrafiken. På vägar med 90km begränsning funkar det bra,men 80=problem.Varför,jo en personbil i 90km ligger inte i 90km utan i ca85km,mätarna visar för mycket. i en Lastbil visar mätaren exaxt km. En personbil i 80km,ligger ungefär i 76 km,en lastbilschaufför i 76km är en sressad chaufför.då lastbilen får köra i 80km och då ska köra om personbilen . Tror att olyckorna kommer att öka i och med att lastbilar som ska köra om. Lösning = kalibrera alla personbilars hastighetsmätare så dom ochså visar rätt hastighet.

#1
göran
2009-09-07 16:21

Farten dödar: inför 5 km/h på alla väger i hela landet, eller?
Kolla http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3480749.svd
Se ut som om vi borde kunna ÖKA hastigeheten istället?

#1
Kjell
2009-09-07 16:28

Vägverkets lekstuga med hastighetsgränserna fortsätter. De glömmer nog att vi har våra vägar för att på snabbast möjliga sätt transportera varor och människor från punkt till punkt, och att avstånden är långa. Tid är pengar, och ska inte slösas på vägarna.
Många har gått på propagandan att högre fart ger högre bränsleförbrukning. Statistik visar att det inte alls är så säkert, jämn fart är det viktiga för en låg förbrukning, och då vid ca 90-100 km/tim.
de många variationerna i max-hastighet är förödande för miljön, med ideliga fartändringar, för att inte tala om vilka miljöbovar cirkulationsplatserna är.

#1
JOM
2009-09-07 17:57

Kör ofta på E20 mellan Alingsås och Vårgårda, där man pressas av i stort sett alla som nästan aldrig håller den fart (80) som jag gör enligt min hastighetsmätare.
Dessutom är vägen linjerad för wireräcke men utan wireräcke - livsfarligt!!!!!
Ändrade hastigheter enligt vv:s förslag är nog bra på vinterväglag!!!!!

#1
Peter G
2009-09-07 17:59

Tycker att det är lite mycket lekstuga med hastighetsgränserna. Använd pengarna till att bygga säkrare vägar i stället för att slösa bort dom på förstudier, projekt med variabala hastighetsskyltar och omskyltningar. För att komma åt hastigheterna om det är viktigt? Förbjud bilar med högre effekt än 25 hkr. Jag kan personligen inte se vitsen med 150-250 hkr om man inte får använda dom. När jag kör om en långtradare och gör det med max säkerhet, dvs. trycker på gasen kommer jag lätt upp i 160. Hur lätt är det att överlåta till mig som "mentalt" svag trafikant att då hålla lagstadgade gränser, speciellt som det kanske är fint väder och jag har hemlängtan.

#1
Johan
2009-09-07 18:45

Varför kan inte VV se på danmark? Där byggdes vägarna ut och hastigheten höjdes. Detta ledde till lägre snitt hastighet och färre olyckor.
Folk accepterade mer hastigheten, samtidigt som fler trafikpoliser finns på vägarna.

#1
Jan A
2009-09-07 18:52

Jág kan inte se vitsen i att hatta på med hastighetsgränserna så maninte har en aning vad som gäller. Det är lätt att missa. Det förefaller enbart löjligt att ha 80 , sedan 70 ett par hundra meter och därefter 60 för att återgå toill 80. Sådana exempel finns längs E14 och ingen håller dessa hastigheter. Jämn, bred coh fin väg där de flesta kör 110 km /t. Vem tror vägverket vill köra 80 km/tim från Östersundtill Arjeplog där man möter en bil varanna mil? Sänkningarna är enbart tll för att slippa underhålla vägarna. Hur många från VV i Borlänge har åkt på dessa vägar? Hjälp, jag tror jag somnar..

#1
Krister
2009-09-07 18:59

Det är inte hastigheten som dödar, det är när det tar stop! Se till att vägarna är så säkra så att onödiga och farliga stop inte kan uppstå. Mötesfria vägar, avåkningszoner, säkra stolpar och räcken samt viltstängsel skulle spara många fler liv än 10/år.

#1
Kjell-Åke
2009-09-07 19:15

Vägverkspersonalen slår sig för bröstet och påstår att den sista (senaste) justeringen av hastigheter har påverkat olycksstatistiken positivt när det i själva verket är så att folk inte har råd att köra bil i alls samma omfattning som tidigare. Detta är naturligtvis den största anledningen. Har de bestämmande inte varit ute på vägarna och sett att det fortfarande finns alltför många som kör som om de vore rädda att komma försent till sin egen begravning. Detta kan inga skyltar råda bot på.

#1
JD
2009-09-07 20:13

Fri fart!
Hastigheterna är självreglerande!

#1
Emme
2009-09-07 20:16

Skrota vägverket en gång för alla. Hur många misstag ska de få göra egentligen?

#1
Tore
2009-09-07 21:49

Förbjud fordonstrafiken Då behöver inte vägarna underhållas-inget koldioxidutsläpp och simsalabim Nollvisionen är här

#1
Magnus
2009-09-07 22:42

Vilket skämt!
Häromkring i gamla Skaraborg blir allt fler 90-vägar nu 70- och 80-vägar. Lustigt att dom varit okej för 90 i årtionden, men nu när bilarna är oerhört mycket säkrare än för några årtionden sedan och vägarna i flera fall förbättrats, farliga korsningar blivit rondeller etc, så SÄNKS hastigheten? För att inte tala om alla dessa sträckor som är ett virrvarr av 60, 70, 80 och 90-skyltar om vartannat och kameror överallt. Jag blir stressad och distraherad och allderles för mycket uppmärksamhet går åt till att hålla ordning på vilken ny hastighetszon man just åkte in i, oftast är det säkrast att stå på bromsen ner till "lägsta" skylt man nyligen passerat. Det blir ryckigt och uppmärksamheten på övrig trafik sjunker.
Jag säger: 90 på varenda väg, bort med alla meningslösa skyltar och kameror! Lägg pengarna på mycket mer vägunderhåll och trafikpoliser! Hur svårt kan det vara!!?

#1
Mats L
2009-09-07 22:51

Jag kör väg 24 som långa sträckor har heldragna linjer, ljudräfflor och vilstängsel. Att sänka denna väg till 80 km/h är ett hån och skulle göra merparten av alla trafikanter till lagbrytare. Beklämmande att se sådana förslag.

#1
Andreas
2009-09-07 23:09

Självklart ska vi ha säkra vägar men det får vi inte per automatik genom att sänka farten. Om vi alla istället satsar på omdömet och attityder skulle mycket fler liv räddas. Jag pendlar mellan Övik och Bjästa (2,5 mil) varje dag och ofta får jag blunda för hemska omkörningar i möte. Livsfarligt! Trafiken skulle flyta på mycket bättre om det finns fler vägräcken och anpassad fart efter vägkvalité och trafiktäthet. Men för .. håll hastigheten där det är 50 och 70. Många kör 90 över allt!! Fler kommer säkert att hålla 80 överallt om hastigheterna sänks ytterliggare! Eller..

#1
zlatan
2009-09-07 23:52

vägverkets idiotism

#1
patrik
2009-09-08 00:31

den som kört autobanh förstår att en sänkning av hastighet är löjligt, bygg bättre vägar istället. 3 filigt som på autobanh , helt överlägset, tänk själv : lastbilar i en fil, de sega typer som varit på volvodriving school i en fil och sen vi normala i en annan fil.

#1
Harry
2009-09-08 02:03

"Vad hjälper det med en tiger i tanken när det sitter en åsna bakom ratten?", var det GULF som uttryckte sig då det bagav sig. Vad hjälper det med sänkta hastigheter när folk ändå ger sig fan på att det ska krockas och köras vanvettigt. Ända sättet att nå nollgränsen är att rensa bort de prestigegalna eller att sänka hastigheten till noll... alltså en omöjlighet. Så länge dessa galningar som tror sig kunna bemästra både fysikens och trafikens lagar och akut skapa sig egna för stunden och för bara dem själva gällande lagar som de sedan kräver att alla andra än de själva ska behöva följa, får hållas som de gör, så kommer det att kosta, - kosta liv. Att de själva stryker med ibland tycks inte avskräcka de kvarvarande. Men visst vore det väl underbart att kunna få pluttra fram i 30 km/tim genom en stad där man inte är så hemma, och få känna lugnet inom sig och få uppleva att man faktiskt kommer fram precis lika fort ändå, kanske plus/minus någon minut och ändå inte behöva bli nervös över att bakomvarande försöker att skjuta på...
Tänk att det finns de som faktiskt tror att det går fortare i nittio en meter bakom en bil än hundra meter bakom. Att jag måste byta bil är helt klart, för min bil går bara hälften så fort i femtio som de flesta andras bilar gör.

#1
Roy
2009-09-08 13:57

Minns att i saligen avsomnade Trakimagasinet sändes för många år sen ett inslag från USA där man ökat fartbegränsningarna i ett område och fått färre olyckor p g a att den effektivare trafikströmmen medförde att avstånden mellan fordonen ökade.
Här har säkert AL en del statistiskt material att åberopa som visar att ökad hastighet medför ökad olycksrisk. Alltså tvärtemot det amerikanska experimentet. Gissar att det beror lite på hur man definierar olyckor. Risken för dödsolyckor ökar naturligtvis markant med ökande hastighet.
Olyckor kan ske av så många orsaker, men de kommer alltid överraskande. Farten dödar trots allt. Det enda som verkligen kan åstadkomma något är att förändra attityder - och hur gör man det? Information på väldigt många och väldigt olika sätt är en väg. Trafikskolorna har här ett stort ansvar där inte minst lärarna själva måste bearbeta de egna attityderna.
Lite lustigt är det ändå att när det nu efter att i så många år ha tjatats om hur viktigt det är med differentierade fartgränser så att de känns motiverade, nu när de genomförs tjatas om hur krångligt det är...

Erik F, det främsta skälet till att folk kör i 120 på 110-vägar är inte att just 120 är en så bra fart, utan för att det är 10 över den rådande begränsningen.

Angående attityder, jag måste medge att jag gillar Harrys inlägg alldeles här inunder.

#1
AL
2009-09-08 16:34

Jag vet inte riktigt vad Roy avser men år 1987 och 1996 höjdes hastighetsgränsen på vissa motorvägar i USA. I de studier som sedan genomförts pekar det mesta på att hastighetshöjningarna, både 1987 för motorvägar på landsbygden och 1996 för motorvägar både på landsbygden och i urbana områden, medförde ökat antal dödsolyckor. Roy kan studera Consumer Unions rapport “Assessing the Impact of Speed Limit Increases on Fatal Interstate Crashes" om han vill veta mera.
MVH AL

#1
Kurt
2009-09-08 18:00

Varför debatteras trafikanternas beteende så lite ?
provocerande omkörningar mot mötande trafik där åtskiljda körbanor saknas, vid de enstaka tillfällen när blinkers används slås den i regel på i samband med att man börja vrida på ratten, de skenheliga motorcyklisterna som kör i dubbla tillåtna hastigheten och sedan skyller på ouppmärksamma bilister, för att inte tala om stora lastbilar som skall pressa sig förbi varandra med kanske 7-8 km hastighetsskillnad. Självklart finns det undantag bland de uppräknade kategorierna, men de märks ju mindre. Mitt recept
är fler poliser efter vägarna som kan beivra felaktiga beteenden direkt, för egen del blir det mindre bra om man samtidigt ökar antalet hastihetskontroller eftersom det ofta går lite fortare.Jag har läst den skrämmande debatten om sättet att "jaga" rattfyllerister vid tillfällen då man skall hinna med flest blåsningar. Tal i mobiltelefon utan handsfri skulle också förbjudas då man ser folk hålla på och fumla med sina telefoner

#1
Lars-Olof Svedberg
2009-09-08 19:47

Självklart har farten betydelse men om denna betydelse är så stor vi skall ha en armé av personer som ägnar sig åt studieresor, tjänsteresor, sammanträden, utredningar och annat för att ta fram och tolka teoretiska modeller där man anser sig på tiondedelar när kunna räkna ut hur många liv som sparas om max-farten på en viss väg ändras/sänkes är mer än tveksamt.
Icke sedan att förglömma arbete/kostnad med att skylta om och risken att förare trots allt tappar bort gällande fart när denna åker upp och ner som en jojo på korta sträckor på i princip samma väg!
Lägg hellre tid,pengar och möda på trafikanternas beteende och vägarnas utformning så blir framgången betydligt större.
Eller förresten, varför inte lägga pengarna på samhällets VERKLIGA problem : sjukvårdens brister, skolans tillkortakommande, ökande brottslighets bekämpande....?!
Lars-Olof Svedberg

#1
fartdåre
2009-09-09 11:12

Jag kollar aldrig på hastighetsskyltarna förutom när jag ser en polis, då letar jag som en galning efter dom:) där emot så blinkar jag alltid, kör aldrig mer än 10 km/h om det står en vägarbetare på vägen och är väldigt uppmärksamm på barn och djur i tätorter. Det finns många som "följer lagen" ang hastigheten men som jag anser kör "för fort" förbi barn och vägarbeten men som i.o.f.s följer lagen.

#1
Lennart Germundsson
2009-09-10 14:26

Jag tycker Transportstyrelsens förslag är bra, nämligen sänkt hastighet på "dåliga" vägar och höjd hastighet på säkkrare vägar. Remissrundan har ju gett många tillfälle att yttra sig över förslaget om anpassade hastighetsgränser. Svårigheten tror jag blir att hålla reda på alla hastighetsskyltarna, men det kommer så småningom GPS-styrningen sköta om.

#1
Roy
2009-09-11 23:27

AL hade mycket riktigt statistiskt material som åter visar att ökad hastighet ökar risken för dödsolyckor. Alltså inte risken för alla olyckor, utan risken för dödsolyckor. Fallet i Trafikmagasinet som jag refererade till, visade på att olyckorna minskade när trafiken glesades ur när hastighetsbegränsningen höjdes. Det var, vad jag kan komma ihåg, en mycket begränsad historia och omdömet gällde för alla typer av olyckor. AL:s material är säkerligen mer omfattande och därför mer tillförlitligt. (Men som alltid så gäller det att veta vad man verkligen mäter.)

#1
AL
2009-09-14 13:07

Roy. En svårighet när man mäter olyckor är just att få med vanliga incidenter i statistiken. Alla rapporteras ju inte och det saknas, vid sidan av försäkringsbolgen, erfordeliga data som ger ett säkert utfall. Dödsolyckorna däremot är svåra att missa och av den anledningen är det oftast dem man undersöker mer storskaligt. Sedan får man ägna sig åt skattningar som är mer eller mindre precisa och genom dessa dra slutsatser om vanliga olyckor (hur de nu skall definieras). Så Trafikmagasinets slutsats får antingen ses som egenupplevda dvs kvalitativa, någon eller några tycker så baserat på egna erfarenheter, eller så har någon påvisat detta utfall empiriskt. Hittills har jag i alla fall inte läst någon sådan studie men om en sådan existerar skulle i alla fall jag väldigt gärna ta del av dem. MVH AL

#1
Torbjörn A
2009-09-21 00:00

Med 80 på många raka och ödsliga vägar i Norrland blir effekten att man åker i st för kör bil.
Hur mycket ökar olycksrisken pga okoncentration, trötthet, mer prat i mobilen, fler SMS etc för att bryta tristessen ?

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.