Varningssignal för Ljuset fungerar bara ibland=batteritorsk

Modell
Årsmodell
2006
Beskrivning av problemet
Programvarufel eller möjligen Elektriskt fel.
Lösning på problemet
Hitills har de försökt med att byta ljusreglaget men felet kvarstår.
Övriga kommentarer
Det händer ofta att varningssignalen som skall varna när man glömt ljuset påslaget inte varnar förrän upp till 1 minut efter att man öppnat bildörren. För det mesta varnar den men inte alltid vilket gör att man inte kan lita på den och i vintras råkade jag ut föratt jag glömt ljuset på övernatten vilket medförde BOGSERING?!!!! till verkstad för att det inte gick att starta bilen på plats med tomt batteri!!!! Jag har väntat sedan Januari på att Hedbergsbil i Helsingborg skall lösa detta.