Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Begränsad reträtt

25 augusti 2013

Vajerräcken för att förhindra mötesolyckor räddar liv, det visar alla forskarrapporter. Men jag har svårt att förstå varför man på vissa vägavsnitt ska kosta på vajerräcken enbart längs med vägrenen.

Jag åker mycket bil på raka fina asfaltvägar i Bergslagen, oftast utan viltstängsel, och har noterat att dessa vajerräcken vid sidan av vägen på vissa avsnitt monterats upp kilometer efter kilometer. Jag har på sistone varit med om alldeles för många situationer med vilt på vägen för att känna mig riktigt trygg.  Den normala reflexen för att undvika att köra på en utrusande älg bör vara att försöka köra av vägen, och inte att ratta ut mot mötande trafik.

Med vajerräckena vid vägrenen begränsas reträtten. Hade det inte vara bättre att sätta upp dessa vajerräcken för att förhindra mötesolyckor i stället för att hindra mig från att köra av vägen? Dessutom reduceras framkomligheten, speciellt vid olyckor på så kallade 2+1-vägar.

Försvararna av dessa sidoräcken hävdar att dessa sätts upp längs med avsnitt där det finns berghällar och stora stenar som kan orsaka stor skada vid avåkning. Längs med de vägar där jag har åkt har det synbart känns helt onödigt med sidoräcken.

Ett bättre sätt, och säkert mer ekonomiskt på sikt med tanke på underhållskostnader, är att att gräva till flackare slänter längs med vägarna, för "säkrare" avåkningar om nöden så kräver.