Spiller bränsle vid tankning

Modell
Årsmodell
2011
Beskrivning av problemet
Ford Mondeo är utrustad med tanklucka, men utan skruvbart lock. Enl. instruktionen som finns på insidan av bilens tanklucka skall man stoppa in tankmunstycket till stopp, låta det sedan hänga fritt och tanka tills automatfunktionen stoppar. Därefter skall man vänta i 10 sekunder innan man skall ta bort tankmunstycket.
Problemet är att det direkt efter automatstoppet, börjar droppa bränsle innanför/framför bilens högra bakjhul från ett dränneringsrör och det blir alltid en ful dieselfläck på ett par dm2 på asfalten. Enda tillfället detta inte inträffar är om det är en väldigt långsam bränslepump.
Jag hade tidigare en exakt likadan Ford Mondeo av 2008 års modell, med exakt samma problem, men enligt Ford har man ALDRIG hört talas om problemet. Och jag råkar ut för detta på två Mondeo i rad...!
Jag undrar om en bil över huvud taget får spilla bränsle i samband med tankning, både ur miljöhänseende och brandfara. Nu är det dieselbilar i båda fallen och jag vet inte om problemet är kopplat endast till dessa. Dessutomk undrar jag om flera råkat ut för detta?
Lösning på problemet
Ingen aning. Frågan måste ställas till Ford.
Övriga kommentarer
Finns andra Mondeoägare med samma problem?
Modellbenämning
Ford Mondeo 5-D 2,0 TDCi 140 hk