A3

Modell
Årsmodell
2000
Beskrivning av problemet
Elhissen till fönstret i h-dörren fungerade bara ibland när bilen var knappt ett år. Byttes på garanti. Nu har samma fel uppstått i v-dörren. Har även tvingats byta vattenpumpen pga läkage, 5.000 mil.
Lösning på problemet
Generalagenten och verkstaden i Karlskrona hänvisar till att garantin ej gäller. Jag avser att kontakta Audi i Tyskland i frågan om Audikvalitet. <br/><br/> Av: Peter Altenby
Övriga kommentarer
Jag bedömer att elhissen inte flyttat den rutan sammanlagt 25 m. Om samma fel uppträder i båda dörrarna tyder det på undermålig produkt. Audikvalitet är tydligen något som finns innan man köpt bilen, därefter är det inte så mycket bevänt med den. En arbetskamrat har samma fel i sin A6:a.