Verkstadsservice bl. a. byte av bromsolja

Årsmodell
2007
Beskrivning av problemet
Jag har bytt bromsolja tidigare 3 st ggr. hos Skoda verkstad och nu sista gången för bromsvätskebyte så
blev oljemängden endast 10 enheter mot de tre tidigare ggr. 20 st enheter enligt mina sparade fakturer. Volymsenheterna är lika stora. Jag påpekade detta för verkstaden och menade att verkstaden endast har bytt bromsolja för halva systemet. De förklarade volymskillnaden att nu använder de tryckluft när de öppnar alla luftnipplar för att tömma systemet. Jag har gått under bilen och fann inget oljespill vid någon luftnippel, så att jag tror att de endast har tömt behållaren vid huvudbromscylindern och ej öppnat luftnipplarna. De tror väl att pensionärer inte har koll på någonting och
lätt att lura. Detta är ju svårt att bevisa men nog är det konstigt att bromsvolymen minskat med hälften.
Tacksam för svar.
Lösning på problemet
Byt bromsolja på rätt sätt.
Övriga kommentarer
Svårt att bevisa, men det var ju väldigt dyrt kalas för en pensionär att endast tömma bromsvätskebehållaren, om
jag nu inte har fel i mina påstående.
Modellbenämning
Fabia Ambiente