Bild
Nästa artikel

Polisen och NTF vill minska hastigheten i tätort

Nyheter

Hastigheterna är för höga på kommunernas gator och vägar. Det anser polisen och NTF - som nu kraftsamlar för att stärka hastighetsövervakningen i tätorter.

- Polisen kommer under vecka 34 arbeta intensivt med trafiksäkerhetshöjande insatser i städer och samhällen med fokusering på hastighet, nykterhet samt säkerhetsanordning som bilbälte och hjälmanvändning. På orter där Temaveckan infaller med skolstarten kommer flertalet av kontrollerna att förläggas i anslutning till skolorna och färdvägar till dessa säger Björn Lidö, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Enligt Vägverkets beräkningar kan en förbättrad efterlevnad av hastighetsgränserna minska antalet omkomna på det kommunala vägnätet med cirka 30 personer per år.

Därför storsatsar polisen för att stärka hastighetsövervakningen av trafiken på kommunernas gator och vägar under vecka 34. Samtidigt genomför NTF ett flertal aktivitet i ett antal kommuner, bland annat hastighetsmätningar vid skolor. NTF ska även informera om riskerna med hastighetsöverträdelser vid låga hastigheter.

- Hastighetsöverträdelserna måste bekämpas på flera fronter, säger NTF:s vd Jan Sandberg. Mest effektivt är naturligtvis fysiska åtgärder i väg- och gatumiljöerna, men det är kostsamt att bygga ett system som gör det omöjligt att köra för fort. Därför måste vi också arbeta med attityd- och beteendepåverkan och en förutsättning för att det ska bli framgångsrikt är det samordnas med andra åtgärder, t ex en intensivare övervakning

Hälften följer gränserna

Hastighetsmätningar som Vägverket genomförde 2003 på vägar i tätort, visade att hälften av trafiken följde hastighetsgränserna. Bland annat visar dessa mätningar att de flesta hastighetsöverträdelserna sker på sträckor med hastighetsgränsen 30 km/tim.
 
Dessutom var regelefterlevnaden närmast dubbelt så hög på vägar med högsta tillåten hastighet 70 km/tim i jämförelse med vägar med hastighetsgränsen 50 km/tim.

"Mycket stora effekter"

Om hastighetsgränserna i tätort följdes i större utsträckning av trafikanterna skulle fler liv räddas. Den största trafiksäkerhetsvinsten rör oskyddade trafikanter.


Ungefär 60 procent av de omkomna på det kommunala vägnätet är cyklister och gående som påkörts av ett motorfordon. Till detta tillkommer ungefär 15 procent omkomna på motorcykel och moped.

-Hastigheten i tätorten spelar mycket stor roll för säkerheten. I händelse av en kollision mellan en bil och en fotgängare så avlider nio av tio om påkörningshastigheten är 50, om den är 30 km/t så avlider en av tio. Små justeringar av hastighetsnivån i våra tätorter kan med andra ord få mycket stora effekter, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.
Taggar: Nyheter
Polisen och NTF vill minska hastigheten i tätort

Kommentarer

#1
Morgan
2009-08-13 15:56

Är det inte bättre att oskyddade trafikanter har respekt för bilar och lastbilar? Om dom inte hamnar framför/under fordonet så har ju inte hastigheten någon betydelse. Denna utveckling med minskade hastigheter leder till att oskyddade trafikanter får ännu mindre respekt för trafiken. Se bara vad som hände när den nya lagen om övergångsställen infördes... Jag kör dagligen i stockholms innerstad och det händer nästan dagligen att jag får tvärbromsa för en fotgängare som går rakt ut i gatan utan att kolla om det kommer bilar eller cyklister som kör mot rött. Det vore intressant att se statistik på hur många liv som skulle sparas om cyklister aldrig cyklade mot rött? Någon som har siffror på det?
Däremot tycker jag att det är rätt att övervaka hastigheten utanför skolor och dagis. Barn och ungdommar har ju inte samma förmåga som vuxna att förstå vad som är farligt för dem.

#1
Anders
2009-08-13 17:21

Morgan, jag håller med, men det är inte bara barn etc. som saknar förmågan. Det finns många vuxna och valpar (maskulina nybörjare) i trafiken som är oförmögna.

#1
göinge
2009-08-13 19:20

Det var ingen ny lag om beteende vid övergångsställen som infördes! Det var en omformulering. Så som det nu står är exakt som jag fick lära mig när jag tog körkort 1994.

#1
otto
2009-08-13 19:39

Jag är helt övertygad om att många blir stressade av att behöva ligga och puttra i 30km i innerstaden. Den stressen leder till tokiga beslut när "bägaren rinner över" efter 30, en miljon trafikljus etc. Dra ned på 30-zonerna (så respekteras de vid skolor bättre), antalet trafikljus och skyltar och skapa en kommunikation mellan olika trafikanter istället - då minskar antalet olyckor.

#1
Kjell-Åke
2009-08-14 12:08

En av de minst genomtänkta trafiksäkerhetsåtgärderna var att tillåta 30 km/tim hastighetsbegränsning på andra ställen än vid skola.Inte ens vid skola kan bilister följa denna bestämmelse, långt mindre i villakvarter och andra byvägar. Hur kan man tro att bilister som inte har vett att följa vägtrafikförordningens huvudparagraf "Till förekommande av trafikolycka etc." skulle ta minsta notis om skyltning till 30 km/tim, i synnerhet som man är medveten om att det aldrig varit hastighetsövervakning, och sannolikt inte kommer att ske. Märkligt är att det i huvudsak är boende i kvarteren som syndar värst. Enda möjligheten att få ner hastigheten till rimliga proportioner är att anlägga de förhatliga vägbulorna med lagom avstånd från varandra, det enda bilister är rädda om är bilens underrede, inte att köra på och skada barn och husdjur.
30 km/tim hastighetsbegränsning på ställen som inte kan eller vill övervakas av polis har ett enda syfte, att sänka trafikmoralen i stort.

#1
göinge
2009-08-14 12:59

Vi har puckade politiker som skulle vilja ha 30 km/h på en del genomfartsleder när riks- och länsvägar går genom byar. Som tur är inte alla så puckade.

#1
Roy
2009-08-15 19:41

Det är allt lite oroande om det verkligen är så att 30-skyltarna är de som respekteras minst. De var ju de enda som man tidigare kunde lita på att de var placerade där det verkligen var befogat. För stor generalisering gör att skyltar tappar i respekt.
Ska man döma av hur många som beklagar sig över att GPS-navigatorer visar felaktiga hastighetsbegränsningsvärden, så finns det uppenbarligen de som inte klarar av att läsa några skyltar alls oavsett vad det står på dem, så...
Naturligtvis vore det bästa om det funnes elektroniskt reglerbara skyltar anpassade till den aktuella situationen och en koppling till en tydlig skärm i bilen samt en automatisk begränsare (som skulle kunna förbigås med en knapptryckning).
I övrigt handlar det mycket om min vanliga käpphäst - attityder! Vi är många som måste acceptera nya rön och som får lära om. För övrigt så handlar hastighetsbegränsningar inte alltid om säkerhet, utan om hänsyn till kringboende.

Morgan, visst springer en del rätt ut i trafiken utan minsta förvarning. Värst är de som gör det i närheten av övergångsstället i stället för på det.
Och så har vi alla de bilister som glatt gasar på och till och med kör om på övergångsställen.
Idioter finns av alla de sorter...

Otto, när man kör in i en stad så får man nog räkna med att det finns trafikljus och att hastigheten måste vara lägre än ute på landsvägen, utan att för den skull gå i taket. Även om det till och med skulle vara en 30-sträcka.
(Det var det här med attityder...)

#1
Hizzy
2009-08-16 00:59

"Likheten mellan 30 och 300 km/t är att de båda är svåra att hålla längre stunder" skrev en krönikör "(jag minns inte vilken) i somras. Att ha 30 i hela stadskärnor som vissa städer har är rena vansinnet,ropa inte varg i onödan.

#1
Lasse J
2009-08-16 11:27

Det är inte lagstiftningen som brister, utan taskiga ATTITYDER!

#1
Lasse J
2009-08-16 19:03

HIZZY
Ett tips till dig och den sanslöst formuleringsfinurlige krönikör du hänvisar till:
Tjacka upp er på varsin klass 2-moppe!

#1
Karin
2009-08-22 19:05

Känner jag NTF och polisen rätt blir det övervakning av de mera meningslösa 30 gränserna. Man kommer inte att mäta vid dagis och skola, man kommer att mäta där 30 införts utan egentlig orsak, t.ex . inom hela bostadsområden. Där kommer man att mäta omedelbart efter 30-tavlan, före fartguppet.
Karin

#1
Claes Görhammar
2009-08-24 11:12

En reflektion, jag visste inte att det varen trafiksäkerhetsvecka förra veckan, i Järna såg jag två polisbilar, den ena med punka på hö fram, båda i garage, i Gnesta såg jag tre bilar som tydligen letade efter något/någon då de cirklade runt i samhället, dock inte vid skola eller andra 30-sträckor, i övrigt var jag i Södertälje och i/på Stockhom/Ekerö, men såg ingen polisbil där, i denna vecka med intensifierad trafikövervakning.
MVH Claes

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.