Vi Bilägares forum

AC-system

AC-system

Duracool 12A gas verkar ha blivit populär på senare tid men också ifrågasatt.
På veteranbilar där R12 gasen diffunderat ut efter årtionden är det den enda enkla lösningen.
Dessutom verkar gasfyllningen vara enkel och kyleffekten bättre än original om man får tro påfyllninadssinstruktionen och kommentarer på Fasebook.

Vad jag inte förstår är hur det kan räcka att fylla en Volvo 245 som är helt tom på gas med 150 gram 12A, när systemet från början är fylld med 1200 gram R12. Volymen vätska kan då inte bli så stor att torkfiltret börjar fyllas och så att bubblorna i synglaset upphör.

Man skall fylla gas tills att trycket på kompressorns lågtryckssida blir 35 PSI = 2,4 bar enl. instruktion.
Att använda ett tryck som varierar med temperatur, kompressorvarvtal mm låter som en väldigt osäker fyllnadsgrad.
I instruktionen varnar man för att fylla till ett högre tryck. Vad kan hända? Kan det bli vätskeslag trots den lilla gasmängden på mindre än 500 gram.
Vilket ångtryck har gasen vi +20 grader C och vid vilken temperatur är gastrycket 1 atm?

2019-07-21 00:52

Kommentarer