Vi Bilägares forum

STORA PROBLEM MED 12VOLTSBATTERIET I MIN KIA OPTIMA PHEV EFTER 18 MÅNADER1

STORA PROBLEM MED 12VOLTSBATTERIET I MIN KIA OPTIMA PHEV EFTER 18 MÅNADER1

Efter att jag kämpat med det här problemet i mer än fyra veckor väljer jag nu nedan att publicera min skrivelse till KIA Europe som jag sänt via KIA Sweden och deras VD i december 2021.
Läs och begrunda bifogat om inkompetensen i bilbranschen när det gäller elproblem och hur KIA/Upplands Bilforum hårdnackat vägrar att ersätta batteriet på garanti.

Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt, Germany
Att. Geschäftsleitung/Technische Leitung

BATTERIPROBLEM MED MIN KIA OPTIMA PHEV
Efter att jag under 38 år kört Volvo, köpte jag i april 2020 en ny Optima PHEV hos er auktoriserade återförsäljare Upplands Bilforum i Uppsala. F n ligger kilometerställningen vid 26.000 km.
Under de 18 månader som jag använt bilen har ett antal frågor uppkommit på vilka er återförsäljare inte har kunnat lämna tillfredställande svar. Jag avser att återkomma till dessa vid en senare tidpunkt och vill här istället fokusera på mina akuta problem med 12 Voltsbatteriet. I oktober 2020 lät jag en auktoriserad verkstad och återförsäljare av Eberspächer montera en bilvärmare Typ Eberspächer Standheizung Hydronic 3 B4E (201994050000). Under vintern 2020/2021 har allt fungerat problem-fritt. När jag för någon vecka sedan skulle köra iväg efter att värmaren varit i drift i ca. 30 minuter, uppkom däremot problemen. Inget fungerade längre.
Jag erhöll felaktiga varningsmeddelanden i displayen som “Fel på bromsen, ingen smartkey kan läsas” mm och strålkastarna började blinka. Bilen kunde inte startas och köras. Av min tidigare erfarenhet med bilbatterier misstänkte jag att något med 12 Voltsbatteriet inte stämde. Med en digital multimeter fastställde jag att spänningen låg betydligt under 12 Volt. För att kunna starta bilen var jag då tvungen att använda min starthjälp.
Några dagar senare genomförde jag följande test:

1) Efter att bilen hade laddats under natten från elnätet, mätte jag åter spänningen: 12,13 Volt.

2) Jag startade bilen och p g a den låga temperaturen startade den i hybridläge. Jag mätte spänningen: 14,5 Volt. Således fungerade laddningsförloppet.

3) Jag stängde av bilen och mätte 12,4 Volt. Laddningen var kort, men spänningen hade ökat något.

4) Jag startade Eberspächer-värmaren och mätte omgående 11,7 Volt. Då hade uppvärmningen ännu inte kommit så långt att den i bilen inbyggda fläkten och AC-systemet startats av värmaren.

5) Efter ca. 3 minuter startades fläkten och AC och jag mätte 8,6 Volt. Ännu 1 minut senare sjönk spänningen ner till 7,6 Volt!
Det säger sig självt att då inte längre något fungerar. En så pass låg spänning kan dessutom skada batteriet.

Efter det kontaktade jag handlaren och krävde att batteriet som en garantiåtgärd ska bytas ut. Istället genomförde Upplands Bilforum ett test med ett i mina ögon suspekt instrument, kallat Conductance Meter eller liknande. Som resultat meddelade man mig att och batteriet är i sin ordning. Dessutom försökte man skylla på det faktum att ett utomstående företag hade monterat värmaren. Teknikern i verkstaden lovade mig att “lägga ett ärende” och skriva en rapport. Jag utgick ifrån att rapporten skulle hamna hos KIA Sweden. När jag senare begärde att få en kopia av rapporten och mätprotokollet, visade det sig att dessa inte existerade. Teknikern hänvisade mig sedan till den säljare som hade sålt bilen till mig. Denne påstod genast, utan närmare utredning, och i motsats till teknikern att jag hade misshandlat batteriet och att det har sulfaterat. Han tillade att om jag vid köpet hade hört mig för om bilvärmare, så hade han avrått mig. En uppseendeväckande kommentar som faktiskt hade kunnat påverka mitt köpbeslut! Jag uppfattade de som olämpligt. Senare hade jag kontakt med Eberspächer Sverige. Resultat: Värmaren drar i startfasen under 2 minuter ca. 7 Ampere och därefter ca. 4 Ampere, d v s en försumbar belastning för ett batteri med 62 Amperetimmars kapacitet. Företaget som hade installerat värmaren menade dessutom att exempelvis bilens fläkt och AC drar mycket mera ström. Detta står också i samklang med det jag skriver ovan under 5), d v s när fläkten och AC startas ökar strömför-brukningen kraftigt och batteriet orkar inte med.
Slutsats: Batteriet i denna modell är underdimensionerat.
.
Upplands Bilforum vägrar fortsatt att ersätta batteriet och eftersom ingen rapport existerar har man erbjudit mig ett nytt test, men till vilken nytta? Man säger att man i förekommande fall skulle begära en garantiåtgärd hos KIA Sweden. Jag har försökt att erbjuda en smidigare lösning, d v s att man ersätter batteriet med ett större, exempelvis 90 – 100 Ah och att jag betalar mellanskillnaden.
Följande händelseförlopp finns inte med i skrivelsen till KIA Europe, eftersom det ägde rum alldeles nyss. Måndagen den 13/12 hade jag parkerat vid köpcentret Uppsala Stenhagen. När jag ville starta bilen hände samma problem som jag beskrev ovan. Jag höll på bli stående. Tack vare starthjälpen av några vänliga människor kunde bilen senare komma igång. Det här är fullkomligt oacceptabelt!

Frågor:

A) Jag ifrågasätter kvalitén på det medleverade batteriet, ifall det redan efter 18 månader skulle ha sulfaterat.

B) Hur laddas batteriet när man kör i enbart el-läge? Jag antar att generatorn då inte är i drift.

C) Är det såsom teknikern påstod, inte möjligt att bygga in ett större batteri? Varför? Plats finns ju.

D) Har era designer överhuvudtaget räknat med att bilen ska kunna användas i Sverige med bekant kalla vintrar och att värmare ska kunna bedrivas?

E) Vad spelar det för roll om värmaren har monterats av en annan firma som faktiskt är auktoriserad av Eberspächer? Monteringsanvisningen har enligt min mening
tagits fram i samarbete med KIA.

Slutligen:
På KIA Corporate websida står det bl a
Customer first
We promote a customer- driven corporate culture by providing the best quality and impeccable service with all values centered on our customers.
samt
Communication & collaboration
We create synergy through a sense of "togetherness " that is fostered by mutual communication and cooperation within the company and with our business partner.
Anser ni att det sätt som ärendet hittills har hanterats stammer överens med dessa ledsatser?

Jag är mycket missnöjd och begär att ärendet löses till min belåtenhet.

2021-12-09
Med vänliga hälsningar
R. A.
Diplomingenjör (FH) Elektronik

EPILOG
Mail till servicechefen den 23/12-2021
201221 genomfördes 2:a servicen på min bil vid mätarställning 27186.
Jag vill berömma din medarbetare A. S. som utförde servicen.
Han var vänlig, tillmötesgående och noggrann.
Under servicepunkten ”Kontrollera 12 V-batteriets laddning...” utfördes på min begäran
följande test:

1) Ert speciella testinstrument användes och en remsa skrevs ut, inget fel
noterades.

2) Jag startade värmaren och batterispänningen mättes kontinuerligt med
digitalvoltmeter. Efter ca. 3 minuter startade värmaren bilens fläkt och
AC. Då sjönk spänningen påtagligt. Hela förloppet filmades. När den hade
sjunkit till nära 10 Volt avbröts testet.

3) 220Volt kopplades till bilen som laddning och laddningsspänningen över batteriet
mättes: 14,5 Volt. Förutsättning för laddning föreligger.

4) Som avslutning testades batteriet med det speciella instrumentet som ni kallar
för ”brödrost”. Det testet visade ”felakigt batteri”. Därefter meddelade er tekniker
mig att han tyvärr inte har befogenhet att gå vidare i ärendet, utan att jag ska begära
”felsökning”. Den bokades till 220112 kl 11.45.

Kommentarer:
När jag kom till servicen hade jag kört 5 mil och bilen hade varit i drift ca.1 timme.
Dessutom hade batteriet under hela natten innan varit kopplat till en CTEK-laddare
och bör anses ha varit fulladdat. Likväl framkom med önskvärt tydlighet under testet att
batteriet är defekt. Det tar tydligen inte emot laddning.
Den enda rättvisande indikatorn verkar vara er ”brödrost” som faktiskt belastar batteriet
med 10 eller 20 Ampere under test. Då framkommer problemen. Att försöka mäta med
olika ”hokuspokus” , som exempelvis ert instrument blir felvisande. Vad jag förstår lastar
inte det instrumentet under test.
Det här snacket som brukar ges till lekmän, nämligen att man ska köra lika lång tid som
värmaren har använts är i praktiken nonsens. Det säger inget om batteriets interna tillstånd,
generatorns förmåga att ladda, samt alla andra förbrukare som finns i bilen.

Inför mitt besök hos er och den planerade felsökningen begär jag följande:

5) Ni ska mäta/fastställa den faktiska återstående kapaciteten i Amperetimmar (Ah).

6) Ni ska mäta strömuttaget från batteriet i samband med att värmare, fläkt
och AC samtidigt är i drift och utan att generatorn laddar.

7) Jag vill veta vilka andra större batterimodeller med högre kapacitet som skulle
kunna användas?

Med vänlig hälsning

2022-01-04:
Efter hemkomst från långresa (450 km) den 3/1 hade bilen stått på laddning vid garageuppfarten.
CTEK-laddaren var inte inkopplad under natten. Vid startförsök tvingades jag åter till att använda
starthjälp. Vilospänningen var 9,8 Volt.

SLUTKOMMENTAR
Om man efter felsökningen den 12/1 fortfarande vägrar, kommer jag att sluta befatta mig med den firman.
Då kommer den regelbundna servicen att hamna hos annan KIA-handlare istället.

2022-01-10 19:46

Kommentarer

Har inte företaget som monterat värmaren gjort en seriös installation med säkerställning av batterispänningen? De flesta bilar med inbyggda värmare har system som hindrar att batteriet dras ut eller att bränsle tar slut.
KIA Optima är kända för att ha liten kapacitet i 12V batteriet och därför bör eftermonterad utrustning anpassas för det.

2022-01-10 20:14

Gissar att du inte kommer någonstans med detta. Jag har haft en likadan bil i tre år och det avråddes med bestämdhet att ha en bränslevärmare så jag hade elektrisk värmare istället (två kablar), det funkade utan fel under de tre åren jag körde bilen.

Sedan tror jag inte du förstått varför den startar motorn. Kia Optima kan inte värma kupén med högspänningsbatteriet, den använder alltid bensinmotorn för värme. Förmodligen en bra anledning till att bränslevärmare funkar så dåligt, bilen är inte avsedd för en sådan vid konstruktionen.

Jag förutsätter även att du läst instruktionsboken och satt den i battery+ läget.

Sedan ett tips, använd inte versaler det framstår som oseriöst.

Uppdaterat: 2022-01-10 20:26

Batteriet är kasst, orsak bränslevärmaren som du låtit eftermontera.
Det kan aldrig bli Kia:s problem.

2022-01-10 20:29

Hej och tack för kommentarerna.
Även om det verkar som om jag har hamnat i ett forum för pessimister och besserwisser, så ger jag inte upp så lätt. Jag har principer: Konsumenter = bilägare ska inte få behandlas hur lumpet som helst.

Först till "L. Mäkinens" kommentar:
Jag har haft bensindrivna värmare i över 30 år i mina bilar och det faktum att det skulle vara den installerande verkstadens ansvar att säkerställa att batteriet klarar driften har jag aldrig hört talas om tidigare.
Liknande Problem med ett batteri har jag heller aldrig upplevt, trots att jag hade värmare tidigare. De batterier har i allmänhet hållit ett antal år. 2006 var jag själv personligt och handgripligen involverad i att installera en Eberspächer i min då nyinköpta V70. Då fanns ännu inte ens en monteringsanvisning vare sig från Eberspächer eller Volvo. I samband med det fick jag också från Eberspächer all dokumentation. Ur den framgick bl a schematiskt de olika programsekvenser som exekveras vid start mm. De begränsningar som finns i progamvaran är att värmaren stannar vid för låg batterispänning och/eller när bränslet tar slut, samt det blir något fel, exempelvis bränsleläckage. Allt har funkat bra i många år.
Du skriver också:
KIA Optima är kända för att ha liten kapacitet i 12V batteriet och därför bör eftermonterad utrustning anpassas för det.
Jag kan hålla med om det, även om ingen sa ett ord om det vid köpet. Att "anpassa" kan jag ju tänka mig att göra, men jag får ju ingen information. Man besvarar ju inte min fråga om att installera ett större batteri. Utan det babblas ju hela tiden om "garanti" och "ingrepp i elsystemet".

Till kommentarerna av "junkers": Ok, dig har man åtminstone avrådd från värmare. Hade man sagt det till med mig, så hade jag sannolikt köpt en annan bil.
Jag är medveten om att det är motorn som värmer kupén via kylvattnet, värmeväxlare och fläkt/AC-systemet. Bränslevärmaren funkar inte dåligt alls. Det blir varmt i motorn och kupén bara det finns ström till Eberspächern. Dessutom tror jag mig spara bränsle på det. Eberspächern drar i genomsnitt 0,5 liter per timme. Hur mycket drar inte motorn när den är iskall?
Det är klart batteri+ läge är inkopplat!

Till kommentaren från "Guran": Vi får se vems problem det blir i slutänden?

Mera:
Ni borde få se hur fan det ser ut i mitt bagageutrymme sedan två veckor tillbaka! Tyvärr lyckades jag inte att ladda upp det fotot hit.
Uppe i mitten har jag satt ett extrabatteri som är minst åtta år gammalt och som jag har vårdat ömt. Det funkar fortfarande utmärkt och sköter f n om alltihopa, men polställningen är typ 0 och det passar inte in i utrymmet till höger där det defekta batteriet från KIA sitter. KIA´s ”smarta” utvecklare har valt ett batteri med polställning typ 1, en exotisk variant med få modeller på marknaden . Polställning typ 0 är nämligen den vanligast förekommande. Anslutningskablarna till KIA-batteriet är så pass snålt dimensionerade att det svårt koppla in batterier med andra fysiska mått. KIA-batteriet är dels kopplat till min CTEK-laddare och dels till extrabatteriet via nyinköpta startkablar. Allt detta bara för att jag ska kunna köra iväg med bilen, vare sig Eberspächern har varit på eller inte. KIA-batteriet är nu så pass dåligt att när bilen stått utomhus i kylan under natten, så är spänningen för låg för att kunna starta bilen. Allt detta för att KIA/Upplands Bilforum är för snåla att ersätta batteriet på garanti. Apropå kostnader. Vad har ärendet inte kostat hittills och kommer att kosta?
22/11-21 – 1 timme felsökning, utan resultat. 1.000:- (?)
21/12-21 – 0,5 timme felsökning, utan resultat 500:- (?)
12/1-22 - 2 timmar (?) felsökning 2.000:- (?)
Beloppen är grova gissningar, men jag antar att det är ungefär den kostnad som uppstår.
Vi är alltså uppe i ungefär det dubbla beloppet av vad handlaren torde få betala för att köpa in ett nytt batteri åt mig. Korkat är bara förnamnet! I något sammanhang hörde jag också att ”vi har haft många problem med batteriet i den här modellen”. Har också fått underhandsinformation om att det finns stora problem med värmen i nya EV6:an. Det är en modell som jag har sneglat lite på som en efterföljare, men klarar man inte vintrarna här i Sverige, så får jag väl se mig om efter något annat.
Hoppas nu att de som läser det här och planerar att köpa en laddhybrid från KIA och som vill använda en bilvärmare från Eberspächer eller Webasto för den delen, tänker sig för både en och två gånger innan de bestämmer sig.

Jag har några steg kvar att eskalera:
- den 12/1 ska s k felsökning genomföras. Där har jag begärt de åtgärder som nämns i skrivelsen ovan.
Den felsökning kommer att avgöra om jag får ett nytt batteri eller om jag vänder handlaren i Uppsala
ryggen och anmäler ärendet till Allmänna Reklamationsnämden under rubriken
BILHANDLARE VÄGRAR ATT ÅTGÄRDA ETT GARANTIÄRENDE.

- sedan följer i så fall en skrivelse till KIA´s huvudkontor i Korea.

Man borde vara mån om sitt rykte!

2022-01-11 11:49

Normala garantitiden för ett bilbatteri är väl 2 år? Jag har för mig att jag bytt en gång efter väldigt kort tid, troligen före utgången garanti men minns inte säkert. Började själv få problem i somras med startproblem på min fossilbil, originalbatteri (troligen) av AGM-typ som då var 5 år. Förra vintern hade jag problem att få igång Webastovärmaren med fjärren och misstänkte nog batteriet. Jag bytte för nån månad sen till ett batteri av EFB-typ och såklart fungerar allt som det ska nu. Jag försökte ladda det gamla med en "smartladdare", visserligen bara max 4A men det blev aldrig fullt ens efter några dagars laddning. Jag har upplevt varierande livslängd på batterierna i min bilar genom åren, det gäller att ha lite tur. Det var ju inget garantiärende för min del men lycka till, jag skulle inte orkat med så mycket strul som du utan själv skaffat nytt batteri.

2022-01-11 12:22

Min Optima klarade sig 3,5 år och 12000 mil med originalbatteriet innan bilen byttes ut. Det hade dragit ur sig vid ett par tillfällen när bilen stod här hemma. Irriterande, men knappast konstigt.

Jag vidhåller att det är verkstaden som har monterat värmaren alternativt tillverkaren av den som har ansvaret. Det är uppenbart att installationen inte är anpassad för bilen. Utan värmare hade problemet troligen inte uppstått.

2022-01-11 14:06

Lycka till med att försöka driva ett garantiärende mot KIA när en utomstående aktör har installerat tilläggsutrustning som bevisligen har förorsakat problemet med att batteriet djupurladdat och förstörts.
Har du framfört dina krav mot verkstaden som monterade värmaren?

2022-01-11 14:36

"Även om det verkar som om jag har hamnat i ett forum för pessimister och besserwisser, så ger jag inte upp så lätt."

Du verkar enbart söka ryggdunkningar och glada tillrop här på forumet. Några andra synpunkter än dina egna verkar inte vara av intresse. Så funkar det inte här, man får erfara andras syn på sakernas tillstånd. Om man har ett öppet sinne, så kan man lära sig nya och ofta bra idéer av sådant.

2022-01-11 18:22

Hade jag varit bilägaren i detta fall hade jag riktat min ilska mot installatören av värmaren samt köpt ett nytt batteri själv omgående.

2022-01-11 19:22

Hej igen allihopa och tack för era inlägg.
Kul att så många engagerar sig. Det verkar vara mycket bättre drag i det här forumet än i det på Kia Carclub, där jag har avslutat samma tråd nyligen.
Särskilt tack vill jag rikta till L West som visar empati och som inte verkar betrakta mig som någon idiot.

Först angående påståendet från flera att Eberspächer-verkstaden är skyldig till eländet:
- Det är en mycket kompetent verkstad, en av Eberspächer auktoriserad firma i Västerås. De har gjort en
mycket professionell installation till ett rimligt pris. Det är däremot inte KIA-handlaren i Uppsala. Det är inte
verkstadens fel att KIA levererar undermåliga batterier med sina nya bilar. Som jag nämnt ovan har jag sysslat
med värmare under många år och t o m servat en en gång p g a att delar i brännkammaren behövde bytas.
Det var jag som valde värmarmodellen i samråd med Eberspächer, köpte och importerade den med alla
tillbehör från en stor verkstad och återförsäljare i Tyskland. Innan dess hade jag haft kontakt med
Eberspächer och fått råd och nödvändiga dokument, såsom installationsanvisningen mm. Allt det lämnade
jag sedan över till verkstaden i samband med installationen.
I och med det sparade jag 10.000:-. KIA- handlarna tar nämligen fanstasipriser för samma produkt och
arbetet. I många fall lämnar de dessutom över hela jobbet till Eberspächer-verkstad och tar en massa betalt
emellan.
Det är dumt att betala för mycket!
- Den kaxige säljaren som jag köpte bilen av i april 2021 försökte påstå att "det är ett startbatteri och det kan
inte användas för kontinuerlig belastning" och "du har misshandlat batteriet". Vilken nonsens! Vi kan ta ett
enkelt räkneexempel.
Under de första 2 minuterna drar Eberspächern ca. 7 Ampere. Då är bl a tändstiftet igång. När en låga har
kommit igång, så kopplas tändstiftet bort och då drar det hela ca. 4 Ampere. Låt oss anta att jag använder
värmaren i 30 minuter. Effektuttaget blir då mindre än 5 Amperetimmar och det från ett batteri som ska ha
ca. 68 Amperetimmar! Men det som man talar tyst om hos KIA och som inte är känt f n är hur mycket bilens
fläkt och AC drar när de kommer igång? Eberspächers tekniker påstår att det är avsevärt mera. Och batteriet är underdimensionerat. Varför kommer det annars hela tiden upp en varningstext när man exempelvis står parkerat, sitter i bilen och vill höra på radio? KIA borde ha tänkt på det från början. Ett batteri på 68 Ah ska väl för tusan klara en värmare under 30 minuter, förutsatt att det inte är defekt. I det här fallet hävdar jag att batteriet verkar ha varit behäftat med ett problem från början. Det räcker med att en av de sex cellerna blir dålig och då funkar det inte längre som det ska. Kan hända att det skulle behövas ett AGM-batteri? Men det vill inte jag bekosta ensamt.

Till Guran: Tack för lyckönskningen. Varför tror du att jag skriver det här? Enda anledning är att jag vill informera och sätta maximal press på KIA att lösa mitt problem. Hela det här ärendet går tvärs mot min rättsuppfattning och min kompetens. I annat fall har jag inte tid med sånt. Att bilhandlare och verkstäder år från år fört vanligt folk bakom ljuset har vi ju fått höra i tillräcklig omfattning genom åren via media.

Till 40-talisten: Nej, jag förväntar mig förvisso inga ryggdunkar. Men hittills har inte framkommit någon synpunkt som var ny för mig. Jag kan det här.
Jag har en universitetsexamen i elektronik och har sysslat hela livet med elektronik. Men hur ser det egentligen ut med kompetensen i verkstäderna?

Till junkers: Det där med att köpa ett nytt batteri får vi väl vänta med. Helst vill jag att det nya batteriet kommer från handlaren och utan kostnad. Garanti är garanti och ska inte få trollas bort.

2022-01-11 21:49

Jag ändrar mig. Det är inte verkstaden som har gjort fel. De har ju fått ett färdigt feldimensionerat paket av dig så det är du själv som har skapat problemet.
Möjligen borde en seriös verkstad ha avrått från det och vägrat installera.

KIA har valt batteriet för den uppgift det har i applikationen. Att du sen går utanför deras användningsprofil kan aldrig falla dem till last.
Förr i tiden fanns det tillverkare som överdimensionerade olika delar av bilen och det gör att exempelvis vissa motorer håller i evigheter trots effektuttag långt över det de används för från början.
Numera är alla produkter mer optimerade för sina applikationer så varje avsteg kräver mer förståelse för att bli bra.

2022-01-11 23:13

Hej igen!
Till L. Mäkinen:
Jag börjar inse att det sannolikt var inte var så lämpligt att fokusera hela problemet med batteriet enbart kring kring just värmaren. Anledningen var att den morgon i november, då felet uppkom hade Eberspächern stannat efter ca. 10 minuter. Den stannade då p g a att batterispänningen hade gått ner. Det var sedan bilen inte gick att starta utan starthjälp. Huruvida det var användning av värmaren som har förkortat batteriets livslängd kan tänkas, men ifrågasättas och heller inte bevisas. Jag åker ganska lite nuförtiden och bilen har i allmänhet stått stilla några dagar per vecka. Sedan kom kylan och då började det. "Att KIA har valt batteriet för den uppgift det har i applikationen" bestrider jag. Batteriet härstammar från det koreanska bolaget Delkor och jag har förgäves på nätet hos Delkor försökt att få fram data på just det batteriet. Optiman är tillverkat i Slovakien, har stått i lager hos handlaren i 6- 8 månader innan jag köpte den. Vet inte vad de gjorde med bilen/batteriet under tiden. Alltså även om problemet uppstod i samband med värmaren, kan roten till felet vara något annat.
Den verkstad jag valde är seriös. De kan ju inte i oktober 2020 veta hur batteriet kommer att bära åt sig i november 12 månader senare. Vintern 20/21 fungerade ju allt som det ska, likaså under sommaren och hösten 21.

2022-01-12 10:00

Tillägg.
Beklagar skrivfelet "kring kring" ovan.
Hur kan det komma sig att det gamla batteriet ur mitt förråd som ligger parallelkopplat sedan 2 veckor tillbaka klarar jobbet galant? Det klarar start, värmare och underhållsladdar samtidigt det defekta batteriet. Vad säger det om originalbatteriets kvalitet?
Och när du konsekvent tar ställning för handlaren och tillverkaren, samt skyller antingen på verkstaden eller mig, så börjar jag undrar för vems räkning du egentligen skriver det här?

2022-01-12 10:25

"Och när du konsekvent tar ställning för handlaren och tillverkaren, samt skyller antingen på verkstaden eller mig, så börjar jag undrar för vems räkning du egentligen skriver det här?"

Enligt TS så är alltså kommentarer som inte 100% stöder honom "köpta" av hans motpart. Som jag skrev, så förväntar han sig ryggdunkningar och glada tillrop i sin kamp. Andra åsikter är av noll intresse, och ses som fientliga. Tycker att moderatorerna ska avsluta denna tråd, den verkar bara utvecklas till personangrepp.

2022-01-12 10:52

Allt är sällan svart eller vitt. Fullt möjligt att 12V-batteriet inte varit riktigt fräscht från början och detta i kombination med en eftermonterad bränslevärmare har antagligen fått de konsekvenser som beskrivits. Hade det inte monterats nån bränslevärmare efteråt så KANSKE Kia bytt batteriet men inte heller det är säkert för 7-årsgarantin har säkert undantag för "förslitnings-detaljer" som 12V-batterier. Jag skulle nog som nån annan redan föreslagit bytt batteriet på min egen bekostnad och hoppats att problemen skulle upphöra. Det är trots allt ingen oöverkomlig kostnad.

2022-01-12 10:59

Jag skriver bara för min egen skull och försöker bidra med det jag lärt mig genom livet. Bilar har intresserat mig så länge jag kan minnas och jag är utbildad inom elkraft. På 90-talet arbetade jag med elsäkerhetsprovning och sen år 2000 har jag varit i elektronikbranschen. En del av det har varit produktansvar för batterier.

Ingen behöver ta till sig av det jag skriver om det känns kränkande, men jag försöker att vara någorlunda saklig och förklara varför jag kommer fram till olika saker.

2022-01-12 11:06

Vanligt med nyare bilar med mycket elektronik och korta körsträckor är att batteriet sällan laddas fullt och kräver underhållsladdning då och då. Jag försökte lösa problemet genom att montera fast DEFA-laddare i bilen och det hjälpte en tid men batteriet hade tydligen tagit så stor skada att inte ens laddning 2 timmar på morgonen 5-7 dagar i veckan räckte till. Så det blev att byta. Inga problem numera med splitter nytt batteri och behöver inte ens ladda för att Webasto-värmaren ska fungera och bilen starta. Har bara erfarenhet av fossilbilar, det kanske inte gäller i så hög grad för laddbara?

2022-01-12 11:42

Hej igen! Tack för alla synpunkter och angrepp. Det är bra motion för hjärnan. Håller helt med om att tråden snart kan avslutas.

Till 40-talisten: Det har nog blivit lite begreppsförvirring. Jag tar inte konsekvent ställning för handlaren. Jag tar ställning för verkstaden som installerat värmaren. Handlaren (Upplands Bilforum) och KIA är motparter. Jag skriver det för min räkning och eventuella andra som är intresserade och som vill slippa bli lurade av folk i bilbranschen.

Till Pi: Det hittills mest logiska och vettigaste inlägget. Tack!
Var inne för felsökning idag och då mot vad man tidigare hade sagt till mig hade man nu en ny version "du bör skaffa ett starkare batteri". Tidigare hette det att "ett starkare batteri får inte monteras för då får man fel-meddelanden". Faktum är att jag nu har åkt med ett parallelt inkopplat extrabatteri i två veckor och inte ett enda felmeddelanden har förekommit. Hemkommen i eftermiddag, kört 5 mil utan att extrabatteriet var inkopplat, har det ordinarie batteriet tömts så pass mycket under resan att jag inte kunde låsa bilen elektroniskt. Fick koppla in extrabatteriet för det.
Det förekommer också floskler med vilka man försöka att tysta missnöjda kunder: Man ska köra lika lång tid som värmaren har använts. Det är i praktiken nonsens. Det säger inget om batteriets interna tillstånd, dess förmåga att ta emot laddning, generatorns/elektronikens förmåga att ladda, samt alla andra förbrukare som finns med i bilen.

Till L West: Mycket intressant! Det är precis vad jag har funderat på, under tiden det här eländet har pågått. Att installera en fast laddare och för den delen också samtidigt en värmefläkt i kupén. Men varför ska jag betala allting själv? Här har jag köpt en svindyr bil och då funkar inte sådana elementära saker.
Apropå erfarenhet med fossilbilar: Just det, har precis ringt verkstaden som har monterat värmaren. Kommentar "det är känt att laddhybrider har batteriproblem, med all den elektronik som ingår. Batterierna är för klena."

2022-01-12 18:28

Se där ja, till ock med verkstaden som monterade värmaren håller med skribenterna här om att du själv genom att montera värmaren förorsakat problemet. Och verkstaden som monterade borde även de informerat dig om det problem som kan uppkomma pga av din eftermontering av en produkt som inte batteriets kapacitet är dimensionerat för.
Dom må vara hur auktoriserade som helst, men dom har utfört en installation dom borde avrått från, eller så borde ett betydligt kraftfullare AGM batteri ingått i montaget.
Så hur kan du få det till att det skulle vara ett problem Kia skall stå för via garantin?
Jag förstår då inte ditt resonemang.

Uppdaterat: 2022-01-12 18:59

För mig är det obegripligt hur man kan lägga ned så mycket energi på ett sådant här ärende, köp ett nytt batteri och få en fungerande bil. Byt sedan bilen till en som fungerar som du önskar.

2022-01-12 19:05

Till Guran: Du anser inte händelsevist att man skulle kunna vänta sig att ett tillräckligt bra batteri följer med från början? Nej, kanske inte det: Det är ju profiten som styr! Ordet "Goodwill" har tydligen försvunnit.

Till junkers: Nytt batteri anländer på fredag. Men bilfirman har tappat en kund.

Tråden avslutas.

2022-01-12 19:39
Lutzralf skrev:

Till Guran: Du anser inte händelsevist att man skulle kunna vänta sig att ett tillräckligt bra batteri följer med från början? Nej, kanske inte det: Det är ju profiten som styr! Ordet "Goodwill" har tydligen försvunnit.
Till junkers: Nytt batteri anländer på fredag. Men bilfirman har tappat en kund.
Tråden avslutas.

Men gode tid, en professionell installatör och en Tysk Diplomingenjör i elektronik borde väl ändå förstå att ett batteri, relativt litet med 68Ah som maximalt kan levererar 32Ah för att hålla sig fräscht, inte klarar av den ökade lasten som den installation du gjort leder till.
Hade bilen varit oförändrad, dvs ingen värmare monteras, så hade du mest troligt fått ett nytt batteri på garantin, som är två år på batteriet.
Men det är ingen nyhet att KIA är kinkiga då du ämnar åberopa garantin.

Och du har väl köpt ett lite större AGM-batteri, får man hoppas, så det förhoppningsvis lever längre.

2022-01-12 19:50

Vi är minst två här i tråden som har haft KIA Optima laddhybrid och levt med dem. Batteriet var tillräckligt för bilen.
Allt går att förstöra genom att överbelasta tillräckligt mycket.

2022-01-12 21:39

Fast grejen var ju att just detta exemplar hade stått rätt länge ifrån tillverkning till försäljning om jag förstått "romanen" rätt och har den då inte underhålls-laddats så kan absolut batteriet ha påverkats negativt. Bilförsäljaren laddade säkert batteriet inför leveransen och då fungerade det även om kapaciteten blivit avsevärt reducerad.

2022-01-12 22:08

Pi, visst kan det vara sämre, men jag ser det som att det med sannolikhet gränsande till visshet är värmaren som knäckt batteriet.

2022-01-12 22:18

Mäkinen - jag är inte lika säker. Värmaren kan ha bidragit till degenereringen men säg att batteriet bara hade 40 % av nominell kapacitet vid leveransen p g a att bilen stått utan underhållsladdning under 6--8 månader (inte orimligt) så kan säkert detta hända.

2022-01-12 22:24

Jag har haft både bensin och dieselvärmare sedan 2001i ett otal bilar eller i alla bilar och både webasto och eber och vid en viss batteri spänning så stängs dom av för att det skall finnas kvar energi för att starta motorn.

Detta senario har hänt en handfull gånger och alltid har bilen i fråga gått igång.
Jag har genom åren aldrig blivit stående.
Naturligtvis förutsätter detta att konditionen /status på batteriet är bra.

Huruvida ditt problem i Kian förhåller sig är väl svårt att uttala sig om men det låter som ett dåligt batteri som blivit sämre.

Jag har som sagt kört bränslevärmare i alla tider och tar alltid för vana att anpassa driftstiderna noga efter ute temperaturen.
Jag har oftast kört den i 10-20 minuter och aldrig över 30 minuter ens i minus 28 då det varit fullt tillräckligt för rena rutor och motorn är varm.
Och 20 minuter värmare =20 minuter driftstid på motorn för hygglig återladdning.
Och även några externa toppladdningar per vinter bara för att.

Ja lycka till 😉

2022-01-13 14:30
Mina tidigare bilars förbrukningar på spritmonitor.. https://www.spritmonitor.de/en/detail/836524.html https://www.spritmonitor.de/en/detail/756137.html https://www.spritmonitor.de/en/detail/1120549.html

Jo det är ju sant, bränslevärmaren startar inte om batterispänningen är för låg. Har råkat ut för det några gånger.

2022-01-13 15:46