Bilen går inte att starta, startmotorn är helt död

Modell
Årsmodell
2008
Beskrivning av problemet
Bilen går inte att starta, startrelät klickar inte ens till.
Instrumentbelysningen: De flesta varningslampor lyser.
Verkstaden har problem att läsa av bilens status mha instrumenten.
Lösning på problemet
Efter två veckor på verkstaden så hittar de felet.
Det finns en elektronikbox för kupén. Den har sladdar kopplade till sig.
Vid tillverkningen har de lindat en av sladdarna runt en axel och nu hade alla isolering skavts bort och orsakat en kortslutning. Den kortslutningen gör att elektronikboxen slutar att fungera och bilen går inte att starta.
Övriga kommentarer
Bilen är 3,5 år och garantin har gått ut.
Jag får stå för allt, bärgning, hyrbil och reparation. ca 5000 kr

Tredje felet på denna bil, så här finns ingen nöjd Subaru-kund....
Modellbenämning
Forester