Bild
Nästa artikel
Nyheter

Tvistefrågor om diesel

16 januari 2015
"Det kan faktiskt vara så illa att bilindustrin gick för långt när de godtog sju procents inblandning av RME."

Det har varit mycket påringningar och mejl från våra läsare om frågorna kring igensatta bränslefilter och dieselstandard som vi redovisat i Vi Bilägares papperstidning 1/2015.

Bilbranschens företrädare, Bil Sweden, hävdar att ett specifikt bränslebolag – av Kia Motors utpekat som OKQ8 – levererat en diesel som sätter igen bränslefiltren. Både Bil Sweden och OKQ8 är överens om att orsaken är åldrad RME, den sjuprocentiga inblandningen av rapsmetylester som ska vara godkänd, enligt EU-standard.

OKQ8 har sedan i höstas sänkt inblandningen till miniminivån fem procent i väntan på fler utredningar. Den nivån ligger merparten av övriga bränslebolag på.  Tvistefrågan är när, och varför RME åldras. Här handlar det inte om algtillväxt utan åldring innebär att RME sönderfaller och faller ut, vilket kan orsakas av flera olika faktorer. OKQ8:s bränsleexperter hävdar att onormalt höga halter av zink har spårats i igensatta filter, och att RME kan åldras i bilen, hos de tillverkare som har zinkbelagda ståltankar och filterhylsor.

Bil Sweden vill att alla bränslebolag omedelbart ska införa ett test som mäter ett bränsles filtrerbarhet, ett så kallat FBT-test. Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet menar i sin tur att testet inte är tillförlitligt.

Det kan faktiskt vara så illa att bilindustrin gick för långt när de godtog sju procents inblandning av RME. Fem procents inblandning, som nu gäller hos de flesta bolag, är ett steg tillbaka sett till miljökraven.