Vi Bilägares forum

Den optimalaste verkningsgraden i en förbränningskolvmotor

Den optimalaste verkningsgraden i en förbränningskolvmotor

Jag tycker att en kombination utav KOENIGSEGGS motor utan kamaxel med friventilsteknik och MAZDAS
bensinmotor, vilken "härmar" en diesel, vore den effektivaste kolvmotorn.

http://www.freevalve.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=Mazdas sky active motor%3A controlled compression spark
ignition

2018-10-13 12:47

Kommentarer