Bild
Nästa artikel

Vägverket bromsar 1 500 mil väg

Nyheter

I början av november inleds en omskyltning längs 1 660 mil av det svenska vägnätet. Nio av tio skyltar kommer att visa sänkta hastigheter.

Nu presenterar Vägverket andra etappen i sitt översynsarbete av landets hastighetsgränser. Hastighetsskyltar som står intill 1 660 mil svenska vägar kommer att bytas ut – och på nio av tio av dessa kommer siffrorna att bli lägre. Arbetet inleds 10 november och ska vara färdigt 18 december.

– Det här är ett unikt grepp, aldrig tidigare har hastighetsgränserna setts över i hela landet. Jag ser det här som ett viktigt steg i vårt arbete mot nollvisionen, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon.

Den årliga effekten av förändringen uppger Vägverket vara 11 räddade liv, 34 färre skadade, 29 000 ton mindre koldioxidutsläpp och 2,8 miljoner timmar ökad restid.

Vägverket motiverar förändringarna med att hastighetsgränserna ska anpassas till vägens säkerhetsstandard. Konsekvensen blir sänkta hastigheter på ungefär 1 500 mil väg, varav hastigheten kommer att sänkas från 90 till 80 kilometer i timmen på 1 200 mil väg.

Vägen ska förklara
Ett mål med förändringen är att olika vägar ska förknippas med särskilda hastigheter.

– Vägen ska förklara vilken hastighet som gäller, man ska veta att det är 80 om man är på en tvåfältsväg, säger Lena Erixon.

Förutom tvåfältsvägen så ska så kallade 2+1-vägar förknippas med hastigheten 100 kilometer i timmen. Motorvägar ska i sin tur associeras med 110 eller 120 kilometer i timmen. Dessutom vill Vägverket att hastigheten ska vara den samma under längre sträckor än i dag.


En förutsättning för förändringen, menar Lena Erixon, är fler hastighetskontroller och mer omfattande kamerabevakning av de aktuella sträckorna.

– Vi är beroende av polisen när det gäller översyn av hastighetsgränser, och polisen kommer att prioritera de här sträckorna, säger Lena Erixon.

När det gäller hastighetskameror meddelar Vägverket att kamerorna i framtiden kommer att flyttas runt i större utsträckning. Dessutom kommer man att skaffa mobila hastighetskameror.

Stora sänkningar i Norrland
De nya hastighetsgränserna kommer framför allt att påverka norra Sverige. I Norrland sänks hastigheten på 200 mil tvåfältsvägar, från 110 till 100 eller 90 kilometer i timmen.

– Det handlar om smala vägar där säkerhetsstandarden inte är anpassad för de hastigheterna, säger Lena Erixon.

Hastighetsgränserna kommer även att höjas på 160 mil väg, då gäller det mötesfria vägar som höjs från 90 till 100 kilometer i timmen samt vägar som är viktiga för näringslivets transporter, där höjs hastigheten från 70 till 80 kilometer i timmen.

Den här andra etappen i översynen av landets hastighetsgränser är en förlängning av fjolårets inledande förändringsarbete. Då ändrade Vägverket hastighetsgränserna på 400 mil europavägar och vissa riksvägar.

Nästa år och fram till 2011 inleds en tredje etapp som innebär översyn av hastigheterna i tätorterna. Lena Erixon tror att en hel del vägar då kommer att göras om till 40-sträckor.

Första och andra etappen beräknar Vägverket kosta ungefär 100 miljoner kronor, utan administrativa kostnader och den sista etappen inräknade. Den samhällsekonomiska nyttan menar Vägverket dock vara 90 miljoner kronor per år.

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Huugo Bose
2009-10-28 17:54

Det här är absurt! att sänka hastigheterna, när allt snurrar fortare i samhället! folk (Svenssons ) och dom yngre kommer att skita fullständigt i hastigheterna om dom är sänkta eller höjda! man kör som det passar för tillfället på platsen!!!!!

#1
gmo
2009-10-28 18:03

Fantastiskt! Först skiter man att underhålla vägarna, och sedan så konstaterar man att de inte har den standard som krävs för föreskriven hastighet, så då sänker man hastigheten i stället för att rusta upp vägen.
Vad är nästa steg? Väntar på rubriken:
Vägverket lägger ned 700 mil väg - den var ju ändå så dåligt underhållen...

#1
håsa
2009-10-28 18:51

Dåligt underhållna vägar får lägre hastighet; så får samvetet lite ro.Det kommer alltid att finnas människor som inte respekterar fartgränser, häromdagen blev jag omkörd av en kvinnlig ärthjärna utanför en skola med 30 som gräns, cigarett i munnen och mobil vid örat. Där fanns ingen polis och enligt uppgift har där inte varit någon kontroll sedan i påskas. Då var barnen fria från skolan!

#1
Brink
2009-10-28 18:52

Helt sjukt att sänka hastigheterna... Höj dem när vi i dagsläget har miljösnällare bilar, samt bilar som mår bra av att ligga i 130-150 istället för 110...
Jag tittar aldrig på hastighetsmätaren eller skyltarna så jag berörs inte av det. Man kör ju som det passar på vägen, kan man inte sköta det? då borde man inte ha körkort.
Vägverket har aldrig tänkt ett steg längre än vad som verkar vara en kortsiktig lösning på problemet. Bästa vore ju med hastighetsskyltar som anpassar sig efter rådande vägförhållande, fast med närmare eftertanke så skulle nog VV aldrig föreslå den praktiska "rätta" hastigheten...

#1
Lennarth Swenson
2009-10-28 18:57

Hörde på radion om detta. Gällande de sk. tätortsskyltarna så behöver man väl inte ta bort dem utan istället byta ut tillägsskylten från 50 till 40 km/t

#1
Lasse J
2009-10-28 18:58

Sverige och Finland har ungefär samma klimat och därvid lika förutsättningar vad gäller vinterväghållningen.
Hos grannen har man sedan år tillbaka sänkt hastigheterna på runt 900 mil väg under den mörka årstiden, vilket tycks fungera.
Därtill har man uppenbarligen en vinterväghållning av betydligt bättre standard än i Sverige.
Dessutom finns i regler och kvalitetskrav för väghållningen även klart uttalat att man förutsätter att trafikanterna tar sitt ansvar och anpassar sitt väguppträdande till rådande situation.
En upprörande stor divergens Sverige-Finland verkar föreligga vad gäller saltanvändningen.
Saltet ses även i Finland som ett miljöproblem.

Väghållningen i Finland upphhandlas precis som i Sverige.
I Finland ställer vägförvaltningen dock mycket höga krav på entreprenörens kunskaper, ända till sista led, dvs plogbilsföraren.
Därigenom försäkrar man sig om en arbetsinsats av hög kvalitet med bl.a restrektiv saltanvändning.
I Sverige är det inte ovanligt att ordern om snöröjning och halkbekämpnig passerar 4-5 led och slutligen utförs av, för att hårddra det hela, en gubbe i traktor som plogar motorvägen.
Den låtgåmentalitet som tycks råda melllan VV och kontrakterade entreprenörer har bl.a medfört insatser präglade av avsteg från gällande väghållningsplaner och överanvändning av salt.
VV påstår att man normalt inte saltar vägar med mindre än 2000 dygnsfordon.
Detta är rent struntprat.
Det finns alltför många exempel på vägar, av beskedlig karaktär, med en dygnstrafik på långt under 1000 fordon som av VV klassats som saltningsväg.
Dessutom är det inte ovanligt att entreprnören på eget bevåg använder salt i stället för sand som föreskrivet är, på alltför många vägmil.
Vägarna sköts för närvarande av affärsdrivande företag som vill maximera sin vinst, och saltspridning är billigare än plogning och sandning.
I Finland plogas och sandas normalt vägar upp till en dygnstrafik om 4000 fordon, dvs dubbelt så mycket som i Sverige, dessutom används saltet mycket restrektivt i tätorterna, där man istället använder sand av en kvalitet som avser att minska dammbildningen.
Saltanvändning kommer endast i fråga under för- och eftersäsong.
Hur det ser ut i många svenska tätorter vintertid, särskildt då VV är inblandat, känner väl dom flesta till.
Vore kanske en ide att lägga ut hela VV på entreprenad eller än bättre.
Låt finska vägförvaltningen ta över verksamheten!
Läs gärna mer själv.
Gå in på tiehallinto.fi
Finns på svenska.

#1
JD
2009-10-28 19:18

Har aldrig brytt mig om vad det står på skyltarna!
Hastigheterna är självreglerande!

#1
Kjell P Dahl
2009-10-29 00:11

Hur vore det att lägga pengar på att istället se till att dagens hastigheter följs med fler poliser och kameror utmed vägarna? Ni som verkar förespråka fri hastighet, vilken planet bor ni på?

#1
Konservator
2009-10-29 13:03

Jag kan köpa säkerhetsskälet, även om det vore bättre att prioritera att de blivande 80-vägarna rustades upp till 90-vägar. Många 90-vägar är inte ens lämpliga att köra i 70 på (fast Svensson måste köra i 100 där ändå, annars är han kränkt eller nå't).
Jag skulle kunna köpa miljöskälet, om man hänvisade till faktiskt skadliga emissioner såsom NOx, fast då är en hastighetssänkning med 11% i de flesta bilars optimalarbetsområde meningslös, särskilt med tanke på att de flesta bilar i trafik har katalysator.
Men när man hänvisar till RELIGIÖSA skäl - s.k. "koldioxidutsläpp" - då blir jag förbannad!

#1
crille53
2009-10-29 14:26

Sluta upp med dessa sänkningar av farten utan använd pengarna till våra vägar istället,och låt folk köra efter egen förmåga,sakta eller lite forare men givetvis efter den fart som då gäller men inga sänkar på våra vägar utan börja jobba vägverket,se till att våra vägar blir framkomliga inga"lapptäcken som idag råder utan jämna och släta vägar,först då kan börja snacka om trafiksäkerhet,imga vattenplaningar mm.

#1
Kjell-Åke
2009-10-30 11:10

När man läser dessa omogna reflektioner som" Jag struntar i hastighetsbestämmelserna" eller liknande uttryck, hoppas jag på den självsanering som körkortsåterkallelse innebär för då är man inte mogen att ha körkort. Jag tror att ni kanske klarar en högre hastighet själv, men det finns ju andra trafikanter som faktiskt har rätt att räkna med att det hålls en hastighet som inte vida överstiger den som är angiven.

#2
2011-06-15 15:08

Förmodligen är det en medveten policy att låta vägnätet förfalla för få ner hastigheten och ha råd med flera skyltor och fartkameror. Men är det speciellt smart?

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.