Digital instrumentpanel slocknad

Modell
Årsmodell
2004
Beskrivning av problemet
Den digitala instrumentgruppen blinkade några ggr och dog sedan helt.
Lösning på problemet
Har skickat ärendet till Renault Sverige för ev. goodwill. Vid nej blir det rep. för 1800:- och gnäll hos KO och PLUS
Övriga kommentarer
Efter sökning på nätet kan konstateras att detta är ett standardfel på årsmodell 04-05. Går att reparera för 1800:- (se blocket) men felet har uppmärksammats av bbc i England under hösten så Renault England tar det mesta som goodwill.