VSC lampa lyser

Modell
Årsmodell
2007
Beskrivning av problemet
Varningslamporna för VSC och TRC lyser plötsligt under färd. Efter att motorn startats om släcks lamporna OCH felkoderna raderas ur bilens dator.
Lösning på problemet
Ännu inget
Övriga kommentarer
Felet går inte att åtgärda om det inte finns en felkod...
Modellbenämning
Avensis Kombi D4D