Varningsblinkern ur funktion

Modell
Årsmodell
1995
Beskrivning av problemet
Vid intryck av strömställaren går varningsblinkern ej igång.
Lösning på problemet
Ej åtgärdat.
Övriga kommentarer
Ett fel som kanske upptäcks av så många, men nog så förargligt om man skulle bli stående efter vägen.