Bild
Nästa artikel

"Låg medelhastighet är viktigt för att minska antalet döda"

Nyheter

Polisen och NTF tar ett gemensamt krafttag mot fortkörning. Vecka 17 ökar polisen övervakningen av hastigheterna i trafiken - samtidigt som NTF genomför en kampanj för att uppmärksamma trafikanterna om hur lite tid man vinner på att köra för fort.

- Vi kommer att övervaka hastigheten både manuellt och med hjälp av våra trafiksäkerhetskameror som är utplacerade på de mest olycksdrabbade vägsträckorna. En låg medelhastighet är viktigt för att minska antalet skadade och döda i trafiken, säger Björn Lidö, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Medelhastigheterna på de svenska vägarna har gått ner jämfört med i fjol. Men höga hastigheter är fortfarande den främsta orsaken till att människor dör i trafiken. Därför tar polisen och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) ett gemensamt krafttag för att få bilisterna att sänka hastigheterna.

Under vecka 17 ökar polisen bevakningen på landets vägar. Samtidigt ska NTF uppmärksamma trafikanterna om den ökade risken att dödas och miljökonsekvenserna av att köra för fort.

- Hastigheten har en avgörande betydelse för konsekvenserna av en olycka. Om medelhastig-heten minskar med fem procent minskar antalet olyckor med tio procent, antalet svåra skador med 15 procent och antalet dödsfall med 20 procent, säger NTF:s vd Jan Sandberg.

Samtidigt fortsätter Vägverket arbetet med att justera hastighetsgränserna på de svenska vägarna. Ett arbete som inleddes hösten 2008.

- Den första omgången av hastighetsgränsjusteringar fick en god acceptans, och vi hoppas att de justeringar som ska genomföras senare i år gör att förståelsen för att hastighetsgränserna ska vara anpassade till vägens säkerhetsstandard ökar ännu mer. Beräkningar pekar på att justeringarna i år kan minska antalet omkomna med cirka 10 per år, framhåller Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.
Taggar: Nyheter
"Låg medelhastighet är viktigt för att minska antalet  döda"

Kommentarer

#1
Anders
2009-04-17 01:25

Vägverket säger att:
Den första omgången av hastighetsgränsjusteringar fick en god acceptans, och vi hoppas att de justeringar som ska genomföras senare i år gör att förståelsen för att hastighetsgränserna ska vara anpassade till vägens säkerhetsstandard ökar ännu mer.
Jag har 22arbetsveckor per år i bilen och åker därmed myyycket bil. De nya hastighetsjusteringarna är käpprätt fel på många ställen. Återigen tolkar å förespråkar VV hastighetens betydelse för antalet omkommna per år fastän man gång efter gång under föregående år medgett att merparten av alla olyckor /omkomna har andra orsaker såsom,trötthet,handhavandefel,droger,alkohol självmord,dåliga vägar,dålig snöröjning,å många andra orsaker. Från gång till annan "planterar" man information i massmedia (som oftast är okritiska) om att åtgärderna -dvs staket färg,kameror,lägre hastighet - ger positiva resultat. Underlaget får man aldrig se. VV som myndighet har av regeringen i uppdrag att genomföra åtgärder för att ta ner antalet omkomna per år i trafiken ,men man måste fråga sig om resultaten står i proportion till de enorma kostnader man läger ner. Samma pengar till psykvård, antidrogkampanjer,fler poliser mfl. skulle säkert ge en mer betydande effekt i reducerat antal döda,våld mm. Effekten som VV eftersträvar är en utopi med åtgärdsprogram som istället ger mindre framkomlighet samt stress i trafiken.VV verkar vara en myndighet som tydligen gör allt för att motivera sin existens -tyvärr verkar politiker slösa bort våra skattepengar genom VV:s okunskap samt brist på kritisk genomtänkt analys av hur farten (normal fart) påverkar antalet olyckor.Jag har nu kört bil i 20 år med otroligt många timmar i bilen å vågar påstå att den absoluta majoriteten (säkert 95 %) kör riktigt bra bil och att det flyter på (gjorde) bra i trafiken. Folk är nuförtiden riktigt trafikvana och bilarna har blivit riktigt bra ur många aspekter. Dagens hastigheter är satta på typ 60 talet tills nyligen och har upplevts som för låga på många vägar - då- kommer Tingvall å andra självgoda moralens väktare på VV på att hastigheten skall ner mera - man baxnar. Det har nu blivit fler köbildningar,mer jo-jo körning,idiotomkörningar samt väsentligt längre körtid med Tingvalls metoder. Sträckan GBG-Örebro tar nu 30 min längre tid . Sträckan GBG-JKP tar nu 20 minuter längre tjid att köra. På vinterns när det är mörkt å kanske regnigt är det fara på färde att många ggr att "dra " hela bilens sida i ett mitträcke för reflexer finns knappast eller är lilla rengjorda på flertalet mitträcken (många mil). Nu skall man i sommar starta 2+1 vägbygge på 45:an från mellerud till Ånimskog - på ett vägagavsnitt som är det enda på hela 45:an från GBG till karlstad som har något sånär standard. Här kan man äntligen köra i normaltempo emedan man annars får köra i snigeltempo i 10 mil innan pga 45:ans usla standard. Vill även passa på att "berömma" VV för den eminenta motorvägen mellan uddevalla samt vänersborg. Den sträckan är ett lyft. Dock glömde VV att be "utföraren" att dosera vägen åt rätt håll.Kilometerlånga kurvor lutar "utåt" . Ok - inget problem om man inte kör fort ,men - hur fan bygger man för alla dessa hundra miljoner sek som man lägger ut. Exemplen är från Västsverige men jag åker över hela sverige å kräks på VV, Denna myndighet måste skrotas å byggas upp på nytt för man analyserar å åtgärdar som fan läser bibeln. Visst skall vi alla försöka hålla ner antalet olyckor i trafiken men skall samhället ha nytta av alla skattepengar som fördelas ut så skall dom lägg

#1
Anders
2009-04-17 01:29

Sorry - vet ej vad som hände - slant på en knapp å plötsligt 6 kommentarer. Ok - VV gillar jag ej - kanske någon som gör det? Vill påpeka att jag inte kör efter egna regler .Kan dock inte tiga för VV måste få kritik om dom förtkänar det - å det gör dom
Anders

#1
Sune S
2009-04-17 15:44

Bättre anpassning av hastigheten efter omständigheterna är viktigast för att minska antalet döda och skadade i trafiken.
Omdöme och hänsyn är svårt att öka med hjälp av lagar och förordningar.
I trafiken gäller det i första hand att överleva, i andra hand gäller vägtrafikförordningen.

#1
Lasse J
2009-04-17 20:35

Anders!
Innan jag går in i vidare argumentation vill jag gärna veta hur du definierar " Snigeltempo" och "Normaltempo"

#1
Anders
2009-04-17 23:36

Tja, Normaltempo är den trafikrytm som fanns innan 2+1 vägarna. Nu är den tunga trafiken kraftigt köbildande på våra sk riks samt europavägar -snigeltempo mao. Jo-jo körning blir det nästan hela tiden på dessa avsnitt ,samma på de avsnitt som har vägkameror. Ej fungerande trafikrytmn (jämn fart mestadels) ger stress å många tokomkörningar. På 2+1 avsnitten är det rena rallyt för att om möjligt komma om den tunga bilen,eller den bil som ligger en bra bit under gällande hastighet och bildar kö. Inför varje kamera bromsar den absoluta majoriteten in och jo-jo körning blir fallet. Mao så är VV:s hastighetsskyltning en sak å bilisternas självpåtagna trafiktrytm en sak - sistnämnda alltid något fortare än VV:s skyltning (vad beror det på ?).Som sagt - farten dödar inte i den grad som VV påstår- det finns en räcka av orsaker -följ debatten. Det verkar som om VV:s åtgärder inte får debatteras utan att man skall ställas i den berömda svenska skamvrån så fort man har en avvikande åsikt. VV:s strategi måste granskas bättre-framförallt av journalister.

#1
Lasse J
2009-04-18 11:25

Anders!
Väldigt mycket text!
Försöker välvilligt filtrea ut budskap och mening, men???
Hur som helst, den tunga trafiken utgör knappast något hinder på vägarna om man följer gällande hastighetsgränser.
Dom ligger ofta 15-30 km/tim över sina gällande gränser, vilket tydligen accepteras av myndigheterna.
Att farten dödar är bara ett skeende enligt fysikens lagar.
Högre hastighet-mer rörelseenergi som vid en olycka skall omvandlas i andra former.
Ge mig ett enda förnuftigt skäl till varför du ska ska följa gällande regelverk i trafiken.

#1
Lasse J
2009-04-18 11:26

Anders!
Väldigt mycket text!
Försöker välvilligt filtrea ut budskap och mening, men???
Hur som helst, den tunga trafiken utgör knappast något hinder på vägarna om man följer gällande hastighetsgränser.
Dom ligger ofta 15-30 km/tim över sina gällande gränser, vilket tydligen accepteras av myndigheterna.
Att farten dödar är bara ett skeende enligt fysikens lagar.
Högre hastighet-mer rörelseenergi som vid en olycka skall omvandlas i andra former.
Ge mig ett enda förnuftigt skäl till varför du inte ska ska följa gällande regelverk i trafiken.

#1
Anders
2009-04-18 15:45

Lasse-regelverket kanske är "omodernt". Sen- tung trafik på riksvägar å europavägar med 2+1 -prova å kör själv -garanterar dig en långsam upplevelse.

#1
Lasse J
2009-04-18 16:11

Anders!
Jag ställde egentligen två frågor till dig.
Varför du anser att man inte behöver följa gällande bestämmelser alternativt om du har några ideer om fördelen med att man som trafikant gör det?
"Pröva och kör själv"...
Ja ungefär 50 mil om dagen 5 dagar i veckan, så jag har sett tillräckligt....

#1
Anders
2009-04-18 20:07

Har inte sagt att jag inte följer gällande bestämmelser. Har däremot åsikter om att "Nollvisionen" och VV:s strategi haltar mycket betänkligt. Framkomligheten och trafikflytet är till det sämre. Debattera gärna detta istället för att dra förhastade slutsaser om mitt sätt att köra. Nu överlåter jag till andra att ha åsikter i detta forum.

#1
Emme
2009-04-19 16:06

Hahaha ..
Man kan inte annat än att skratta åt alla dessa fartdämpande återgärder :)
Varför inte försöka med något annat?
Är man klok i skallen om man gör samma fel om och om igen?

#1
Einar Claesson
2009-04-19 18:52

Alkolås + automatisk farthållare som går tex på gps så om vägverkets statstik är rätt så borde 300 återuppstå från de döda var år.
Varför inte???

#1
S-E S
2009-04-19 20:25

Åstadkom en massa trafiksäkerhetsaktiviteter på vägarna så att trafikrytmen blir så ryckig som möjligt. Det befrämjar trafiksäkerheten. Tillverka en massa "Farthinder" (Fisdämpare på Engelska), det höjer trafikanternas humör och minskar avgasutsläppen. Jag hade bestämt för mig att de flesta olyckorna sker inom tätbebyggelse och att flertalet singelolyckor orsakas av fyllon.
Om medelhastigheten minskas från 100km/t till 95km/t så minskas olyckorna med 10%. OK, men när du kommer neråt 45km/t med denna teori vad gäller då? Då har teoretiskt antalet olyckor minskats med 100% och då har vi enbart stadstrafiken kvar och den blir olycksfri?
Det är olyckligt att teoretisera i trafiken, lika olyckligt som att de som kör mindre än 3000 mil om året ska ha talan i centrala trafikfrågor.

#1
pg
2009-04-23 14:52

Vägverket gör många fel i det här med att sätta hastighetsgränser.
Man försöker på många sätt dämpa trafikrytmen.
I och med att rikspolisstyrelsen inte prioriterat trafikövervakning, ser vägverket sig tvugna att agera.
Det gör man genom att sätta upp fartkameror, vilka gör att hastigheten där de finns kryper ner till 15, kanske 20 km/tim under gräns, vilket är fullkomligt idiotiskt. Värst är de notoriska fartsyndarna, som kör om trots att man håller laglig hastighet. Vid kamerna tvärbromsar de och man tvingas sänka farten till ca 15 - 20 km/tim under gällande gräns förbi kameran.
Däremot har jag inget emot 2-1 vägarna. Det är bara att anpassa hastighet till förhållandet tung trafik och snabbgående. Omkörningarna vållar inga som helst prioblem.
De som påstår att körningen blir ryckig, kan inte köra bil helt enkelt. Håller förmodligen inte lagstadgad hastighet heller.
Jag föreslår dessa, att gå en körskolekurs i 2-1 vägskörning.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.