Bränsleförbrukning felaktig

Modell
Beskrivning av problemet
I VIB nr 1 2016 har Skodan en överförbrukning på 43 %. Om ingångsvärdena är rätt så stämmer inte detta. I rubriken står det att " Mercedes och Skoda överförbrukar mest" . Rätteligen ska det stå " Mercedes och Volvo överförbrukar mest" . Men det kanske är känsligt att skriva detta.
Lösning på problemet
Rättas med ny rubrik i nästa nummer. Men kanske ni inte på något sätt vågar.