Motor som misständer/hackar

Modell
Årsmodell
2008
Beskrivning av problemet
På min Peugeot 308 SW1,6 Turbo så har jag allt sedan bilen var ny haft problem med att motorn hackar vid gaspådrag, när motorn är varm. Det sker väldigt sporadiskt, det går inte säga i förväg när det skall ske. Bilen har varit på auktoriserade Peugeot verkstäder inte mindre än 10 ggr. varge gång så har felet kommit tillbaka efter ett par månader. samt är servad en gång. bilen har bara gått ca.3 600 mil
Lösning på problemet
Det finns uppenbarligen ingen lösning på problemet, varje gång jag har anmält felet till min verkstad så har Peugeot´s tekniker velat pröva nya åtgärder.
Övriga kommentarer
har varit i kontakt med K.W Bruun Autoimport AB ang. problemen men dom hänvisar bara till sina lokala service verkstäder. Vid senaste peparationsförsöket på Bil Konsult i Skövde där jag köpt bilen ocg de sista två gångerna lämnat in bilen, sade dom att dom (Peugeot) kommit fram till att fel motorolja har funnits i bilen ända sedan den var ny och att det skulle vara orsaken till problemen. När jag konfronterar Bruun autoimport med detta så hävdar dom mer eller mindre att så inte är fallet utan den lokala Peugeotverkstaden ljuger. Jag har lämnat in en redogörelse till Peugeot på tre A4 ark med alla problem som jag haft. Men de stller sig helt avvisande och skyller bara på de lokala sevice verstäderna.
Jag skulle gärna vilja att tidningen tar upp detta ärende i ett reportage som visa hur inkompententa och nonchalanta peugeot är när någon får problem.
Modellbenämning
Peugeot 308 SW 1,6 Torbo