Bild
Nästa artikel

9 av 10 svenskar kör för fort

Nyheter

9 av 10 svenskar är fartsyndare. Det visar en ny undersökning, som även visar att 46 procent av förarna regelmässigt kör för fort - och att stockholmarna är värst.

-Svenskar i trafiken är relativt laglydiga med ett undantag - hastighetsefterlevnad. Vi är bäst i världen på bälte och bra på nykterhet, men de få som bryter mot det svarar för de flesta dödsolyckorna, säger Nils Petter Gregersen, trafiksäkerhetschef på NTF, till Metro.

92 procent av de svenska bilförarna kör för fort någon gång. Det visar en undersökning gjord av försäkringsbolaget If bland 3337 körkortsinnehavare mellan 18 och 74 år.

Undersökningen visar även att 46 procent av de svenska förarna regelmässigt kör för fort, det vill säga minst varannan gång de sätter sig bakom ratten.

Stockholmarna är värst i Sverige. 59 procent av stockholmarna fartsyndar minst hälften av gångerna de sätter sig bakom ratten - och 18 procent gör det varje gång.

Ingen höjd hastighetsgräns
Mellan 100 och 150 bilister dör varje år på grund av fortkörning. Ändå visar If:s undersökning att endast åtta procent av de svenska förarna följer hastighetsgränserna. Men några tankar på att höja hastighetsgränserna finns inte.

-    Det kunde man i och för sig göra om man accepterar att så många dör. Det gör vi inte i och med riksdagens nollvision, säger Nils Petter Gregersen.
Taggar: Nyheter
9 av 10 svenskar kör för fort

Kommentarer

#1
Zeth
2009-06-09 13:32

Ett regelverk som 92 procent bryter mot är det något fel på, det måste politiker och myndigheter inse. Om hastighetesgränserna generellt upplevs som för låga, leder det dessutom till att de inte heller efterlevs där de verkligen är motiverade, vilket leder till ökade olycksrisker.

#1
Emme
2009-06-09 13:37

Det stämmer det du säger Zeth.

#1
Tobbe
2009-06-09 13:42

Vi kan inte hålla på att höja hastigheter gång på gång bara för att fortkörare ska kunna anpassas till trafiken. Personligen tycker jag det är perfekt som det är nu. Lär er att köra bil som moget folk istället och skaffa farthållare om det är så svårt att hålla still hastighetsmätarnålen. Ni tjänar knappt en minut per mil när ni kör för fort, vilket således betyder att det är mer farten som lockar än argumentet att komma fram i tid.

#1
Henry
2009-06-09 13:44

Hastighetsreglerna verkar vara satta för att passa de sämsta förarna under mörker och sämsta möjliga vägelag, men det händer ju oxå att vägen är torr och dagsljus råder då borde det gälla andra regler.

#1
Jan Nyberg
2009-06-09 14:00

Jag har själv gått på säkerhetskurser så jag fick uppleva
hur fruktansvärt den höga hastigheten kan döda.
Det finns för många som tror att dom
är F1 förare så dörför barkar det åt
helvete när farten ökar.

#1
Ambulansracer
2009-06-09 14:20

Det är viktigt att man sätter en sista gräns som jag har gjort, dvs inte mer än 100% för fort (dvs 70 = 140, 90 = 180 osv)! Detta gäller om man är koncentrerad på, just det, körningen samt har omdöme i behåll för att analysera det rådande trafiksituationen. Jag kör oftast lagligt men aldrig snabbare än 100% över hastighets gränsen och har ALDRIG upplevt en kritisk situation i hela mitt liv (30 år bakom ratten). Jag är säker att 90% av olyckorna relateras till att föraren "maxar" och inte har satt en gräns som inte för överskridas samt självklart alkohol, droger, störningsmoment i form av mobil telefon, mm. Nu vill jag se alla inlägg om att +100% är vansinne men tro mig om du är en bra chaufför och förhållanden är ok är vägarna anpassade för detta! Du dör bara när en älg eller liknande dyker upp, men skit samma, då har du i alla fal levt livet i världens största skyddade verkstad samt sliper lida med brutna ben, mm!

#1
Fart nisse
2009-06-09 14:47

Är med på de du säger ambulansracer.
Och Tobbe ställ bilen så är du inte ivägen för dem som kör fortare iaf. Vist är det farten som lockar fattar alla.

#1
Krister
2009-06-09 14:52

Obegripliga 70-vägar!
Det finns många vägar som är skyltade 70km/h, utan någon uppenbarlig anledning.
Asfalterad väg utan bebyggelse. Har aldrig varit med om att någon kört lagligt på dessa.
Man kan då fundera på varför dessa vägar inte kan vara 90-vägar.
Ibland känns det som VV sänkt hastigheten bara för att jävlas och dra in mer böter.

#1
Janne i Stuna
2009-06-09 15:09

Det verkar som endast skickliga bilförare tycker till !? Om vi alla inklusive tyckarna visade en större ödmjukhet visavi fordon och trafik skulle nollvisionen vara mycket närmare. Glöm inte att det i 99 fall av 100 är vi förare som orksakar olyckorna.

#1
Kjell-Åke
2009-06-09 15:32

Visst går det att köra 100 % för fort. Det går ju att köra på fel sida på vägen också, i alla fall en stund. Klaga inte på hastighetsbegränsningarna, det är ju ni själv som framkallat dem genom att inte följa vägtrafikförordningens huvudparagraf "Att iakta den omsorg och varsamhet etc. till förekommande av trafikolycka". Det kan ju antas att det finns "sämre"bilförare som planerar sin körning efter tron att andra förare håller sig någotsånär inom rimliga hastigheter.

#1
Kjell
2009-06-09 15:56

Vi har våra vägar för att transportera gods och människor från ort till ort i vårt (mycket) avlånga land - inte för VV m.fl. att räkna statistik på, eller att ta in böter på. Vi måste ha förare som går att lita på och som kan hålla en hastighet som är lämplig med hänsyn till aktuella omständigheter.
För fort är inte 10 eller 20 km/h över skyltad hastighet, för fort är när man kört så att man inte behärskar situationen

#1
Pebbe
2009-06-09 16:23

Det är skitsnack att VV endast är ute efter statistik. När det gäller att redovisa olyckor kan man inte gå in på enskilda fall, det skulle sluta med en j-a massa papper som ingen skulle läsa!
Det intressanta är att få fram fakta för respektive vägavsnitt, fakta efter de omständigheter som rådde vid olyckstillfällena, då kan man använda statistiken för att sedan kontrollera uppgifterna på aktuellt avsnitt, visuellt.
När man bygger nya vägar försöker man att använda sig av erfarenhet och nyinnovation, däribland statistik.
Den som orsakar, eller skyller på andra omständigheter oavsett vad, en olycka är alltid ansvarig = bilföraren.
Står det 70 på en skylt innebär det inte att man måste köra 70, utan att vägen är anpassad, av erfarenhet, till denna begränsning. Om man som förare inte inser sin egen begränsning eller förstår rådande omständigheter skall sänka farten. det finns de bilförare som kanske inte inser att dessa nämnda förare existerar och då måste man ju ifrågasätta kompetens och förmåga att förstå att det finns andra "icke-racerförare". Den som måste köra om gör ju det UTAN att hetsa upp sig eller köra om på olämplig plats! Enkelt!

#1
Yang
2009-06-09 18:21

När myndigheterna kommer inte åt orsakerna bakom olyckor, som självmord, akut sjukdom, senilitet, dåligt omdöme, drogmissbruk, ouppmärksamhet osv tar man och satsar på hastighet. Den kan man både mäta och kontrollera. Jag skulle vilja veta hur mycket olycksrisken ökar bara pga hastigheten jämfört med hur mycket den ökar pga andra faktorer, som jag ger exempel på ovan. De flesta som kör för fort råkar inte ut för en olycka. Man pekar ju oftast inte ut hastigheten som olycksorsak när det gäller tåg och flygolyckor. Då är det istället andra faktorer som hamnar i fokus. Viss förvärrar hastighet olycksförloppet, men är den orsaken till olyckan? Jag uppfattar att trafiksäkerhetsfolkets enormt sneda fokus på bara hastighet handlar om att man mäter det som går att mäta och undersöker det som gär att undersäka, snarare än att titta på det som egentligen är problemet. Det är helt enkelt för svårt. Liksom en hel del företag mäter hur länge anställda vistas på arbetsplatsen (stämpelur, tidrapporter mm), snarare än att titta på hur de jobbar och vad de åstadkommer för resultat.

#1
Pebbe
2009-06-09 18:35

Om maxhastigheten, i en modern bil, bara var 30km/h skulle troligen samtliga olyckor leda till lindriga skador.
Om samtliga bilister färdades i 100km/h, oavsett väg, skulle troligen olyckorna leda till döden.
Om samtliga olycksbilister färdades i 100km/h skulle, oavsett orsak, hastigheten troligen leda till döden.
Om dessa bilister färdades i 30km/h skulle troligen endast lindriga skador bli följden, oavsett orsaken.
Samma sak skulle ske oavsett du färdades med tåg eller flyg (om man nu kunde acceptera den låga hastigheten).
Vad jag vet så har ju myndigheterna faktiskt tagit hänsyn till de olika orsakerna bakom en olycka.

#1
Roy
2009-06-09 20:19

Om man ser sig omkring så ser man att det är få andra som gör just det - ser sig omkring. En majoritet verkar vara så oerhört självupptagna att de inte tar till sig och bedömer det som sker runt omkring dem. Samarbete och smidighet existerar inte. Sen mitten av 80-talet verkar solidaritet ha blivit ett skällsord och istället råder de stora egotripparnas tid. Naturligtvis avspeglas det här i trafiken.
Våldsbrotten ökar - inte minst hos tjejer! När uppnår de den nivån att de ska få bli norm, Zeth?
Naturligtvis finns det en fara med generella hastighetsbegränsningar - där har du helt rätt, Zeth. Men det finns de som gnäller över de nya, differentierade begränsningarna eftersom det då blir fler skyltar att bry sig om. På sina håll har man börjat experimentera med elektroniska skyltar som mer anpassar sig till de för stunden gällande förutsättningarna - och det är naturligtvis det bästa, Henry.

Jag har alltför många gånger åkt med en förare som kanske inte alltid kört för fort, men i övrigt rent vansinnigt. Legat upp i häcken på bilen framför, gjort omkörningar på de mest livsfarliga sätt med mera. (Under en vägsträcka med breda vägrener låg han konstant i mötande körfält och räknade kallt med att de andra skulle flytta på sig!) De flesta av de tillbud han orsakat har han inte ens märkt och de krockar han råkat ut för har alltid varit den andra partens fel.
Det är mycket möjligt att man rent tekniskt kan hålla till och med mer än 100 % över gällande hastighetsbegränsning - men inte överallt. Under vissa förhållanden bör man inte hålla ens hälften - det kanske också bör nämnas. Trafikmässigt - och det är ju i trafiken vi befinner oss med våra bilar - är det naturligtvis rent vansinne. Ambulansracer, när du ökar din hastighet med 100 % så ökar du energin med 300 %! Du får fyra gånger så lång bromssträcka! Och det barnsliga resonemanget att man dör och slipper brutna ben stämmer ju inte alltid. Det kan ju lika väl handla om att knappt få några skador alls istället för att bli invalidiserad för livet - och att ha orsakat någon annans död.

I ett par andra trådar här på webbplatsen skriver en kille, Al, som är duktig på statistik och har länkar till ett par bra webbplatser som förklarar inte bara konsekvenserna av att krocka i högre farter, utan också den (statistiskt säkerställda) kraftigt ökade risken att dö. I stort sätt så ökar dödsrisken med kubiken på ökad hastighet. Alltså, om du ökar från 50 till 100 km/h, så är din dödsrisk 16 gånger större! Förhållandet är detsamma om du ökar från t ex 30 till 60 km/h. Ökar du från 30 till 90 km/h blir risken 27 gånger större! Kanske ger det lite svar på din fråga, Yang.

#1
Roy
2009-06-09 20:24

Jämrans, jag skrev i slutet av mitt inlägg härinunder att dödsrisken ökar 16 gånger. Åtta gånger ska det vara - och det räcker ju till.

#1
Kjell-Åke
2009-06-09 20:40

I en av dagens tidningar berättades om att man gjort mätning av hastigheten i ett samhälle här i Skåne i område med mycket barnfamiljer. Över 2000 fordon hade kontrollerats, endast 10 hade hållit gällande hastighet. Är det fel på huvudet på förarna eller kan det vara så enkelt att man kan skylla på myndigheterna. Hastighetsproblematiken bloggas det om i tid och otid, men om man kontrollerar ute i trafiken struntar man snart i de flesta reglerna

#1
Yang
2009-06-09 21:08

Roy! Risken att dö är väl ändå relaterad till att man de facto krockar. Om man inte krockar är dödsrisken noll. Man måste skilja på orsak och verkan.

#1
Tore
2009-06-09 23:57

Hur man vrider och vänder på argumenten kan man ALDRIG bortse från det faktum att högre fart allid innebär högre fara. Av 4 mycket självklara skäl:
1. Längre reakionsförmåga
2. Längre stoppsträcka
3. Ju fortare det går ju svårare är det att hinna göra en korrekt undanmanöver
4. Om olyckan är framme blir konsekvenserna större.
Visst finns det många andra faktorer som kan utlösa en olycka men OM ett tillbud inträffar har de inblandade fordonens hastighet just då en oerhörd betydelse för utgången.
Att förneka sambandet mellan hastighet och risk är ingenting annat än naivt och enfaldigt, och endast ett sätt för fortkörare att försöka rättfärdiga sitt eget riskbeteende..
Att sedan många bilister gör sig skyldiga till andra riskbeteenden är väl snarare ännu ett skäl till att HÅLLA hastighetsgränserna och inte tvärtom...

#1
Pebbe
2009-06-10 06:46

"Frontalkrock utanför Lysekil.
De två unga killarna körde i mycket hög hastighet när deras bil fick sladd.
De frontalkrockade med en bil där det satt en mamma och tre barn.I den ena bilen åkte två killar i mycket hög hastighet och de tappade väggreppet."
Undrar om olyckan hänt om hastigheten varit lägre, hade de fått sladd även då? Hade de haft tid/marginalen på sin sida, att hinna göra en undanmanöver?
Tja, vad säger man?

#1
Arthur Dent
2009-06-10 09:50

Att folk kör för fort beror inte på att det är fel på hastighetsgränserna utan att risken att åka fast är försvinnande liten! Om det vore så att man automatiskt bötfälldes när man överskred gällande hastighet, skulle vi inte längre ha några fortkörningar. Det vore intressant att se vad som då också skulle hända med olycksstatistiken...

#1
Roy
2009-06-10 15:32

Yang, du kommer med precis samma typ av invändning som jag själv gjort tidigare. Men de förhållanden jag beskriver finns noggrant redovisade av Vägverket. Den bakomliggande forskningen och den uppsamlade statistiken visar att man faktiskt kan dra sådana här slutsatser. Självklart så är inte dödsrisken överdrivet stor bara för att man sätter sig i en bil, men den ökar ändå på detta sätt i förhållande till hastigheten. Hur stor den är procentuellt sett, vet jag inte, men det finns ju gott om människor som spelar på Lotto med betydligt mindre risk... chanser.

#1
Jarl-Erik Smeds
2009-06-10 15:49

Om tyskarna klarar av att köra på motorvägar med fri fart borde väl vi svenskar kunna göra det också. Skicka mesarna på Vägverket och NTF till Berlin på studieresa. Förhoppningsvis kommer de klokare tillbaka. Låt dem som inte klarar av fri fart på motorvägarna antingen hållas kvar i tätorterna och begränsa sig till 30-50 km/t eller såklippa sina körkort.
Låt oss säga som tysken, " Fri fart för fria medborgare !

#1
Pebbe
2009-06-10 16:30

Hur många bilar brukar det vara inblandade i olyckor där motorvägsstandard råder?
När det sker en olycka på dessa vägar, och man befinner sig alldeles bakom kanske en-två eller som åttonde bilist, har du väldigt liten chans att stanna i tid.
På svenska motorvägar sker ibland seriekrockar, på tyska dito sker också dessa men då är plötsligt alltfler inblandade. Orsaken till detta är många gånger fler bilar i tät följd och med för hög hastighet.
Får jag gissa så har säkert både Tingvall o Co varit på såväl studiebesök som semester i Europa, bilandes.

#1
Krister
2009-06-11 10:47

Behöver en förklaring.
Många här skriver att ökad hastighet leder till svårare olyckor, och det kan jag acceptera och förstå.
Men om en väg varit skyltad till 90, sedan sänks till 70 utan att det varit några olyckor. Då menar ni att olyckorna skulle öka och bli svårare om man fortsatte köra 90?
Det är just denna logik jag inte försår, och tydligen en massa andra som också har svårt att sänka hastigheten till 70, när det innan gick hur bra som helst att köra 90.
Man får skilja på fortkörning och fortkörning. 200 på 90 väg = idiotiskt, 80 på 70 väg = förståligt.

#1
AL
2009-06-11 17:05

Det sker tiotusentals incidenter varje år Krister (försäkringsbolagens uppgifter). De allra flesta resulterar bara i repor och bucklor. Men en liten del av dessa ger allvarligt skadade (c:a 5000) och till och med rena dödsfall (c:a 450). Därtill får folk ibland uppsöka vård för mindre blåmärken, nackont samt skärsår (c:a 25 000). Totalt innebär detta att vi har en grundrisknivå i trafiken. En risk blir aldrig noll (faktiskt inte inom något sammanhang). Förändrar man då en faktor, såsom hastighet eller nykterhet, gör vägen säkrare eller får trafikanterna att köpa bättre bilar, kan man se en förändrning av risken. Antingen förolyckas färre eller fler, beroende på vilken faktor som undersöks.
Det är denna relation som är intressant när man debatterar hastigheterna. Där är relationerna väl styrkta och grundligt undersökta. Man vet med väldigt god precision vilken förändring av risken justerade hastigheter ger.
Om vi exempelvis studerar det tyska motorvägsnätet, som signaturen Jarl-Erik Smeds hänvisar till, omkommer det där 3,7 människor per miljard fordonskilometer. Samma siffra i Sverige är 2,5. Risken att dödas på Autobahn är alltså 48 procent högre än i Sverige. Denna relation följer väldigt väl de samband som man sett i fallet hastigheter. Genomsnittshastigheten på det tyska motorvägsnätet är 127 km/h mot 115 km/h i Sverige.
MVH AL

#1
AL
2009-06-11 17:13

Nej Yang, dödsrisken är aldrig noll. Det är en teoretisk och praktisk omöjlighet. Det finns så många faktorer som kan orsaka olyckor. Det kan vara tekniska fel på fordon och vägen (som kan vara omoderna), det kan finnas vilt på vägbanan, det kan vara frågan om alkohol samt trötthet, listan kan göras hur långt som helst. Ofta är det dock frågan om en samvariation, dvs en kombination av alla dessa faktorer.
Det är ovan nämnda variabler som bildar grundrisknivån. Betingat dessa är hastighetsvalet centralt och utgör skillnaden mellan liv och död.
MVH AL

#1
Pebbe
2009-06-11 17:58

Krister.
Nu vet jag inte vilken väg du nämner, men i läsandes stund kan man ju tycka att det är märkligt med hastighetssänkningen, från 90 till 70 på en väg som aldrig varit olycksbetonad.
Jag kan däremot "se" att det finns något som gör förändringen.
Det kan vara fler som vistas i och omkring vägen, barn, gamla eller kanske tillbud har rapporterats som exempelvis ökat vilt och/eller samtidigt ökad skymd sikt, helt eller delvis.
Det finns kanske andra faktorer som kan spela roll.
Många gånger hör jag sådana argument likt de du nämner, men aldrig en fortsatt tanke om varför från dessa personer. Kan du förklara det?

#1
Roy
2009-06-12 00:42

Jag bollar lite med Als siffror.
2,5 dödade per 1000 miljoner km är detsamma som en dödad på 40 miljoner mil. Om man reser 1500 mil per år, så måste man statistiskt sett leva i långt över över 26000 år innan man dör i en bilolycka.
Om jag utgår ifrån att detta är någon medelrisk gällande för någon sorts medelhastighet, och jag dubblerar min hastighet, så skulle det räcka med att leva en bit över 3000 år innan jag dör. Risken är alltså avsevärt större, men är den stor?
Ibland blir statistik farlig...

Al, rätta mig för guds skull om jag har fel.

#1
Kjell-Åke
2009-06-12 15:43

Med alla dessa mer eller mindre kloka inlägg kan man konstatera att det är säkrast att hålla sig hemma så mycket som det bara är möjligt.

#1
Olle
2009-06-12 16:14

Så många inlägg. Inte ett enda som tar in resursförbrukning och miljöaspekter. Vi har tydligen långt kvar.
Den som mist en närstående i en frontalkrock med en omkörande på fel sida av vägen har en annan syn på alla dessa skickliga förfortkörare ...

#1
pg
2009-06-13 02:03

Det är beklagansvärt att så många fullständigt skiter i de hastighetsgränser som satts. Vägverket får där ta det största ansvaret. Man har i många fall sänkt hatigheterna på vägar som strax innan byggts om till bättre standard. På en del ställen skyltas samma vägstandard 80 och 100 km/tim, beroende på vilket län det rör sig om. Ibland till och med i samma län!!
En skyltning som ingen bryr sig i. Vägverket ändrar i skyltjungeln efter sitt eget godtycke.
Förr fanns en kunnig trafikpolismyndighet som kunde till eller avstyrka vägverkets dumhetter, men idag finns ingen kunnig trafikpolismyndighet.
Och eftersom övervakningen är näst intill obefintlig, är hastighetsskyltarna onödiga.
Att "åkadit" på en laser, vittnar bara om dålig uppmärksamhet.
Dessutom sker alltmer hot och trakasserier av trafikanter som försöker köra lagligt, av kanske påverkade förare. Vid den gamla typen av kontroller, där radar användes, blev många av den typens bilister stoppade på tips från radarpatrullen. Det är mer än dagens fartkamera klarar av.

#1
AL
2009-06-16 00:38

Hej Roy. Jag har inget att invända emot ditt grundresonemang. Däremot skall man förstås inte glömma att din beräkning bygger på motorvägarna som är den säkraste vägtyp som finns idag. I Sverige kan man till och med säga att nollvisionen är realiserad på motorvägsnätet. Vidare är det svårt att uttala sig om effekterna från dubblerad hastighet, eftersom det saknas data för hastigheter över 130 km/h. Sist men inte minst gäller resonemanget främst genomsnittshastigheter, inte enskilda fall.
Avslutningsvis skall man heller inte förbise att olyckor vanligtvis är en följd av flera olika mekanismer som överlappar varandra. Att isolera enskilda företeelser kan många gånger vara vanskilgt, även om det förstås inte betyder att den trafiksäkerhetsmässiga effekten från olika felbeteenden är noll(som många ibland så felaktigt hävdar). MVH AL

#2
MikaelT
2011-02-15 23:28

Inte särskilt konstigt i ett land där hastighetsgränserna generellt är satta 20-30 km/h under vägstandardens tillåtande, vad jag kallar den för vägen "naturliga hastigheten", d.v.s. den hastighet som upplevs som naturlig och behaglig att köra, om hastigheten vore fri, eller satt betydligt högre. Tyskland har ju 100 som bashastighet, med sänkningar som tillfälliga undantag; ett sådant tänk hade suttit fint i Sverige; att sätta hastigheten efter vad som är möjligt största delen av vägen och varna/sänka hastigheten tillfälligt på de partier, som det nu verkar som att man har utgått från när man satt hastigheten på hela vägen.

Ex. 2+1 väg:
Vari ligger logiken, då man på 1-fältssträckorna får köra 100 km/h, samtidigt som 2-fältssträckorna har samma gräns, även då dessa är till för omkörningar?
Resultatet blir långsamma omkörningar, som hindrar fler att köra om, vilket bidrar till ett riskbeteende vid omkörningssträckans slut.
De tyska vägarna med mitt-och sidoräcken, har vanligen 130 km/h där det finns 2 körfält i vardera riktningen.
Jag föreslår: 100 km/h på enkelt körfält, 120 på dubbelt körfält.

Motorvägarna är ju ett kapitel för sig...
I Italien tillåts 150 km/h, i Österrike 160 km/h; Autobahn kanske har större risker i statistiken, men då ska vi också komma ihåg att Tyskland har 10 ggr fler invånare än Sverige, på 2/3 av ytan; dessutom har Tyskland en betydligt liberalare alkoholpolitik, som medger bilkörning med upp till 0,5 promille i blodet, vilket naturligtvis kan ifrågasättas.

Jag menar, att den generella hastigheten på motorvägar bör sättas till 130, som många andra länder har. Dock med undantaget av dagens 120 vägar. Att ha en gräns på 120 km/h på en 25-30 m bred väg (E4, E6) samtidigt som man sätter 110 km/h på ex. nya E22 genom Skåne (18,5) m bred, är väldigt konstigt, och rent av oförsvarligt.
110km/h/18,5 m blir~5,95km/h per m vägbredd.
Med samma tal får t.ex. E4:an 5,95*25=~150 km/h, med 30 m vägbredd ~ 178 km/h.
Jag förespråkar därför 150 km/h eller fri fart på vissa sträckor på denna typ av vägar.

I USA har försök med fri fart visat på kraftigt minskad olycksstatistik.
Problemet i Sverige är inte främst för hög hastighet, utan snarare för låg; folk som kör i 70 på 120-vägar osv. Inför minimihastighet på 90 på motorvägarna, som i Tyskland! Tillåt bussar och lastbilar att köra 90 på dessa vägar.

Höj bashastigheten till 90 km/h, markera undantag, där dessa behövs efter tysk modell!

Ofta sänks hastigheten p.g.a. viltolyckor...
Sätt upp viltstängsel istället! Som ex. väg 117 mellan Hässlehom och Markaryd.
Tidigare hastighet 90. Nu sänkt till 80. Vägen sniglar sig fram, de flesta håller 90-100. Sätt sidoräcken och viltstängsel, höj hastigheten till 100!

Ny standard enligt mig:

Enkel landsväg, dagens 70. Sätt bashastighet 90 med korta undantag, skylta faror och anledning till sänkt hastighet.

Dagens 80-vägar: Ett fåtal har rätt hastighet, vanligtvis
bättre med bashastigheten 90, 100 om sidoräcken, mitträffling och viltstängsel finns.

Dagens 90-vägar, d.v.s. breda vägar 1+1, med krypkörfält. Bör byggas om till 2+1 väg. Annars 100.
2+1 med mitträcke: 100/120
2+1 utan mitträcke: 90/110

Motortrafikled utan mitträcke 100.
Med mitträcke 110/130 (Vid 2+2)
Vid 1+2, helst utbyggnad, annars 110/120

Mindre motorvägar, t.ex. delar av nya E22 (18,5 m): 110-130 km/h beroende på skick och trafiksituation.
Större motorvägar: 140-160, eller fri fart på vissa sträckor
Minihastighet på motorväg: 90 km/h.

Räkna ut vilka dödstal Sveriges trafik skulle få med samma trafikmängd som i Tyskland, och samma alkohollagar (inte för att införa dessa i Sverige, utan för en korrekt jämförelse). Sen kan man sen vilket land som har bäst säkerhet!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.